Anda di halaman 1dari 16

SEKOLAH SUKAN NEGERI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN


SMK DATUK PETER MOJUNTIN, PENAMPANG
MINGGU TARIKH HARI MASA KELAS
40 02.10.2017 ISNIN 12.00 - 1.00 1E

MATA PELAJARAN Sains


TEMA Tenaga dan kelesterian hidup
STANDARD 8.5 Penyebaran cahaya
KANDUNGAN
STANDARD Murid akan dapat:
PEMBELAJARAN 1. berkomunikasi mengenai penyebaran cahaya.
2. menjelaskan dengan contoh penyebaran cahaya dalam kehidupan seharian.
MOD Perbincangan / Projek
PEMBELAJARAN Eksperimen PLBD/ Lawatan
Simulasi Integrasi Teknologi Maklumat
Lain-lain (nyatakan):

RINGKASAN 1. Guru membincangkan tentang penyebaran cahaya dan contoh yang


AKTIVITI mudah difahami.
2. Murid mendengar penerangan guru dan menjawab latihan di dalam buku
kerja.
3. Guru membuat rumusan akhir pdpc.

BAHAN BANTU Multimedia Keratan/ Akhbar/ Majalah


MENGAJAR Internet Jurnal/ Ensiklopedia
Gambar/ Sketsa/ Peta/ Carta Perisian
Power point/ flash / Edaran /
Lain-lain (nyatakan): Buku teks, buku rujukan
KEMAHIRAN Kemahiran berfikir Pembelajaran Konstruktivisme /
BERNILAI Kemahiran ICT Pembelajaran Kontekstual
TAMBAH Kemahiran belajar Cara Pembelajaran Akses Kendiri /
Belajar
Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri
Kajian Masa Depan
PENTAKSIRAN Amali/ Projek Peperiksaan
DAN PENILAIAN Pembentangan Latihan /
Ujian

STANDARD BAND 1: Tahu BAND 4: Tahu, Faham & boleh /


PRESTASI buat dengan Beradab
BAND 2: Tahu dan Faham BAND 5: Tahu, Faham & boleh
buat dengan adab terpuji
BAND 3: Tahu, Faham & boleh BAND 6: Tahu, Faham & boleh
buat buat dengan adab mithali
REFLEKSI/ Pdpc berjalan dengan baik dan murid memberikan perhatian sepanjang pdpc.
CATATAN Guru telah membincangkan soalan didalam buku kerja dan respon murid 1E
agak baik walaupun mereka tidak dapat mengimbas kembali pdpc lepas. Guru
memberikan galakkan dan hint bagi soalan yang dikemukakan.
SEKOLAH SUKAN NEGERI
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
SMK DATUK PETER MOJUNTIN, PENAMPANG
MINGGU TARIKH HARI MASA KELAS
40 02.10.2017 ISNIN 2.50 - 3.50 1D

MATA PELAJARAN Pendidikan Moral


BIDANG Moral, peraturan dan undang-undang
PEMBELAJARAN
NILAI Rasuah musuh negara
HASIL Murid akan dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menyarankan cara untuk membanteras rasuah demi kesejahteraan
masyarakat.
2. Melahirkan rasa benci kepada perbuatan rasuah demi keharmonian hidup.
3. Menghindari perbuatan rasuah dalam kehidupan harian.

MOD Perbincangan / Projek


PEMBELAJARAN Eksperimen PLBD/ Lawatan
Simulasi Integrasi Teknologi Maklumat
Lain-lain (nyatakan):

RINGKASAN 1. Guru membincangkan tentang cara untuk membanteras rasuah.


AKTIVITI 2. Murid mendengar penerangan guru dan memberikan respon apabila
diminta
3. Guru membuat rumusan pdpc.

BAHAN BANTU Multimedia Keratan/ Akhbar/ Majalah


MENGAJAR Internet Jurnal/ Ensiklopedia
Gambar/ Sketsa/ Peta/ Carta Perisian
Power point/ flash Edaran
Lain-lain (nyatakan): Buku teks, buku rujukan
KEMAHIRAN Kemahiran berfikir Pembelajaran Konstruktivisme
BERNILAI Kemahiran ICT Pembelajaran Kontekstual
TAMBAH Kemahiran belajar Cara Pembelajaran Akses Kendiri /
Belajar
Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri
Kajian Masa Depan
PENTAKSIRAN Amali/ Projek Peperiksaan
DAN PENILAIAN Pembentangan Latihan /
Ujian

STANDARD BAND 1: Tahu BAND 4: Tahu, Faham & boleh /


PRESTASI buat dengan Beradab
BAND 2: Tahu dan Faham BAND 5: Tahu, Faham & boleh
buat dengan adab terpuji
BAND 3: Tahu, Faham & boleh BAND 6: Tahu, Faham & boleh
buat buat dengan adab mithali
REFLEKSI/ Murid menyambung latihan didalam buku kerja. Latihan tersebut akan
CATATAN dibincangkan dalam pdpc akan datang. Objektif pdpc tercapai 90% dan akan
ditambahbaik dari semasa ke semasa.
SEKOLAH SUKAN NEGERI
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
SMK DATUK PETER MOJUNTIN, PENAMPANG
MINGGU TARIKH HARI MASA KELAS
40 02.10.2017 ISNIN 3.50 - 4.50 1F

MATA PELAJARAN Sains


TEMA Tenaga dan kelesterian hidup
STANDARD 8.5 Penyebaran cahaya
KANDUNGAN
STANDARD Murid akan dapat:
PEMBELAJARAN 1. berkomunikasi mengenai penyebaran cahaya.
2. menjelaskan dengan contoh penyebaran cahaya dalam kehidupan seharian.
MOD Perbincangan / Projek
PEMBELAJARAN Eksperimen PLBD/ Lawatan
Simulasi Integrasi Teknologi Maklumat
Lain-lain (nyatakan):

RINGKASAN 1. Guru membincangkan tentang penyebaran cahaya dan contoh yang


AKTIVITI mudah difahami.
2. Murid mendengar penerangan guru dan menjawab latihan di dalam buku
kerja.
3. Guru membuat rumusan akhir pdpc.

BAHAN BANTU Multimedia Keratan/ Akhbar/ Majalah


MENGAJAR Internet Jurnal/ Ensiklopedia
Gambar/ Sketsa/ Peta/ Carta Perisian
Power point/ flash / Edaran /
Lain-lain (nyatakan): Buku teks, buku rujukan
KEMAHIRAN Kemahiran berfikir Pembelajaran Konstruktivisme /
BERNILAI Kemahiran ICT Pembelajaran Kontekstual
TAMBAH Kemahiran belajar Cara Pembelajaran Akses Kendiri /
Belajar
Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri
Kajian Masa Depan
PENTAKSIRAN Amali/ Projek Peperiksaan
DAN PENILAIAN Pembentangan Latihan /
Ujian

STANDARD BAND 1: Tahu BAND 4: Tahu, Faham & boleh /


PRESTASI buat dengan Beradab
BAND 2: Tahu dan Faham BAND 5: Tahu, Faham & boleh
buat dengan adab terpuji
BAND 3: Tahu, Faham & boleh BAND 6: Tahu, Faham & boleh
buat buat dengan adab mithali
REFLEKSI/ Murid agak pasif dalam memberikan respon terutama mereka yang tidak
CATATAN memberikan perhatian. Guru fokus kepada murid yang bersungguh-sungguh
untuk lulus dalam subjek ini. Murid yang tidak berminat tidak membuat latihan
yang diberi walaupun kerap ditegur oleh guru.
SEKOLAH SUKAN NEGERI
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
SMK DATUK PETER MOJUNTIN, PENAMPANG
MINGGU TARIKH HARI MASA KELAS
40 02.10.2017 ISNIN 4.50 - 5.50 2E

MATA PELAJARAN Pendidikan Moral


BIDANG Nilai yang berkaitan dengan keamanan dan keharmonian
PEMBELAJARAN
NILAI Saling membantu dan bekerjasama
HASIL Murid akan dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menjelaskan kepentingan menyertai aktiviti-aktiviti kemasyarakatan untuk
pembangunan negara.
2. Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti masyarakat untuk kesejahteraan
bersama.
MOD Perbincangan / Projek
PEMBELAJARAN Eksperimen PLBD/ Lawatan
Simulasi Integrasi Teknologi Maklumat
Lain-lain (nyatakan):

RINGKASAN 1. Guru menerangkan tentang peranan murid dalam nilai sanggup berkorban
AKTIVITI untuk negara.
2. Murid mendengar penerangan guru dan membuat latihan yang disuruh oleh
guru.
3. Guru membuat kesimpulan pdpc pada hari ini.

BAHAN BANTU Multimedia Keratan/ Akhbar/ Majalah


MENGAJAR Internet Jurnal/ Ensiklopedia
Gambar/ Sketsa/ Peta/ Carta Perisian
Power point/ flash Edaran
Lain-lain (nyatakan): Buku teks, buku rujukan
KEMAHIRAN Kemahiran berfikir Pembelajaran Konstruktivisme
BERNILAI Kemahiran ICT Pembelajaran Kontekstual
TAMBAH Kemahiran belajar Cara Pembelajaran Akses Kendiri
Belajar
Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri /
Kajian Masa Depan
PENTAKSIRAN Amali/ Projek Peperiksaan
DAN PENILAIAN Pembentangan Latihan /
Ujian

STANDARD BAND 1: Tahu BAND 4: Tahu, Faham & boleh /


PRESTASI buat dengan Beradab
BAND 2: Tahu dan Faham BAND 5: Tahu, Faham & boleh
buat dengan adab terpuji
BAND 3: Tahu, Faham & boleh BAND 6: Tahu, Faham & boleh
buat buat dengan adab mithali
REFLEKSI/ Pdpc berjalan seperti biasa. Murid yang hiperaktif seperti Nichael dan Alvin
CATATAN perlu diberikan perhatian kerana mereka agak menganggu perjalanan pdpc
kelas. Objektif pdpc tercapai sebanyak 70% sahaja.
SEKOLAH SUKAN NEGERI
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
SMK DATUK PETER MOJUNTIN, PENAMPANG
MINGGU TARIKH HARI MASA KELAS
40 03.10.2017 SELASA 12.00 - 1.30 1E

MATA PELAJARAN Sains


TEMA Tenaga dan kelesterian hidup
STANDARD 8.5 Penyebaran cahaya
KANDUNGAN 8.6 Penyerakan cahaya
STANDARD Murid akan dapat:
PEMBELAJARAN 1. berkomunikasi mengenai penyebaran cahaya.
2. menjelaskan dengan contoh penyebaran cahaya dalam kehidupan seharian
3. berkomunikasi mengenai penyerakan cahaya.
4. menjelaskan dengan contoh penyerakan cahaya dalam kehidupan harian.

MOD Perbincangan / Projek


PEMBELAJARAN Eksperimen / PLBD/ Lawatan
Simulasi Integrasi Teknologi Maklumat
Lain-lain (nyatakan):

RINGKASAN 1. Guru membincangkan tentang penyebaran cahaya dan penyerakan


AKTIVITI cahaya beserta dengan contoh yang mudah difahami.
2. Murid mendengar penerangan guru dan menjawab latihan di dalam buku
kerja.
3. Guru membuat rumusan akhir pdpc.

BAHAN BANTU Multimedia Keratan/ Akhbar/ Majalah


MENGAJAR Internet Jurnal/ Ensiklopedia
Gambar/ Sketsa/ Peta/ Carta Perisian
Power point/ flash / Edaran /
Lain-lain (nyatakan): Buku teks, buku rujukan
KEMAHIRAN Kemahiran berfikir Pembelajaran Konstruktivisme /
BERNILAI Kemahiran ICT Pembelajaran Kontekstual
TAMBAH Kemahiran belajar Cara Pembelajaran Akses Kendiri /
Belajar
Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri
Kajian Masa Depan
PENTAKSIRAN Amali/ Projek / Peperiksaan
DAN PENILAIAN Pembentangan Latihan /
Ujian

STANDARD BAND 1: Tahu BAND 4: Tahu, Faham & boleh /


PRESTASI buat dengan Beradab
BAND 2: Tahu dan Faham BAND 5: Tahu, Faham & boleh
buat dengan adab terpuji
BAND 3: Tahu, Faham & boleh BAND 6: Tahu, Faham & boleh
buat buat dengan adab mithali
REFLEKSI/ Eksperimen berjalan seperti yang dirancang. Hanya 4 kumpulan sahaja yang
CATATAN dapat mengikut arahan guru dan melengkapkan keputusan eksperimen. 2
kumpulan lagi tidak menunjukkan minat untuk belajar. Guru telah menegur dan
memberikan boring salah laku.
SEKOLAH SUKAN NEGERI
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
SMK DATUK PETER MOJUNTIN, PENAMPANG
MINGGU TARIKH HARI MASA KELAS
40 03.10.2017 SELASA 2.50 - 3.50 2C

MATA PELAJARAN Pendidikan Moral


BIDANG Ulangkaji
PEMBELAJARAN
NILAI Semua nilai moral
HASIL Murid akan dapat:
PEMBELAJARAN 1. Mengetahui cara untuk menjawab soalan Pendidikan Moral
2. Mengulang kaji semua topik yang telah dipelajari

MOD Perbincangan / Projek


PEMBELAJARAN Eksperimen PLBD/ Lawatan
Simulasi Integrasi Teknologi Maklumat
Lain-lain (nyatakan):

RINGKASAN 1. Guru meminta murid untuk menjawab soalan didalam kertas yang diedarkan
AKTIVITI 2. Murid membuat latihan yang disuruh oleh guru.
3. Guru membuat kesimpulan pdpc pada hari ini.

BAHAN BANTU Multimedia Keratan/ Akhbar/ Majalah


MENGAJAR Internet Jurnal/ Ensiklopedia
Gambar/ Sketsa/ Peta/ Carta Perisian
Power point/ flash Edaran /
Lain-lain (nyatakan): Buku teks, buku rujukan
KEMAHIRAN Kemahiran berfikir Pembelajaran Konstruktivisme
BERNILAI Kemahiran ICT Pembelajaran Kontekstual
TAMBAH Kemahiran belajar Cara Pembelajaran Akses Kendiri
Belajar
Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri /
Kajian Masa Depan
PENTAKSIRAN Amali/ Projek Peperiksaan
DAN PENILAIAN Pembentangan Latihan /
Ujian

STANDARD BAND 1: Tahu BAND 4: Tahu, Faham & boleh /


PRESTASI buat dengan Beradab
BAND 2: Tahu dan Faham BAND 5: Tahu, Faham & boleh
buat dengan adab terpuji
BAND 3: Tahu, Faham & boleh BAND 6: Tahu, Faham & boleh
buat buat dengan adab mithali
REFLEKSI/ Pdpc berjalan seperti yang dirancang. Murid membuat latihan yang diberikan
CATATAN oleh guru. Objektif pdpc tercapai sebanyak 95%. Murid memberikan respond
yang memuaskan terhadap pertanyaan guru.
SEKOLAH SUKAN NEGERI
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
SMK DATUK PETER MOJUNTIN, PENAMPANG
MINGGU TARIKH HARI MASA KELAS
40 03.10.2017 SELASA 3.50 - 4.50 1C

MATA PELAJARAN Pendidikan Moral


BIDANG Moral, peraturan dan undang-undang
PEMBELAJARAN
NILAI Lindungi hak kanak-kanak
HASIL Murid akan dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menyenaraikan hak asasi kanak-kanak.
2. Memerihalkan kepentingan melindungi hak asasi kanak- kanak demi
kesejahteraan hidup.
3. Menyenaraikan badan kerajaan dan badan bukan kerajaan yang melindungi
hak asasi kanak-kanak.
MOD Perbincangan / Projek
PEMBELAJARAN Eksperimen PLBD/ Lawatan
Simulasi Integrasi Teknologi Maklumat
Lain-lain (nyatakan):

RINGKASAN 1. Guru menerangkan tentang hak kanak-kanak dan kepentingannya.


AKTIVITI 2. Murid mendengar penerangan guru dan membuat latihan yang disuruh oleh
guru. Murid menjalankan aktiviti didalam kumpulan.
3. Guru membuat kesimpulan pdpc pada hari ini.

BAHAN BANTU Multimedia Keratan/ Akhbar/ Majalah


MENGAJAR Internet Jurnal/ Ensiklopedia
Gambar/ Sketsa/ Peta/ Carta Perisian
Power point/ flash Edaran /
Lain-lain (nyatakan): Buku teks, buku rujukan
KEMAHIRAN Kemahiran berfikir / Pembelajaran Konstruktivisme /
BERNILAI Kemahiran ICT Pembelajaran Kontekstual
TAMBAH Kemahiran belajar Cara Pembelajaran Akses Kendiri
Belajar
Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri
Kajian Masa Depan
PENTAKSIRAN Amali/ Projek Peperiksaan
DAN PENILAIAN Pembentangan Latihan /
Ujian

STANDARD BAND 1: Tahu BAND 4: Tahu, Faham & boleh /


PRESTASI buat dengan Beradab
BAND 2: Tahu dan Faham BAND 5: Tahu, Faham & boleh
buat dengan adab terpuji
BAND 3: Tahu, Faham & boleh BAND 6: Tahu, Faham & boleh
buat buat dengan adab mithali
REFLEKSI/ Pdpc berjalan seperti yang dirancang. Namun, murid yang tidak membawa
CATATAN buku kerja dan kehilangan buku kerja sedikit sebanyak menganggu pdpc
kerana latihan tidak dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Objektif
pdpc tercapai 90%.
SEKOLAH SUKAN NEGERI
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
SMK DATUK PETER MOJUNTIN, PENAMPANG
MINGGU TARIKH HARI MASA KELAS
40 04.10.2017 RABU 12.30 - 1.30 2C

MATA PELAJARAN Pendidikan Moral


BIDANG Ulangkaji
PEMBELAJARAN
NILAI Semua nilai moral
HASIL Murid akan dapat:
PEMBELAJARAN 1. Mengetahui cara untuk menjawab soalan Pendidikan Moral
2. Mengulang kaji semua topik yang telah dipelajari

MOD Perbincangan / Projek


PEMBELAJARAN Eksperimen PLBD/ Lawatan
Simulasi Integrasi Teknologi Maklumat
Lain-lain (nyatakan):

RINGKASAN 1. Guru membincangkan soalan yang di jawab oleh murid dalam pdpc lepas.
AKTIVITI 2. Murid membuat pembetulan didalam kertas masing-masing.
3. Guru membuat kesimpulan pdpc pada hari ini.

BAHAN BANTU Multimedia Keratan/ Akhbar/ Majalah


MENGAJAR Internet Jurnal/ Ensiklopedia
Gambar/ Sketsa/ Peta/ Carta Perisian
Power point/ flash Edaran /
Lain-lain (nyatakan): Buku teks, buku rujukan
KEMAHIRAN Kemahiran berfikir Pembelajaran Konstruktivisme
BERNILAI Kemahiran ICT Pembelajaran Kontekstual
TAMBAH Kemahiran belajar Cara Pembelajaran Akses Kendiri
Belajar
Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri /
Kajian Masa Depan
PENTAKSIRAN Amali/ Projek Peperiksaan
DAN PENILAIAN Pembentangan Latihan /
Ujian

STANDARD BAND 1: Tahu BAND 4: Tahu, Faham & boleh /


PRESTASI buat dengan Beradab
BAND 2: Tahu dan Faham BAND 5: Tahu, Faham & boleh
buat dengan adab terpuji
BAND 3: Tahu, Faham & boleh BAND 6: Tahu, Faham & boleh
buat buat dengan adab mithali
REFLEKSI/ Pdpc berjalan seperti yang dirancang. Murid membuat latihan yang diberikan
CATATAN oleh guru. Objektif pdpc tercapai sebanyak 95%. Murid memberikan respond
yang memuaskan terhadap pertanyaan guru.
SEKOLAH SUKAN NEGERI
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
SMK DATUK PETER MOJUNTIN, PENAMPANG
MINGGU TARIKH HARI MASA KELAS
40 04.10.2017 RABU 1.30 - 2.30 1C

MATA PELAJARAN Pendidikan Moral


BIDANG Ulangkaji
PEMBELAJARAN
NILAI Semua nilai moral
HASIL Murid akan dapat:
PEMBELAJARAN 1. Mengetahui cara untuk menjawab soalan Pendidikan Moral
2. Mengulang kaji semua topik yang telah dipelajari

MOD Perbincangan / Projek


PEMBELAJARAN Eksperimen PLBD/ Lawatan
Simulasi Integrasi Teknologi Maklumat
Lain-lain (nyatakan):

RINGKASAN 1. Guru meminta murid untuk menjawab soalan didalam kertas yang diedarkan
AKTIVITI 2. Murid membuat latihan yang disuruh oleh guru.
3. Guru membuat kesimpulan pdpc pada hari ini.

BAHAN BANTU Multimedia Keratan/ Akhbar/ Majalah


MENGAJAR Internet Jurnal/ Ensiklopedia
Gambar/ Sketsa/ Peta/ Carta Perisian
Power point/ flash Edaran /
Lain-lain (nyatakan): Buku teks, buku rujukan
KEMAHIRAN Kemahiran berfikir Pembelajaran Konstruktivisme
BERNILAI Kemahiran ICT Pembelajaran Kontekstual
TAMBAH Kemahiran belajar Cara Pembelajaran Akses Kendiri
Belajar
Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri /
Kajian Masa Depan
PENTAKSIRAN Amali/ Projek Peperiksaan
DAN PENILAIAN Pembentangan Latihan /
Ujian

STANDARD BAND 1: Tahu BAND 4: Tahu, Faham & boleh /


PRESTASI buat dengan Beradab
BAND 2: Tahu dan Faham BAND 5: Tahu, Faham & boleh
buat dengan adab terpuji
BAND 3: Tahu, Faham & boleh BAND 6: Tahu, Faham & boleh
buat buat dengan adab mithali
REFLEKSI/ Pdpc berjalan seperti yang dirancang. Murid membuat latihan yang diberikan
CATATAN oleh guru. Objektif pdpc tercapai sebanyak 95%. Murid memberikan respond
yang memuaskan terhadap pertanyaan guru.
SEKOLAH SUKAN NEGERI
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
SMK DATUK PETER MOJUNTIN, PENAMPANG
MINGGU TARIKH HARI MASA KELAS
40 04.10.2017 RABU 3.50 - 4.50 2G

MATA PELAJARAN Pendidikan Moral


BIDANG Nilai yang berkaitan dengan keamanan dan keharmonian
PEMBELAJARAN
NILAI Saling membantu dan bekerjasama
HASIL Murid akan dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menjelaskan kepentingan menyertai aktiviti-aktiviti kemasyarakatan untuk
pembangunan negara.
2. Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti masyarakat untuk kesejahteraan
bersama.
MOD Perbincangan / Projek
PEMBELAJARAN Eksperimen PLBD/ Lawatan
Simulasi Integrasi Teknologi Maklumat
Lain-lain (nyatakan):

RINGKASAN 1. Guru menerangkan tentang peranan murid dalam nilai sanggup berkorban
AKTIVITI untuk negara.
2. Murid mendengar penerangan guru dan membuat latihan yang disuruh oleh
guru.
3. Guru membuat kesimpulan pdpc pada hari ini.

BAHAN BANTU Multimedia Keratan/ Akhbar/ Majalah


MENGAJAR Internet Jurnal/ Ensiklopedia
Gambar/ Sketsa/ Peta/ Carta Perisian
Power point/ flash Edaran
Lain-lain (nyatakan): Buku teks, buku rujukan
KEMAHIRAN Kemahiran berfikir Pembelajaran Konstruktivisme
BERNILAI Kemahiran ICT Pembelajaran Kontekstual
TAMBAH Kemahiran belajar Cara Pembelajaran Akses Kendiri
Belajar
Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri /
Kajian Masa Depan
PENTAKSIRAN Amali/ Projek Peperiksaan
DAN PENILAIAN Pembentangan Latihan /
Ujian

STANDARD BAND 1: Tahu BAND 4: Tahu, Faham & boleh /


PRESTASI buat dengan Beradab
BAND 2: Tahu dan Faham BAND 5: Tahu, Faham & boleh
buat dengan adab terpuji
BAND 3: Tahu, Faham & boleh BAND 6: Tahu, Faham & boleh
buat buat dengan adab mithali
REFLEKSI/ Pdpc tercapai sebanyak 80% sahaja kerana murid yang duduk dibelakang
CATATAN tidak memberikan kerjasama sepanjang pdpc. Guru telah menegur murid ini
kerap kali. Namun, tidak memberikan apa-apa perubahan. Guru membantu
murid yang ingin belajar sahaja.
SEKOLAH SUKAN NEGERI
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
SMK DATUK PETER MOJUNTIN, PENAMPANG
MINGGU TARIKH HARI MASA KELAS
40 04.10.2017 RABU 4.50 - 5.50 1F

MATA PELAJARAN Sains


TEMA Tenaga dan kelesterian hidup
STANDARD 8.5 Penyebaran cahaya
KANDUNGAN
STANDARD Murid akan dapat:
PEMBELAJARAN 1. berkomunikasi mengenai penyebaran cahaya.
2. menjelaskan dengan contoh penyebaran cahaya dalam kehidupan seharian.
MOD Perbincangan / Projek
PEMBELAJARAN Eksperimen PLBD/ Lawatan
Simulasi Integrasi Teknologi Maklumat
Lain-lain (nyatakan):

RINGKASAN 1. Guru membincangkan tentang penyebaran cahaya dan contoh yang


AKTIVITI mudah difahami.
2. Murid mendengar penerangan guru dan menjawab latihan di dalam buku
kerja.
3. Guru membuat rumusan akhir pdpc.

BAHAN BANTU Multimedia Keratan/ Akhbar/ Majalah


MENGAJAR Internet Jurnal/ Ensiklopedia
Gambar/ Sketsa/ Peta/ Carta Perisian
Power point/ flash / Edaran /
Lain-lain (nyatakan): Buku teks, buku rujukan
KEMAHIRAN Kemahiran berfikir Pembelajaran Konstruktivisme /
BERNILAI Kemahiran ICT Pembelajaran Kontekstual
TAMBAH Kemahiran belajar Cara Pembelajaran Akses Kendiri /
Belajar
Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri
Kajian Masa Depan
PENTAKSIRAN Amali/ Projek Peperiksaan
DAN PENILAIAN Pembentangan Latihan /
Ujian

STANDARD BAND 1: Tahu BAND 4: Tahu, Faham & boleh /


PRESTASI buat dengan Beradab
BAND 2: Tahu dan Faham BAND 5: Tahu, Faham & boleh
buat dengan adab terpuji
BAND 3: Tahu, Faham & boleh BAND 6: Tahu, Faham & boleh
buat buat dengan adab mithali
REFLEKSI/ Pdpc kurang mencapai objektif pdpc kerana murid tidak memberikan
CATATAN kerjasama semasa guru mengajar. Hanya murid yang duduk didepan sahaja
yang memberikan kerjasama. Murid yang tidak berminat untuk belajar tidak
memberikan sebarang respon.
SEKOLAH SUKAN NEGERI
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
SMK DATUK PETER MOJUNTIN, PENAMPANG
MINGGU TARIKH HARI MASA KELAS
40 05.10.2017 KHAMIS 1.00 - 2.30 1F

MATA PELAJARAN Sains


TEMA Tenaga dan kelesterian hidup
STANDARD 8.5 Penyebaran cahaya
KANDUNGAN 8.6 Penyerakan cahaya
STANDARD Murid akan dapat:
PEMBELAJARAN 1. berkomunikasi mengenai penyebaran cahaya.
2. menjelaskan dengan contoh penyebaran cahaya dalam kehidupan seharian
3. berkomunikasi mengenai penyerakan cahaya.
4. menjelaskan dengan contoh penyerakan cahaya dalam kehidupan harian.

MOD Perbincangan / Projek


PEMBELAJARAN Eksperimen / PLBD/ Lawatan
Simulasi Integrasi Teknologi Maklumat
Lain-lain (nyatakan):

RINGKASAN 1. Guru membincangkan tentang penyebaran cahaya dan penyerakan


AKTIVITI cahaya beserta dengan contoh yang mudah difahami.
2. Murid mendengar penerangan guru dan menjawab latihan di dalam buku
kerja.
3. Guru membuat rumusan akhir pdpc.

BAHAN BANTU Multimedia Keratan/ Akhbar/ Majalah


MENGAJAR Internet Jurnal/ Ensiklopedia
Gambar/ Sketsa/ Peta/ Carta Perisian
Power point/ flash / Edaran /
Lain-lain (nyatakan): Buku teks, buku rujukan
KEMAHIRAN Kemahiran berfikir Pembelajaran Konstruktivisme /
BERNILAI Kemahiran ICT Pembelajaran Kontekstual
TAMBAH Kemahiran belajar Cara Pembelajaran Akses Kendiri /
Belajar
Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri
Kajian Masa Depan
PENTAKSIRAN Amali/ Projek / Peperiksaan
DAN PENILAIAN Pembentangan Latihan /
Ujian

STANDARD BAND 1: Tahu BAND 4: Tahu, Faham & boleh /


PRESTASI buat dengan Beradab
BAND 2: Tahu dan Faham BAND 5: Tahu, Faham & boleh
buat dengan adab terpuji
BAND 3: Tahu, Faham & boleh BAND 6: Tahu, Faham & boleh
buat buat dengan adab mithali
REFLEKSI/ Eksperimen berjalan seperti yang dirancang. Namun, kumpulan Baxter, Yamin
CATATAN dan Maxwill tidak memberikan perhatian dan bermain sepanjang pdpc. Objektif
pdpc tercapai sebanyak 80% sahaja. Murid ini telah ditegur dan diberikan
boring salah laku.
SEKOLAH SUKAN NEGERI
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
SMK DATUK PETER MOJUNTIN, PENAMPANG
MINGGU TARIKH HARI MASA KELAS
40 05.10.2017 KHAMIS 2.50 - 3.50 1E

MATA PELAJARAN Sains


TEMA Tenaga dan kelesterian hidup
STANDARD 8.5 Penyebaran cahaya
KANDUNGAN 8.6 Penyerakan cahaya
STANDARD Murid akan dapat:
PEMBELAJARAN 1. berkomunikasi mengenai penyebaran cahaya.
2. menjelaskan dengan contoh penyebaran cahaya dalam kehidupan seharian
3. berkomunikasi mengenai penyerakan cahaya.
4. menjelaskan dengan contoh penyerakan cahaya dalam kehidupan harian.

MOD Perbincangan / Projek


PEMBELAJARAN Eksperimen PLBD/ Lawatan
Simulasi Integrasi Teknologi Maklumat
Lain-lain (nyatakan):

RINGKASAN 1. Guru membincangkan tentang penyebaran cahaya dan penyerakan


AKTIVITI cahaya beserta dengan contoh yang mudah difahami.
2. Murid mendengar penerangan guru dan menjawab latihan di dalam buku
kerja.
3. Guru membuat rumusan akhir pdpc.

BAHAN BANTU Multimedia Keratan/ Akhbar/ Majalah


MENGAJAR Internet Jurnal/ Ensiklopedia
Gambar/ Sketsa/ Peta/ Carta Perisian
Power point/ flash / Edaran /
Lain-lain (nyatakan): Buku teks, buku rujukan
KEMAHIRAN Kemahiran berfikir Pembelajaran Konstruktivisme /
BERNILAI Kemahiran ICT Pembelajaran Kontekstual
TAMBAH Kemahiran belajar Cara Pembelajaran Akses Kendiri /
Belajar
Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri
Kajian Masa Depan
PENTAKSIRAN Amali/ Projek / Peperiksaan
DAN PENILAIAN Pembentangan Latihan /
Ujian

STANDARD BAND 1: Tahu BAND 4: Tahu, Faham & boleh /


PRESTASI buat dengan Beradab
BAND 2: Tahu dan Faham BAND 5: Tahu, Faham & boleh
buat dengan adab terpuji
BAND 3: Tahu, Faham & boleh BAND 6: Tahu, Faham & boleh
buat buat dengan adab mithali
REFLEKSI/ Hanya murid yang duduk didepan sahaja yang berminat untuk belajar.
CATATAN Beberapa orang murid yang duduk dibelakang tidak memberikan perhatian.
Objektif pdpc tercapai sebanyak 80% sahaja dan akan diperbaiki dari masa ke
semasa.
SEKOLAH SUKAN NEGERI
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
SMK DATUK PETER MOJUNTIN, PENAMPANG
MINGGU TARIKH HARI MASA KELAS
40 05.10.2017 KHAMIS 3.50 - 4.50 1C

MATA PELAJARAN Pendidikan Moral


BIDANG Moral, peraturan dan undang-undang
PEMBELAJARAN
NILAI Rasuah musuh negara
HASIL Murid akan dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menjelaskan maksud rasuah
2. Menjelaskan dengan contoh perbuatan rasuah.
3. Menghuraikan kesan perbuatan rasuah.
4. Menyarankan cara untuk membanteras rasuah demi kesejahteraan
masyarakat.

MOD Perbincangan / Projek


PEMBELAJARAN Eksperimen PLBD/ Lawatan
Simulasi Integrasi Teknologi Maklumat
Lain-lain (nyatakan):

RINGKASAN 1. Guru menerangkan tentang rasuah dan kesan perbuatan rasuah.


AKTIVITI 2. Murid mendengar penerangan guru dan membuat latihan yang disuruh oleh
guru. Murid menjalankan aktiviti didalam kumpulan.
3. Guru membuat kesimpulan pdpc pada hari ini.

BAHAN BANTU Multimedia Keratan/ Akhbar/ Majalah


MENGAJAR Internet Jurnal/ Ensiklopedia
Gambar/ Sketsa/ Peta/ Carta Perisian
Power point/ flash Edaran /
Lain-lain (nyatakan): Buku teks, buku rujukan
KEMAHIRAN Kemahiran berfikir / Pembelajaran Konstruktivisme /
BERNILAI Kemahiran ICT Pembelajaran Kontekstual
TAMBAH Kemahiran belajar Cara Pembelajaran Akses Kendiri
Belajar
Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri
Kajian Masa Depan
PENTAKSIRAN Amali/ Projek Peperiksaan
DAN PENILAIAN Pembentangan Latihan /
Ujian

STANDARD BAND 1: Tahu BAND 4: Tahu, Faham & boleh /


PRESTASI buat dengan Beradab
BAND 2: Tahu dan Faham BAND 5: Tahu, Faham & boleh
buat dengan adab terpuji
BAND 3: Tahu, Faham & boleh BAND 6: Tahu, Faham & boleh
buat buat dengan adab mithali
REFLEKSI/ Objektif pdpc tercapai sebanyak 85% sahaja dan murid memberikan 100%
CATATAN perhatiaan kepada guru. Guru memberikan latihan yang dapat membantu
murid untuk memahami topik ini dengan lebih baik.
SEKOLAH SUKAN NEGERI
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
SMK DATUK PETER MOJUNTIN, PENAMPANG
MINGGU TARIKH HARI MASA KELAS
40 06.10.2017 JUMAAT 2.50 - 3.50 2G

MATA PELAJARAN Pendidikan Moral


BIDANG Nilai yang berkaitan dengan keamanan dan keharmonian
PEMBELAJARAN
NILAI Saling menghormati antara negara
HASIL Murid akan dapat:
PEMBELAJARAN 1. Mengetahui amalan saling menghormati antara negara menjamin
kemantapan ekonomi
2. Mengamalkan perasaan bertolak ansur dan hormat-menghormati antara
negara untuk kesepakatan serantau

MOD Perbincangan / Projek


PEMBELAJARAN Eksperimen PLBD/ Lawatan
Simulasi Integrasi Teknologi Maklumat
Lain-lain (nyatakan):

RINGKASAN 1. Guru menerangkan tentang peranan murid dalam nilai saling menghormati
AKTIVITI antara negara.
2. Murid mendengar penerangan guru dan membuat latihan yang disuruh oleh
guru.
3. Guru membuat kesimpulan pdpc pada hari ini.

BAHAN BANTU Multimedia Keratan/ Akhbar/ Majalah


MENGAJAR Internet Jurnal/ Ensiklopedia
Gambar/ Sketsa/ Peta/ Carta Perisian
Power point/ flash Edaran
Lain-lain (nyatakan): Buku teks, buku rujukan
KEMAHIRAN Kemahiran berfikir Pembelajaran Konstruktivisme
BERNILAI Kemahiran ICT Pembelajaran Kontekstual
TAMBAH Kemahiran belajar Cara Pembelajaran Akses Kendiri
Belajar
Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri /
Kajian Masa Depan
PENTAKSIRAN Amali/ Projek Peperiksaan
DAN PENILAIAN Pembentangan Latihan /
Ujian

STANDARD BAND 1: Tahu BAND 4: Tahu, Faham & boleh /


PRESTASI buat dengan Beradab
BAND 2: Tahu dan Faham BAND 5: Tahu, Faham & boleh
buat dengan adab terpuji
BAND 3: Tahu, Faham & boleh BAND 6: Tahu, Faham & boleh
buat buat dengan adab mithali
REFLEKSI/ Objektif pdpc tercapai sebanyak 85% sahaja dan murid memberikan 100%
CATATAN perhatiaan kepada guru. Guru memberikan latihan yang dapat membantu
murid untuk memahami topik ini dengan lebih baik.
SEKOLAH SUKAN NEGERI
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
SMK DATUK PETER MOJUNTIN, PENAMPANG
MINGGU TARIKH HARI MASA KELAS
40 06.10.2017 JUMAAT 3.50 - 4.50 2E

MATA PELAJARAN Pendidikan Moral


BIDANG Nilai yang berkaitan dengan keamanan dan keharmonian
PEMBELAJARAN
NILAI Saling menghormati antara negara
HASIL Murid akan dapat:
PEMBELAJARAN 1. Mengetahui amalan saling menghormati antara negara menjamin
kemantapan ekonomi
2. Mengamalkan perasaan bertolak ansur dan hormat-menghormati antara
negara untuk kesepakatan serantau

MOD Perbincangan / Projek


PEMBELAJARAN Eksperimen PLBD/ Lawatan
Simulasi Integrasi Teknologi Maklumat
Lain-lain (nyatakan):

RINGKASAN 1. Guru menerangkan tentang peranan murid dalam nilai saling menghormati
AKTIVITI antara negara.
2. Murid mendengar penerangan guru dan membuat latihan yang disuruh oleh
guru.
3. Guru membuat kesimpulan pdpc pada hari ini.

BAHAN BANTU Multimedia Keratan/ Akhbar/ Majalah


MENGAJAR Internet Jurnal/ Ensiklopedia
Gambar/ Sketsa/ Peta/ Carta Perisian
Power point/ flash Edaran
Lain-lain (nyatakan): Buku teks, buku rujukan
KEMAHIRAN Kemahiran berfikir Pembelajaran Konstruktivisme
BERNILAI Kemahiran ICT Pembelajaran Kontekstual
TAMBAH Kemahiran belajar Cara Pembelajaran Akses Kendiri
Belajar
Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri /
Kajian Masa Depan
PENTAKSIRAN Amali/ Projek Peperiksaan
DAN PENILAIAN Pembentangan Latihan /
Ujian

STANDARD BAND 1: Tahu BAND 4: Tahu, Faham & boleh /


PRESTASI buat dengan Beradab
BAND 2: Tahu dan Faham BAND 5: Tahu, Faham & boleh
buat dengan adab terpuji
BAND 3: Tahu, Faham & boleh BAND 6: Tahu, Faham & boleh
buat buat dengan adab mithali
REFLEKSI/ Nichael tidak memberikan perhatian semasa guru mengajar dan menganggu
CATATAN pdpc. Guru telah menegur murid ini. Objektif pdpc tercapai sebanyak 70%.
Murid yang lain memberikan respon yang memuaskan.