Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SMK KUNDASANG RANAU SABAH


TARIKH HARI I S R K J MASA
TINGKATAN 1 2 3 4 5 HIK MAH FAT HAS AMA IKH MUM
MATAPELAJARAN PSV KEHADIRAN L: __ P: ___ Jum:

STANDARD STRATEGI PdPc


KANDUNGAN/
Kontekstual
TAJUK/ TEMA/
TOPIK Konstruktivisme
STANDARD PEMBELAJARAN Belajar Cara Belajar
Pembelajaran Akses Kendiri /
Penilaian Kendalian Sekolah
Kemahiran Berfikir
Pembelajaran Masteri
ICT dalam PdPc /
Inkuiri Penemuan
KRITERIA KEJAYAAN Kajian Masa Depan
Kecerdasan Pelbagai
Lain-Lain:

KAEDAH PEMBELAJARAN
Perbincangan /
Kerja Kumpulan /
SET INDUKSI Simulasi
Luar Bilik Darjah
Kerja Lapangan
Eksperimen
Tayangan Video
AKTIVITI PEMBELAJARAN & PEMUDAHCARAAN Demonstrasi
Tutorial
Lain-Lain:

ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM
Bahasa
Kelestarian Alam sekitar
STEM
TMK
Keusahawanan
BAHAN BANTU Kreativiti dan Inovatif
MENGAJAR KEMAHIRAN BERFIKIR (KBAT)
Penilaian (Mencipta) /
ELEMEN 4C/
I-Think/ KBAT/ Sintesis (Menilai)
PAK21 Analisis (Menganalisa)
Latihan Dalam Kelas / Lain-lain: Aplikasi (Mengaplikasi)
AKTIVITI
PENGAYAAN Kefahaman (Memahami)
Kerja Rumah
Pengetahuan (Mengingat)
REFLEKSI
NILAI/ PATRIOTISME

DISEMAK OLEH

*Diisi oleh pentadbir