Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN TANJUNG KERAMAT

4500 KUALA SELANGOR

______________________________________________________________________

SEMAKAN BUKU RAMPAIAN MURID

Tarikh : ……………………………………………………………………………
Nama Guru Kelas : ………………………………………………………………
Kelas : …………………………………………………………………………….
Mata Pelajaran : ………………………………………………………………….
Jenis Buku : ……………………………………………………………………..
Bilangan Murid Dalam Kelas : …………………………………………………
Bilangan Murid Yang Hantar : …………………………………………………

Ulasan Guru Besar / GPK / Ketua Panitia :

Jumlah buku yang dihantar : …………………………………………


Kuantiti kerja yang diberi : …………………………………………………….........................
………………………………………………………………………………………………………
Pemeriksaan buku : ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..........
Lain-lain : ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Tandatangan Guru Besar / GPK / Ketua Panitia

……………………………………………………..