Anda di halaman 1dari 2

MINGGU 1 TARIKH / HARI 05/02/2019 MASA 8.00-8.

30

M/PELAJARAN Matematik KELAS 3 UKM B KEHADIRAN 28 / 28

BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK 2.0 BENTUK PIAWAI

STANDARD 2.1 Angka Bererti


KANDUNGAN

Murid boleh:
STANDARD
1. Menerangkan maksud angka bererti dan seterusnya menentukan bilangan angka bererti suatu
PEMBELAJARAN nombor.
2. Membundarkan suatu nombor kepada bilangan angka bererti yang tertentu
Pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat:
OBJEKTIF
1. Murid dapat menerangkan maksud angka beerti dengan betul dan tepat.
PEMBELAJARAN
2. Murid dapat membundarkan nombor kepada bilangan angka beerti dengan betul dan tepat.

1. Murid ditunjukkan video berkaitan situasi harian yang melibatkan penggunaan angka beerti.
AKTIVITI 2. Murid menggunakan aplikasi kalkulator dalam membundarkan nombor angka beerti dengan tepat
dan berkesan.

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)

Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet

Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi

Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio ___________________


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)

Bahasa Sains dan Teknologi Keusahawanan Kelestarian Global


Kelestarian Alam Sekitar Kreativiti dan Inovasi TMK ___________________
NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat ___________________
PETA PEMIKIRAN i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir
PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)
Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal
TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta
PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN
Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan
REFLEKSI
____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

Catatan :

Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus

Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit


Aktiviti Luar Guru Pengiring

Anda mungkin juga menyukai