Anda di halaman 1dari 22

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2019

STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN SUMBER HEBAT
KANDUNGAN
1.1 Pola 1.1.1 Mengenal dan memerihalkan pola Pelbagai set nombor termasuk Modul 1:
MINGGU 1 pelbagai set nombor dan objek dalam nombor genap, nombor ganjil, Pola dan Urutan Nombor
(2/1/19-4/1/19) kehidupan sebenar, dan seterusnya membuat Segitiga Pascal dan Nombor
rumusan tentang pola. Fibonacci.

1.2 Jujukan 1.2.1 Menerangkan maksud jujukan. Aktiviti penerokaan yang


CUTI TAHUN melibatkan bentuk geometri,
BAHARU 2019 nombor dan objek perlu
(1/1/19) 1.2.2 Mengenal pasti dan memerihalkan dijalankan.
pola suatu jujukan, dan seterusnya
melengkapkan dan melanjutkan jujukan
tersebut

1.3 Pola dan 1.3.1 Membuat generalisasi tentang pola Modul 1:


MINGGU 2 Jujukan suatu jujukan menggunakan nombor, Pola dan Urutan Nombor
(7/1/19-11/1/19) perkataan dan ungkapan algebra.

1.3.2 Menentukan sebutan tertentu bagi


suatu jujukan.

1.3.3 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan jujukan.

2.1 Kembangan 2.1.1 Menerangkan maksud Pelbagai perwakilan seperti Modul 16:
MINGGU 3 kembangan dua ungkapan algebra. jubin algebra perlu digunakan Ungkapan Algebra
(14/1/19-18/1/19)
2.1.2 Melaksanakan kembangan dua
ungkapan algebra.

2.1.3 Mempermudahkan ungkapan


algebra yang melibatkan gabungan

1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2019

operasi termasuk kembangan.

2.1.4 Menyelesaikan masalah yang Hadkan kepada masalah yang


melibatkan kembangan dua ungkapan melibatkan ungkapan algebra
algebra. linear.

2.2 Pemfaktoran 2.2.1 Menghubungkaitkan pendaraban Boleh tegaskan bahawa


MINGGU 4 ungkapan algebra dengan konsep faktor dan pemfaktoran ialah songsangan
(21/1/19-25/1/19) pemfaktoran, dan seterusnya menyenaraikan kepada kembangan
faktor bagi hasil darab ungkapan algebra
tersebut.
CUTI THAIPUSAM Pelbagai kaedah termasuk
(21/1/19) 2.2.2 Memfaktorkan ungkapan algebra dengan menggunakan faktor sepunya
pelbagai kaedah. dan kaedah lain seperti darab
silang atau penggunaan jubin
algebra

2.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan


pemfaktoran.

2.3 Ungkapan 2.3.1 Melaksanakan penambahan dan Ungkapan algebra termasuk Modul 17:
MINGGU 5 Algebra dan penolakan ungkapan algebra yang melibatkan pecahan algebra. Operasi Ungkapan Algebra
(28/1/19-1/2/19) Hukum Operasi kembangan dan pemfaktoran
Asas Aritmetik
2.3.2 Melaksanakan pendaraban dan
pembahagian ungkapan algebra yang
melibatkan kembangan dan pemfaktoran

2.3.3 Melaksanakan gabungan operasi


ungkapan algebra yang melibatkan
kembangan dan pemfaktoran

2
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2019

3.1 Rumus Algebra 3.1.1 Membentuk rumus berdasarkan Situasi termasuk pernyataan
MINGGU 6 suatu situasi. seperti “kuasa dua suatu
(4/2/19-8/2/19) nombor ialah sembilan”.
3.1.2 Menukar perkara rumus bagi suatu
persamaan algebra.

CUTI TAHUN BARU 3.1.3 Menentukan nilai suatu pemboleh


CINA ubah apabila nilai pemboleh ubah lain
(5/2/19- 6/2/19) diberi.

3.1.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan rumus

4.1 Poligon Sekata 4.1.1 Menghuraikan sifat geometri poligon Aktiviti penerokaan yang Modul 15 : Simetri
MINGGU 7 sekata menggunakan pelbagai perwakilan. melibatkan pelbagai
(11/2/19-15/2/19) kaedah seperti penggunaan
bahan konkrit (contoh:
origami) atau perisian
geometri dinamik perlu
dijalankan.

Aktiviti membanding dan


membezakan poligon
sekata dan poligon tak
sekata, serta menegaskan
kekongruenan sudut perlu
dilibatkan.

Sifat geometri termasuk


panjang sisi, sudut dan
bilangan paksi simetri.

4.1.2 Membina poligon sekata menggunakan


3
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2019

pelbagai kaedah dan menerangkan rasional


langkah-langkah pembinaan.
Pelbagai kaedah termasuk
penggunaan perisian
geometri dinamik.

Cadangan aktiviti
pengayaan: Mereka cipta
corak menggunakan poligon
termasuk objek 3-dimensi.
4.2 Sudut 4.2.1 Menerbitkan rumus hasil tambah Aktiviti penerokaan dengan
MINGGU 8 Pedalaman dan sudut pedalaman suatu poligon pelbagai kaedah seperti
(18/2/19-22/2/19) Sudut Peluaran penggunaan perisian geometri
Poligon 4.2.2 Membuat dan mengesahkan konjektur dinamik perlu dijalankan.
tentang hasil tambah sudut peluaran poligon.

4.2.3 Menentukan nilai sudut pedalaman,


sudut peluaran dan bilangan sisi suatu
poligon.

4.2.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan


poligon

5.1 Sifat Bulatan 5.1.1 Mengenal bahagian bulatan dan Aktiviti penerokaan perlu Modul 29:
MINGGU 9 menerangkan sifat bulatan. dijalankan dengan pelbagai Bulatan
(25/2/19-1/3/19) kaedah seperti penggunaan
perisian geometri dinamik.

5.1.2 Membina suatu bulatan dan


bahagian bulatan berdasarkan syarat
yang diberi.

4
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2019

Bahagian bulatan termasuk


diameter, perentas dan
sektor. Contoh syarat:
(a) Bina suatu bulatan -
diberi jejari atau diameter.

(b) Bina diameter - melalui


satu titik tertentu dalam
suatu bulatan dan diberi
pusat bulatan tersebut.

(c) Bina perentas - melalui


satu titik tertentu pada
lilitan dan diberi panjang
perentas tersebut.

(d) Bina sektor - diberi


sudut sektor dan jejari
bulatan.

Penggunaan perisian
geometri dinamik
digalakkan.

5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2019

5.2.1 Menentusahkan dan Menerangkan


bahawa: Aktiviti penerokaan perlu
MINGGU 10 5.2 Sifat Simetri (i) diameter ialah paksi simetri bulatan; dijalankan dengan pelbagai
(4/3/19-8/3/19) Perentas kaedah seperti penggunaan
(ii) jejari yang berserenjang dengan perisian geometri dinamik
perentas membahagi dua sama perentas
itu dan sebaliknya;

(iii) pembahagi dua sama serenjang dua


perentas bertemu di pusat bulatan;

(iv) perentas yang sama panjang


menghasilkan lengkok yang sama
panjang; dan

(v) perentas yang sama panjang adalah


sama jarak dari pusat bulatan dan
sebaliknya.

MINGGU 11
(11/3/19-15/3/19) PENILAIAN KURIKULUM 1

MINGGU 12 5.2 Sifat Simetri 5.2.2 Menentukan pusat dan panjang jejari
(18/3/19-22/3/19) Perentas bagi suatu bulatan melalui pembinaan
geometri.

5.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan


sifat simetri perentas.

6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2019

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1


(23/3/19-31/3/19)
5.3 Lilitan dan 5.3.1 Menentukan hubungan antara Aktiviti penerokaan perlu
MINGGU 13 Luas Bulatan lilitan dan diameter bulatan, dan dijalankan bagi SP 5.3.1 dan
(1/4/19-5/4/19) seterusnya mentakrifkan dan 5.3.2 dengan menggunakan
menerbitkan rumus lilitan bulatan. bahan konkrit atau perisian
geometri dinamik.
5.3.2 Menerbitkan rumus luas bulatan.
Taakulan perkadaran perlu
5.3.3 Menentukan lilitan, luas bulatan, diberi penekanan.
panjang lengkok, luas sektor dan ukuran
lain yang berkaitan

5.3.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan bulatan

6.1 Sifat Geometri 6.1.1 Membanding, membeza dan Konsep dimensi dalam bentuk Modul 27:
MINGGU 14 Bentuk Tiga mengklasifikasikan bentuk tiga dimensi dua dimensi dan tiga dimensi Pepejal Geometri
(8/4/19-12/4/19) Dimensi termasuk prisma, piramid, silinder, kon dan perlu dibincangkan.
sfera, dan seterusnya menghuraikan sifat
geometri prisma, piramid, silinder, kon dan Aktiviti penerokaan perlu
sfera. dijalankan dengan
menggunakan bahan maujud
atau perisian geometri dinamik.

Objek tiga dimensi termasuk


bentuk serong.

Contoh sifat geometri bagi


prisma: Keratan rentas seragam
berbentuk poligon, muka lain
berbentuk sisi empat.

7
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2019

6.2 Bentangan 6.1.1 Membanding, membeza dan Modul 28:


MINGGU 15 Bentuk Tiga mengklasifikasikan bentuk tiga dimensi Bentangan, Pelan dan
(15/4/19-19/4/19) Dimensi termasuk prisma, piramid, silinder, kon dan Dongakan
sfera, dan seterusnya menghuraikan sifat
geometri prisma, piramid, silinder, kon dan
sfera.

6.3 Luas 6.3.1 Menerbitkan rumus luas Aktiviti penerokaan perlu


Permukaan permukaan kubus, kuboid, piramid, dijalankan dengan melibatkan
Bentuk Tiga prisma, silinder dan kon, dan bentuk tegak sahaja.
Dimensi seterusnya menentukan luas
permukaan bentuk tersebut.

6.3.2 Menentukan luas permukaan sfera


dengan menggunakan rumus.
Gabungan bentuk tiga dimensi
6.3.3 Menyelesaikan masalah yang dan penukaran unit perlu
melibatkan luas permukaan bentuk dilibatkan
tiga dimensi.

6.4 Isi padu 6.4.1 Menerbitkan rumus isi padu Melibatkan bentuk tegak sahaja.
MINGGU 16 Bentuk Tiga prisma dan silinder, dan seterusnya
(22/4/19-26/4/19) Dimensi membentuk rumus piramid dan kon.

6.4.2 Menentukan isi padu prisma,


silinder, kon, piramid dan sfera dengan
menggunakan rumus.
Gabungan bentuk tiga dimensi
6.4.3 Menyelesaikan masalah yang dan penukaran unit perlu
melibatkan isi padu bentuk tiga dilibatkan.
dimensi.

8
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2019

7.1 Jarak dalam 7.1.1 Menerangkan maksud jarak Maksud jarak antara dua titik Modul 23:
MINGGU 17 Sistem Koordinat antara dua titik pada satah Cartes. perlu diterangkan berdasarkan Koordinat
(29/4/19-3/5/19) Cartes hasil penerokaan.
7.1.2 Menerbitkan rumus jarak antara
dua titik pada satah Cartes. Modul 26:
CUTI HARI PEKERJA Aktiviti penerokaan perlu Teorem Pythagoras
(1/5/19) 7.1.3 Menentukan jarak antara dua titik dijalankan dalam menerbitkan
pada satah Cartes. rumus jarak.
Modul 30:
7.1.4 Menyelesaikan masalah yang Trigonometri
melibatkan jarak antara dua titik dalam
sistem koordinat Cartes

7.2 Titik Tengah 7.2.1 Menerangkan maksud titik tengah Maksud titik tengah antara dua
MINGGU 18 dalam Sistem antara dua titik pada satah Cartes. titik perlu diterangkan
(6/5/19-10/5/19) Koordinat Cartes berdasarkan hasil penerokaan
7.2.2 Menerbitkan rumus titik tengah
antara dua titik pada satah Cartes. Aktiviti penerokaan perlu
dijalankan dalam menerbitkan
7.2.3 Menentukan koordinat titik tengah rumus titik tengah.
antara dua titik pada satah Cartes.

7.2.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan titik tengah dalam sistem
koordinat Cartes

7.3 Sistem 7.3.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan


Koordinat Cartes sistem koordinat Cartes.

9
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2019

MINGGU 19
(13/5/19-17/5/19)
MINGGU ULANGKAJI
CUTI HARI WESAK
(19/5/19)

MINGGU 20
(20/5/19-24/5/19)
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
CUTI NUZUL QURAN
(20@21/5/19)

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


(25/5/19-9/6/19)

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI


(5/6/19-6/6/19)

8.1 Fungsi 8.1.1 Menerangkan maksud fungsi. Aktiviti penerokaan yang


MINGGU 21 melibatkan hubungan antara
(10/6/19-14/6/19) dua kuantiti dalam situasi
8.1.2 Mengenal pasti fungsi dan harian perlu dijalankan.
memberi justifikasi berdasarkan
perwakilan fungsi dalam bentuk Fungsi satu kepada satu dan
pasangan tertib, jadual, graf dan banyak kepada satu perlu
persamaan. dilibatkan.

Konsep pemboleh ubah sebagai


hubungan berfungsi dikaitkan
dengan konsep pemboleh ubah
sebagai anu di bawah topic
persamaan linear.

10
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2019

Tatatanda fungsi, f(x), perlu


diperkenalkan

8.2 Graf Fungsi 8.2.1 Membina jadual nilai bagi fungsi Fungsi linear dan bukan linear Modul 8 : Graf Fungsi
MINGGU 22 linear dan bukan linear, dan seterusnya termasuk yang mewakili situasi
(17/6/19-21/6/19) melukis graf menggunakan skala yang kehidupan sebenar. Modul 10:
diberi. Graf Fungsi Linear
Fungsi berbentuk y = axn,

n = -2, -1, 1, 2, 3, a ǂ 0, perlu


8.2.2 Mentafsir graf fungsi. dilibatkan.

Graf fungsi termasuk yang


mewakili situasi kehidupan
sebenar.

Mentafsir graf fungsi adalah


seperti mengkaji trend dan
membuat ramalan.

MINGGU 23 9.1 Laju 9.1.1 Menerangkan maksud laju sebagai Maksud laju perlu diterangkan
(24/6/19-28/6/19) suatu kadar yang melibatkan jarak dan berdasarkan hasil penerokaan.
masa.

9.1.2 Memerihal perbezaan antara laju Pelbagai perwakilan termasuk


seragam dan laju tak seragam. jadual dan graf yang
berdasarkan pelbagai situasi
9.1.3 Melaksanakan pengiraan yang perlu digunakan.
melibatkan laju dan laju purata
termasuk penukaran unit.

9.1.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan laju.

11
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2019

9.2 Pecutan 9.2.1 Menerangkan maksud pecutan Maksud pecutan dan


MINGGU 24 dan nyahpecutan sebagai suatu kadar nyahpecutan perlu diterangkan
(1/7/19-5/7/19) yang melibatkan laju dan masa. berdasarkan hasil penerokaan.

9.2.2 Melaksanakan pengiraan yang


melibatkan pecutan termasuk penukaran
unit.

9.2.3 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan pecutan

10.1 Kecerunan 10.1.1 Memerihalkan kecuraman dan arah Menjalankan aktiviti Modul 14:
MINGGU 25 kecondongan berdasarkan situasi harian, dan penerokaan yang melibatkan Perimeter dan Luas
(8/7/19-12/7/19) seterusnya menerangkan maksud kecerunan pelbagai kaedah seperti
sebagai nisbah jarak mencancang kepada penggunaan perisian dinamik.
jarak mengufuk.

10.1.2 Menerbitkan rumus kecerunan suatu


garis lurus pada satah Cartes.

10.1 Kecerunan 10.1.3 Membuat generalisasi tentang Membincangkan kes garis lurus
MINGGU 26 kecerunan garis lurus. yang melalui asalan dan garis
(15/7/19-19/7/19) lurus yang selari dengan paksi.
Rumus kecerunan ialah:

𝑌−𝑌
m=
𝑋−𝑋
𝑃𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 − 𝑌
m=
𝑃𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 − 𝑋
Aktiviti penerokaan perlu
dijalankan dengan melibatkan
semua kes kecerunan.

12
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2019

Contoh generalisasi:
(a) Semakin besar nilai mutlak
kecerunan, semakin curam
garis lurus tersebut.

(b) Tanda positif atau negatif


pada nilai kecerunan
menunjukkan arah
kecondongan garis lurus
10.1 Kecerunan 10.1.4 Menentukan kecerunan suatu garis Situasi kehidupan sebenar
MINGGU 27 lurus. perlu dilibatkan.
(22/7/19-26/7/19)
Perkaitan antara perwakilan
10.1.5 Menyelesaikan masalah yang konkrit, grafik dan simbolik
melibatkan kecerunan garis lurus. bagi kecerunan perlu dibuat.

Sebab nisbah “jarak


mencancang kepada jarak
mengufuk” digunakan untuk
menentukan kecerunan, dan
bukan sebaliknya, perlu
dibincangkan.

11.1 Transformasi 11.1.1 Memerihalkan perubahan bentuk, saiz, Aktiviti penerokaan termasuk Modul 19:
MINGGU 28 kedudukan dan orientasi suatu objek yang yang melibatkan contoh Penjelmaan
(29/7/19-2/8/19) melalui transformasi, dan seterusnya kehidupan sebenar apabila
menerangkan idea padanan satu-dengan-satu objek itu diterbalikkan,
antara titik-titik dalam transformasi. diputarkan, dialihkan dan
dibesarkan atau dikecilkan,
11.1.2 Menerangkan idea kekongruenan perlu dijalankan.
dalam transformasi.
Penggunaan teknologi digital
digalakkan.

13
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2019

Perbezaan antara
kekongruenan dan keserupaan
perlu
11.2 Translasi 11.2.1 Mengenal translasi. Aktiviti penerokaan perlu
MINGGU 29 dijalankan dengan
(5/8/19-9/8/19) menggunakan perisian
geometri dinamik.
11.2.2 Memerihalkan translasi
CUTI HARI RAYA menggunakan pelbagai perwakilan Sifat imej perlu Dibincangkan. .
HAJI termasuk dalam bentuk vektor
(11/8/19) translasi. Contoh pelbagai perwakilan
ialah secara grafik, bahasa dan
simbol.

11.2.3 Menentukan imej dan objek bagi Bentuk vektor translasi ialah
suatu translasi. AP dan (𝑏𝑎)

11.2.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan translasi.

14
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2019

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER KEDUA


(10/8/19-18/8/19)

MINGGU 30 11.3 Pantulan 11.3.1 Mengenal pantulan Aktiviti penerokaan perlu


(19/8/19-23/8/19) dijalankan dengan
menggunakan perisian
11.3.2 Memerihalkan pantulan menggunakan geometri dinamik.
pelbagai perwakilan
Sifat imej perlu dibincangkan.
11.3.3 Menentukan imej dan objek bagi suatu
pantulan.
Perwakilan simbolik
dikecualikan. Sifat simetri
11.3.4 Menyelesaikan masalah yang dalam pantulan perlu
melibatkan pantulan. dibincangkan.

11.4 Putaran 11.4.1 Mengenal putaran. Aktiviti penerokaan perlu


MINGGU 31 dijalankan dengan
(26/8/19-30/8/19) menggunakan perisian
geometri dinamik.
11.4.2 Memerihalkan putaran
menggunakan pelbagai perwakilan. Sifat imej perlu dibincangkan.
CUTI HARI
KEBANGSAAN Perwakilan simbolik
(31/8/19) dikecualikan.

11.4.3 Menentukan imej dan objek


bagi suatu putaran.

11.4.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan putaran.

15
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2019

11.5 Translasi, 11.5.1 Menyiasat hubungan antara Contoh bukan isometri perlu Modul 20:
MINGGU 32 Pantulan dan kesan translasi, pantulan dan putaran dilibatkan. Keserupaan
(2/9/19-6/9/19) Putaran sebagai terhadap jarak antara dua titik pada
Isometri objek dan imej, dan seterusnya
CUTI AWAL menerangkan isometri.
MUHARAM
(2/9/19) 11.5.2 Menerangkan hubungan antara Isometri ialah suatu
isometri dan kekongruenan. transformasi yang mengekalkan
jarak antara sebarang dua titik.
11.5.3 Menyelesaikan masalah yang
melibatkan isometri dan kekongruenan.

11.6 Simetri 11.6.1 Menerangkan simetri putaran. Menjalankan aktiviti


Putaran penerokaan dengan melibatkan
11.6.2 Menentukan peringkat simetri putaran objek dua dimensi sahaja.
bagi suatu objek.

12.1 Sukatan 12.1.1 Menentukan mod, min dan Kalkulator atau perisian Modul 4 :
MINGGU 33 Kecenderungan median bagi suatu set data tak digunakan dalam tajuk ini Statistik
(9/9/19-13/9/19) Memusat terkumpul. mengikut kesesuaian.

Penjanaan soalan yang


CUTI HARI menjurus kepada pengumpulan
KEPUTERAAN YANG data berdasarkan situasi
DIPERTUAN AGONG sebenar, dan seterusnya
(9/9/19) mengumpul dan menggunakan
data bagi memerihalkan
sukatan kecenderungan
memusat perlu dilibatkan.

Situasi sebenar boleh


melibatkan EMK seperti:
(a) wang saku murid
16
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2019

(b) pasaran komoditi


12.1.2 Membuat kesimpulan tentang (c) pelancongan
kesan perubahan suatu set data (d) penggunaan alat teknologi
terhadap nilai mod, min dan median.
Kesan nilai ekstrem perlu
dibincangkan. Istilah sukatan
kecenderungan memusat perlu
diperkenalkan.

Aktiviti penerokaan yang


melibatkan perubahan seragam
dan tidak seragam perlu
dijalankan

12.1 Sukatan 12.1.3 Mengumpul data, membina dan Aktiviti penerokaan yang Modul 5:
MINGGU 34 Kecenderungan mentafsir jadual kekerapan bagi data melibatkan murid Perwakilan Data
(16/9/19-20/9/19) Memusat terkumpul. membentuk kefahaman
dalam mengorganisasikan
12.1.4 Menentukan kelas mod dan min data dan membuat Modul 12:
CUTI HARI bagi suatu set data terkumpul. rumusan secara sistematik Pentafsiran Data
MALAYSIA perlu dijalankan.
(16/9/19) 12.1.5 Memilih dan menjustifikasikan
sukatan kecenderungan memusat yang Contoh: membahagikan
sesuai untuk memerihal taburan suatu data kepada beberapa
set data, termasuk set data yang kumpulan (lulus dan
mempunyai nilai ekstrem. gagal)/tahap/peringkat.

12.1.6 Menentukan mod, min dan


median daripada perwakilan data. Set data dalam bentuk
perwakilan seperti jadual,
12.1.7 Mengaplikasikan kefahaman carta pai, carta palang, plot
tentang sukatan kecenderungan batang dan daun perlu
memusat untuk membuat ramalan, dilibatkan.
membentuk hujah yang meyakinkan
17
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2019

dan membuat kesimpulan.


Perbandingan dua atau
lebih set data perlu
dilibatkan.

Kepentingan julat dalam


perbandingan perlu diberi
penekanan.

13.1 13.1.1 Melaksanakan eksperimen Perisian perlu digunakan untuk Modul 2 :


MINGGU 35 Kebarangkalian kebarangkalian mudah, dan melakukan simulasi. Kebarangkalian
(23/9/19-27/9/19) Eksperimen seterusnya menentukan nisbah
Kesimpulan yang perlu dibuat
Kekerapan berlakunya suatu peristiwa ialah kebarangkalian
Bilangan cubaan eksperimen menuju ke satu
sebagai kebarangkalian eksperimen nilai tertentu jika eksperimen
bagi suatu peristiwa. diulangi dengan bilangan
cubaan yang cukup besar.

13.1.2 Membuat kesimpulan tentang


kebarangkalian eksperimen suatu
peristiwa apabila bilangan cubaan
cukup besar.

18
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2019

13.2 13.2.1 Menentukan ruang sampel dan Aktiviti penerokaan yang


MINGGU 36 Kebarangkalian peristiwa bagi suatu eksperimen. melibatkan situasi sebenar bagi
(30/9/19-4/10/19) Teori yang membentuk idea tentang ruang
Melibatkan sampel dan peristiwa perlu
Kesudahan Sama dijalankan.
Boleh Jadi
Gambar rajah pokok dan set
perlu digunakan.

13.2 13.2.2 Membina model kebarangkalian Model kebarangkalian suatu


Kebarangkalian suatu peristiwa, dan seterusnya peristiwa A diwakili oleh
Teori yang membuat perkaitan antara 𝑛(𝐴)
P(A) = 𝑛(𝑆) 𝐴
Melibatkan kebarangkalian teori dengan
Kesudahan Sama kebarangkalian eksperimen. Perkaitan yang perlu dibuat
Boleh Jadi ialah kebarangkalian
eksperimen menghampiri
kebarangkalian teori apabila
bilangan cubaan adalah cukup
13.2.3 Menentukan kebarangkalian
besar.
suatu peristiwa.
Bilangan kejadian A) n(A)
=
Bilangan cubaan n(S)

Peristiwa boleh melibatkan


EMK seperti:
(a) wang saku murid
(b) jualan barangan
(c) cuaca
(d) penggunaan alat teknologi

19
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2019

13.3 13.3.1 Memerihalkan peristiwa Aktiviti penerokaan perlu


MINGGU 37 Kebarangkalian pelengkap dalam perkataan dan dengan dijalankan dengan
(7/10/19-11/10/19) Peristiwa menggunakan tatatanda set. mengaitkan konsep set bagi
Pelengkap membentuk generalisasi
bahawa:
P(A) + P(A’) = 1 P(A’) = 1 –
P(A) 0 ≤ P(A) ≤ 1
13.3.2 Menentukan kebarangkalian
peristiwa pelengkap.

13.4
Kebarangkalian 13.4.1 Menyelesaikan masalah yang
Mudah melibatkan kebarangkalian suatu
peristiwa.

MINGGU 38
(14/10/19-
18/10/19) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

20
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2019

MINGGU 39
(21/10/19-
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
25/10/19)

MINGGU 40 PERBINCANGAN PAT 2019


(28/10/19-1/11/19)

CUTI DEEPAVALI
(27/10/19-
28/10/19)

MINGGU 41
(4/11/19-8/11/19)

CUTI MAULIDUR
RASUL
(9/11/19)

MINGGU 42 KEMASKINI FAIL KSSM


(11/11/19-
15/11/19)

MINGGU 43
(18/11/19-
22/11/19)

CUTI AKHIR TAHUN


(23/11/19-31/12/2019)

21
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2019

22