Anda di halaman 1dari 1

KEMAHIRAN : Perkataan KVKV (Vokal /u/)

Nama: _____________________________ Kelas: ___________ Tarikh: ____________

Arahan
Tuliskan perkataan yang betul berdasarkan gambar.