Anda di halaman 1dari 4

LAPORAN SEMAKAN PELAJAR AKTIF MENGIKUT KURSUS SEMESTER_____ SESI_____/_____

KOLEJ TEKNIKAL YAYASAN SABAH

NAMA PROGRAM:

NAMA PENSYARAH
BIL NO KP NAMA PELAJAR SEM KOD DAN NAMA KUSUS CATATAN
MENGAJAR
1
2
3
4
5
6
7

DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:

NAMA : NAMA : NAMA :


JAWATAN : PENYELARAS PROGRAM JAWATAN: KETUA PROGRAM/TIMBALAN DEKAN JAWATAN :DEKAN HAL EHWAL AKADEMIK
TARIKH: TARIKH: TARIKH:
BORANG SEMAKAN PELAJAR AKTIF MENGIKUT KURSUS SEMESTER_____ SESI_____/_____
KOLEJ TEKNIKAL YAYASAN SABAH

NAMA PENSYARAH:
KOD DAN NAMA KURSUS:

BIL NO KP NAMA PELAJAR PROGRAM SEM CATATAN

1
2
3
4
5
6
7
Untuk bahagian CATATAN sila isi perkara berikut :
1. Aktif dan hadir kuliah
2. Telah mendaftar tetapi tidak pernah hadir kuliah
3. Telah mendaftar tetapi nama tidak terdapat di dalam senarai berdaftar
4. Lain - lain (nyatakan)

DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:

NAMA : NAMA : NAMA :


JAWATAN : KETUA PROGRAM / TIMBALAN
JAWATAN : PENSYARAH JAWATAN: PENYELARAS PROGRAM DEKAN
TARIKH: TARIKH: TARIKH:
LAPORAN SEMAK STATUS PELAJAR BERDAFTAR SEMESTER_____ SESI_____/_____
KOLEJ TEKNIKAL YAYASAN SABAH

NAMA PROGRAM:

NAMA PENASIHAT TARIKH MENDAFTAR


BIL NO KP NAMA PELAJAR STATUS CATATAN
AKADEMIK KURSUS

1
2
3
4
5
6
7

Untuk bahagian STATUS sila isi perkara berikut :


1. Aktif- Hadir Kuliah
2. Aktif - Latihan Industri
3. Tidak Pernah Hadir Kuliah
4. Belum Mendaftar Kursus
5. Tangguh
6. Berhenti
7. Belum mendaftar Program

DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:

NAMA : NAMA : NAMA :


LAPORAN SEMAK STATUS PELAJAR BERDAFTAR SEMESTER_____ SESI_____/_____
KOLEJ TEKNIKAL YAYASAN SABAH

NAMA PROGRAM:

NAMA PENASIHAT TARIKH MENDAFTAR


BIL NO KP NAMA PELAJAR STATUS CATATAN
AKADEMIK KURSUS

JAWATAN :DEKAN HAL EHWAL


JAWATAN : PENYELARAS PROGRAM JAWATAN: KETUA PROGRAM/TIMBALAN DEKAN AKADEMIK
TARIKH: TARIKH: TARIKH: