Anda di halaman 1dari 4

Pengenalan

Komunikasi adalah cara menghubungkan orang untuk mencapai tujuan bersama dengan
memindahkan maklumat dari satu orang ke pihak yang lain. Ia termasuk bukan sahaja
pemindahan maklumat tetapi juga pemindahan pemahaman. Maklumat harus difahami
dengan cara yang sama seperti yang dimaksudkan oleh pengirim maklumat. Para
pengurus atasan menyampaikan maklumat tentang objektif dan rancangan kepada pekerja
peringkat rendah yang cuba memahami mereka dengan makna yang tepat dan merangka
cara yang sesuai untuk mencapai objektif tersebut sesuai dengan rencana. Pemindahan
maklumat dan perpindahan pemahaman untuk mentafsirkan maklumat itu dalam makna
yang betul memberikan perbezaan yang jelas antara komunikasi yang cekap dan
berkesan. Komunikasi adalah pengeluaran dan pertukaran maklumat dan makna dengan
menggunakan tanda dan simbol. Ia melibatkan pengekodan dan menghantar mesej,
menerima dan menyahkodnya, dan mensintesis maklumat dan makna. Komunikasi
meresap semua peringkat pengalaman manusia dan adalah penting untuk memahami
perilaku manusia dan hampir semua usaha kesihatan awam yang bertujuan untuk
memupuk perubahan tingkah laku kesihatan di kalangan individu, penduduk, organisasi,
masyarakat dan masyarakat. Komunikasi boleh dikaji secara empirik dan kritikal pada
tahap interaksi yang berbeza. Tahap ini, sering diterangkan pada kontinum "mikro-ke-
mikro" adalah "intra-peribadi" (bagaimana individu memproses maklumat), "inter-
personal" (bagaimana dua individu berinteraksi untuk mempengaruhi satu sama lain),
kumpulan (bagaimana dinamika komunikasi berlaku di antara banyak individu),
"organisasi" formal dan tidak formal (bagaimana komunikasi berlaku dan fungsi dalam
konteks organisasi seperti hospital, sekolah, atau agensi kesihatan awam), dan
"masyarakat" dan "masyarakat" (bagaimana komunikasi membina atau mengubah agenda
isu penting).

Komunikasi adalah darah kehidupan sesebuah organisasi. Imej awam sebuah organisasi
bukan sahaja bergantung kepada kualiti produknya dan kualiti perkhidmatan yang
diberikannya tetapi juga kemahiran komunikasi pengurusan, pentadbiran, kakitangan dan
pekerja. Keupayaan individu untuk berkomunikasi secara lisan atau secara bertulis dan
keupayaannya untuk menggunakan mesin yang berbeza seperti telefon, faks, komputer,
penulis jenis, dan lain-lain, yang berkaitan dengan komunikasi mempengaruhi imej awam
syarikat. Komunikasi yang berkesan adalah sangat penting dalam senario perniagaan
global yang sedang berkembang. Keupayaan individu untuk bercakap atau menulis
dengan berkesan akan memberi banyak perbezaan kepada kerjaya individu serta
pertumbuhan organisasi.

Kepentingan Komunikasi
Iklan terbaru untuk AT & T Wireless mempunyai tajuk berani yang menegaskan, "Jika
hanya rancangan komunikasi semudah berkomunikasi". Ramai dengan hormat tidak
bersetuju dengan penilaian mereka. Rancangan komunikasi mudah alih mungkin memang
rumit, tetapi proses berkomunikasi adalah lebih jauh lebih rumit lagi. Malangnya, banyak
budaya popular cenderung untuk mengurangkan cabaran yang berkaitan dengan proses
komunikasi: Kita semua melakukannya, sepanjang masa. Namun, satu keperluan hanya
baca teladan perbualan, iklan peribadi, lajur nasihat, dan penilaian prestasi organisasi
untuk mengenali komunikasi itu kemahiran boleh membuat atau memecahkan individu
dan profesional individu hidup. Syarikat mahu menyewa dan mempromosikan orang
dengan komunikasi yang sangat baik serta berkemahiran. Penceraian berlaku kerana
pasangan percaya bahawa mereka "tidak berkomunikasi lebih lama". Komunikasi
dianggap sebagai ubat ajaib, yang dapat menjamin hubungan jangka panjang yang
bahagia dan dapat menjamin kejayaan organisasi. Jelas, budaya popular memegang
paradoks pandangan tentang komunikasi: Mudah untuk dilakukan namun berkuasa dalam
kesannya, serentak mudah dan ajaib.

Hal ini juga boleh dikatakan sebagaimana yang berlaku dalam organisasi atau agensi
korporat. Pandangan harian komunikasi agak berbeza dari pandangan komunikasi yang
diambil oleh cendekiawan komunikasi. Di dunia perniagaan, misalnya, pandangan
popular adalah bahawa komunikasi adalah sinonim dengan maklumat. Oleh itu, proses
komunikasi adalah aliran maklumat dari satu orang kepada yang lain (Axley, 1984).
Komunikasi dilihat sebagai satu aktiviti antara lain, seperti perancangan, pengawalan,
dan pengurusan (Deetz, 1994). Inilah yang kita lakukan dalam organisasi.

Komunikasi Korporat boleh didefinisikan sebagai satu proses atau tindakan menterjemah
atau mengubah identiti korporat yang berbentuk fizikal seperti logo, warna, perkataan
dan sebagainya yang melambangkan organisasi kepada imej korporat berbentuk mental
atau pemikiran. Bermakna apabila melihat kombinasi warna atau logo berkenaan, tanpa
diberitahu, pemerhatinya akan secara automatik memikirkan organisasi tersebut.
Contohnya melalui komunikasi korporat, sesebuah syarikat akan melakukan proses
‘promotional mix’. Proses ini melibatkan jenama dan kaedah promosi bagi
memperkenalkan ‘brand’ atau ‘trademark’ sesebuah syarikat. Proses ini perlu melibatkan
semua pihak. Ini bermakna komunikasi korporat adalah komunikasi yang melibatkan
semua lapisan stakeholder. Ini kerana komunikasi korporat menjadi landasan
perhubungan antara organisasi atau syarikat dengan publik. Landasan perhubungan ini
boleh dilakukan oleh syarikat melalui pelbagai kaedah seperti perhubungan awam dan
pengiklanan atau usaha-usaha promosi. Ini mungkin boleh melibatkan perkara-perkara
seperti newsletter, video klip korporat, mengurus media ketika berhadapan dengan krisis,
rancangan acara khas dan membina hubungan yang baik dengan stakeholders.
Memandangkan komunikasi korporat adalah aktiviti komunikasi yang melibatkan semua
pihak dan menjadi landasan atau asas perhubungan, maka ia meliputi dua bentuk
komunikasi iaitu komunikasi dalaman dan komunikasi luaran.

4 Kepentingan Komunikasi Terhadap Agensi Korporat

Komunikasi mempunyai peranan penting dalam dunia korporat. Dengan peningkatan


kerumitan aktiviti dalam perniagaan moden, kepentingannya semakin meningkat setiap
hari. Untuk mencapai matlamat organisasi, penyelarasan antara orang dan jabatan dalam
organisasi dan penubuhan hubungan penghubung dengan dunia luar sangat diperlukan.
Memotivasi pekerja untuk prestasi yang lebih baik dan lebih baik, memudahkan prestasi
kumpulan, mengawal aktiviti mereka, mengambil langkah-langkah pembetulan,
menghapuskan salah faham, mengekalkan keamanan, mewujudkan disiplin, dan, di atas
semua, memastikan kualiti kerja dalam organisasi dapat dilakukan melalui komunikasi
yang berkesan. Mewujudkan hubungan dengan dunia luar - dengan pelanggan, vendor,
pelabur, bank, organisasi perniagaan serupa di dalam dan luar negara, pelbagai jabatan
kerajaan, dan lain-lain juga bergantung kepada komunikasi. Rumah perniagaan korporat,
dalam kebanyakan kes, terlibat dalam perniagaan antarabangsa. Kecemerlangan dalam
komunikasi dalam kes seperti itu adalah keperluan asas.

Kepentingan komunikasi korporat boleh dihuraikan seperti berikut:

1. Koordinasi Dalaman:

Untuk memenuhi objektif organisasi, penyelarasan antara pekerja adalah perlu dan untuk
menyelaraskan pelbagai aktiviti komunikasi adalah penting. Organisasi korporat yang
besar dalam saiz, pembahagian kerja dan pengkhususan dalam aktiviti adalah ciri
organisasi tersebut. Komunikasi membantu menyelaraskan aktiviti tersebut dan
membangunkan kerjasama.

2. Menghubungkan Pautan dengan Dunia Luar:

Dalam organisasi korporat, komunikasi dengan orang luaran, seperti pelanggan, vendor,
pelabur, pesaing, jabatan kerajaan, dan lain-lain adalah penting. Malah menghubungkan
hubungan dengan rakan-rakan dan pusat-pusat asing diperlukan untuk berfungsi dengan
baik organisasi.

3. Motivasi:

Komunikasi membantu memotivasi pekerja untuk mematuhi perintah dan arahan pihak
berkuasa pengurusan. Maklum balas pekerja juga memberi pencerahan kepada pengurus.
Interaksi antara pengurus dan pekerja meningkatkan hubungan antara mereka dan
mendorong semua untuk menumpukan diri sepenuhnya untuk mencapai objektif
organisasi.

4. Pengurusan yang Cekap:


Komunikasi berfungsi sebagai pelincir untuk meningkatkan kecekapan pengurusan
adalah terpakai kepada organisasi korporat dengan lebih tepat. Komunikasi membekalkan
pengurus dan pekerja dengan maklumat, menyelaras dan mendorong para pekerja. Ini
menghasilkan kerjasama dan prestasi yang lebih baik, menyelesaikan konflik, membina
keyakinan dan akhirnya membangunkan pengurusan yang cekap. Para pengurus, penyelia
dan eksekutif mendapatkan arahan, pesanan, mesej, dan lain-lain dari ketua mereka
melalui komunikasi, menyedari tugas dan tanggungjawab mereka dan prestasi yang tepat
dari bawahan mereka. Oleh itu, komunikasi merangsang pengurusan yang cekap.

Rujukan

https://www.enotes.com/homework-help/what-importance-studying-communication-
theory-439598

https://www.encyclopedia.com/science-and-technology/computers-and-electrical-
engineering/computers-and-computing/communication-theory

https://graspingcommunication.wordpress.com/tag/axley/

https://prezi.com/t90jtf18tlf4/bab-1-pengenalan-kepada-komunikasi-korporat/

https://www.academia.edu/1842047/KOMUNIKASI_KORPORAT_MENTALITI_DAN_
BUDAYA_KERJA

Axley, S. (1984). Managerial and organizational communication in terms of the conduit


metaphor. Academy of Management Review, 9, 428–437.

Agarwala, R. (1974). Organization structure and communication in a manufacturing


sector in India. Indian Journal of Industrial Relations, 9(3), 385-396.

Deetz, S. A. (1994). The micro-politics of identity formation in the workplace: The case
of a knowledge intensive firm. Human Studies, 17(1), 23-44.