Anda di halaman 1dari 1

Ruj Kami : SMKPI / 700-3 / 001 ( 03 )

Ruj Kami : SMKPI / 800 / 3 / 001 ( 03 )

SURAT PERJANJIAN BERKELAKUAN BAIK ( TERAKHIR )

Adalah saya _______________________________________________ pelajar tingkatan


______________ pada hari ini __________, bertarikh _____________, jam __________
dengan ini BERIKRAR dan BERJANJI AKAN BERKELAKUAN BAIK dan TIDAK
MELANGGAR MANA-MANA PERATURAN SEKOLAH.

Sekiranya SAYA MELANGGAR MANA-MANA PERATURAN SEKOLAH atau MENGULANGI


KESALAHAN YANG TELAH SAYA LAKUKAN atau MENGINGKARI PERJANJIAN YANG
TELAH SAYA BUAT, maka saya ______________________________________________
dan ibu / bapa / penjaga* saya ______________________________________________
dengan ini faham dengan jelas bahawa saya boleh dikenakan hukuman yang lebih berat iaitu
PEMBUANGAN SEKOLAH / ASRAMA.

Tandatangan Pelajar Tandatangan Ibu / Bapa / Penjaga*

………………………………………….. …………………………………………….
Nama : ___________________________ Nama : ____________________________
No. K.P. : _________________________ No. K.P. : __________________________
Alamat : ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Tandatangan Saksi 1 (Guru Disiplin) Tandatangan Saksi 2 (PK HEM)

…………………………………………… ……………………………………………
( ) ( )

Tarikh : ______________________ Tarikh : ______________________

Tandatangan Pengetua SMK Pinawantai

………………………………………….. Tarikh : ______________________


( )