Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA KELAS TAHUN 2


TARIKH/ HARI 28 FEBRUARI 2017 SELASA MASA 0700-0800 PAGI

TEMA SIHAT DAN CERDAS

TAJUK KANTIN SAYA BERSIH


1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai
STANDARD
PEMBELAJARAN soalan bercapah

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

1. Menjawab soalan yang ditanyakan oleh guru dengan secara lisan dengan penggunaan bahsa
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN dan ayat yang betul.
2. Murid dapat menjawab sekurang – kurangnya 3/5 soalan lembaran kerja dengan betul.

1. Murid dan guru bersoal jawab tentang kebersihan.


AKTIVITI
2. Murid dikhendaki menyampaikan sekurang – kurangnya satu idea mengenai kebersihan.
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN 3. Murid menjawab soalan guru secara lisan (individu)
(PdP)
4. Murid menjawab soalan dalam kertas lembaran kerja yang diedarkan.

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen


BAHAN BANTU
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : ______________________

 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

 Kreativiti & Inovasi  Keusahawanan


ELEMEN MERENTASI  Bahasa  Sains & Teknologi
 Pendidikan Alam Sekit  Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Patriotisme  TMK
 ar

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR  Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Mentafsir  Menilai

PENILAIAN  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Lembaran Kerja
PENGAJARAN &  Projek
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama
PEMBELAJARAN

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
 Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana ….  Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA KELAS TAHUN 1
TARIKH/ HARI 28 FEBRUARI 2017 SELASA MASA 1030-1130 PAGI

TEMA MASYARAKAT MUHIBBAH

TAJUK TOLONG MENOLONG


2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahami;
STANDARD
PEMBELAJARAN ii) Frasa

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

OBJEKTIF 1. Membaca kad petikan yang ditunjukkan oleh guru dengan sebutan yang betul dan jelas.
PEMBELAJARAN
2. Murid dapat membaca petikan dengan lancar serta dengan intonasi yang betul.

1. Guru membaca petikan dengan jelas dan meminta murid mengajuk setiap suku perkataan yang
AKTIVITI
guru baca dengan jelas.
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN 2. Guru meminta murid membaca petikan secara berkumpulan.
(PdP) 3. Guru meminta murid membaca petikan secara individu.

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen


BAHAN BANTU
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : ______________________

 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

 Kreativiti & Inovasi  Keusahawanan


ELEMEN MERENTASI  Bahasa  Sains & Teknologi
 Pendidikan Alam Sekit  Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Patriotisme  TMK
 ar

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR  Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Mentafsir  Menilai

PENILAIAN  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Lembaran Kerja
PENGAJARAN &  Projek
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama
PEMBELAJARAN

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
 Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana ….  Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA KELAS TAHUN 2
TARIKH/ HARI 21 FEBRUARI 2017 SELASA MASA 0700-0800 PAGI

TEMA SIHAT DAN CERDAS

TAJUK MAKANAN BERSIH DAN BERKHASIAT


2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,
STANDARD
PEMBELAJARAN diftong, vokal berganding, digraph dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

OBJEKTIF 1. Membaca dan mengeja perkataan yang mengandungi diftong.


PEMBELAJARAN
2. Membaca petikan yang mengandungi diftong dengan sebutan yang betul dan lancar.

1. Guru meminta murid membaca petikan secara beramai-ramai.


AKTIVITI
2. Guru meminta murid mengenalpasti perkataan diftong.
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN 3. Murid menyenaraikan perkataan tersebut.
(PdP)
4. Murid membaca petikan secara berkumpulan dan individu.

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen


BAHAN BANTU
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : ______________________

 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

 Kreativiti & Inovasi  Keusahawanan


ELEMEN MERENTASI  Bahasa  Sains & Teknologi
 Pendidikan Alam Sekit  Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Patriotisme  TMK
 ar

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR  Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Mentafsir  Menilai

PENILAIAN  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Lembaran Kerja
PENGAJARAN &  Projek
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama
PEMBELAJARAN

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
 Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana ….  Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA KELAS TAHUN 1
TARIKH/ HARI 21 FEBRUARI 2017 SELASA MASA 1030-1130 PAGI

TEMA KELUARGA PENYANYANG

TAJUK RAKAN SEKELAS


4.2.2 Menyanyikan dengan sebutan dan intonasi yang betul
STANDARD
PEMBELAJARAN i) Lagu Kanak - Kanak

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN 1. Menyanyikan lagu dengan sebuatn dan intonasi yang betul
2. Memahami lagu dengan membuat pergerakan mengikut lirik lagu.

1. Guru memperdengarkan lagu kepada murid.


AKTIVITI 2. Guru membaca lirik lagu dan meminta murid mengajuk bacaan guru.
PENGAJARAN &
3. Guru meminta murid membaca lirik lagu.
PEMBELAJARAN
4. Guru meminta murid menyanyikan lagu secara berkumpulan.
(PdP)
5. Murid menyanyikan lagu secara berpasangan sambil membuat pergerakkan.

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen


BAHAN BANTU
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : ______________________

 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

 Kreativiti & Inovasi  Keusahawanan


ELEMEN MERENTASI  Bahasa  Sains & Teknologi
 Pendidikan Alam Sekit  Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Patriotisme  TMK
 ar

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR  Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Mentafsir  Menilai

PENILAIAN  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Lembaran Kerja
PENGAJARAN &  Projek
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama
PEMBELAJARAN

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
 Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana ….  Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA KELAS TAHUN 2
TARIKH/ HARI 20 FEBRUARI 2017 ISNIN MASA 0700-0830 PAGI

TEMA SIHAT DAN CERDAS

TAJUK KANTIN SAYA BERSIH


2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,
STANDARD
PEMBELAJARAN diftong, vokal berganding, digraph dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

3. Membaca dan mengeja perkataan yang mengandungi vokal berganding.


OBJEKTIF
PEMBELAJARAN 4. Membaca petikan yang mengandungi vokal berganding dengan sebutan yang betul dan
lancar.

1. Guru meminta murid membaca petikan secara beramai-ramai.


AKTIVITI
2. Guru meminta murid mengenalpasti perkataan mengandungi vokal berganding.
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN 3. Murid menyenaraikan perkataan tersebut.
(PdP)
4. Murid membaca petikan secara berkumpulan dan individu.

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen


BAHAN BANTU
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : ______________________

 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

 Kreativiti & Inovasi  Keusahawanan


ELEMEN MERENTASI  Bahasa  Sains & Teknologi
 Pendidikan Alam Sekit  Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Patriotisme  TMK
 ar

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR  Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Mentafsir  Menilai

PENILAIAN  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Lembaran Kerja
PENGAJARAN &  Projek
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama
PEMBELAJARAN

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
 Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana ….  Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA KELAS TAHUN 2
TARIKH/ HARI 22 FEBRUARI 2017 RABU MASA 0730-0830 PAGI

TEMA SIHAT DAN CERDAS

TAJUK MAKANAN BERSIH DAN BERKHASIAT


2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,
STANDARD
PEMBELAJARAN diftong, vokal berganding, digraph dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

OBJEKTIF 5. Membaca dan mengeja perkataan yang mengandungi digraph.


PEMBELAJARAN
6. Membaca petikan yang mengandungi digraph dengan sebutan yang betul dan lancar.

1. Guru meminta murid membaca petikan secara beramai-ramai.


AKTIVITI
2. Guru meminta murid mengenalpasti perkataan digraph.
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN 3. Murid menyenaraikan perkataan tersebut.
(PdP)
4. Murid membaca petikan secara berkumpulan dan individu.

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen


BAHAN BANTU
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : ______________________

 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

 Kreativiti & Inovasi  Keusahawanan


ELEMEN MERENTASI  Bahasa  Sains & Teknologi
 Pendidikan Alam Sekit  Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Patriotisme  TMK
 ar

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR  Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Mentafsir  Menilai

PENILAIAN  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Lembaran Kerja
PENGAJARAN &  Projek
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama
PEMBELAJARAN

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
 Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana ….  Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA KELAS TAHUN 2
TARIKH/ HARI 23 FEBRUARI 2017 KHAMIS MASA 0830-0930 PAGI

TEMA SIHAT DAN CERDAS

TAJUK BERSENAM MENYIHATKAN BADAN


2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,
STANDARD
PEMBELAJARAN diftong, vokal berganding, digraph dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

7. Membaca dan mengeja perkataan yang mengandungi konsonan bergabung.


OBJEKTIF
PEMBELAJARAN 8. Membaca petikan yang mengandungi konsonan bergabung dengan sebutan yang betul
dan lancar.

1. Guru meminta murid membaca petikan secara beramai-ramai.


AKTIVITI
2. Guru meminta murid mengenalpasti perkataan digraph.
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN 3. Murid menyenaraikan perkataan tersebut.
(PdP)
4. Murid membaca petikan secara berkumpulan dan individu.

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen


BAHAN BANTU
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : ______________________

 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

 Kreativiti & Inovasi  Keusahawanan


ELEMEN MERENTASI  Bahasa  Sains & Teknologi
 Pendidikan Alam Sekit  Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Patriotisme  TMK
 ar

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR  Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Mentafsir  Menilai

PENILAIAN  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Lembaran Kerja
PENGAJARAN &  Projek
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama
PEMBELAJARAN

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
 Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana ….  Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA KELAS TAHUN 2
TARIKH/ HARI 24 FEBRUARI 2017 JUMAAT MASA 1000-1130 PAGI

TEMA SIHAT DAN CERDAS

TAJUK BERSENAM MENYIHATKAN BADAN


3.2.4 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding,
STANDARD
PEMBELAJARAN digraph dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

1. Membaca dan menulis frasa yang mengandungi dua atau tiga suku kata.
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN 2. Membaca petikan yang mengandungi dua atau tiga suku kata dengan sebutan yang betul dan
lancar.

1. Guru meminta murid membaca petikan secara beramai-ramai.


AKTIVITI
2. Guru meminta murid mengenalpasti perkataan dua atau tiga suku kata.
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN 3. Murid menyenaraikan perkataan tersebut.
(PdP)
4. Murid membaca petikan secara berkumpulan dan individu.

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen


BAHAN BANTU
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : ______________________

 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

 Kreativiti & Inovasi  Keusahawanan


ELEMEN MERENTASI  Bahasa  Sains & Teknologi
 Pendidikan Alam Sekit  Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Patriotisme  TMK
 ar

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR  Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Mentafsir  Menilai

PENILAIAN  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Lembaran Kerja
PENGAJARAN &  Projek
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama
PEMBELAJARAN

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
 Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana ….  Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA KELAS TAHUN 1
TARIKH/ HARI 20 FEBRUARI 2017 ISNIN MASA 0700-0830 PAGI

TEMA KELUARGA PENYAYANG

TAJUK RAKAN SEKELAS


2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahami ;
STANDARD
PEMBELAJARAN i)Perkataan dua suku kata dan tiga suku kata

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN 1. Membaca perkataan dua suku kata dengan sebutan yang betul
2. Dapat menulis sekurang – kurangnya 15/18 perkataan dua suku kata yang disebut oleh guru.

1. Guru membaca suku kata dan meminta murid mengajuk.


AKTIVITI 2. Guru meminta murid membaca suku kata yng ditunjukkan oleh guru.
PENGAJARAN &
3. Guru membahagikan murid kepada kumpulan.
PEMBELAJARAN
4. Guru meminta murid membaca suku kata dalam kumpulan.
(PdP)
5. Murid menulis suku kata yng disebutkan oleh guru di dalam buku secara individu.

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen


BAHAN BANTU
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : ______________________

 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

 Kreativiti & Inovasi  Keusahawanan


ELEMEN MERENTASI  Bahasa  Sains & Teknologi
 Pendidikan Alam Sekit  Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Patriotisme  TMK
 ar

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR  Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Mentafsir  Menilai

PENILAIAN  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Lembaran Kerja
PENGAJARAN &  Projek
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama
PEMBELAJARAN

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
 Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana ….  Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA KELAS TAHUN 1
TARIKH/ HARI 22 FEBRUARI 2017 RABU MASA 1030-1200 TGH HARI

TEMA KELUARGA PENYAYANG

TAJUK RAKAN SEKELAS


2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahami ;
STANDARD
PEMBELAJARAN i)Perkataan dua suku kata dan tiga suku kata

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN 3. Membaca perkataan tiga suku kata dengan sebutan yang betul
4. Dapat menulis sekurang – kurangnya 15/18 perkataan dua suku kata yang disebut oleh guru.

6. Guru membaca suku kata dan meminta murid mengajuk.


AKTIVITI 7. Guru meminta murid membaca suku kata yng ditunjukkan oleh guru.
PENGAJARAN &
8. Guru membahagikan murid kepada kumpulan.
PEMBELAJARAN
9. Guru meminta murid membaca suku kata dalam kumpulan.
(PdP)
10. Murid menulis suku kata yng disebutkan oleh guru di dalam buku secara individu.

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen


BAHAN BANTU
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : ______________________

 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

 Kreativiti & Inovasi  Keusahawanan


ELEMEN MERENTASI  Bahasa  Sains & Teknologi
 Pendidikan Alam Sekit  Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Patriotisme  TMK
 ar

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR  Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Mentafsir  Menilai

PENILAIAN  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Lembaran Kerja
PENGAJARAN &  Projek
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama
PEMBELAJARAN

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
 Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana ….  Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA KELAS TAHUN 1
TARIKH/ HARI 23 FEBRUARI 2017 KHAMIS MASA 1000-1100 PAGI

TEMA KELUARGA PENYAYANG

TAJUK RAKAN SEKELAS


1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap;
STANDARD
PEMBELAJARAN i) soalan

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

1. Menjawab sekurang – kurangnya 2 soalan yang ditanyakan oleh guru dengan ayat dan intonasi
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN yang betul dan sesuai secara lisan.
2. Dapat menjawab sekurang – kurangnya 2/3 soalan pada lembaran kerja yang diberikan dengan
betul.

1. Guru membaca cerita pedoman pendek kepada murid.


AKTIVITI 2. Guru dan murid bersoal jawab tentang cerita yang dibaca tadi.
PENGAJARAN &
3. Guru bertanya soalan kepada stiap murid secara individu.
PEMBELAJARAN
4. Guru mengagihkan kertas soalan kepada murid.
(PdP)
5. Murid menulis jawapan dalam buku.

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen


BAHAN BANTU
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : ______________________

 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

 Kreativiti & Inovasi  Keusahawanan


ELEMEN MERENTASI  Bahasa  Sains & Teknologi
 Pendidikan Alam Sekit  Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Patriotisme  TMK
 ar

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR  Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Mentafsir  Menilai

PENILAIAN  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Lembaran Kerja
PENGAJARAN &  Projek
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama
PEMBELAJARAN

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
 Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana ….  Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA KELAS TAHUN 1
TARIKH/ HARI 24 FEBRUARI 2017 JUMAAT MASA 0800-0930 PAGI

TEMA KELUARGA PENYAYANG

TAJUK RAKAN SEKELAS


3.2.1 Membina dan menulis
STANDARD
PEMBELAJARAN i)perkataan

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


1. Menulis sekurang – kurang 8/10 perkataan yang disebutkan oleh guru dengan betul.
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN 2. Membaca dan mengeja sekurang – kurangnya 5/10 perkataan yang ditunjukkan oleh guru
dengan betul.

1. Guru menunjukkan kad imbasan perkataan dan membaca satu persatu.


AKTIVITI
PENGAJARAN & 2. Murid mengajuk bacaan dan ejaan guru.
PEMBELAJARAN 3. Guru meminta murid membaca dan mengeja perkataan yang ditunjukkan oleh guru.
(PdP) 4. Guru membacakan perkataan dan murid murid menulis perkataan tersebut secara individu.

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen


BAHAN BANTU
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : ______________________

 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

 Kreativiti & Inovasi  Keusahawanan


ELEMEN MERENTASI  Bahasa  Sains & Teknologi
 Pendidikan Alam Sekit  Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Patriotisme  TMK
 ar

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR  Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Mentafsir  Menilai

PENILAIAN  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Lembaran Kerja
PENGAJARAN &  Projek
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama
PEMBELAJARAN

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
 Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana ….  Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA KELAS TAHUN 2
TARIKH/ HARI 06 MAC 2017 ISNIN MASA 0710-0840 PAGI

TEMA SEMANGAT PERPADUAN

TAJUK SEMANGAT KERJASAMA

STANDARD 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.
PEMBELAJARAN
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

1. Membina ayat secara lisan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh rakan – rakan di dalam
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN kelas.
2. Membina sekurang – kurangnya 5/6 ayat berdasarkan bahan grafik yang diberikan secara bertulis.

1. Murid membina ayat secara lisan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh rakan mereka.

AKTIVITI 2. Guru dan murid berbincang tentang bahan grafik yang diedarkan oleh guru.
PENGAJARAN & 3. Murid membina ayat secara lisan berdasarkan bahan grafik (individu)
PEMBELAJARAN
(PdP) 4. Murid membina ayat di dalam buku berpandukan kertas lembaran kerja yang diedarkan.

5. Guru menyemak hasil kerja murid.

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen


BAHAN BANTU
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : ______________________

 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

 Kreativiti & Inovasi  Keusahawanan


ELEMEN MERENTASI  Bahasa  Sains & Teknologi
 Pendidikan Alam Sekit  Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Patriotisme  TMK
 ar

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR  Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Mentafsir  Menilai

PENILAIAN  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Lembaran Kerja
PENGAJARAN &  Projek
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama
PEMBELAJARAN

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
 Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana ….  Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA KELAS TAHUN 1
TARIKH/ HARI 06 MAC 2017 ISNIN MASA 1110-1210 TGH HARI

TEMA MASYARAKAT MUHIBBAH

TAJUK TOLONG MENOLONG


2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahami;
STANDARD
PEMBELAJARAN i)frasa

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

OBJEKTIF 1. Membaca kad frasa yang ditunjukkan oleh guru dengan ejaan suku kata yang betul.
PEMBELAJARAN
2. Menyebut fasa yang ditunjukkan oleh guru dengan sebutan yang jelas serta intonasi yang betul.

1. Murid mengeja frasa yang ditunjukkan oleh guru mengikut suku kata.

2. Guru meminta murid seorang demi seorang untuk mengeja frasa yang ditunjukkan.
AKTIVITI
3. Murid secara berkumpulan membaca kad frasa dengan sebutan yang tepat serta intonasi yang betul.
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN 4. Murid sekali lagi secara individu bermain permaian pandang dan sebut dibawah bimbingan guru.
(PdP)
5. Penilaian secara pemerhatian dilakukan oleh gruru.

6. Murid menulis frasa yang sudah dipelajari di dalam buku.

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen


BAHAN BANTU
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : ______________________

 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

 Kreativiti & Inovasi  Keusahawanan


ELEMEN MERENTASI  Bahasa  Sains & Teknologi
 Pendidikan Alam Sekit  Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Patriotisme  TMK
 ar

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR  Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Mentafsir  Menilai

PENILAIAN  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Lembaran Kerja
PENGAJARAN &  Projek
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama
PEMBELAJARAN

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
 Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana ….  Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA KELAS TAHUN 2
TARIKH/ HARI 07 MAC 2017 SELASA MASA 0710-0840 PAGI

TEMA SEMANGAT PERPADUAN

TAJUK SEMANGAT KERJASAMA

STANDARD 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.
PEMBELAJARAN
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

1. Membina ayat secara lisan berdasarkan grafik yang diberikan oleh guru dengan bahasa dan
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN ayat yang betul.
2. Membina sekurang – kurangnya 5/6 ayat berdasarkan bahan grafik yang diberikan secara bertulis.

1. Murid membina ayat secara lisan berdasarkan bahan grafik yang diedarkan.

AKTIVITI 2. Guru dan murid berbincang tentang bahan grafik yang diedarkan oleh guru.
PENGAJARAN & 3. Murid membina ayat secara lisan berdasarkan bahan grafik (individu)
PEMBELAJARAN
(PdP) 4. Murid membina ayat di dalam buku berpandukan kertas lembaran kerja yang diedarkan.

5. Guru menyemak hasil kerja murid.

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen


BAHAN BANTU
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : ______________________

 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

 Kreativiti & Inovasi  Keusahawanan


ELEMEN MERENTASI  Bahasa  Sains & Teknologi
 Pendidikan Alam Sekit  Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Patriotisme  TMK
 ar

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR  Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Mentafsir  Menilai

PENILAIAN  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Lembaran Kerja
PENGAJARAN &  Projek
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama
PEMBELAJARAN

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
 Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana ….  Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA KELAS TAHUN 1
TARIKH/ HARI 07 MAC 2017 SELASA MASA 1040-1140 PAGI

TEMA MASYARAKAT MUHIBBAH

TAJUK BUKU SEGALANYA


3.2.1 Membina dan menulis
STANDARD
PEMBELAJARAN iii)ayat

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

OBJEKTIF 1. Membina sekurangnya kurangnya 1 ayat secara lisan berdasarkan keadaan sekeliling.
PEMBELAJARAN 2. Membina sekurang – kurangnya 3/5 ayat dengan betul berdasarkan situasi/keadaan di dalam
kelas.

1. Murid membina ayat secara lisan berdasarkan perbuatan rakan dan keadaan sekeliling.
AKTIVITI
PENGAJARAN & 2. Murid berbincang bersama rakan – rakan berkaitan situasi/keadaan di dalam kelas.
PEMBELAJARAN 3. Murid membina ayat bersama rakan – rakan dan membentangkannnya secara lisan di hadapan kelas.
(PdP)
4. Murid menulis ayat tersebut di dalam buku.

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen


BAHAN BANTU
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : ______________________

 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

 Kreativiti & Inovasi  Keusahawanan


ELEMEN MERENTASI  Bahasa  Sains & Teknologi
 Pendidikan Alam Sekit  Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Patriotisme  TMK
 ar

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR  Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Mentafsir  Menilai

PENILAIAN  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Lembaran Kerja
PENGAJARAN &  Projek
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama
PEMBELAJARAN

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
 Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana ….  Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________