Anda di halaman 1dari 113

MODUL PENGGUNAAN

GSP 2018

&

TERENGGANU EXXONMOBIL MATHEMATICS


INNOVATION CHALLENGE 2018
(TExMIC)

UNIT MATEMATIK,
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI TERENGGANU
MODUL GSP 2018

PANEL MODUL GSP 2018

BIL NAMA PANEL TEMPAT BERTUGAS

1 HAJI MUIN BIN ISMAIL SMK SULTAN ISMAIL

2 YUSRI BIN YAAMAT SMK BUKIT GUNTONG

3 SUHAILY BINTI RANI SMK DATO' RAZALI ISMAIL

4 YANG RIZAL BIN AHMAD SMK SEBERANG MARANG

5 MOKHTAR BIN MAHAMAD SMK SAUJANA

6 RUZI SUZANA BIN MOHD ZAHID SMK TENGKU BARIAH

7 TG HASLINDA BIN TG HUSSAIN SMK DATO‟ HJ MOHD SAID

8 MAMIE SUHANA BINTI MOHD NOOR SK PUSAT JERTEH

9 NOR AZLIN @ ROHAYU ABDULLAH SK SERI PAKA

10 MUHAMMAD AKASYAH BIN OSMAN SK BUKIT APIT

11 MASRIN BIN MAAROF SK PADANG MENGKUANG

1
MODUL GSP 2018

KANDUNGAN MODUL GSP 2018

BIL MODUL MUKA SURAT

1 PENGENALAN GSP 2

2 MENU DAN TOOLS 4

PENGGUNAAN BUTTONS DAN


3 20
ANIMATIONS

4 CIRCLE 25

5 MENU TRANSFORMATION 54

6 ASAS PEMBINAAN GRAF 76

ASAS PEMBINAAN GAMBARAJAH


7 3 DIMENSI MENGGUNAKAN 83
PERISIAN GSP

MENGHASILKAN PARAMETRIC
8 92
COLOR

2
MODUL GSP 2018

MODUL
PENGGUNAAN
GEOMETER‟S
SKETCHPAD
5.03

3
MODUL GSP 2018

1.0 PENGENALAN

Meneroka geometri Euclidean,


algebra, kalculus, dan bidang lain
dalam matematik

Program perisian Sesuai


geometri interaktif Apa itu GSP? untuk Windows
95 @ Windows NT
4.0 @ Mac OS 8.6

Dibina oleh Nicholas Jackiw untuk


Visual Geometry Project
di Swarthmore College

1.1 RANGKA KERJA GSP DI SEKOLAH

2.0 MENU DAN TOOLS

2.1 Halaman dalam GSP

a) Bekerja dengan halaman

4
MODUL GSP 2018

 Menambah atau membuang muka surat menggunakan File > Document options

 Menamakan semula halaman menggunakan File > document option > pages > add
page.

 Klik Page Name tukar nama halaman.

5
MODUL GSP 2018

 Menyusun semula halaman menggunakan File > document option


 Klik, tarik dan susun semula

6
MODUL GSP 2018

b) Membatalkan dan membuat semula


 Membatalkan tindakan menggunakan Edit > Undo

 Buat semula tindakan anda telah dibatalkan, dengan menggunakan Edit > Redo

7
MODUL GSP 2018

c) Menyalin dan Menampal


 Menyalin dan menampal objek menggunakan Edit > Copy, Edit > Paste Replacement
Picture

 Tampal imej ke Sketchpad dari program lain (Google Image) menggunakan Edit >
Paste Picture atau drag dari program lain ke halaman GSP.

8
MODUL GSP 2018

d) Membina Butang Hide / Show


 Mewujudkan butang Hide / Show: Klik pada gambar > Edit > Action Buttons >
Hide/Show

e) Membuat Butang Gerakan


 Klik Point Tool dan bina dua titik pada halaman. Salah satu titik di gabungkan
dengan gambar.

9
MODUL GSP 2018

 Klik pada kedua-dua titik, buat butang pergerakan menggunakan Edit > Action
Buttons > Movement

10
MODUL GSP 2018

f) Membuat Butang Persembahan (gabung 2 @ lebih butang)


 Butang Buat Persembahan menggunakan Edit > Action Buttons > Presentation

g) Pemilihan Semua
 Memilih semua objek dengan memilih alat Arrow dan kemudian menggunakan Edit
> Select All

11
MODUL GSP 2018

 Memilih semua mata dengan memilih alat Point dan kemudian menggunakan Edit
> Select All Points

 Memilih semua bulatan dengan memilih alat Compass dan kemudian


menggunakan Edit > Select All Circles

12
MODUL GSP 2018

 Memilih semua segmen dengan memilih alat Segment dan kemudian


menggunakan Edit > Select All Segments

h) Bekerja dengan Gambar


 Drag gambar ke dalam lakaran anda
 Mengubah saiz gambar dengan alat Arrow

13
MODUL GSP 2018

 Timbul gambar ke poligon


 Membuat gambar lutsinar menggunakan Edit > Properties > Opacity

i) Menggunakan papan putih interaktif

 Membuat objek dan teks yang lebih besar dan lebih mudah untuk melihat
 Membuat mata lebih mudah untuk memilih menggunakan Edit > Preferences > Tools

14
MODUL GSP 2018

j) Perubahan Warna
 Warna objek menggunakan Display > Colour
 Warna label menggunakan Display > Colour
 Warna kapsyen atau ukuran menggunakan Display > Colour

k) Memadam dan Menyembunyikan


 Memadam objek menggunakan Edit > Clear
 Memadam objek menggunakan kekunci Delete atau kekunci Backspace

15
MODUL GSP 2018

 Menyembunyikan objek menggunakan Display > Hide

l) Menunjukkan objek tersembunyi


 Menunjukkan benda yang tersembunyi menggunakan Display > Show All Hidden
 Menunjukkan hanya satu objek tersembunyi menggunakan Display > Show All
Hidden

16
MODUL GSP 2018

m) Mengesan dan memadam objek


 Mengesan objek menggunakan Display > Trace
 Memadam kesan menggunakan Display > Erase Trace

n) Animasi
 Animasikan objek menggunakan Display > Animate

17
MODUL GSP 2018

 Menunjukkan Pengawal Motion menggunakan Display > Show Motion Controller

 Mewujudkan butang Animasi menggunakan Edit > Action Buttons > Animation

18
MODUL GSP 2018

o) Pemformatan Teks
 Format teks menggunakan Text Pallete

p) Menggunakan Simbol Matematik


 Memasukkan simbol matematik dalam tajuk menggunakan Text Palette

19
MODUL GSP 2018

3.0 PENGGUNAAN BUTTONS DAN ANIMATIONS

1. Membina Butang Hide / Show


 Klik pada objek yang diingini.
 Guna menu Edit > Action Buttons > Hide/Show

 Butang Hide / Show akan dipaparkan seperti berikut: Hide Caption


 Mengubah nama butang Hide / Show.
Klik pada butang, guna menu Display > Label Action Button.

Ubah nama Action Button

 lik ok.

20
MODUL GSP 2018

2. Membina Movement
 atakan titik A akan bergerak ke titik B.
 Klik pada titik A dan titik B, guna menu Edit > Action Buttons > Movement.

 lik ok.

21
MODUL GSP 2018

3. Membina Action Buttons


 lik pada beberapa butang Action Buttons untuk gabungankan beberapa pergerakan.
 Guna Edit > Action Buttons > Presentation.

 Pilih persembahan secara serentak (Simultaneously) atau satu persatu (Sequentlly)


kesesuaian projek.

22
MODUL GSP 2018

4. Membina animasi
 Contoh 1: satu titik bergerak mengelilingi sebuah bulatan.
ina satu bulatan dan bina satu titik di atas bulatan tersebut.
Klik pada titik di atas bulatan tadi, guna menu Edit > Action Buttons > Animation.

23
MODUL GSP 2018

 Contoh 2: Membentuk animasi grafik seperti kelopak bunga.


Dengan bulatan yang dibina tadi, bina garis jejari bulatan. Bina satu di atas jejari
bulatan.
Klik pada titik diatas jejari, guna menu Display>Trace Point.

Klik pada titik di atas bulatan dan titik di atas jejari.


Guna Edit > Action Buttons.

24
MODUL GSP 2018

4.0 CIRCLE

A) Membina bulatan berdasarkan jarak antara dua titik

1. Buatkan 2 titik. Pilih 2 titik itu, pilih menu Construct >> Circle by Center + point.

Hasil

25
MODUL GSP 2018

B. Membina bulatan berdasarkan Panjang radius

1. Bina satu segmen dan center point.

2. Pilih segmen dan center point. Pilih menu Construct >> Circle by Center + Radius

26
MODUL GSP 2018

3. Hasil

C) Membina lengkung pada bulatan

1. Sediakan sebuah bulatan. Sama ada menggunakan jarak antara 2 titik atau jarak radius.

2. Letakkan 2 titik pada lilitan bulatan.

27
MODUL GSP 2018

3. Pilih 3 titik tersebut, bermula dari center point. Pilih menu Construct >> Arc On Circle.

4. Hasil

28
MODUL GSP 2018

5. Pilih menu Construct >> Arc Interior >> Arc Sector (untuk warnakan sector)

6. Hasil

29
MODUL GSP 2018

7. Sembunyikan bulatan.

8. Hasil

30
MODUL GSP 2018

9. Pilih 2 titik untuk disambungkan menjadi segment.

10. Hasil

31
MODUL GSP 2018

D) Membina segi tiga bersudut tegak

1. Bina satu bulatan.


2. Letakkan satu titik pada lilitan bulatan. Pilih titik tersebut dan center point, pilih menu
Construct >> Segment.

3. Pilih center point dan segmen yang terbentuk. Pilih menu Construct >> Perpendicular Line

32
MODUL GSP 2018

4. Hasil

5. Letakkan titik pada pertembungan antara garisan perpendicular line dan lilitan garisan.

33
MODUL GSP 2018

6. Pilih pertembungan titik tadi dan center point, pilih menu Construct >> Segment.

7. Hasil

34
MODUL GSP 2018

8. Sambung titik yang masih ada dengan menggunakan menu Construct >> Segment.

9. Sembunyikan garisan yang tidak digunakan dengan memilih menu Display dan pilih Hide
Perpendicular Line.

35
MODUL GSP 2018

10. Sembunyikan bulatan

11. Hasil

36
MODUL GSP 2018

E) Membina segiempat

1. Bina sebuah bulatan.


2. Letak satu titik pada lilitan bulatan. Pilih titik tersebut dan center point, pilih menu
Construct >> Segment.

3. Hasil

37
MODUL GSP 2018

4. Pilih segmen yang terhasil dan center point. Pilih menu Construct >> Perpendicular Line.

5. Hasil

38
MODUL GSP 2018

6. Letak titik pada pertembungan garisan perpendicular dan lilitan bulatan.

7. Pilih garisan yang terhasil dan titik pada lilitan bulatan.


Pilih menu contruct >> Parallel Line.

39
MODUL GSP 2018

8. Hasil

40
MODUL GSP 2018

9. Pilih titik tadi dan garisan perpendicular, pilih menu Construct >> Perpendicular Line

10. Hasil

41
MODUL GSP 2018

11. Letak titik pada pertembungan garisan perpendicular dan lilitan bulatan.

12. Hasil

42
MODUL GSP 2018

13. Bina segment antara titik A dan C, titik C dan D dan titik D dan B menggunakan
menu Construct >> Segment

14. Hasil

43
MODUL GSP 2018

15. Sembunyikan garisan yang tidak diperlukan.

16. Sembunyikan bulatan.

44
MODUL GSP 2018

17. Hasil

45
MODUL GSP 2018

F) Membesarkan / mengecilkan objek (zoom in / zoom out)


1. Bina satu segmen.

2. Letak titik di atas garisan segmen. Pilih titik tadi dengan salah satu titik di hujung. Pilih
menu Construct >> Segment

46
MODUL GSP 2018

3. Hasil

4. Buat center point.

47
MODUL GSP 2018

5. Pilih segment dan center point. Pilih menu Construct >> Circle by Center + Radius

6. Hasil

48
MODUL GSP 2018

7. Letak satu titik di atas lilitan bulatan.

8. Pilih titik pada lilitan dan center point. Pilih menu Construct >> Line

49
MODUL GSP 2018

9. Buatkan titik pada pertembungan garisan dan lilitan bulatan.

10. Pilih 2 titik pada lilitan. Pilih menu Construct >> Segment

50
MODUL GSP 2018

11. Sembunyikan garisan yang tidak diperlukan.

12. Pilih 2 titik pada lilitan. Tekan Ctrl + V untuk menampal gambar yang ingin di zoom in / zoom
out.

51
MODUL GSP 2018

13. Hasil

14. Pilih titik dan garisan yang perlu disembunyikan.

52
MODUL GSP 2018

15. Hasil

53
MODUL GSP 2018

5.0 MENU TRANSFORMATION

A) Translate
- membina imej yang disalin daripada objek geometri yang dipilih.

1. Pilih objek yang ingin disalin

2) Pilih command Menu Transform >> Translate

54
MODUL GSP 2018

3. i) Pilih Translation Vector (Polar)


- Masukkan nilai untuk jarak untuk imej yang akan disalin
- Masukkan nilai sudut untuk imej yang akan disalin
- Tekan Translate

Hasil

55
MODUL GSP 2018

3. ii) Pilih Translation Vector (Rectangular)


- Masukkan jarak melintang dan menegak untuk imej yang akan disalin
- Tekan Translate

Hasil

56
MODUL GSP 2018

3. ii) Pilih Translation Vector (Marked)

Pilih titik A dan B. Pilih Menu Transform >> Mark Vector

Pilih objek. Pilih Menu Transform >> Translate

57
MODUL GSP 2018

Hasil

58
MODUL GSP 2018

B) Rotate
- membina imej berputar objek geometri yang dipilih.

1. Pilih center point.

2. Pilih objek. Pilih Menu Transform >> Rotate

59
MODUL GSP 2018

3. Pilih Sama Sudut Tetap. Masukkan nilai sudut.

Hasil

60
MODUL GSP 2018

3) Dilate
- membesarkan atau mengecilkan objek menggunakan nisbah.

1. Tanda center point

2. Pilih objek . Pilih Menu Transform >> Dilate.

61
MODUL GSP 2018

3. Masukkan nilai Nisbah Tetap.

Hasil

62
MODUL GSP 2018

Contoh nisbah yang lebih besar.

Hasil

63
MODUL GSP 2018

4. Reflect
- membina imej pantulan objek

1. Bina satu segment. Pilih segment. Pilih Menu Transform >> Mark Mirror
- sebagai pusat pantulan (cermin)

2. Pilih objek. Pilih menu Menu Transform >> Reflect

64
MODUL GSP 2018

3. Imej yang terhasil dari pantulan.

65
MODUL GSP 2018

4. Iterate

1. Bina satu garisan.

2. Pilih menu Transform >> Mark Center.

66
MODUL GSP 2018

3. Pilih garisan. Tekan menu Transform >> Rotate.

4. Masukkan nilai sudut yang ingin dipusing.

67
MODUL GSP 2018

5. Pilih menu Construct >> Segment untuk menyambungkan 2 titik.

68
MODUL GSP 2018

6. Pilih titik. Pilih menu Transform >> Dilate

7. Masukkan nilai nisbah yang dikehendaki.

69
MODUL GSP 2018

8. Pilih titik yang terhasil daripada menu “dilate”. Pilih menu Transform >> Rotate.

70
MODUL GSP 2018

9. Masukkan nilai sudut.

10. Pilih titik yang terhasil daripada menu “rotate”. Pilih menu Construct >> Parallel Line.

71
MODUL GSP 2018

11. Letakkan titik pada garisan yang bertembung.

13. Sembunyikan garisan yang tidak diingin. Pilih garisan tersebut. Tekan menu Display >>
Hide Object.

72
MODUL GSP 2018

14. Tandakan Titik A dan B. Pilih menu Transform >> Iterate

73
MODUL GSP 2018

15. Pada A pilih titik B‟.

16. Pada B pilih titik C.

74
MODUL GSP 2018

17. Pada Display, pilih increase iteration atau decrease iteration.

Hasil

75
MODUL GSP 2018

6.0 ASAS PEMBINAAN GRAF

1. Klik Graph dan klik Plot New Function.

2. Klik Function dan masukkan nilai fungsi graf tersebut.

76
MODUL GSP 2018

3. Klik Plot dan graf fungsi tersebut akan terhasil.

77
MODUL GSP 2018

4. Graf sin dapat dilukis dengan langkah di bawah.

78
MODUL GSP 2018

5. Graf cos dapat dilukis dengan langkah di bawah.

79
MODUL GSP 2018

6. Graf tan dapat dilukis dengan langkah di bawah.

80
MODUL GSP 2018

SOUND
 Membina Sound dalam GSP.
 Klik Number > New Parameter

 Klik Number > New Function

81
MODUL GSP 2018

 Klik Edit > Action Buttons > Sound

82
MODUL GSP 2018

7.0 ASAS PEMBINAAN GAMBARAJAH 3 DIMENSI MENGGUNAKAN


PERISIAN GSP

7. Pemasangan perisian tambahan 3D daripada “customs tools”.

Klik 2 saat pada ikon ini


=> Choose Tool Folder

Cari folder GSP more


custom tools => Choose

Akan keluar pupup New


Tool Folder => Klik Ok

83
MODUL GSP 2018

7. LANGKAH-LANGKAH MEMBINA RAJAH 3 DIMENSI


i. Mewujudkan paksi 3 Dimensi.

1. Pilih Perspective Tools


=> Perspective Setup

2.Klik DUA titik berdekatan


sebaiknya di ruang tepi skrin => klik
SATU lagi titik di ruang kanan skrin

84
MODUL GSP 2018

3.Klik pada titik ke-4 di ruangan bawah


(butang ini digunakan untuk kawal
kedudukan objek 3D) => dua lagi
garisan di bawahnya untuk kawal saiz
objek

4. Untuk membina paksi xyz, Pilih


Perspective Tools=> Klik pada menu
xyz-Axes

85
MODUL GSP 2018

5.Klik pada axis length untuk


mendapatan saiz paksi yang
sesuai dengan paparan skrin anda

6.Klik pada menu isometric untuk


mendapatkan paparan paksi objek 3D

ii. Membina tapak/ lantai Objek 3D

1.Pilih „Point Tool” => Klik pada


ke empat-empat ruangan paksi x
dan paksi y seperti ditunjukkan
dalam rajah.

86
MODUL GSP 2018

2.Pilih 2 titik dan satu paksi-y =>


pada menu=> Pilih contruct =>
parallel Lines

3.Ulangi langkah di atas untuk


membina 2 lagi garis yang selari
dengan paksi-x.

4.Seterusnya pilih 4 bucu yang


bertemu hasil daripada keempat-empat
garisan yang di bina.=> pilih “contruct

87
MODUL GSP 2018

iii. Membina 4 garis yang selari dengan paksi –z, objek 3D.
5.Seterusnya pilih semula 4 bucu yang
telah dibina dan satu Paksi-z.=> pilih
“contruct ”

88
MODUL GSP 2018

6.Bina satu titik pada garis menegak yang


(sebaiknya paling kiri), dan pilih paksi-x=>
Contruct Parallel Line

7.Pilih 2 titik persilangan antara garis


mendatar yang baru dibina dan garis
menegak dan pilih juga paksi-y => Contruct
Parallel Line

89
MODUL GSP 2018
7.Pilih 2 titik persilangan antara garis mendatar
yang baru dibina dan garis menegak dan pilih juga
paksi-y => Contruct Parallel Line => Pilih 4 bucu
(titik persilangan ) garis yang baru dibina =>
contruct segmen

8.Pilih semua garis mendatar dan


menegak kecuali segmen yang telah
dibina =>Hide Parallel Lines

90
MODUL GSP 2018

9.Sambungkan bucu-bucu daripada objek yang


dibina untuk membentuk objek 3D

10. Objek 3D yang dibina boleh dilihat


sepenuhnya dengan klik pada “ Hide Axes” dan
menggunakan alat kawalan “pitch”, “roll” dan
“spin”.

91
MODUL GSP 2018

8.0 MENGHASILKAN PARAMETRIC COLOR

1. Klik pada “Polygon ”.

2. Bina tiga titik sehingga terbentuk segitiga. Sila dwiklik pada titik terakhir untuk
menyudahkan pembinaan segitiga tersebut.

3. Klik pada “Segment Straightedge Tool”.

92
MODUL GSP 2018

4. Bina satu segment melintang.

5. Klik pada “Point Tool”.

6. Bina titik dengan klik diatas segment tadi.

7. Klik menu “Measure”.

93
MODUL GSP 2018

8. Pilih menu “Value of Point”.

9. Pilih O on MN = 0.55 dan poligon tersebut.

10. Klik menu “Display”.

11. Pilih Menu “Color”

94
MODUL GSP 2018

12. Pilik menu “Parametric…”

13. Klik “OK”.

14. Warna pada poligon tersebut akan berubah apabila tititk “O” diseret ke kiri atau kekanan.

95
MODUL GSP 2018

RUJUKAN

Rahim, M. H.(2002). A Classroom Use of Geometer‟s Sketchpad in a Mathematics Pre-


Service Teacher Education program [Electronic version].
Zheng, T. (2002). Do Mathematics with Interactive Geometry Software. Mathematics
Teacher, 95(7), 492-497.
Dixon, J. (1996). English Language Proficiency and Spatial Visualization in Middle School
Students‟ Construction of the Concepts of Reflection and Rotation used the GSP.
Dissertation Abstract International, DAI-A 56111, University of Florida.

Farouq Almeqdadi (2005). “ The Effect of Using The Geometer‟s Sketchpad (GSP) on
Jordanian Students Understanding Some Geometrical Concepts”, International Journal for
Mathematics Teaching and Learning, Centre for Innovation in Mathematcis Teaching. ISSN
1473-0111.

Growman, M. (1996). Integrating Geometer‟s Sketchpad into a Geometry Course for


Secondary Education Mathematics Majors. Association of Small Computer users in
Education (ASCUE) Summer Conference Proceedings, 29th, North Myrtle Beach, SC.
Ismail Zain (2001). ” Aplikasi Multimedia Dalam Pengajaran”. Utusan Publications &
Distributar Sdn. Bhd.

Jaya Kumar C. Koran (2002). “Apikasi E-Learning dalam Pengajaran dan Pembelajaran di
Sekolah-Sekolah Malaysia. Cadangan Pelaksanaan Paa Senario Masa Kini”. Pasukan Projek
Rintis Sekolah Bestari Bahagia Teknologi Pendidikan, Kementrian Pendidikan Malaysia.
Jackiw, Nicholas. (1991). The Geometer‟s Sketchpad. Berkeley, California: Key Curriculum
Press.

Lester, M. (1996). The Effects of the GSP Software on Achievement Knowledge of High
School Geometry Students. Dissertation Abstract International, DAI-A 57106, University of
San Francisco.

Mehligner, H. (1998). Schools Reform in the Information Age. In Computers in Education,


Hirschehl, J.; and Bishop, D. (Eds.), Guilford, CT: Dushkin/ McGraw-Hill.

96
MODUL GSP 2018

PERTANDINGAN
TExMIC
2018

97
MODUL GSP 2018

MODEL

1. Pemilihan Tajuk
Tajuk model yang dipilih perlu memenuhi skop dan selaras dengan tema STEM Challenge
iaitu :
 Smart City Model
 Energy Saving
 Internet of Thing (IoT)
 Smart Waste Management / Clean Water System
 Green Technology / 3R

Cetusan idea model akhir pelajar adalah daripada pelajar sendiri, guru, komuniti setempat
atau kolaborasi.

2. Kekemasan
Kekemasan suatu model bergantung kepada :
 Cantik
 Selamat
 Ketahanan
 Mudah diselenggarakan

3. Keaslian
3.1 Ketulenan
Keaslian model merujuk kepada ketulenan karya atau idea yang dibangunkan oleh
pelajar secara individu atau berkumpulan. Model yang dihasilkan dianggap tidak asli
sekiranya wujud unsur plagiat atau cetak rompak.

Plagiat: bermaksud amalan membuat sesuatu petikan bahan daripada sumber tertentu
tanpa memberikan penghargaan (acknowledgement) kepada penulis asalnya. Bahan
tersebut mungkin merupakan satu ayat/perenggan/bahagian ataupun beberapa bahagian
ayat yang dicantum.

3.2 Inovasi
Inovasi adalah hasil cetusan idea-idea yang kreatif dalam mana-mana aspek kerja
yang dapat meningkatkan kualiti model. Hasil inovasi yang berupa produk atau
servis boleh merangkumi apa-apa perubahan dan penambahbaikan kepada sistem,
prosedur, kaedah dan cara bekerja.

4. Penggunaan bahan
 Bahan kitar semula
 Mesra alam
 Kos efektif

5. Kebolehoperasian
Memastikan model akhir berfungsi (running) dengan baik.

98
MODUL GSP 2018

6. Penyediaan Jadual Pelaksanaan Pertandingan

MINGGU 1 2-3 4-5 6 7-8


Penubuhan Kumpulan
Pemilihan Tajuk
Proses Perbincangan & lakaran
Penyediaan Buku Projek &
Pembentangan GSP
Pertandingan Saringan
Menyediakan peralatan model
Pelaksanaan model
Pengujian dan penilaian model
Penyediaan pertandingan
Pertandingan Akhir

99
MODUL GSP 2018

7. Carta Alir Pelaksanaan Pertandingan

MULA

Guru Pembimbing
Taklimat

Pemilihan Tajuk Projek dan Murid


Penyediaan Kertas Cadangan

Pembentangan Kertas Cadangan Ketua Kumpulan

Pembetulan Guru Pembimbing


TIDAK
YA

Aktiviti Projek

Penyerahan Hasil Projek dan Draf

Penambahbaikan
TIDAK
YA

Membentang Projek Murid

Menghantar Laporan Murid

Menyemak Laporan dan Menilai Hasil Guru Pembimbing

TAMAT
100
MODUL GSP 2018

Contoh Model TExMIC 2015-2017

Efficient Gazebo ( Energy Saving )

Intelligent House ( Internet of Things )

101
MODUL GSP 2018

Smart Island ( Smart City Model / Smart Waste Management )

Intelligent Watering Orchid ( Green Technology )

102
MODUL GSP 2018

Sekitar Pertandingan Akhir TExMIC 2015-2017

103
MODUL GSP 2018

104
MODUL GSP 2018

105
MODUL GSP 2018

CONTOH BUKU PROJEK

1.1 Introduction

The Geometer's Sketchpad is a popular commercial interactive geometry

software program for exploring Euclidean geometry,algebra, calculus, and other areas

of mathematics. It was created by Nicholas Jackiw. It is designed to run on Windows

95 orWindows NT 4.0 or later and Mac OS 8.6 or later (including Mac OS X). It also runs

on Linux under Wine with a few bugs.[1]

Geometer's Sketchpad includes the traditional Euclidean tools of classical geometric

constructions; that is, if a figure (such as the pentadecagon) can be constructed with compass

and straight-edge, it can also be constructed using this program. However, the program also

allows users to employ transformations to "cheat," creating figures impossible to construct

under the traditional compass-and-straight-edge rules (such as the regular nonagon). Objects

can also be animated. The program also allows the determination of the midpointand

midsegments of objects.

Geometer's Sketchpad also allows one to measure lengths of segments, measures

of angles, area, perimeter, etc. Some of the tools one can use include construct function,

which allows the user to create objects in relation to selected objects. The transform function

allows the user to create points in relation to objects, which include distance, angle, ratio, and

others. With these tools, one can create numerous different objects, measure them, and

potentially figure out hard-to-solve math problems.

Solar energy or solar energy is a technology to obtain useful energy from sunlight.

Solar energy has been used in many traditional technologies for centuries and has been

widely used in the absence of other energy supplies. Led to the invention based on renewable

energy (renewable energy) is not a difficult thing. Anyone can create something as long as it

106
MODUL GSP 2018

has the will. LED-based lighting design powered by solar energy (solar light) is used for

lighting the campsite. Although this version is designed to be suspended, it can be easily

modified to other forms of installation. Effective gazebo designs are intended to give

application to experiment and play with new energy-based engineering ideas. Based on

studies conducted, users facing problems in getting energy to switch on the lights when

relaxing at night. Therefore, this project is intended to overcome the energy sources in places.

1.2 Objective

Here is a list of objectives for the project this invention , namely :

 To design a product that can function poorly sunlight

 To produce solar led lighting that is easy to use as lighting at night

 Pond to replace fan for cooling

1.3 User Manual

107
MODUL GSP 2018

108
MODUL GSP 2018

109
MODUL GSP 2018

1.4 Conclusion
The gazebo also use reform cannot only save electricity but the user can also save

money. We must to save the energy of electric in our life. In short, green technology is the

best solution in order to generate electricity . Green technology is also no negative effects to

humans . The use of existing sources of sustainable and renewable seen as a resource that can

be promoted to replace energy sources are available such as coal and natural gas . To reduce

the use of natural gas and coal , the government has conducted and introduced the program

and eco-friendly products .

110
MODUL GSP 2018

Penerangan dan Perincian Pertandingan TExMIC-STEM 2018

1. RUBRIK PENJURIAN SARINGAN


RUBRIK/ INSTRUMEN PENILAIAN TExMIC- STEM 2018

MARKAH MARKAH
BIL SKOP PENILAIAN
DICADANGKAN DIPEROLEHI

1 ABSTRAK @ SINOPSIS 3 markah


BUKU PROJEK 7 markah
2.1 Pengenalan
2.2 Objektif
2
2.3 Manual Penggunaan
2.4 Kesimpulan
2.5 Kekemasan
PERSEMBAHAN 30 markah
3.1 Gaya Penyampaian 8
2.1.1 Intro/Set induksi, body language
Penggunaan Bahasa Inggeris yang boleh
2.1.2 difahami
3.2 Kelancaran Persembahan 9
3 2.2.1 Komunikasi tersusun
2.2.2 Penyampaian isi kandungan
3.3 Kerjasama Kumpulan 4
3.4 Signifikan / Kesesuaian 9
2.4.1 Ketepatan Tema
2.4.2 Mencapai objektif
KREATIVITI & INOVASI 45 markah
4.1 Grafik 6
3.1.1 Font
3.1.2 Warna latar
3.1.3 Penggunaan button
4.2 Animasi 7
3.2.1 Pergerakan Objek
3.2.2 Ada perkaitan dengan tema
4.3 Pengiraan Interaktif 5
4.3.2Pembolehubah yang dimanipulasi
4.3.2Pembolehubah yang bergerakbalas
4 4.3.3Dinamik
4.4 Keberkesanan 5
4.4.1 Perkaitan dengan kehidupan seharian
4.4.2 Senang difahami
4.5 Kemahiran Aplikasi 8
4.5.1 Penggunaan 2D dan 3D
4.5.2 Gabungan kemahiran
4.6 Keaslian 10
4.6.1 Ketulenan
4.6.2 Inovasi
4.7 Susunatur / Layout / Interface 4
4.7.1 Kekemasan
KEFAHAMAN MENGENAI PROJEK 15 markah
5 5.1 Respon kepada soalan
5.2 Impak kepada masyarakat
100
JUMLAH
MARKAH

111
MODUL GSP 2018

2. RUBRIK PENJURIAN PERINGKAT AKHIR


RUBRIK/ INSTRUMEN PENILAIAN AKHIR TExMIC 2018

MARKAH MARKAH
BIL SKOP PENILAIAN
DICADANGKAN DIPEROLEHI

BUKU PROJEK 5 markah


1.1 Pengenalan
1 1.2 Objektif
1.3 Manual Penggunaan
1.4 Kesimpulan
PERSEMBAHAN 20 markah
2.1 Gaya Penyampaian 7
Intro/Set induksi, body
2.1.1 language
Laras bahasa (kemahiran
2.1.2
berbahasa inggeris)
2 2.2 Kelancaran Persembahan 6
2.2.1 Komunikasi tersusun
2.2.2 Penyampaian isi kandungan
2.3 Kerjasama Kumpulan 3
2.4 Signifikan / Kesesuaian 4
2.4.1 Ketepatan Tema
2.4.3 Mencapai objektif
KREATIVITI & INOVASI 30 markah
3.1 Grafik 4
3.1.1 Font
3.1.2 Warna latar
3.1.3 Penggunaan button
3.2 Animasi 4
3.2.1 Pergerakan Objek
3.2.2 Ada perkaitan dengan tema
3.3 Pengiraan Interaktif 4
3.3.1Pembolehubah yang dimanipulasi
3.3.2Pembolehubah yang
bergerakbalas
3 3.3.3Dinamik
3.4 Keberkesanan 3
Perkaitan dengan kehidupan
3.4.1
seharian
3.4.2 Senang difahami
3.5 Kemahiran Aplikasi 5
3.5.1 Penggunaan 2D dan 3D
3.5.2 Gabungan kemahiran
3.6 Keaslian 7
3.6.1 Ketulenan
3.6.2 Inovasi
3.7 Susunatur / Layout / Interface 3
3.7.1 Kekemasan
MODEL 35 markah
4.1 Kekemasan 7
4.2 Keaslian 10
4.2.1 Ketulenan
4.2.2 Inovasi
4
4.3 Penggunaan Bahan 10
4.2.1 Bahan kitar semula
4.2.2 Mesra alam
4.2.3 Kos efektif
4.4 Keboleh Operasian 8
KEFAHAMAN MENGENAI PROJEK 10 markah
5
5.1 Respon kepada soalan 10
JUMLAH
100
MARKAH

112