Anda di halaman 1dari 1

PROSES MODEL GENERIK PEMBELAJARAN TRIALOGIKAL

PROSES PEMBELAJARAN TRIALOGIKAL

1. MENERANGKAN TUJUAN DAN KEPERLUAN UNTUK MEWUJUDKAN PENGETAHUAN BAHARU


 Menerangkan tujuan sebenar komuniti dan keperluan untuk mewujudkan
pengetahuan baru dan cara menghadapinya dalam situasi sebenar.Sebagai
contoh,pembelajaran suatu topic bukan hanya untuk tujuan peperiksaan malah
sesuatu yang boleh dipraktikkan dalam kehidupan seharian.
2. MERANGKA MODEL (FRAMING)
 BLOK B-merangka soalan dan cabaran epistemic organisasi proses yang sama. Blok
ini merupakan tahap sumbang saran untuk cabaran penciptaan pengetahuan
keseluuhan dan cara-cara menguruskan dan mengatur proses. Blok B seing
menggunakan pelbagai perbezaan aktiviti dan alat untuk menjadikan kerja yang
rumit itu lebih mudah dan dapat menghasil keputusan yang lebih konkrit.

3. MERANGKA DAN MENCORAK (drafting and versioning)


 BLOK C- reka bentuk dan penyusunan pengetahuan dan pelan penyelesaian/proses
dan model.
 Pada peringkat awal,ahli kumpulan digalakkan untuk merangka penegtahuan konkrit
bagi artifak yang dimaksudkan untuk dijadikan versi awal produk.
 Idea utama trialogikal adalah menyediakan draf-draf yang kemudiannya diterangkan
secara konkrit dan berstruktur.
 Sebahagian artifak sebagai alat untuk produk akhir.
 Penyedian proses perancangan (model proses, definisi ,tugas,tanggungjawab, jadual
waktu, peristiwa penting.