Anda di halaman 1dari 6

ANTEMASURATOARE

NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA + DIVERSE SI NEPREVAZUTE - SALA


108 - 1
CALCULUL EXPLICIT AL CANTITATILOR DE LUCRARI

Nr. Simbol a. Denumire articol


crt articol b. Unitatea de masura
c. Calculul explicit al cantitatilor (Calculul in detaliu al cantitatilor)
NOTA DE RENUNTARE
1 TSG01A1 FINISAJ INTERIOR PRIN GLET DE IPSOS LA PERETI TAVANE DE 3MM.GROS.

UM = mp
S = 50 mp
2 TSG03B1 DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU TUFISURI SI ARBUSTI CU DIAM. 10CM.
DEPOZIT.MATER.CU SCOAT.RADACINI
UM = 100 mp
S'= 15mx36mx1,1 = 594 mp
S = 594 mp : 100 = 5,94 (100 mp)
3 TSC19B1 SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180 |CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA 10 M
TEREN CAT.2
UM = 100 mc
S'= 15mx36mx1,1 = 594 mp
V' = 594mp x 0,3m = 178 mc
V = 178 mc : 100 = 1,78 (100 mc)
4 TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM
UM = tona
S'= 15mx36mx1,1 = 594 mp
V' = 594mp x 0,3m = 178 mc
G = 178 mc x 1,8 tone/mc = 321 tone
5 TSE06B1 PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN NISIP SAU
BALAST EXEC.IN PAM.COEZIV
UM = 100 mp
S'= 15mx36mx1,1 = 594 mp
S = 594 mp : 100 = 5,94 (100 mp)
6 DD28D% Armarea pamânturilor de fundatie slabe sau instabile în monostrat sau multi strat, (ia
drumuri, platforme, îmbracaminti asfaltice, terasamente, în spatele zidurilor de sprijin, etc.),
care prezinta încarcari mari si permanente, executate cu:...GEOTEXTILE BASETEX
(membrana tensionata între pilotii forati, la baza fundatiilor);
UM = 1 mp
S'= 15mx36mx1,1 = 594 mp
S= 594 mp x 1,2 (20%) = 713 mp
UMPLUTURI
7 TRA01A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.
UM = tona
S'= 15mx36mx1,1 = 594 mp
7 TRA01A20

Vbalast = 594mp x 0,3m = 178,2 mc


Vnisip = 594mp x 0,05m = 29,7 mc
V' = Vbalast + Vnisip = 178,2 mc + 29,7 mc = 207,9 mc
G=207,9mc x 1,6tone/mc = 333 tone
8 TSD16B1 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST. COMPACT. CU
PLACA VIBR.DE 0 7T CU MOT.ARD.INT. 10CP
UM = mc
S'= 15mx36mx1,1 = 594 mp
V = 594mp x 0,3m = 178,2 mc
9 TSD15B1 STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA
VIBR.DE 0 7T CU MOT.ARD.INT.10CP
UM = mp
S'= 15mx36mx1,1 = 594 mp
V = 594mp x 0,05m = 29,7 mc
10 IZF02XG Izol.hidrof.la cald strat folie pvc plastifiat,strtificat,rezist.la bitum pe supraf.oriz.sau inclin

UM = 1 mp
S'= 15mx36mx1,1 = 594 mp
S= 594 mp x 1,2 (20%) = 713 mp
FUNDATII IZOLATE
11 TSC02A1 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0 21-0 39 MC PAMINT UMIDIT. NATUR.
DESC.DEP.TER.CAT.1 (90% din volumul total de sapatura)
UM = 100 mc
Fundatie F1 - 2,2m x 2,5m x 0,75m (1,00m x 1,70m x 0,65m) - 18 buc
V1 = 2,20 m x 2,50m x 2,10m x 18 buc x 1,1 (10%) = 229 mc
V' = 229 mc x 0,9 (90%) = 206,10 mc
V = 206,10 mc : 100 = 0,21 (100 mc)
12 TSA04E1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM. CU UMID.
NAT.LA ADINC1 51-3M T.UMIJLOC (10% din volumul total de sapatura)
UM = mc
Fundatie F1 - 2,2m x 2,5m x 0,75m (1,00m x 1,70m x 0,65m) - 18 buc
V1 = 2,20 m x 2,50m x 2,10m x 18 buc x 1,1 (10%) = 229 mc
V = 229 mc x 0,1 (10%) = 22,9 mc
13 TRA01A06P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.= 6 KM

UM = tona
V' = 229 mc
G = 229 mc x 1,8 tone/mc = 412 tone
14 CZ0106I1 Beton marca B 200, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la ...31 mm, pentru beton
simplu cu lucrabilitate L2 în fundatii de constructii situate ia medii agresive (grad de
impermeabilitate P10/4 ), preparat cu ciment Pa 35 în instalatii centralizate - Beton de
egalizare - 10 cm
UM = 1 mc
Fundatie F1 - 2,2m x 2,5m x 0,75m (1,00m x 1,70m x 0,65m) - 18 buc
V = 2,20 m x 2,50m x 0,1m x 18 buc x 1,008 = 9,97 mc
15 TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA
DE 5 5MC DIST.=10 KM - Beton de egalizare
UM = tona
Fundatie F1 - 2,2m x 2,5m x 0,75m (1,00m x 1,70m x 0,65m) - 18 buc
V = 2,20 m x 2,50m x 0,1m x 18 buc x 1,008 = 9,97 mc
G=9,97 mc x 2,5 tone/mc = 24,92 tone
16 CA01A1 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII CONTINUE IZOLATE SI SOCLURI CU
VOLUM 3MC - Beton de egalizare
UM = 1 mc
Fundatie F1 - 2,2m x 2,5m x 0,75m (1,00m x 1,70m x 0,65m) - 18 buc
V = 2,20 m x 2,50m x 0,1m x 18 buc = 9,90 mc
17 CB02A Cofraje din panouri refolosibile cu astereala din scândura, scurte si subscurte...pentru
turnarea betonului în fundatii continue, cuzineti, fundatii-pahar, fundatii utilaje, inclusiv
sprijinirile - Cofrare fundatie
UM = 1 mp
Fundatie F1 - 2,2m x 2,5m x 0,75m (1,00m x 1,70m x 0,65m) - 18 buc
S = [(2,20m + 2,50m) x2 x 0,75m + (1,00+1,70)x2x0,65]x 18 buc = 190 mp
18 CZ0301E1 Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii...fasonarea barelor
pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate
PC 52, D= 10-16 mm - Armatura fundatii

UM = 1 kg
G = 1.600 kg (cf. extras de armatura)
19 CC01C1 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE PLACI DE
RADIERE CU DIST DIN MASE PLASTICE
UM = 1 kg
G= 1.600 kg
20 CZ0108G1 Beton marca B 300, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la...31 mm, în beton armat
în elemente si structuri precum si la executarea prin glisare a unor constructii speciale
(castele de apa, turnuri de racire, cosuri 'de fum etc), preparat cu ciment Pa 35 în instalatii
centralizate - Beton in fundatiei

UM = 1 mc
Fundatie F1 - 2,2m x 2,5m x 0,75m (1,00m x 1,70m x 0,65m) - 18 buc
V = (2,20 m x 2,50m x 0,75m + 1,00mx1,70mx0,65m) x 18 buc x 1,008 = 94,71 mc
21 TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA
DE 5 5MC DIST.=10 KM
UM = tona
Fundatie F1 - 2,2m x 2,5m x 0,75m (1,00m x 1,70m x 0,65m) - 18 buc
V = (2,20 m x 2,50m x 0,75m + 1,00mx1,70mx0,65m) x 18 buc x 1,008 = 94,71 mc
G=94,71 mc x 2,5 tone/mc = 236,77 tone
22 CA05B1 Turnarea betonului în elemente din interiorul constructiilor inalte cu sectiune
variabila...marca ...1) in elemente situate in constructii cu inaltimea pana la 100 m inclusiv,
pe primii 50 m
UM = 1 mc
Fundatie F1 - 2,2m x 2,5m x 0,75m (1,00m x 1,70m x 0,65m) - 18 buc
V = (2,20 m x 2,50m x 0,75m + 1,00mx1,70mx0,65m) x 18 buc = 93,96 mc
23 TSD19A1 Umplutura de pamant compactata,la fundatiile de la stalpii liniilor electrice aeriene de
inalta tensiune,cu pamant provenit din :...teren usor sau mijlociu
Fundatie F1 - 2,2m x 2,5m x 0,75m (1,00m x 1,70m x 0,65m) - 18 buc
V = Vsapatura - Vb egalizare - Vb talpa = 229 mc - 9,9 mc - 93,96 mc = 103,86 mc
STALPI METALICI
24 TRA04A15 TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR.CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI
TREILER SUB 20T PE DIS.15 KM.
UM = 1 tona
G= 12,73 tone (cf. extras de materiale)
25 CL01A1 MONTAREA STILPILOR DIN OTEL PT HALE INDUSTRIALE COMPLET
ASAMBLATI AVIND 1T INCLUSIV
UM = tona
G= 12,73 tone (cf. extras de materiale)
26 AUT1106 ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR 20,0-29,9 TF 1 SCH
UM = ora
T= 36 ore
FERME METALICE
27 TRA04A15 TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR.CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI
TREILER SUB 20T PE DIS.20 KM.

UM = 1 tona
G= 9,48 tone (cf. extras de materiale)
28 CL05A1 Montarea grinzilor cu inima plina, din otel, livrate în tronsoane asamblate cu suruburi...pina
la 1 tona
UM = tona
G= 9,48 tone (cf. extras de materiale)
29 AUT1106 ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR 20,0-29,9 TF 1 SCH
UM = ora
T= 24 ore
CONTRAVANTUIRI METALICE
30 TRA04A20 TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR.CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI
TREILER SUB 20T PE DIS.20 KM.
UM = 1 tona
G= 0,56 tone (cf. extras de materiale)
31 CL10A# Scari, parap, ...pasarele,podeste,contravantuiri,pane zabrele,constructii metalice sustinere
utilaj tehnologic/platforme metalice ale agregatelor mari, la H <= 35 m, G <= 0,150 t

UM = tona
G= 0,56 tone (cf. extras de materiale)
32 AUT1106 ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR 20,0-29,9 TF 1 SCH

UM = ora
T= 12 ore
INVELITOARE ACOPERIS
33 TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.

UM = 1 tona
G= 5,57 tone (cf. extras de materiale)
34 CE05A1 INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU
SURUBURI AUTOFILETANTE
UM = 1 mp
S= 7,57 m x 36,8m x 2 = 557,15 mp
35 IZF72A+ Sistem de izolare termica NOBAlan - termoizolatie difuza pe suport de vata minerala fixata
pe suport din lemn, cu...vata minerala, grosimea de 5 cm pana la 8 cm inclusiv
UM = 1 mp
S= 7,57 m x 36,8m x 2 = 557,15 mp
36 CE05A1 INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU
SURUBURI AUTOFILETANTE
36 CE05A1

UM = 1 mp
S= 7,57 m x 36,8m x 2 = 557,15 mp
37 AUT1106 ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR 20,0-29,9 TF 1 SCH
UM = ora
T= 90 ore
PARDOSEALA INDUSTRIALA - PLACA COTA ±0.00 m
38 TE06C1 Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm
UM = 1 mp
S= 15 m x 36m x1,1x1,2 (20%) = 713 mp
39 CZ0107C1 Beton marca B 250, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la ...16 mm, pentru
executarea pe santier a elementelor prefabricate sau preturnate din beton armat tratate
termic, preparat cu ciment Pa 35 în instalatii centralizate
UM = 1 mc
S= 15 m x 36m = 540 mp
V = 540mp x 0,2m x 1,008 = 108,86mc
40 TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA
DE 5 5MC DIST.=8 KM - Beton in zidurile de sprijin
UM = tona
S= 15 m x 36m = 540 mp
V = 540mp x 0,2m x 1,008 = 108,86mc
G =108,86 x 2.5 tone/mc = 272,15 tone
41 CA04C-3# Beton turnat in placi, grinzi, stalpi...preparare cu betoniera si turnare cu mijoace
clasice,h<=35m, beton armat clasa C 20/16(B250) - Beton in placa cota ±0.00 m
UM = 1 mc
S= 15 m x 36m = 540 mp
V = 540mp x 0,2m = 108mc
42 CD14B1 Pereti din panouri din tabla zincata cutata sau ondulata...cu panouri de tabla cutata ...1)
fixate prin împuscare pe scheletul metalic, montate la o înaltime între 6 si 12 m inclusiv;

UM = 1 mp
S= 6,75 m x 36,8m x 2 + 4 x (6,75m x 7,75m)/2 x 7,9 = 726 mp
43 IZF72A+ Sistem de izolare termica NOBAlan - termoizolatie difuza pe suport de vata minerala fixata
pe suport din lemn, cu...vata minerala, grosimea de 5 cm pana la 8 cm inclusiv
UM = 1 mp
S= 6,75 m x 36,8m x 2 + 4 x (6,75m x 7,75m)/2 x 7,9 = 726 mp
44 CD14B1 Pereti din panouri din tabla zincata cutata sau ondulata...cu panouri de tabla cutata ...1)
fixate prin împuscare pe scheletul metalic, montate la o înaltime între 6 si 12 m inclusiv;

UM = 1 mp
S= 6,75 m x 36,8m x 2 + 4 x (6,75m x 7,75m)/2 x 7,9 = 726 mp
TAMPLARII
45 CK14A1 Usi metalice confectionate din profiluri de otel...usi metalice într-un canat, cu suprafata
tocului pâna la 5 mp inclusiv ;
UM = 1 mp
S= 0,90 m x 2,10m x 2 = 3,78 mp
46 CK15B1 Usi si porti metalice glisante sau pliante cu suprafata de ...peste 7mp
UM = 1 mp
S= 3,00 m x 3,50m x 2 = 21 mp
47 CK11C+ Ferestre din PVC, 3 canaturi (doua fixe si unu mobil), avand suprafata tocului intre 1mp si
2,5 mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanice, etansarea cu spume
siliconice....montata la perti din caramida cu goluri sau BCA
UM = 1 mp
S= 1,50 m x 5,00m x 6 = 45 mp
LUCRARI DE TINICHIGERIE
48 CE13B1 JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM DREPTUNGHIULARE CU
SECTIUNEA 8X14CM
UM = 1 ml
L = 36,8 m x 2 buc = 73,6 ml
49 CE14B1 BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM DREPTUNGHIULARE CU SECTIUNEA
10X14CM
UM = 1 ml
L = 6,75 m x 14 buc = 94,5 ml
50 CD17B1 Fixarea profilelor de colt si rost de dilatatie din tabla zincata pentru pereti...cu o latime
desfasurata a tablei de 30 - 50 cm
UM = 1 ml
L = 6,75 mx4 buc + 36,8m + 36,8mx2 + 7,57mx4 + (1,5+5)x2x6 + (0,9+2,1x2)x2 +
(3,5+3x2)x2 = 302 ml