Anda di halaman 1dari 1

PEIXE VIVO

FOLCLORE

                  

   
1.

Co - mo po -de'um pei - xe vi - vo vi - ver fo - ra d'á - gua fri - a. Co - mo

             
      
6
     
2.


fo - ra d'á - gua fri - a. Co -mo po - de -rei vi - ve - er Como po - de-rei vi-


11
              

1.


ve - er sem a tu - a, sem a tu - a, sem a tu - a com - pa -


Fine D. C al Fine
15
         
2.

 
nhi - a. Sem a tu - a com - pa - nhi - a.