Anda di halaman 1dari 4

TUGASAN 1: Kertas Projek (1000p.

p)

Pelajar dikehendaki merangkakan satu kertas projek bimbingan kerjaya yang sesuai
untuk dilaksanakan kepada murid-murid sekolah rendah.

Tugasan 1 KUMPULAN (Kertas kerja & Laporan) 1

2. SEKOLAH KEBANGSAAN SERI PERLING (2), JALAN CAMAR 9, TAMAN


PERLING 81200 JOHOR BAHRU, JOHOR. KERTAS KERJA BENGKEL BIMBINGAN
KERJAYA TARIKH 04 APRIL 2017 TEMPAT DEWAN SK SERI PERLING (2) 2

3. ANJURAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1.0 Tajuk Bengkel Bimbingan


Kerjaya 2.0 Pendahuluan Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke
arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Program bimbingan kerjaya
sebahagian kecil daripada program bimbingan dan kaunseling yang sangat luas. Oleh
itu, program bimbingan kerjaya tidak lagi mampu memenuhi keperluan murid-murid
secara berkesan, apalagi untuk respon kepada cabaran keperluan pembangunan
modal insan. Sementara di tempat-tempat lain satu pendekatan pendidikan yang lebih
komprehensif telah diperkenalkan dengan memasukkan pendidikan kerjaya ke dalam
kurikulum akademik. Oleh yang demikian, kerjaya diajar sebagai satu subjek
sementara konsep kerjaya yang berkaitan diterapkan ke dalam subjek lain bermula di
peringkat rendah hingga ke peringkat menengah. Oleh kerana pendidikan kerjaya
adalah pembangunan modal insan di peringkat sekolah, maka usaha memperkasa
program bimbingan kerjaya yang ada sekarang perlu menjadi satu keutamaan. Pihak
sekolah mengharapkan program ini dapat dijalankan memberi impak yang berkesan
kepada anak didik Sekolah Kebangsaan Seri Perling (2). 3.0 Rasional Dalam usaha
membangunkan generasi masa hadapan yang cemerlang, penekanan kepada potensi
individu pelajar memainkan peranan penting. Bakat dan kelebihan semula jadi pelajar,
jika dikenal pasti dan bangunkan secara sedar sistematik, bakal menjadi sumber
kejayaan jangka masa panjang pelajar. Apabila pelajar mengetahui 3
4. bakat dan kelebihan diri sendiri, maka proses pendidikan akan lebih bermakna dan
mereka tidak akan mempersiakan masa hadapan mereka dengan perkara yang tidak
baik dan memudaratkan. Tambahan pula, ekonomi masa hadapan yang berteraskan
ilmu pengetahuan sangat mementingkan kreativiti dan inovasi individu. Makanya
faktor bakat individu adalah menjadi keutamaan strategik. 4.0 Matlamat Matlamat
program ini dilaksanakan adalah untuk : i. Menggarap penetapan matlamat dan cita-
cita dalam ilmu dan pelajaran dengan berkesan, pantas, menjadi lebih berketrampilan,
cergas serta dapat membuahkan kejayaan di dalam pelajaran juga cemerlang di segi
akhlak dan sikap hidup. ii. Melahirkan masyarakat madani untuk membantu proses
pengajaran dan pembelajaran dan interaksi yang sihat. 5.0 Objektif Di akhir program,
diharapkan murid-murid akan dapati: 5.1 Menjadi platform bagi peserta mengenal
pasti keistimewaan dan bakat peribadi. 5.2 Membangkitkan kesedaran diri peserta
mengenai keunikan dan kehebatan peribadi. 5.3 Membangunkan potensi diri peserta
dalam mengoptimumkan proses pembelajaran. 5.4 Membantu peserta mengenali
personaliti diri dan personaliti belajar memudahkan mereka mengadaptasi diri pada
posisi pembangunan yang tepat. 5.5 Membantu pihak berkepentingan sama ada ibu
bapa ataupun sekolah dalam mengenal pasti keistimewaan, bakat diri dan personaliti
belajar peserta bagi perancangan pelan pembangunan bakat yang lebih sistematik. 4

5. 6.0 Anjuran Unit Bimbingan Dan Kaunseling, Sekolah Kebangsaan Seri Perling (2).
7.0 Butiran Program 7.1 Tarikh Program 04 April 2017. 7.2 Tempat program Dewan
Sekolah Kebangsaan Seri Perling (2). 7.3 Sasaran/Penyertaan Tiga puluh orang murid
darjah 5 ALFA, SK Seri Perling (2) (Maklumat lanjut sila rujuk lampiran 1). 8.0 AHLI
JAWATANKUASA PELAKSANA 8.1 Jawatankuasa Pengurusan PENGERUSI : PN.
ROSZIAH BINTI JOHAR Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Seri Perling (2).
TIMBALAN PENGERUSI : EN. SHAMSYUL BIN EDDIE Guru Penolong Kanan Hal
Ehwal Murid, 5

6. Sekolah Kebangsaan Seri Perling (2). NAIB PENGERUSI I : PN. SANIAH BINTI MD
TAIB Guru Penolong Kanan Pentadbiran & Akedamik Sekolah Kebangsaan Seri
Perling (2) NAIB PENGERUSI I : PN. PERLYN SUZANA JESUDASS Guru Penolong
Kanan Ko-kurikulum Sekolah Kebangsaan Seri Perling (2) PENYELARAS : EN. NIK
MOHD ROSDI BIN ABDUL AZIZ Guru Bimbingan Dan Kaunseling, Sekolah
Kebangsaan Seri Perling (2). SETIAUSAHA : PN. NOORAZLINA BINTI HJ AZMAN
Ketua Guru Panitia, Sekolah Kebangsaan Seri Perling (2). 6

7. 8.2 Ahli Jawatankuasa Kerja Pengerusi : En. Veerah A/L Subramaniam Naib
Pengerusi : En. Nik Mohd Rosdi Bin Abdul Aziz Setiausaha : Cik. Divina A/P Chinaya
Penolong Setiausaha : Cik. Fatimah Zahrah Bt Muhammad Bendahari : Pn. Normala
Bt Mohd Isa Ajk Keselamatan/Kebajikan : Pn. Salmah Bt Zamzuri AJK Teknikal : En.
Kairul Nizam B Md Sor AJK Pencatat Slot : Pn. Azlinda Bt Mohd Gorip AJK
Jurugambar : En. Mohd Hazanisam B Abd Hamid AJK Cenderamata : Pn. Masayu Bt
Muhammad AJK Pendaftaran : Pn. Hashimah Bt Hassan AJK Peralatan : En. Mohd
Fazley B Yahaya AJK Buku Program : Cik. Valarmathy A/P Periang 8.3 Tentatif
Program Sila rujuk lampiran II 9.0 Kewangan 9.1 ANGGARAN PERBELANJAAN
PROGRAM 7

8. Sumber perbelanjaan di bawah peruntukan Unit BnK Bil Perkara


Perbelanjaan/Bilangan Jumlah 1 Bahan Fotostat (Ujian Minat Kerjaya ) 30 Orang x
RM 0. 30 RM 9.00 10.0 Penutup Adalah menjadi harapan semua pihak terutama
murid-murid yang menyertai program ini dapat mencapai objektif yang diharapkan.
Kerjasama dari semua pihak amat penting bagi menjayakan program ini. Semoga
berkat doa ibubapa dan rakan seperjuangan mengiringi program ini di samping
keberkatan dari Maha yang berkuasa. Disediakan
oleh: ............................................................ (DIVINA A/P CHINAYA) Setiausaha
Bengkel Bimbingan Kerjaya, Guru Praktikum Bimbingan Dan Kaunseling, Sekolah
Kebangsaan Seri Perling (2). Disemak oleh: ............................................................
(EN. NIK MOHD ROSDI BIN ABDUL AZIZ) Guru Bimbingan Dan Kaunseling, Sekolah
Kebangsaan Seri Perling (2). 8

9. Disahkan oleh: ............................................................ (PN. SANIAH BINTI MD TAIB)


Guru Penolong Kanan Pentadbiran & Akedamik Sekolah Kebangsaan Seri Perling (2)
9

10. Disahkan oleh: ............................................................ (PN. SANIAH BINTI MD


TAIB) Guru Penolong Kanan Pentadbiran & Akedamik Sekolah Kebangsaan Seri
Perling (2) 9

Anda mungkin juga menyukai