Anda di halaman 1dari 5

BORANG PENILAIAN PEMBENTANGAN

NAMA GURU:____________________________________
TARIKH :

KRITERIA
JUMLAH
BIL NAMA PENYEDIAAN BAHAN PEMBENTANGAN KEFAHAMAN KREATIVITI BERFIKIR KETEPATAN MASA SKOR
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
BIL PEMBERATLEMAH SEDERHANCEMERLANMARKAH
TAHAP ARAS KRITERIA
KEMAHIRAN PEMBENTANGAN KEFAHAMAN KREATIVITI BERFIKIR

Murid dapat Murid dapat menghuraikan isi


Murid dapat
membentangkan dengan menerangkan pelajaran dengan gaya dan idea
semula
5 suara yang jelas, yang tersenidiri serta banyak
isi pelajaran dengan
berintonasi dan penuh maklumat tambahan serta
tepat dan yakin
keyakinan berkeyakinan

Murid dapat Murid dapat menghuraikan isi


Murid dapat menerangkan semula pelajaran dengan gaya dan idea
membentangkan dengan isi pelajaran dengan
4 yang tersenidiri dan
suara yang jelas, tetapi tepat tetapi kurang berkeyakinan tetapi kurang
kurang keyakinan diri keyakinan maklumat tambahan

Murid dapat menghuraikan isi


Murid dapat Murid dapat pelajaran dengan gaya dan idea
membentangkan dengan menerangkan semula
3 yang tersenidiri tetapi kurang
suara yang kurang jelas isi pelajaran tetapi keyakinan serta kurang
dan kurang keyakinan diri kurang lengkap maklumat tambahan

Murid dapat Murid dapat


membentangkan dengan menerangkan kembali Murid dapat menghuraikan isi
2 pelajaran dengan berpandukan
suara yang lemah serta sebahagian dari isi buku teks
kurang keyakinan diri pelajaran

Murid dapat
Murid hanya dapat Murid dapat menghuraikan isi
menerangkan kembali pelajaran
membentangkan tugasan berpandukan buku teks buku teksdengan berpandukan
1 dengan bantuan rakan- dan bantuan rakan-
dan bantuan rakan-
rakan rakan.
rakan.
BIL