Anda di halaman 1dari 2

BORANG PEMERHATIAN

Kelas : _________ Tarikh : _________________ Tajuk : __________________


Tandakan (/) pada tingkah laku yang berkaitan berdasarkan selang masa di dalam jadual di
bawah.

Tingkah Laku 10 20 30 40 50 60

MINAT
a) Tumpuan semasa pembelajaran
b) Seronok belajar.

TINGKAH LAKU PASIF


a) Melakukan kerja selain belajar
b) Tidak menumpukan perhatian

PENGLIBATAN
a) Menjawab soalan secara sukarela.
b) Menggalakkan rakan lain untuk
belajar.

MASALAH DISIPLIN
a) Mengganggu murid lain semasa
proses P&P berlangsung.
b) Bercakap atau bermain.
BORANG SOAL SELIDIK
Nama : ________________________________ Kelas : ________________

Tandakan (/) berdasarkan tahap persetujuan anda sama ada YA atau TIDAK.

Borang Soal Selidik

BIL ITEM SKOR

YA TIDAK

1 Saya minat mata pelajaran Bahasa Melayu

2 Saya minat pengajaran guru menggunakan Bahan Bantu Belajar

3 Saya suka dengan aktiviti ganjaran token apabila berjaya


menjawab soalan tentang nilai murni yang dikemukakan oleh
guru

4 Saya berasa seronok menjalankan aktiviti mengenal pasti kata


kunci nilai murni yang terdapat dalam petikan teks.

5 Saya bosan di dalam kelas Bahasa Melayu

6 Saya senang untuk mengingat nilai murni melalui teknik


penghafalan 18 nilai murni.

7 Saya dapat membuat ulasan nilai murni setelah dibimbing oleh


guru

8 Saya lebih faham belajar menulis ulasan nilai murni


menggunakan kaedah ‘MEHAHEPAPE’

9 Pengajaran guru lebih menarik menggunakan aktiviti soal jawab.

10 Aktiviti soal jawab memudahkan saya untuk mengingati kata


kunci nilai murni yang terdapat dalam petikan teks.