Anda di halaman 1dari 1

BAPAK

TABEL WARISAN
IBU 1/3
1/3 A
KAKEK A *
A 1/3 A
CREATED BY Deswandi NENEK PIHAK BAPAK 1/6 * *

PUBLISHED by Hanif A'la Ilhami 1/6


A 1/3 A
NENEK PIHAK IBU 1/6 * 1/6
1/6 1/6 A 1/3 A
SUAMI 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
1/2 1/6 1/6 A 1/3 A
UNTUK MEMUDAHKAN BELAJAR FIQIH MAWARIS KELAS III ISTRI 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
MADRASH SUMATERA THAWALIB PARABEK
MADRASAH 1/8 1/4 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6
ANAK LAKI-LAKI A A A A A A A
Produksi A 1/8 1/4 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6
HANIFPEDIA CUCU LAKI-LAKI * A A A A A A A
A 1/8 1/4 1/6 1/6 A 1/6 A
A
1 ANAK PEREMPUAN 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
A 1/8 1/4 1/6 1/6 A 1/6 A
2/3 A
2/LEBIH ANAK PEREMPUAN 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
2/3 1/2 A 1/8 1/4 1/6 1/6 A 1/6 A
A
1 CUCU PEREMPUAN * 1/6 * 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
2/3 1/2 A 1/8 1/4 1/6 1/6 A 1/6 A
2/3 A
2/LEBIH CUCU PEREMPUAN * 1/6 * 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
2/3 1/2 2/3 1/2 A A 1/4 1/2 1/6 1/6 1/3 A
A
SAUDARA LK KANDUNG A A A A * * A A A A A *
2/3 1/2 2/3 1/2 A A 1/4 1/2 1/6 1/6 1/3 1/6 A
A
2 SAUDARA LK KANDUNG A A A A * * A A A A A A *
2/3 1/2 2/3 1/2 A A 1/4 1/2 1/6 1/6 1/3 A
A A A
SAUDARA PR KANDUNG A A A A * * 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 *
2/3 1/2 2/3 1/2 A A 1/4 1/2 1/6 1/6 1/3m 1/6 A
2/3 A A
2 SAUDARA PR KANDUNG A A A A * * 2/3 2/3 2/3 2/3 A 2/3 *
2/3 1/2 A A 2/3 1/2 2/3 1/2 A A 1/4 1/2 1/6 1/6 1/3 A
A
SAUDARA LK SEBAPAK A A * * A A A A * * A A A A A *
2/3 1/2 A A 2/3 1/2 2/3 1/2 A A 1/4 1/2 1/6 1/6 1/3 1/6 A
A
2 SAUDARA LK SEBAPAK A A * * A A A A * * A A A A A A *
2/3 1/2 A A 2/3 1/2 2/3 1/2 A A 1/4 1/2 1/6 1/6 1/3 A
A A A
SAUDARA PR SEBAPAK * 1/6 * * A A A A * * 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 *
2/3 1/2 A A 2/3 1/2 2/3 1/2 A A 1/4 1/2 1/6 1/6 1/3m 1/6 A
2/3 A A
2 SAUDARA PR SEBAPAK * 1/6 * * A A A A * * 2/3 2/3 2/3 2/3 A 2/3 *
2/3 1/2 A A 2/3 1/2 A A 2/3 1/2 2/3 1/2 A A 1/4 1/2 1/6 1/6 A 1/3 A
SAUDARA SEIBU 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 * * * * * * 1/6 1/6 1/6 1/6 * 1/6 *
2/3 1/2 A A 2/3 1/2 A A 2/3 1/2 2/3 1/2 A A 1/4 1/2 1/6 1/6 A 1/6 A
1/3
2 SAUDARA SEIBU 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 * * * * * * 1/3 1/3 1/3 1/3 * 1/3 *
1/3 1/6 2/3 1/2 A A 2/3 1/2 A A 2/3 1/2 2/3 1/2 A A 1/4 1/2 1/6 1/6 A 1/3 A
ANAK LK SAUDARA LK KANDUNG A A A A * * A A * * A A A A * * A A A A * A *
A 1/3 1/6 2/3 1/2 A A 2/3 1/2 A A 2/3 1/2 2/3 1/2 A A 1/4 1/2 1/6 1/6 A 1/3 A
ANAK LK SAUDARA LK SEBAPAK * A A A A * * A A * * A A A A * * A A A A * A *
A A 1/3 1/6 2/3 1/2 A A 2/3 1/2 A A 2/3 1/2 2/3 1/2 A A 1/4 1/2 1/6 1/6 A 1/3 A
PAMAN KANDUNG * * A A A A * * A A * * A A A A * * A A A A * A *
A A A 1/3 1/6 2/3 1/2 A A 2/3 1/2 A A 2/3 1/2 2/3 1/2 A A 1/4 1/2 1/6 1/6 A 1/3 A
PAMAN SEBAPAK * * * A A A A * * A A * * A A A A * * A A A A * A *
A A A A 1/3 1/6 2/3 1/2 A A 2/3 1/2 A A 2/3 1/2 2/3 1/2 A A 1/4 1/2 1/6 1/6 A 1/3 A
ANAK LK PAMAN KANDUNG * * * * A A A A * * A A * * A A A A * * A A A A * A *
A A A A A 1/3 1/6 2/3 1/2 A A 2/3 1/2 A A 2/3 1/2 2/3 1/2 A A 1/4 1/2 1/6 1/6 A 1/3 A
ANAK LK PAMAN SEBAPAK * * * * * A A A A * * A A * * A A A A * * A A A A * A *

CARA PEMAKAIAN TABEL KETERANGAN


Misalkan ahli waris terdiri dari suami dan 1 anak perempuan * = TERHIJAB
maka: A = ASHABAH
suami 1/3m = 1/3 atau MUQASAMAH (DIAMBIL BAGIAN YANG TERBANYAK)
... ..
... ....
... ... ... ..
1/4 bagian suami = 1/4
anak perempuan 1/2 bagian anak perempuan = 1/2