Anda di halaman 1dari 9

DAFTAR NILAI PENGETAHUAN

SMKS GLOBE NATIONAL PLUS 2 BATAM


TENGAH SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Kelas : X-ACC Mata Pelajaran : Accounting Produktif KKM : 77


PENILAIAN
KOMPETENSI DASAR (KD)
3.1
NO NIS NISN Nama Siswa

Penugasan

Penugasan
Tertulis

Tertulis
Lisa

Lisa
1 18226026 0027255365 Afifa Nur Asikin 78 80 80 80 85 80
2 18226027 0039591987 Azhra 80 80 85 85 80 85
3 18226028 Della Jessylyn Elgiva 85 85 90 85 85 90
4 18226029 Derick Christofer 90 90 95 92 90 90
5 18226030 0038101004 Dini Afiani 85 85 85 85 85 85
6 18226031 Elfira Dwi Utami 80 85 90 80 85 85
7 18226032 Evangelina Darsono 80 85 90 85 90 90
8 18226033 Fiona Feryska Chandra 80 88 85 85 90 85
9 18226034 0025787186 Gustina Sari 85 85 85 80 85 90
10 18226035 Jasmine 95 90 95 90 90 95
11 18226036 0038298574 Jillian Veronica Wisely 95 95 90 90 95 95
12 18226037 0033218275 Kelvin 95 95 95 90 90 95
13 18226038 Meidiandra 95 95 95 95 100 95
14 18226039 Mira Andriani 80 85 80 85 85 85
15 18226040 0026492557 Muhammad Rifaldo Syahputra 80 80 80 80 80 80
16 18226041 Naela Salsabila 80 85 90 80 85 88
17 18226042 0032615357 Salsa Nur Fadhila 80 80 85 80 85 80
18 18226043 Sherlyn 85 85 90 85 85 88
20 18226045 0029804689 Yonatanael Watunika Langobelen 78 78 80 85 80 80
Rata-rata Kelas 85 86 88 85 87 87
Batam, 27 September 201
Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Dibuat Oleh,

Sobri,S.Si Juliadi Sinaga, M.Pd Lena Susy Yanti Sibaran


Kepala Sekolah Waka Kurikulum Guru Mata Pelajaran
NILAI PENGETAHUAN
NATIONAL PLUS 2 BATAM
GAH SEMESTER GANJIL
HUN PELAJARAN 2018/2019

KKM : 77
PENILAIAN

Rata-
Nilai
rata PTS
Raport
Harian

81 75 78
83 75 79
87 91 89
91 95 93
85 81 83
84 78 81
87 78 82
86 78 82
85 78 82
93 100 96
93 100 97
93 98 96
96 98 97
83 75 79
80 75 78
85 78 81
82 81 81
86 91 89
80 80 80
86 84 85
Batam, 27 September 2018

Lena Susy Yanti Sibarani, S.Pd


Guru Mata Pelajaran
DAFTAR NILAI KETERAMPILAN
SMKS GLOBE NATIONAL PLUS 2 BATAM
TENGAH SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Kelas : X-ACC Mata Pelajaran : Accounting Produktif


PENILAIAN
KOMPETENSI DASAR (KD)
4.1 4.2
NO NIS NISN Nama Siswa

Porto Folio
Praktek

Produk

Proyek
1 18226026 0027255365 Afifa Nur Asikin 80 80 80 85
2 18226027 0039591987 Azhra 85 85 85 85
3 18226028 Della Jessylyn Elgiva 90 90 90 90
4 18226029 Derick Christofer 90 90 90 95
5 18226030 0038101004 Dini Afiani 85 85 85 85
6 18226031 Elfira Dwi Utami 85 85 85 90
7 18226032 Evangelina Darsono 85 85 85 90
8 18226033 Fiona Feryska Chandra 85 85 85 85
9 18226034 0025787186 Gustina Sari 85 85 85 85
10 18226035 Jasmine 95 95 98 100
11 18226036 0038298574 Jillian Veronica Wisely 100 98 98 100
12 18226037 0033218275 Kelvin 95 97 98 100
13 18226038 Meidiandra 98 98 100 100
14 18226039 Mira Andriani 80 80 80 85
15 18226040 0026492557 Muhammad Rifaldo Syahputra 80 80 80 80
16 18226041 Naela Salsabila 80 80 85 85
17 18226042 0032615357 Salsa Nur Fadhila 80 80 85 85
18 18226043 Sherlyn 90 90 90 85
19 18226044 0032615376 Sulistia Anjani - - - -
20 18226045 0029804689 Yonatanael Watunika Langobelen 78 80 80 80
Rata-rata Kelas 87 87 88 89
Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh,

Sobri,S.Si Juliadi Sinaga, M.Pd


Kepala Sekolah Waka Kurikulum
ERAMPILAN
L PLUS 2 BATAM
GANJIL
018/2019

KKM : 77
PENILAIAN
KOMPETENSI DASAR (KD)

Rata-rata
Nilai
Penilaian PTS
Raport
Harian

81 81
85 85
90 90
91 91
85 85
86 86
86 86
85 85
85 85
97 97
99 99
98 98
99 99
81 81
80 80
83 83
83 83
89 89
- -
80 80
87 87
Batam, 08 February 2019
Dibuat Oleh,

Lena Susy Yanti Sibarani, S.Pd


Guru Mata Pelajaran
81 75 78
83 75 79
87 91 89
91 95 93
85 81 83
84 78 81
87 78 82
86 78 82
85 78 82
93 100 96
93 100 97
93 98 96
96 98 97
83 75 79
80 75 78
85 78 81
82 81 81
86 91 89
- - -
80 80 80
86 84 85