Anda di halaman 1dari 31

Amanat Tahun Baharu “Pendidikan Untuk Semua,

Menteri Pendidikan Malaysia


14 Januari 2019, UPM Tanggungjawab Semua”
WAWASAN 2020
• Membina bangsa Malaysia yang
bersatu padu.
• Memupuk dan membina masyarakat
demokratik yang matang.
• Mewujudkan masyarakat yang
bermoral dan beretika.
• Mewujudkan masyarakat saintifik,
progresif dan berpandangan depan.
• Mewujudkan masyarakat berbudaya
penyayang.
“Untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu,
pendidikan ialah titik mulanya. Untuk melahirkan
masyarakat yang demokratik, bermoral dan beretika,
pendidikan ialah terasnya.”
“Pendidikan di Malaysia
adalah suatu usaha
berterusan ke arah
memperkembangkan lagi
potensi individu secara
menyeluruh…”
“Sesungguhnya aspirasi sistem pendidikan negara
adalah refleksi kepada aspirasi negara”
SEKOLAH UNTUK KOMUNITI DAN UNIVERSITI
UNTUK MASYARAKAT
• Asas pendidikan ialah melahirkan insan
yang berfungsi di tengah-tengah setiap
komuniti dan masyarakat.
• Pendidikan seharusnya menjadi
penyelesai kepada masalah-masalah
yang melanda masyarakat.
• Semua daripada kita ialah pendidik dan
kita semua harus menggalas
tanggungjawab ini bersama.
“It takes a village to raise a child”

..

“Kamu semua adalah pemimpin dan setiap


pemimpin akan dipersoalkan tanggungjawabnya
terhadap kepemimpinannya.” (HR. Bukhari)
Menjadikan sekolah kerajaan
1
sebagai sekolah pilihan

Mengembalikan wibawa
2 universiti awam dan pengajian
tinggi
Pendidikan
Berteraskan Nilai

Tiga hala tuju yang


Autonomi dan
menjadi kompas dan Akauntabiliti
paksi pergerakan kita

Ketinggian
Kualiti
HALA TUJU PERTAMA: MENGEMBALIKAN
CINTA KE DALAM PENDIDIKAN (PENDIDIKAN
BERTERASKAN NILAI)
“Pendidikan bukanlah tentang penghujungnya
semata-mata, tetapi proses berterusan
mengejarnya.”
“Sekolah mesti menjadi tempat untuk
memanusiakan manusia, mengajarkan benar
dan salah, dan mengetengahkan konsep
pembelajaran melalui sifat ingin tahu”
HALA TUJU KEDUA: KETINGGIAN KUALITI
SEBAGAI PEMANGKIN KECEMERLANGAN,
RELEVANSI DAN KEBERKESANAN
“Konsep pembelajaran tidak hanya tertakluk di
sebalik four walls of room. Konsep
pembelajaran yang baik mestilah relevan di
setiap masa dan setiap tempat.”
• Kementerian akan berusaha
menggunakan teknologi blockchain,
kepintaran buatan (Artificial
intelligence) dan Pensejagatan Internet
(Internet of things).
• Pendidikan STREAM (Science –
Technology – Reading – Engineering –
Arts – Mathematics) harus menjadi
tumpuan.
• Kita perlu memperkenalkan dan
mempopularkan Sains sebagai satu
cara hidup.
“Pendidikan bukan hanya soal apa yang
disampaikan, tetap juga soal bagaimana ia
disampaikan.”
Peningkatan Mutu
• Professional Up-skilling of English Language
Teachers (Pro-ELT),

• Program Peningkatan Kemahiran Bahasa Inggeris


di Sekolah, atau The English Language
Enhancement Progamme in Secondary Schools
(PPKBIS)

• Program Intervensi Tambah Opsyen Bahasa


Inggeris (PITO BI) Sekolah Rendah

• Program English for Preschool Teachers

• Program Gerak Jangkau Bahasa Inggeris (Outreach


Programme)

• Program English at the Workplace for Professionals


in Education Programme
HALA TUJU KETIGA:
AUTONOMI DAN AKAUNTABILITI
“Pemberian autonomi ini mesti juga hadir
bersama dengan sikap kebertanggungjawaban
yang tinggi (akauntabiliti) sekali gus
menghasilkan pendidikan yang berkualiti.”
Persekitaran dan Proses
infrastruktur Pembelajaran

Proses Pendidikan
Pengajaran Inklusif
“Operasi membaikpulih
sekolah daif ini akan menjadi
keutamaan dan bakal
digerakkan dengan lebih
agresif.”
Inisiatif Ringankan Beban Guru

Memudahkan pengurusan fail


dan dokumentasi 1
Penyeragaman borang dan
4 proses pemantauan

Pengurusan data dan


sistem online 2 Penyelarasan penubuhan
jawatankuasa di peringkat
5 sekolah
Sekolah boleh merangka
sendiri pelaksanaan
Literasi dan Numerasi 3
(LINUS)
Proses Pembelajaran

Berorientasikan
A Pembelajaran

Pemansuhan
pembahagian kelas
mengikut pencapaian B
Pentaksiran Bilik
C Dajah (PBD)
akademik

Iklim pembelajaran yang


positif berteraskan nilai- D
nilai murni
Pendidikan Inklusif

• Kemudahan mesra OKU secara


berperingkat di sekolah
• Melaksanakan Dasar Sifar
Penolakan (Zero-reject Policy)
• Peluang dan akses yang adil
terhadap pendidikan yang
berkualiti
• Mengembalikan semangat SBP
yang asal, membantu pelajar-
pelajar yang kurang bernasib baik
atau B40.
Mengembalikan Wibawa
Pengajian Tinggi

Menggalakkan universiti untuk • • Memudahkan sistem kenaikan


menyuburkan budaya dialog, pangkat
1
forum, debat, wacana dan • Sistem perhubungan antara
program-program lain yang 6 perpustakaan seluruh universiti
bersifat intelektual 2 akan ditambah baik
Etika merupakan aspek yang • • Penyelidikan ke arah
sangat besar dan akan menyelesaikan masalah
ditekankan 5
masyarakat yang bersifat
Geran-geran yang akan •
3 semasa dan substantial
dikeluarkan mestilah berbentuk:
knowledge transfer
4 • Menjadikan Malaysia sebagai
international education hub
TVET
• Meningkatkan kualiti dan penyampaian program
TVET untuk menambah baik kebolehpasaran
graduan

• Menyelesaikan isu pengiktirafan Kolej


Vokasional

• KV diletakkan selari bersama insititusi-institusi


TVET yang lain

• TVET benar-benar setaraf dengan pilihan lain


dan bukan lagi sebagai pilihan kedua atau
pilihan alternatif

• Peningkatan rangkaian dan usahasama


Politeknik dan Kolej Komuniti dengan industri
“Buku ialah pintu
kepada imaginasi.
Hanya dengan
membaca, anak-anak
hari ini boleh bermimpi
untuk menjejak impian
mereka.”

#malaysiamembaca
“Apa yang ingin
dilakukan bukanlah
mudah namun ia tidak
mustahil sekiranya kita
melakukannya
bersama-sama – this is
not a one-man show.”
“ Janganlah takut untuk
bercita-cita, sama-
samalah kita
menggembleng tenaga
demi memugar masa
hadapan anak bangsa
yang lebih cerah.”
Amanat Tahun Baharu “Pendidikan Untuk Semua,
Menteri Pendidikan Malaysia
14 Januari 2019, UPM Tanggungjawab Semua”