Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Pengenalan Kepada Sains
Tajuk Kemahiran Saintifik
Standard Kandungan 1.1 Memahami kemahiran proses sains
Standard
1.1.1 Memerhati
Pembelajaran
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Menggunakan objek yang mudah diperoleh untuk menjalankan
Pembelajaran
kemahiran proses sains memerhati.
Memerhati (Buku Teks – Halaman 2-3)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menggunakan objek yang mudah diperoleh untuk menjalankan
Aktiviti kemahiran proses sains memerhati.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti –
Halaman 1-2)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana _________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Pengenalan Kepada Sains
Tajuk Kemahiran Saintifik
Standard Kandungan 1.1 Memahami kemahiran proses sains
Standard
1.1.2 Mengelas
Pembelajaran
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Mengaitkan kemahiran mengelas dengan kemahiran memerhati.
Mengelas (Buku Teks – Halaman 4)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid mengaitkan kemahiran mengelas dengan kemahiran memerhati.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti –
Halaman 3)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana _________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Pengenalan Kepada Sains
Tajuk Kemahiran Saintifik
Standard Kandungan 1.1 Memahami kemahiran proses sains
Standard
1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor
Pembelajaran
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Mengukur dan menggunakan nombor
Mengukur dan menggunakan nombor (Buku Teks – Halaman 5)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid mengukur dan menggunakan nombor.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti –
Halaman 4)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana _________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 3
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Pengenalan Kepada Sains
Tajuk Kemahiran Saintifik
Standard Kandungan 1.1 Memahami kemahiran proses sains
Standard
1.1.4 Meramal
Pembelajaran
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Membuat ramalan cuaca setempat berdasarkan pemerhatian.
Meramal (Buku Teks – Halaman 6)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid membuat ramalan cuaca setempat berdasarkan pemerhatian.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti –
Halaman 5)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana _________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 3
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Pengenalan Kepada Sains
Tajuk Kemahiran Saintifik
Standard Kandungan 1.1 Memahami kemahiran proses sains
Standard
1.1.5 Membuat inferens
Pembelajaran
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Membina ayat untuk menerangkan pemerhatian dan inferens
Pembelajaran
berdasarkan gambar atau situasi sebenar.
Membuat inferens (Buku Teks – Halaman7)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membina ayat untuk menerangkan pemerhatian dan inferens
Aktiviti berdasarkan gambar atau situasi sebenar.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti –
Halaman 6)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana _________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Pengenalan Kepada Sains
Tajuk Kemahiran Saintifik
Standard Kandungan 1.1 Memahami kemahiran proses sains
Standard
1.1.6 Berkomunikasi
Pembelajaran
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Membincangkan bentuk komunikasi seperti membuat model, graf,
Pembelajaran
lukisan atau muzik.
Berkomunikasi (Buku Teks – Halaman 8)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membincangkan bentuk komunikasi seperti membuat model, graf,
Aktiviti lukisan atau muzik.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti –
Halaman 7)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana _________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Pengenalan Kepada Sains
Tajuk Kemahiran Manipulatif
Standard Kandungan 1.2 Memahami kemahiran manipulatif
1.2.1 Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan
betul.
Standard 1.2.2 Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat.
Pembelajaran 1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat.
1.2.4 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.
1.2.5 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan
Objektif betul.
2. Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat.
Pembelajaran
3. Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat.
4. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.
5. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat.
Kemahiran Manipulatif (Buku Teks – Halaman 9-10)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains
dengan betul.
3. Murid mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat.
Aktiviti 4. Murid melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat.
5. Murid membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.
6. Murid menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat.
7. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti –
Halaman 8-9)
8. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi

PdP ditunda kerana _________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Pengenalan Kepada Sains
Tajuk Kemahiran Manipulatif
Standard Kandungan 1.1 Memahami kemahiran proses sains
Standard 1.1.7 Berkomunikasi Menjelaskan kemahiran proses sains melalui lakaran,
Pembelajaran penulisan, TMK atau lisan
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Berkomunikasi Menjelaskan kemahiran proses sains melalui lakaran,
Pembelajaran
penulisan, TMK atau lisan.
Belon Ais (Buku Teks – Halaman 11)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid berkomunikasi menjelaskan kemahiran proses sains melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi

PdP ditunda kerana _________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai