Anda di halaman 1dari 6

Edit Nilai

34 Praktik
5 Fisika 1
LAPORAN HASIL BELAJAR SISWA
TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019
Mata pelajaran : Fisika Pengampu :
Kelas / Semester : XI IPA1 / Gasal Kriteria Ketuntasan Minimum :

Nomor Aspek Ulangan Harian Per-KD* Tugas Nilai Blok Praktik NILAI RAPORT
Kepribadian

Remidi

Praktik
Kelakuan
PPK
Urt Induk Nama Siswa

UAS
UTS
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3

Disiplin

Bersih
Rapi
1 914 `Ishomuddin Ahmad 70 72 73 60 75 75 75 75 75 70 70 65 70
2 915 Agus Syaifudin 68 68 73 58 70 70 70 70 70 65 65 65 70
3 916 Ahmad Khizbul Fauzi Amna 72 76 76 60 76 78 78 75 75 78 70 70 70
4 918 Ayu Wulandari 70 76 76 60 70 75 75 75 73 75 70 70 70
5 919 Ayuni Nurlaili 70 72 73 60 70 70 70 70 70 75 75 75 75
6 921 Fiki Mutazilah 70 70 73 58 70 70 70 70 70 65 65 70 70
7 922 Gondho Sudarmono 70 72 73 58 75 75 70 70 73 65 70 70 70
8 923 Latif Choirul Afan 70 72 73 58 70 75 75 75 73 65 70 70 70
9 924 M. Abdul Latif 80 72 73 76 70 75 75 75 73 70 70 70 70
10 925 Muhamad Zamzuri 72 76 76 76 75 75 70 75 73 75 70 75 75
11 927 Muhammad Arfahsad 70 72 73 60 75 75 70 75 73 75 70 70 70
12 928 Rahayu Wulan 70 72 73 60 70 70 70 70 70 75 75 75 75
13 929 Siti Fatimah 70 72 73 60 70 70 70 70 70 75 75 75 75
14 930 Syaefti Nanik Islakhiyah 70 72 73 60 70 70 70 70 70 75 75 75 75
15 951 Ahmad Khudaifi 68 68 73 58 70 70 70 70 70 65 65 65 70
16 M. Azizi 80 76 73 62 70 75 75 70 73 65 70 65 70
17 M. Ulin Nuha 80 72 73 78 75 75 75 75 70 75 70 75 70
18 Eka wahyuni 80 72 73 62 75 75 75 75 70 75 70 75 70
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

* Kompetensi yang diujikan :


1 KD ke- 1 Kesetimbangan Benda tegar Semarang, …………………….
2 KD ke- 2 Elastisitas Guru Mata Pelajaran
3 KD ke- 3 Fluida
4 KD ke- 4
5 KD ke- 5 Faqihudin, S. Pd
Faqihudin, S. Pd
73

Keterangan

Tuntas dengan nilai sangat baik


Belum tuntas
Tuntas dengan nilai sangat baik
Tuntas dengan nilai sangat baik
Belum tuntas
Belum tuntas
Belum tuntas
Tuntas dengan nilai sangat baik
Tuntas dengan nilai sangat baik
Tuntas dengan nilai sangat baik
Tuntas dengan nilai sangat baik
Belum tuntas
Belum tuntas
Belum tuntas
Belum tuntas
………………….