Anda di halaman 1dari 3

BINA AYAT- JADUAL SIBUDIMANA

SI BU DI MA NA
(siapa) (buat apa) (dimana) (bagaimana) (kenapa)
ULASAN
PENDAHULUAN

PENANDA WACANA IDEA TERSURAT IDEA TERSIRAT

PENUTUP

**Kata arah tidak perlu ditulis


Senarai Penanda Wacana

1) Selain itu,
1) Kita mestilah 2) Di samping itu,
2) Kita seharusnya 3) Sementara itu,
3) Kita perlulah 4) Lebih-lebih lagi,
4) Kita sewajarnya 5) Seterusnya,
5) Kita digalakkan
1) Kesimpulannya,
2) Akhirnya,
1) Misalnya,
3) Sebagai penutup,
2) Contohnya,
4) Konklusinya,
3) Sebagai contoh,
5) Akhir sekali,
6) Akhir kata,