Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

TILAWAH AL-QURAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN MINGGU / TARIKH

1.1 Mengenal dan membaca 1.1.1 Mengenal tanda sukun 01   04.01.2016 - 08.01.2016
kalimah bertanda sukun
1.1.2 Menyebut kalimah pelbagai 03   18.01.2016 - 22.01.2016  
baris yang bertanda sukun 05   01.02.2016 - 05.02.2016
1.1.3 Membaca kalimah pelbagai
08   22.02.2016 - 26.02.2016
baris yang bertanda sukun
10   07.03.2016 - 11.03.2016

▪ CUTI
12.03.2016 - 20.03.2016

12  28.03.2016 - 01.04.2016 

14  11.04.2016 - 15.04.2016

16  25.04.2016 - 29.04.2016

18   09.05.2016 - 13.05.2016
(Penilaian Pertengahan Tahun)

19   16.05.2016 - 20.05.2016

▪CUTI  
28.05.2016 - 12.06.2016

21  13.06.2016 - 17.06.2016

23  27.06.2016 - 01.07.2016

26  18.07.2016 - 22.07.2016

28  01.08.2016 - 05.08.2016

30  15.08.2016 - 19.08.2016

32  29.08.2016 - 02.09.2016

▪CUTI
10.09.2016 - 18.09.2016

34  19.09.2016 - 23.09.2016

36  03.10.2016 - 07.10.2016

38  17.10.2016 - 21.10.2016

39  24.10.2016 - 28.10.2016
(Penilaian Akhir Tahun)

41   07.11.2016 - 11.11.2016

43   21.11.2016 - 25.11.2016

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS (BP) TAHUN LIMA Page 1


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

BACAAN DAN HAFAZAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN MINGGU / TARIKH

2.1 Membaca Surah Al- 2.1.1 Mengenal dan menyebut 02   11.01.2016 - 15.01.2016
Ma’un kalimah tertentu dari Surah al-Ma’un
04   25.01.2016 - 29.01.2016
2.1.2 Membaca ayat satu Surah al-
Ma’un dengan betul 06   08.02.2016 - 12.02.2016
2.1.3 Membaca ayat dua Surah al- 07   15.02.2016 - 19.02.2016
Ma’un dengan betul
2.1.4 Membaca ayat tiga Surah al- 09   29.02.2016 - 04.03.2016
Ma’un dengan betul
▪ CUTI
2.1.5 Membaca ayat empat Surah 12.03.2016 - 20.03.2016
al-Ma’un dengan betul
18   09.05.2016 - 13.05.2016
2.1.6 Membaca ayat lima Surah al- (Penilaian Pertengahan Tahun)
Ma’un dengan betul
2.1.7 Membaca ayat enam Surah al- 20   23.05.2016 - 27.05.2016
Ma’un dengan betul
▪CUTI  
2.1.8 Membaca ayat tujuh Surah al- 28.05.2016 - 12.06.2016
Ma’un dengan betul
22  20.06.2016 - 24.06.2016
2.1.9 Membaca keseluruhan Surah
al-Ma’un dengan betul 24  04.07.2016 - 08.07.2016

25  11.07.2016 - 15.07.2016

2.2 Menghafaz Surah Al- 2.2.1 Mengenal dan menyebut 27  25.07.2016 - 29.07.2016
Ma’un kalimah tertentu
▪CUTI
2.2.2 Menghafaz ayat satu Surah al-
10.09.2016 - 18.09.2016
Ma’un dengan betul
2.2.3 Menghafaz ayat dua Surah al- 37  10.10.2016 - 14.10.2016
Ma’un dengan betul
39  24.10.2016 - 28.10.2016
2.2.4 Menghafaz ayat tiga Surah al- (Penilaian Akhir Tahun)
Ma’un dengan betul
42   14.11.2016 - 18.11.2016
2.2.5 Menghafaz ayat empat Surah
al-Ma’un dengan betul
2.2.6 Menghafaz ayat lima Surah al-
Ma’un dengan betul
2.2.7 Menghafaz ayat enam Surah
al-Ma’un dengan betul
2.2.8 Menghafaz ayat tujuh Surah al-
Ma’un dengan betul
2.2.9 Menghafaz keseluruhan Surah
al-Ma’un dengan betul

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS (BP) TAHUN LIMA Page 2


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN MINGGU / TARIKH

2.3 Membaca Surah Quraisy 2.3.1 Membaca ayat satu Surah ▪ CUTI
Quraisy dengan betul 12.03.2016 - 20.03.2016
2.3.2 Membaca ayat dua Surah 11  21.03.2016 - 25.03.2016
Quraisy dengan betul
2.3.3 Membaca ayat tiga Surah 13  04.04.2016 - 08.04.2016
Quraisy dengan betul
15  18.04.2016 - 22.04.2016
2.3.4 Membaca ayat empat Surah
Quraisy dengan betul 17   02.05.2016 - 06.05.2016

2.3.5 Membaca Surah Quraisy 18   09.05.2016 - 13.05.2016


dengan betul (Penilaian Pertengahan Tahun)

▪CUTI  
28.05.2016 - 12.06.2016
2.4 Menghafaz Surah 2.4.1 Mengenal dan menyebut
Quraisy kalimah tertentu daripada Surah 29  08.08.2016 - 12.08.2016
Quraisy
31  22.08.2016 - 26.08.2016
2.4.2 Menghafaz ayat satu Surah
33  05.09.2016 - 09.09.2016
Quraisy dengan betul
2.4.3 Menghafaz ayat dua Surah ▪CUTI
10.09.2016 - 18.09.2016
Quraisy
2.4.4 Menghafaz ayat tiga Surah 35  26.09.2016 - 30.09.2016
Quraisy 37  10.10.2016 - 14.10.2016
2.4.5 Menghafaz ayat empat Surah
39  24.10.2016 - 28.10.2016
Quraisy (Penilaian Akhir Tahun)
2.3.6 Menghafaz keseluruhan Surah
40   01.11.2016 - 04.11.2016
Quraisy dengan lancar

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS (BP) TAHUN LIMA Page 3


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

JAWI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN MINGGU / TARIKH

3.1 Membaca suku kata 3.1.1 Mengenal suku kata tertutup 01   04.01.2016 - 08.01.2016
tertutup 02   11.01.2016 - 15.01.2016
3.1.2 Mengeja dan membatang suku 03   18.01.2016 - 22.01.2016  
kata tertutup 04   25.01.2016 - 29.01.2016
05   01.02.2016 - 05.02.2016
3.1.3 Membaca suku kata tertutup 06   08.02.2016 - 12.02.2016
dengan betul 07   15.02.2016 - 19.02.2016
08   22.02.2016 - 26.02.2016
09   29.02.2016 - 04.03.2016
10   07.03.2016 - 11.03.2016
▪ CUTI 12.03.2016 - 20.03.2016

3.2 Menulis suku kata 3.2.1 Mengetahui cara 11  21.03.2016 - 25.03.2016


tertutup menyambung huruf suku kata 12  28.03.2016 - 01.04.2016 
tertutup 13  04.04.2016 - 08.04.2016
14  11.04.2016 - 15.04.2016
3.2.2 Mengeja dan membatang suku 15  18.04.2016 - 22.04.2016
kata 16  25.04.2016 - 29.04.2016
17   02.05.2016 - 06.05.2016
3.2.3 Menulis suku kata tertutup 18   09.05.2016 - 13.05.2016
dengan betul (Penilaian Pertengahan Tahun)
19   16.05.2016 - 20.05.2016
20   23.05.2016 - 27.05.2016

▪ CUTI  28.05.2016 - 12.06.2016

21  13.06.2016 - 17.06.2016
3.3 Membaca perkataan 3.3.1 Mengeja dan membatang 22  20.06.2016 - 24.06.2016
23  27.06.2016 - 01.07.2016
suku kata terbuka dan perkataan suku kata terbuka dan
24  04.07.2016 - 08.07.2016
tertutup tertutup 25  11.07.2016 - 15.07.2016
26  18.07.2016 - 22.07.2016
3.3.2 Membaca perkataan suku kata
27  25.07.2016 - 29.07.2016
terbuka dan tertutup dengan betul 28  01.08.2016 - 05.08.2016
29  08.08.2016 - 12.08.2016
30  15.08.2016 - 19.08.2016
31  22.08.2016 - 26.08.2016
32  29.08.2016 - 02.09.2016
33  05.09.2016 - 09.09.2016
3.4 Menulis perkataan suku 3.4.1 Mengeja dan membatangkan ▪ CUTI 10.09.2016 - 18.09.2016
kata terbuka dan tertutup perkataan suku kata terbuka dan
tertutup 34  19.09.2016 - 23.09.2016
35  26.09.2016 - 30.09.2016
3.4.2 Menulis perkataan suku kata 36  03.10.2016 - 07.10.2016
terbuka dan tertutup dengan betul 37  10.10.2016 - 14.10.2016
38  17.10.2016 - 21.10.2016
39   24.10.2016 - 28.10.2016
(Penilaian Akhir Tahun)
40   01.11.2016 - 04.11.2016
41   07.11.2016 - 11.11.2016
42   14.11.2016 - 18.11.2016
43   21.11.2016 - 25.11.2016

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS (BP) TAHUN LIMA Page 4


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

AKIDAH

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN MINGGU / TARIKH

4.1 Mengetahui konsep 4.1.1 Menyatakan pengertian Hari 01   04.01.2016 - 08.01.2016


beriman kepada Hari Kiamat Kiamat
05   01.02.2016 - 05.02.2016
4.1.2 Menyatakan hukum beriman
kepada Hari Kiamat 10   07.03.2016 - 11.03.2016
4.1.3 Menyatakan tanda-tanda Hari ▪ CUTI
Kiamat 12.03.2016 - 20.03.2016
4.1.4 Menjelaskan kelebihan
beriman kepada Hari Kiamat 14  11.04.2016 - 15.04.2016

18   09.05.2016 - 13.05.2016
(Penilaian Pertengahan Tahun)

19   16.05.2016 - 20.05.2016

▪CUTI  
28.05.2016 - 12.06.2016

23  27.06.2016 - 01.07.2016

28  01.08.2016 - 05.08.2016

32  29.08.2016 - 02.09.2016

▪CUTI
10.09.2016 - 18.09.2016

36  03.10.2016 - 07.10.2016

39  24.10.2016 - 28.10.2016
(Penilaian Akhir Tahun)

41   07.11.2016 - 11.11.2016

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS (BP) TAHUN LIMA Page 5


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

IBADAH

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN MINGGU / TARIKH

5.1 Memahami azan 5.1.1 Menyatakan pengertian azan 02   11.01.2016 - 15.01.2016


5.1.2 Menyebut lafaz azan ▪ CUTI
5.1.3 Melafazkan azan 12.03.2016 - 20.03.2016

5.1.4 Menyebut lafaz jawab azan 15  18.04.2016 - 22.04.2016


5.1.5 Melafazkan jawab azan 18   09.05.2016 - 13.05.2016
5.1.6 Menyatakan perkara-perkara (Penilaian Pertengahan Tahun)
sunat semasa azan
▪CUTI  
28.05.2016 - 12.06.2016

29  08.08.2016 - 12.08.2016

▪CUTI
10.09.2016 - 18.09.2016

39  24.10.2016 - 28.10.2016
(Penilaian Akhir Tahun)

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN MINGGU / TARIKH

5.2 Memahami iqamat 5.2.1 Menyatakan pengertian iqamat 06   08.02.2016 - 12.02.2016


5.2.2 Menyebut lafaz iqamat 07   15.02.2016 - 19.02.2016
5.2.3 Melafazkan iqamat
▪ CUTI
5.2.4 Menyatakan perkara-perkara 12.03.2016 - 20.03.2016
sunat semasa iqamat
18   09.05.2016 - 13.05.2016
(Penilaian Pertengahan Tahun)

20   23.05.2016 - 27.05.2016

▪CUTI  
28.05.2016 - 12.06.2016

33  05.09.2016 - 09.09.2016

▪CUTI
10.09.2016 - 18.09.2016

39  24.10.2016 - 28.10.2016
(Penilaian Akhir Tahun)

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS (BP) TAHUN LIMA Page 6


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN MINGGU / TARIKH

5.3 Mengetahui syarat-syarat 5.3.1 Menyatakan syarat-syarat ▪ CUTI


wajib solat, syarat-syarat sah wajib solat 12.03.2016 - 20.03.2016
solat dan perkara-perkara 11  21.03.2016 - 25.03.2016
5.3.2 Menyatakan syarat-syarat sah
yang membatalkan solat
solat
18   09.05.2016 - 13.05.2016
5.3.3 Menyatakan perkara-perkara (Penilaian Pertengahan Tahun)
yang membatalkan solat
▪CUTI  
 Sentiasa mempamerkan adab 28.05.2016 - 12.06.2016
yang baik di dalam masjid
24  04.07.2016 - 08.07.2016

25  11.07.2016 - 15.07.2016

▪CUTI
10.09.2016 - 18.09.2016

37  10.10.2016 - 14.10.2016

39  24.10.2016 - 28.10.2016
(Penilaian Akhir Tahun)

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN MINGGU / TARIKH

5.4 Mengaplikasikan amali 5.4.1 Melakukan perlakuan solat SETIAP MINGGU PADA
solat dengan betul
WAKTU AMALI
5.4.2 Melakukan perlakuan dan
bacaan solat dengan betul (Sisipan Amali Solat j-QAF)

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS (BP) TAHUN LIMA Page 7


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN MINGGU / TARIKH

6.1 Memahami dan 6.1.1 Menyatakan adab sebelum 03   18.01.2016 - 22.01.2016  


mengamalkan adab tidur tidur
08   22.02.2016 - 26.02.2016
6.1.2 Menyatakan adab bangun tidur
▪ CUTI
6.1.3 Menyatakan kebaikan 12.03.2016 - 20.03.2016
mengamalkan adab tidur
18   09.05.2016 - 13.05.2016
6.1.4 Menjelaskan akibat tidak (Penilaian Pertengahan Tahun)
mengamalkan adab tidur
▪CUTI  
6.1.5 Membaca doa sebelum tidur 28.05.2016 - 12.06.2016

6.1.6 Membaca doa bangun tidur 21  13.06.2016 - 17.06.2016

26  18.07.2016 - 22.07.2016

▪CUTI
10.09.2016 - 18.09.2016

38  17.10.2016 - 21.10.2016

39  24.10.2016 - 28.10.2016
(Penilaian Akhir Tahun)

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN MINGGU / TARIKH

6.2 Memahami adab semasa  6.2.1 Menyenaraikan adab-adab ▪ CUTI


di sekolah  semasa di sekolah seperti 12.03.2016 - 20.03.2016
menghormati warga sekolah, 12  28.03.2016 - 01.04.2016 
menjaga harta benda sekolah dan
mematuhi peraturan sekolah 16  25.04.2016 - 29.04.2016

6.2.2 Menyatakan kebaikan beradab 18   09.05.2016 - 13.05.2016


semasa di sekolah (Penilaian Pertengahan Tahun)

6.2.3 Menyatakan akibat ▪CUTI  


mengabaikan adab di sekolah 28.05.2016 - 12.06.2016

30  15.08.2016 - 19.08.2016

▪CUTI
10.09.2016 - 18.09.2016

34  19.09.2016 - 23.09.2016

39  24.10.2016 - 28.10.2016
(Penilaian Akhir Tahun)

43   21.11.2016 - 25.11.2016

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS (BP) TAHUN LIMA Page 8


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

SIRAH AN-NABAWIYAH

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN MINGGU / TARIKH

7.1 Memahami pekerjaan  7.1.1 Menyatakan pekerjaan Nabi 04   25.01.2016 - 29.01.2016


Nabi Muhammad SAW Muhammad SAW mengikut umur
▪ CUTI
sebelum dilantik menjadi 12.03.2016 - 20.03.2016
7.1.2 Menyatakan akhlak Nabi
rasul
Muhammad SAW dalam
13  04.04.2016 - 08.04.2016
melaksanakan pekerjaan
7.1.3 Menyatakan iktibar daripada 18   09.05.2016 - 13.05.2016
(Penilaian Pertengahan Tahun)
pekerjaan Nabi Muhammad SAW
▪CUTI  
28.05.2016 - 12.06.2016

22  20.06.2016 - 24.06.2016

31  22.08.2016 - 26.08.2016

▪CUTI
10.09.2016 - 18.09.2016

39  24.10.2016 - 28.10.2016
(Penilaian Akhir Tahun)

40   01.11.2016 - 04.11.2016

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN MINGGU / TARIKH

7.2 Memahami kisah 7.2.1 Mengetahui kisah perkahwinan 09   29.02.2016 - 04.03.2016


perkahwinan Nabi Nabi Muhammad SAW dengan
▪ CUTI
Muhammad SAW Saidatina Khadijah 12.03.2016 - 20.03.2016
7.2.2 Menyatakan nama anak-anak
17   02.05.2016 - 06.05.2016
Nabi Muhammad SAW
7.2.3 Menyatakan nama isteri Nabi 18   09.05.2016 - 13.05.2016
(Penilaian Pertengahan Tahun)
Muhammad SAW selepas kematian
Saidatina Khadijah ▪CUTI  
28.05.2016 - 12.06.2016
7.2.4 Menyatakan iktibar daripada
perkahwinan Nabi Muhammad SAW 27  25.07.2016 - 29.07.2016

▪CUTI
10.09.2016 - 18.09.2016

35  26.09.2016 - 30.09.2016

39  24.10.2016 - 28.10.2016
(Penilaian Akhir Tahun)

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS (BP) TAHUN LIMA Page 9

Anda mungkin juga menyukai