Anda di halaman 1dari 10

KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN

PENDAHULUAN

Kepimpinan dan pengurusan adalah dua komponen yang amat penting dalam

menggerakkan sesebuah organisasi. Kepimpinan adalah satu seni mempengaruhi serta

mengarah sumber organisasi bagi mencapai matlamat yang digariskan. Kepimpinan

merupakan satu elemen penting dalam menjana kehidupan. Setiap daripada kita secara

asasnya merupakan pemimpin kepada diri kita sendiri dan kemudiannya berkembang

kepada pemimpin kumpulan-kumpulan. Banyak teori mengenai kepimpinan telah

diperbincangkan samada kepimpinan dalam pengurusan awam mahupun tentera.

Walaupun terdapat perbezaan-perbezaan dari segi ciri atau prinsip, pada akhirnya

perbezaan tersebut akan menjurus kepada objektif yang sama.

Pengurusan pula didefinisikan sebagai satu fungsi merancang, mengelola,

memimpin dan mengawal sumber bagi mencapai objektif yang ditetapkan. Pengurusan

yang terbaik dapat menghasilkan output yang terbaik kepada organisasi. Sekiranya aspek

ini tidak diambil berat disetiap peringkat organisasi misalnya dari peringkat platun,

kompeni sehinggalah ke peringkat pengurusan markas batalion, ia akan menjejaskan

banyak perkara pentadbiran. Perkara pentadbiran pasukan dan pengurusan logistik

pengurusan akan menjadi tidak teratur dan berjalan dengan sebaik-baiknya disepanjang

tahun. Maka dengan ini, antara langkah TD adalah dengan mewujudkan TQM atau pun

Total Quality Management iaitu pengurusan yang berkonsepkan doing the right thing at

the first time. Ia bermaksud kita melaksanakan sesuatu itu dengan betul pada awal

permulaan kita memulakan sesuatu. Ia boleh jadi dengan kita melaksanakan TQM ini

pada awal tahun dan memastikan pelaksanaan TQM mengikut garis panduan yang telah

ditetapkan.

1
PEMERINTAHAN DAN KEPIMPINAN

Pemerintahan di dalam organisasi ketenteraan sememangnya pemerintahan yang

bercirikan pemerintahan yang autokratik iaitu pemerintahan yang dinamakan sistem

pemerintahan rejimental (SPR). Pemerintahan boleh didefinisikan sebagai “The

authority vested in an individual of the armed for the direction, co-ordination and

control of military forces, or an order given by a commander; that is, the will the

commander express for the purpose of bringing about a particular action”. Dari definisi

tersebut, ia boleh difahami sebagai kuasa yang diberikan kepada seseorang komander itu

untuk mengarahkan angkatannya untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Pemerintahan di

dalam organisasi tentera yang dimaksudkan dengan SPR adalah pemerintahan dari

peringkat Markas Tentera Darat sehinggalah ke peringkat seksyen.

Kepimpinan dalam tentera dan awam pula mempunyai perbezaan-perbezaan yang

tersendiri kerana pemimpin tentera dinyatakan sebagai the managers of violence

manakala pemimpin awam lebih kepada influencing people towards achieving an

objective. Kepimpinan sememangnya adalah satu seni dalam mempengaruhi seseorang

dalam melakukan sesuatu untuk kepentingan organisasi. Namun ada juga pemimpin yang

mengarahkan anggotanya untuk kepentingan peribadi. The managers of violence atau

pengurus yang menguruskan keganasan. Keganasan yang dimaksudkan ialah apabila

berhadapan dengan sesuatu peperangan dan bagaimana kepimpinan yang baik diuruskan

untuk memastikan semua anggota selamat di dalam sesuatu peperangan.

2
KEMAHIRAN PENGURUSAN

Menjadi pengurus dan mengurus sesuatu dengan baik serta efektif bukan sesuatu

yang mudah. Ia memerlukan kemahiran dan pengalaman yang tinggi. Seseorang ketua

yang diberi tanggungjawab memimpin anggotanya haruslah menimba ilmu dan

pengalaman dari anggota-anggota yang lebih lama berkhidmat di dalam perkhidmatan

Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Bagi meningkatkan kemahiran ianya boleh di dapati

melalui pembelajaran, latihan, pengalaman, dan juga penghayatan terhadap sesuatu

pelajaran. Kita sebagai anggota tentera dibekalkan dengan precis-precis yang telah

dikeluarkan oleh cawangan latih sebagai rujukan untuk penambahan ilmu dan maklumat.

Jadi tugas kita sebagai anggota adalah membaca dan memahami apa jua ilmu yang

dibekalkan agar kita dapat mengaplikasikannya di medan peperangan.

Latihan atau kursus yang dijalankan juga mempunyai tujuan yang sama iaitu

menambah ilmu, meningkatkan kemahiran dan menambah pengalaman kepada anggota.

Dari peringkat bawahan sehinggalah atasan, latihan yang diberikan adalah berbeza-beza

kerana tugasan serta perjawatan juga berbeza. Selain itu, meningkatkan kemahiran juga

boleh datang dengan mendapatkan pengalaman-pengalaman dari anggota yang lebih lama

berkhidmat kerana mereka lebih berpengetahuan mengenai perkara tersebut. Contoh

mudah adalah seperti mendalami taktik peperangan dan pengurusan anggota ketika dalam

peperangan. Jika kita hanya belajar secara teori , ianya tidak cukup untuk

menggambarkan keadaan sebenar peperangan. Namun jika kita bertanya dengan veteran

perang misalnya, mereka mampu memberikan pandangan dan panduan untuk kita

menguruskan anggota kita ketika di dalam medan peperangan.

3
PERHUBUNGAN DI ANTARA AWAM DAN TENTERA.

Tanggal 1 Mac 2008 tahun ini genaplah usia Tentera Darat yang ke 75 tahun.

Sepanjang tempoh tersebut, telah banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh

angkatan tentera kita kepada negara, agama dan bangsa kita. Kerjasama diantara ATM

dan pihak awam kini adalah baik dan ditahap yang memuaskan. Kedua-dua pihak

memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing. Seperti mana kita sedia maklum,

tugas awam adalah untuk membantu ATM dalam kesiagaan manakala ATM

bertanggungjawab dalam mengendalikan aspek-aspek operasi. Kedua-dua komponen ini

memainkan peranan penting dalam mencapai objektif dasar pertahanan negara iaitu

mempertahankan kepentingan negara. Namun demikian, memandangkan kedua-dua

komponen tersebut dalam sistem check and balance maka sudah tentulah terdapat

perbezaan pandangan. Akan tetapi ianya tidak menjadi halangan bagi kedua-dua

komponen untuk bekerjasama. Sebaliknya ia memantapkan lagi pengurusan pertahanan

negara. Sesungguhnya seluruh warga tentera sentiasa mengambil langkah-langkah yang

sewajarnya bagi menjalin dan mengukuhkan hubungan silaturrahim diantara pihak awam

dan pihak tentera.

“Tentera Masuk Desa” adalah satu slogan yang pernah dilaungkan oleh ATM

dalam mengeratkan silaturrahim diantara pihak tentera dan awam. Pelbagai program dan

aktiviti telah dilaksanakan oleh angkatan tentera kita bagi membantu pihak awam yang

melibatkan tugas-tugas kemasyarakatan seperti program jiwa murni. Program tersebut

merangkumi program membina rumah bagi keluarga yang tidak mampu memiliki rumah,

pembersihan kawasan perkuburan dan masjid-masjid serta memberi bantuan kepada

mangsa banjir. Selain itu, ATM juga melaksanakan program yang berteraskan

pembangunan modal insan seperti melaksanakan program motivasi jatidiri melalui

4
kerjasama dengan pihak berkuasa awam dan juga pihak sekolah yang melibatkan aktiviti

kokurikulum badan beruniform Persatuan Kadet Bersatu Malaysia( PKBM ) dan juga

Kadet Remaja Sekolah ( KRS ). Dengan adanya aktiviti tersebut, ia dapat menjana modal

insan dengan mendisiplinkan para pelajar mengikut disiplin tentera.

Di samping itu juga, Program Latihan Khidmat Negara ( PLKN) yang telah

kerajaan wujudkan ketika ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada bakal-bakal

pemimpin negara pada masa hadapan dibentuk melalui modul-modul ketenteraan. Ini

memberi peluang kepada ATM khususnya TD membantu secara langsung di dalam

membangunkan modal insan selaras dengan hasrat pucuk pimpinan negara yang mahukan

modal insan ditahap cemerlang, gemilang dan terbilang.

HAL EHWAL ANGGOTA TENTERA

Menguruskan hal ehwal anggota tentera memerlukan pengurusan yang cekap bagi

meningkatkan moral serta kredibiliti sesebuah pasukan. Kepimpinan dan pengurusan hal

ehwal anggota yang baik merangkumi aspek-aspek latihan dan pentadbiran anggota

seperti cuti, gaji dan elaun, kebajikan dan juga kerjaya anggota. Sememangnya diperakui

oleh umum, sumber yang paling penting di dalam organisasi adalah sumber tenaga

manusia. Usaha-usaha membangun sumber ini adalah perlu dalam memastikan moral

anggota sentiasa tinggi dan bersemangat dalam melaksanakan sesuatu tugasan.

Perkara-perkara asas yang perlu dalam menguruskan hal ehwal anggota adalah

dengan memastikan semangat berpasukan atau pun esprit de corps sentiasa dikekalkan.

Pemimpin perlu membentuk disiplin anggotanya dan menerapkan budaya kerja yang baik

di dalam pasukan. Tanpa disiplin yang baik serta kawalan terhadap mereka, anggota akan

menjadi bebas dan seterusnya lebih cenderung untuk melaksanakan tugasan peribadi dari

5
tugasan yang diberikan oleh pasukan. Pemimpin juga harus memastikan hubungan

diantara ketua dan anggota bawahan adalah baik agar mereka rasa lebih mudah untuk

mengadu permasalahan mereka. Selain itu juga, sekiranya tiada permasalahan-

permasalahan yang besar, anggota tidak perlu ditukarkan ke pasukan lain demi menjaga

imej pasukan dan juga menjaga moral anggota tersebut.

Cuti dan gaji merupakan perkara yang amat sensitif bagi seseorang anggota

tentera. Cuti mampu memberikan kelegaan dan ketenangan kepada diri anggota setelah

bertungkus lumus bekerja. Sememangnya di dalam tentera darat, cuti itu adalah

kebajikan. Namun, jadual yang padat sepanjang tahun kadangkala tidak dapat

memberikan kesempatan kepada anggota untuk bercuti. Jadi di sini, pucuk pimpinan

perlu memainkan peranan yang penting dalam memastikan cuti-cuti bagi anggota tidak

terabai. Anggota boleh diberikan cuti tanpa menyebabkan tugasan yang perlu

dilaksanakan terganggu.

Begitu juga dengan gaji anggota, permasalahan yang kadangkala disebabkan

pengurusan yang lemah adalah tiada kenaikan gaji. Ianya mungkin disebabkan

kelemahan dalam pentadbiran kompeni dan mungkin juga disebabkan oleh pentadbiran

pejabat gaji. Apa yang penting disini adalah bagaimana kita berperanan untuk mengatasi

masalah ini. Peranan dari pihak pentadbiran kompeni adalah sentiasa mengemaskinikan

dokumen persendirian anggota dan menentukan segala publikasi-publikasi dalam

perintah bahagian dua direkodkan dalam dokumen tersebut. Jika perkara ini dapat

dilaksanakan dengan baik, ianya mampu memberikan faedah yang banyak kepada

pentadbir dan juga anggota bawahan. Bagi pihak pejabat gaji pula, mereka juga

seharusnya perlu sentiasa mengemaskini tahun perkhidmatan anggota bagi membolehkan

kenaikan gaji tahunan dapat dirasai oleh anggota.

6
Selain itu, pemimpin yang menguruskan hal ehwal anggotanya dengan baik perlu

mengetahui kebajikan keluarga anggotanya dengan baik. Masalah-masalah keluarga yang

datang kepada ketua perlu ditangani dengan bijak bagi mengekalkan moral anggotanya.

Masalah-masalah seperti kewangan dan krisis rumah tangga acap kali timbul. Perceraian

dan kahwin lain tanpa kebenaran isteri juga berlaku dan ini sedikit sebanyak menambah

kerja dalam menguruskan hal anggota kerana jika berlaku masalah-masalah seperti ini

walaupun ianya merupakan masalah dalaman keluarga anggota, namun ia boleh

menjejaskan tanggungjawab anggota tersebut kepada organisasi. Masalah kewangan

anggota pula sememangnya sentiasa berlaku di dalam organisasi. Masalah kewangan ini

boleh diatasi dengan kita sebagai pemimpin memberikan tips dan panduan yang betul

dalam menguruskan kewangan. Ada juga anggota yang membuat pinjaman dengan ceti

haram yang akhirnya menyusahkan dia dan keluarganya. Sekali lagi sebagai pemimpin,

kita perlu membantu menyelesaikan masalah ini dengan sebaik mungkin.

PEMBANGUNAN PROFESION TENTERA

Kerjaya atau profesion sebagai tentera kini dipandang tinggi oleh masyarakat

disebabkan pemodenan tentera darat masa kini selaras dengan bajet kerajaan yang

memperuntukkan berbilion-billion ringgit untuk menjadikan ATM khususnya TD seiring

dengan negara-negara maju. Oleh yang demikian, berbagai-bagai perancangan telah

dibuat bagi menjadikan kerjaya ini sebagai kerjaya yang diimpikan oleh generasi muda

pada masa kini.

Pusat-pusat latihan telah diwujudkan bagi menjadikan anggota TD mempunyai

ilmu pengetahuan, kemahiran serta sikap profesionalisma yang tinggi samada di

peringkat bawahan mahupun di peringkat atasan. Bagi peringkat bawahan, Pusat Latihan

7
Asas Tentera Darat (PUSASDA) diwujudkan bagi melatih anggota yang baru mengenali

profesion tentera dengan mempelajari asas-asas ketenteraan selama enam bulan.

Manakala bagi melahirkan seorang pegawai tentera, terdapat beberapa laluan

yang dilaksanakan seperti mewujudkan kolej pegawai kadet seperti Kolej Tentera Darat

(KTD), Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) dan juga Pasukan Latihan

Pegawai Simpanan (Palapes) di universiti awam. Selain itu, pegawai juga boleh

dilahirkan dari cawangan graduan dan skim pegawai ikhtisas seperti pegawai perubatan

tentera dan pegawai agama pasukan. ATM juga memberi peluang kepada para pegawai

untuk melanjutkan pelajaran sehingga ke luar negara dan dibiayai sepenuhnya oleh ATM.

Pembangunan kerjaya peringkat bawahan pada masa kini telah menjadi semakin

baik dengan wujudnya Pusat-pusat Pelajaran Wilayah (PPW) yang mana telah

diwujudkan disetiap formasi di dalam TD. Ini memberi peluang kepada anggota

bawahan untuk memajukan diri serta kerjayanya di dalam TD. Selain itu juga, TD telah

menubuhkan pusat-pusat bagi meningkatkan kemahiran yang diiktiraf kerajaan seperti

Institut Pengurusan Tentera Darat (IPDA), Intitut Kejuruteraan Tentera Darat (IJED),

Institut Komunikasi dan Elektronik Tentera Darat (IKED) dan berbagai-bagai lagi pusat

latihan yang telah diwujudkan bagi menjadikan kerjaya tentera ini sebagai kerjaya yang

unggul. Ini selari dengan hasrat menjadikan anggota TD sebagai K-ARMY iaitu anggota

tentera yang berpengetahuan tinggi serta mempunyai keyakinan yang teguh.

Bagi para pegawai pula, selain daripada dibiayai pembelajarannya oleh pihak TD,

TD juga mewujudkan Maktab Turus Angkatan Tentera (MTAT) khusus untuk para

pegawai kanan yang ingin melanjutkan pelajaran di dalam bidang strategik ketenteraan.

Selain itu juga, TD juga ada menghantar pegawai-pegawai untuk membuat tugas

pengaman dan pegawai pemerhati di luar negara di bawah panji-panji Pertubuhan

Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang sebelum itu telah dilatih di Pusat Latihan Pengaman

8
Malaysia(PLPM) yang mana ia mendapat pengiktirafan oleh negara-negara di bawah

naungan PBB.

KAJIAN STAF UNTUK MENAMBAH BAIK SISTEM

Sistem pentadbiran dan pengurusan yang digunakan oleh TD sememangnya ada

kelemahan dan perlu diperbaiki. Oleh itu, TD memberi peluang kepada anggotanya untuk

melakukan kajian yang boleh memberi manfaat kepada organisasi. Pengurusan di dalam

TD dibahagikan kepada tiga bahagian yang melibatkan perkara G, A dan Q. Perkara G

melibatkan perkara-perkara gerakan, operasi dan latihan. Perkara A melibatkan

pentadbiran anggota manakala perkara Q melibatkan perkara logistik pasukan. Pemimpin

bagi setiap organisasi di bawah pemerintahan TD mestilah mengetahui kelemahan-

kelemahan yang sering berlaku di dalam perkara-perkara yang dinyatakan agar

pembaikan boleh dilaksanakan melalui kajian-kajian yang dijalankan.

Antara skop kajian yang telah dilakukan di peringkat atasan TD bagi

meningkatkan keberkesanan sistem pengurusan TD adalah TQM atau pun pengurusan

kualiti yang menyeluruh. Sistem ini bertujuan untuk menjadikan sesuatu perkara yang

dilaksanakan itu menjadi kos efektif serta apa jua perkara yang dilakukan adalah

berkualiti tanpa melibatkan penggunaan sumber manusia yang berlebihan. Selain itu juga,

pengurusan sumber manusia yang sistematik amat ditekankan di dalam organisasi selari

dengan penggunaan TQM yang dijalankan di pasukan.

Bagi menambah baik lagi sistem yang terdapat di dalam TD, diharapkan agar

warga TD dapat memperbanyakkan kajian di dalam ketiga-tiga perkara G, A dan Q. Ini

kerana seperti yang kita sedia maklum organisasi kita adalah organisasi yang bermain

dengan nyawa setiap anggotanya. Sebarang kecuaian dan kesilapan boleh mengundang

9
padah. Kita perlu mengarah kepada zero defect agar organisasi TD menjadi organisasi

yang disegani.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperolehi daripada perbincangan mengenai kepimpinan dan

pengurusan adalah kepimpinan adalah satu seni mempengaruhi serta mengarah sumber

organisasi yang terdapat di dalam TD bagi mencapai matlamat dan arahan yang diberikan

manakala pengurusan pula didefinisikan sebagai satu fungsi merancang, mengelola,

memimpin dan mengawal sumber bagi mencapai objektif yang ditetapkan.

Melalui elemen-elemen yang diperbincangkan iaitu pemerintahan dan

kepimpinan, kemahiran pengurusan, perhubungan di antara awam dan tentera, hal ehwal

anggota, pembangunan profesion tentera dan juga kajian staf untuk menambah baik

sistem yang terdapat dalam TD dapatlah dirumus bahawa kepimpinan dan pemerintahan

yang baik dan terancang akan menjurus ke arah pengurusan yang baik. Ianya saling

berkait rapat dan menjadi seorang pemimpin yang berkebolehan dalam menguruskan

pasukan serta anggotanya memerlukan kemahiran yang tinggi melalui latihan serta

pengalaman. Kebajikan anggota perlu dijaga sebaik mungkin melalui pengurusan kerjaya

yang mantap dan melalui pembangunan sumber manusia yang terancang seterusnya akan

dapat memberikan faedah kepada organisasi dan juga anggota. Kajian bagi menambah

baik sistem yang terdapat di dalam organisasi TD juga memerlukan pucuk pimpinan yang

berwawasan yang mahukan organisasi ini sentiasa di hadapan dan tetap gagah setia

menabur bakti kepada negara.

(Jumlah Patah Perkataan : 2265 )

10