Anda di halaman 1dari 6

PELAN TAKTIKAL DAN OPERASI PANITIA MATEMATIK 2015

BIL
PROGRAM OBJEKTIF STRATEGI TINDAKAN SASARAN PELAKSANAAN

1 Mesyuarat panitia Membincangkan Perbincangan Ketua Panitia Semua guru


tentang Matematik - sekurang –
perancangan kurangnya 2 kali
tahunan, mencari setahun
penyelesaian bagi
p&p Matematik
2 Melengkapkan papan Menyediakan papan Menampal bahan AJK papan Semua warga Sepanjang
kenyataan kenyataan panitia yang terkini kenyataan & SKBM tahun
agar sentiasa Guru-guru
memaparkan Matematik
maklumat terkini
3 Bulan panitia Melahirkan murid Menjalankan aktiviti Semua guru Semua murid Bulan Julai
i. SMERP yang berdaya sepanjang bulan Matematik
tahun 6. kreatif, minatkan Julai
ii. Sukaneka Matematik dan
Matematik Thn 1 -5 berdaya saing
iii. Pertandin
gan Magic Box Thn
1-5
iv. Pertandin
gan Lagu Rumus
Matematik Thn 1 - 5
v. Ceramah
Teknik Menjawab
PELAN TAKTIKAL DAN OPERASI PANITIA MATEMATIK 2015

Soalan
vi. Pertandin
gan Sudut
Matematik terbaik
4 Aktiviti UPSR Menyediakan murid Menjalankan aktiviti Guru Matematik Semua murid Bulan Febuari –
i. kelas tambahan dalam menghadapi dari bulan Februari tahun 6 dan Tahun 6 Ogos
ii. kelas kepung peperiksaan UPSR hingga Ogos guru- guru yang
iii. kelas awal pagi dipilih
iv. kelas prep
v. Mentor-mentee

5 Congak, kotak sifir dan Menyediakan murid Lima minit sebelum Semua guru Semua murid Sepanjang
nyanyian sifir yang mahir p&p, secara bergilir- Matematik tahun
menjawab soalan gilir
fakta asas
6 Latihan latih tubi Menyediakan murid Sentiasa memberi Semua guru Semua murid Sepanjang
yang mahir dalam latihan kerja rumah Matematik tahun
Matematik
7 Perkembangan staf Meningkatkan ilmu Mengadakan kursus Semua guru Semua guru Sekurang –
pengetahuan guru dalaman Matematik Matematik kurangnya 2 kali
untuk menghadapi setahun
peperiksaan UPSR
mahupun
Matematik dalam
BI
PELAN TAKTIKAL DAN OPERASI PANITIA MATEMATIK 2015

8 Klinik Matematik Meningkatkan Memberi soalan Semua guru Murid galus Mac – Julai
prestasi murid mudah berbentuk Matematik Matematik
galus Matematik UPSR tahun 5 Tahun 5

9 Pondok Matematik Menarik minat Mempamerkan bbb Guru – guru Semua murid Februari –
murid terhadap Matematik yang PPSMI Oktober
Matematik menarik murid untuk Matematik
mendekatinya

10 Bengkel menjawab soalan Memberikan ilmu Menyediakan Semua guru Murid Tahun Jun
Matematik dan teknik penceramah untuk Matematik 6
menjawab kertas bengkel Matematik
Matematik

11 Mathematics and Science Memperkenalkan Menjalankan camp Semua guru Murid tahap Mei
In Camp Matematik dalam selama 2 hari 1 2 yang
BI dan menarik malam di luar berminat
minat murid untuk kawasan sekolah
mempelajarinya
12 Mengemaskini fail Panitia Memastikan Memgemaskini Ketua Panitia Januari –
kandungan fail setiap hujung bulan dan Setiausaha November
adalah terkini

13 UB 1, PBS 1, UB 2 , PBS 2 Menjalankan Ujian Menjalankan Semua guru UB 1 – Mac


Bulanan dan ujian/peperiksaan 4 Matematik UB2 -April
PELAN TAKTIKAL DAN OPERASI PANITIA MATEMATIK 2015

semester kali setahun iaitu PBS 1 - Mei


pada bulan Mac, Mei, UB 3 – Julai
Julai dan Oktober UB 4 - Sept
PBS 2 - Okt
14 Post Mortem selepas Mengesan prestasi Mengadakan post Semua guru Mei , November
peperiksaan PBS 1 dan 2 murid dan mortem 2 kali matematik
merangka strategi setahun.
untuk peningkatan
P&P

15 Kelas galus , protim , Memberi bimbingan Menjalankan kelas Semua guru Murid lemah Januari-
linus dan tunjuk ajar sepanjang tahun. matematik. dan kurang Oktober
untuk menguasai
meningkatkan kemahiran
penguasaan asas
kemahiran.
16 Persatuan Matematik Menjalankan Menjalankan Semua guru Ahli Januari-
-Lawatan,Lagu,Kuiz, Bijak aktiviti matematik perjumpaan matematik dan Persatuan September
Sifir,Harta Karun, yang merentasi sekurang-kurangnya pemulihan Matematik
Matematik Rekreasi. aktiviti kokurikulum 12x setahun tahun
3,4,5,dan 6
17 Sarana Ibubapa Member Maklumat Mengadakan post Semua guru Ibubapa Februari,
Matematika kurikulum terjini mortem 2 kali matematik,penta November
dan diskusi setahun dbir dan ibubapa
matematika supaya
kerjasama
PELAN TAKTIKAL DAN OPERASI PANITIA MATEMATIK 2015

membawa berkat

CARTA GANT AKTIVITI PANITIA MATEMATIK

BIL PROGRAM JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OG SEP OKT NOV
11 Mesyuarat panitia X X
2 Melengkapkan papan kenyataan X X X X X X X X
3 Bulan panitia
i. SMERP tahun 6. X X
ii. Sukaneka Mt Thn 1 -5 X
iii. Magic Box Thn 1 -5 X
iv. Lagu Formula Matematik X
Thn 1 – 5 X
v. Sudut Matematik terbaik X
vi. Teknik Jawab Soalan MT
Thn 4 -6
4 Aktiviti UPSR X X X X X X X
i. kelas tambahan
ii. kelas kepung
iii. kelas awal pagi
iv. kelas prep
5 Latihan latih tubi X X X X X X X X X X
6 Perkembangan staf X X
7 Klinik Matematik X X X X X X X
8 Pondok Matematik X X X X X X X X X
9 Bengkel menjawab soalan Matematik X
10 Mathematics and Science In Camp X
11 Mengemaskini fail Panitia X X X X X X X X X X X
12 Congak, kotak sifir dan nyanyian sifir X X X X X X X X X X X
PELAN TAKTIKAL DAN OPERASI PANITIA MATEMATIK 2015

13 UB 1, PBS 1, UB 3 dan PBS 2 (UB2, UB4) X X X X


14 Post mortem X X
15 Kelas galus dan protim X X X X X X X X X X
16 Persatuan Matematik X X X X X X X X X X
17 Sarana Ibubapa Matematika X X
18 Program Khidmat Masyarakat – UiTM X X