Anda di halaman 1dari 6

KELOMPOK 1 – 4A JTD

ANGGOTA :
1. Rio Prafa
2. Fardieana Indah
3. Wahyu Rizkia R.

JUDUL : PENENTUAN HARGA GABAH DENGAN METODE FUZZY LOGIC


MAMDANI

1. ALGORITMA
a) Menginputkan 2 nilai inputan yaitu kadar air dan hampa kotoran
b) Menentukan ouput ada 3 yaitu jenis gabah rendah, GKP, dan GKG
c) Mencocokkan hasil 2 seleksi pada rule sehingga mendapatkan suatu nilai untuk harga
gabah
d) Menampilkan hasil harga gabah
e) Selesai.

2. FLOWCHART
Start

Input :
Nilai Kadar hampa
kotoran, kadar air, dan
harga kualitas gabah

Identifikasi
tingkatan nilai

Proses fuzzy

If rule

Output :
Harga
kualitas
gabah

3. REPRESENTASI PENGETAHUAN

Kadar air Rendah 0%-14%


Sedang 13%-25%
Tinggi 23%-50%
Kadar hampa kotoran Sedikit 0%-3%
Sedang 2%-10%
Banyak 8%-20%
Harga kualitas gabah Rendah 3500-4100
GKP 4000-4700
GKG 4500-5000
Rules/ aturan-aturan :
1. If (kadar air is rendah) and (kadar hampa/kotoran is sedikit) then (harga kualiatas is
GKG)
2. If (kadar air is rendah) and (kadar hampa/kotoran is sedang) then (harga kualiatas is
GKP)
3. If (kadar air is rendah) and (kadar hampa/kotoran is banyak) then (harga kualiatas is
rendah)
4. If (kadar air is sedang) and (kadar hampa/kotoran is sedikit) then (harga kualiatas is
GKP)
5. If (kadar air is sedang) and (kadar hampa/kotoran is sedang) then (harga kualiatas is
GKP)
6. If (kadar air is sedang) and (kadar hampa/kotoran is banyak) then (harga kualiatas is
rendah)
7. If (kadar air is tinggi) and (kadar hampa/kotoran is sedikit) then (harga kualiatas is
rendah)
8. If (kadar air is tinggi) and (kadar hampa/kotoran is sedang) then (harga kualiatas is
rendah)
9. If (kadar air is tinggi) and (kadar hampa/kotoran is banyak) then (harga kualiatas is
rendah)
4. PROSES FUZZY
a. Fuzzyfikasi input kadar air

b. Fuzzyfikasi input kadar hampa kotoran


c. Fuzzyfikasi output harga kualitas gabah
d. Input Rule

e. Hasil fuzzyfikasi harga kualitas gabah


f. Surface

5. KESIMPULAN
Logika fuzzy digunakan untuk menetukan harga gabah dan untuk membantu para
petani agar dapat melakukan penilaian dengan cepat, tepat dan akurat. Pada metode
Mamdani,untuk mendapatkan hasil diperlukan tahap-tahap : Fuzzifikasi, Aplikasi fungsi
implikasi, Komposisi aturan-aturan dengan metode maksimum, dan Defuzzifikasi dengan
metode centroid. Jadi jika petani maupun pembeli menerapkan harga dari sistem ini harga
yang diterapkan sudah sesuai dengan kualitas gabah yang akan dijual.