Anda di halaman 1dari 1

Tolong beri saya nasihat, berpikirlah?

Berfikir untuk apa saya di ciptakan, jika kamu meminta harta, maka akan di beri, jika engkau meminta
dunia maka semua akan di beri, tapi mendekatlah kepada Allah, agar engkau mendapat cintaNya. Engkau
mendekati Allah sejengkal, Allah mendekat sehasta. Tidak ada satu pun daun jatuh di dunia ini karena
kebetulan, melainkan karena Allah. Hati memiliki 4 saluran, lisan, pendengaran, penglihatan, fikiran.

Hati yang gelap, hati yang senantiasa tertelungkup (hati2 orang munafik), hati yang sebelah terang
sebelah gelap (hati yang mudah goyah, hati yang mudah terkesan Susana dan keadaan adalah hati kita
semua), hati yang terang benderang (hati yang selalu terhubung kepada Allah)

Di dalam keramaian aku masih merasa sepi, sendiri memikirkan kamu

HasbiyAllah wanikmal wakil, nikmal maula waa nikmannatsir. Bagaimana kematian saya? Semua sudah
dinamakan sama Allah kecuali kematian kita. Keselamatan akhirat kita yang jarang kita fikirkan. Bagian
paling penting dalam diri kita adalah hati.

Hati-hati sesuatu yang timbul di dalam hati akan menjadi cinta. Apa itu cinta? Berani mengorbankan apa
yang dia cintai untuk seseorang yang ia cinta.

Dunia ini tempat masalah, jadi jangan berharap engkau tidak punya masalah dalam kehidupan, maka
jangan pernah berfikir tadk punya masalah = sabar lalu menghadap Allah dengan sholat.

Hidup ini mudah, dengan berdakwah dengan dakwah, imam akan naik, akan terus terbarui dan
terpelihara

Hafalin doa sehari-hari.

Saat iman naik, kerjakan yg wajib dan Sunnah, ketika imam turun kerjakan yang wajib.