Anda di halaman 1dari 1

Kelas:

Kandungan Impak/Catatan
Masa :
Mata Pelajaran:
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL ILMU :
TAJUK : KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF  Pendidikan
6 AMANAH SK : 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan Kesihatan
fizikal yang sihat  Sains
SP : 1.1.3 Mengaplikasi cara menjaga kebersihan dan kesihatan diri remaja BBM:
lelaki serta perempuan.  Buku Teks
Hasil Pembelajaran:  Buku Nota
1. Murid dapat menyatakan dengan tepat cara menjaga NILAI :
kebersihan dan kesihatan diri lelaki dan perempuan.  Bersyukur
AKTIVITI:
1. Murid menonton tayangan video “the ugly duck”.
2. Beberapa soalan KBAT di kemukakan. _____ orang murid dapat
Cth: 1. Apa kaitan video dengan diri awak? mencapai objektif,
8.00-8.30 3. Murid memberi beberapa jawapan dan yang tepat dijadikan _____ diberi bimbingan
PENDIDIKAN pilihan serta diterangkan di dalam kelas. berterusan.
KESIHATAN 4. Guru menunjuk cara mengenai kebersihan dan kesihatan yang
perlu dititikberatkan
……….. EMK : TMK/Kreativiti dan Inovasi
PENTAKSIRAN : Lembaran Kerja
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL ILMU :
TAJUK : KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF  Pendidikan
SK : 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan Kesihatan
6 INOVASI
fizikal yang sihat  Sains
SP : 1.1.3 Mengaplikasi cara menjaga kebersihan dan kesihatan diri remaja BBM:
lelaki serta perempuan.  Buku Teks
Hasil Pembelajaran:  Buku Nota
2. Murid dapat menyatakan dengan tepat cara menjaga NILAI :
kebersihan dan kesihatan diri lelaki dan perempuan.  Bersyukur
AKTIVITI:
1. Murid menonton tayangan video “the ugly duck”.
2. Beberapa soalan KBAT di kemukakan. _____ orang murid dapat
Cth: 1. Apa kaitan video dengan diri awak? mencapai objektif,
9.00-9.30 3. Murid memberi beberapa jawapan dan yang tepat dijadikan _____ diberi bimbingan
PENDIDIKAN pilihan serta diterangkan di dalam kelas. berterusan.
KESIHATAN 4. Guru menunjuk cara mengenai kebersihan dan kesihatan yang
perlu dititikberatkan
……….. EMK : TMK/Kreativiti dan Inovasi
PENTAKSIRAN : Lembaran Kerja
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL ILMU :
TAJUK : KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF  Pendidikan
5 MURNI SK : 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan Kesihatan
fizikal yang sihat  Sains
SP : 1.1.3 Mengaplikasi cara menjaga kebersihan dan kesihatan diri remaja BBM:
lelaki serta perempuan.  Buku Teks
Hasil Pembelajaran:  Buku Nota
3. Murid dapat menyatakan dengan tepat cara menjaga NILAI :
kebersihan dan kesihatan diri lelaki dan perempuan.  Bersyukur
AKTIVITI:
1. Murid menonton tayangan video “the ugly duck”.
2. Beberapa soalan KBAT di kemukakan. _____ orang murid dapat
Cth: 1. Apa kaitan video dengan diri awak? mencapai objektif,
3. Murid memberi beberapa jawapan dan yang tepat dijadikan _____ diberi bimbingan
11.50-12.20 pilihan serta diterangkan di dalam kelas. berterusan.
PENDIDIKAN 4. Guru menunjuk cara mengenai kebersihan dan kesihatan yang
KESIHATAN perlu dititikberatkan
……….. EMK : TMK/Kreativiti dan Inovasi
PENTAKSIRAN : Lembaran Kerja