Anda di halaman 1dari 1

18 Juni, 2018

IKRAR
HALAL BI HALAL
Bismillahirrahmaanirrahiim

Kanthi nyuwun ridhonipun Allah SWT


kita sedaya ingkang lenggah
samia nglenggana
gadahi salah, khilaf, lan dosa.
Kanthi punika kita ikhlas
ikrar halal bi halal
sepuh punapa ingkang anem
sami-sami paring lan nyuwun pangapunten
antawis satunggal dumateng sanesipun
mugi ALLAH SWT
paring ridho dateng lampah
ingkang pinuji punika
kanthi kairing donga :

taqoballahu minna wa minkum,


minal aidzin wal faidzin
Mugi kita sedaya
wangsul dateng fitrah
lan Allah tansah bimbing dumateng kita
dateng kasaenan lan pangibadahan

Amiin Allahuma Amiin

Anda mungkin juga menyukai