Anda di halaman 1dari 5

CADANGAN JAWAPAN PERCUBAAN SAINS UPSR 2018 - KERTAS 2

1. a. Gugusan/kumpulan bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di


langit pada waktu malam.
b.
Corak Buruj
Pattern Constellation

Skorpio
Scorpion

Biduk
Big Dipper

Belantik
Orion

c. Buruj pari

d. Petunjuk musim menanam // menuai

2. a. komensalisme

b. i. √ manfaat

ii. mendapat makanan/ perlindungan daripada ikan jerung.

1
c.

Kelebihan Kekurangan
Advantage Disadvantage
i) bekerjasama mendapatkan i) Haiwan yang lemah dalam
makanan// bekerjasama memastikan kumpulan sukar menyelamatkan
keselamatan ahli kumpulan diri daripada musuh.

(ii) Mudah dijangkiti wabak


ii) Bekerjasama membina sarang.
penyakit

3. a. Karnivor

b. Menyiatkan daging

c.

Harimau
Cimpanzi
Tiger Kambing
Chimpanzee
Goat

d. i. Herbivor

ii. Omnivor

4. a. Air / Cahaya matahari

b. i. Akar tumbuh ke arah kapas basah/lembap (Ada ECF)

ii. Akar tumbuhan bergerak balas ke arah/terhadap rangsangan


air// Tumbuhan memerlukan air untuk bertumbuh/hidup

iii. Akar tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan air

5. a. Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik/ Bahan yang


membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya

b. i. Plastik / Getah / Bahan sintetik

ii. Penebat elektrik// tidak boleh mengalirkan elektrik


2
c. i. sudu logam menjadi lebih cepat panas berbanding sudu kayu dan
plastik // sebaliknya.

ii. sudu logam adalah konduktor/pengalir haba // sebaliknya. (Ada ECF)

6. a. i. Bulan

ii. Jumlah beg plastik yang digunakan

b. Untuk menyiasat/mengkaji hubungan di antara bulan dengan jumlah


beg plastik digunakan.

c. meningkat/bertambah/menaik

d. longkang tersumbat // banjir kilat // pencemaran alam sekitar

e. Semakin bertambah/meningkat bulan, semakin bertambah/meningkat


jumlah beg plastik digunakan.

7. a. i. Proses X : cecair gas

ii. Proses Y : gas cecair


b. luas permukaan terdedah // keadaan berangin
c. membekalkan air // sebagai bekalan air minuman (boleh terima jawapan
lain yang menunjukkan penggunaan air)
d. pencemaran air//air menjadi kotor
e. tidak membuang sampah ke dalam sungai // membungkus kemas
plastik bahan buangan sebelum di letakkan ke dalam tong sampah//
mengisi bahan buangan cecair dalam bekas khas// masukkan jenis
bahan buangan mengikut jenis tong sampah// menghasilkan baja
kompos// mengamalkan 3R // merawat sisa kumbahan/sisa toksik

3
8. a. (Jadual 1)

Model X Y Z

Tempoh
Paling akhir Paling cepat Lambat
model untuk
tumbang tumbang tumbang
tumbang

atau

(Jadual 2)

Model X Y Z

Kestabilan Paling tidak


Paling stabil stabil
Model stabil
atau

(Jadual 3)

Luas tapak
Besar Kecil Sederhana
model

Kestabilan Paling tidak


Paling stabil stabil
Model stabil

b. Nota:
Jika PB seperti dalam jadual 1 maka;
Inferens : model Y paling tidak stabil berbanding X dan Z // Luas tapak
model Y paling kecil berbanding X dan Z

Atau

4
Jika PB seperti dalam jadual 2 maka;
Inferens : Luas tapak model Y paling kecil berbanding X dan Z

c.
Pembolehubah
Maklumat
Variables
Information

Pembolehubah dimanipulasi
Ketinggian model Manipulated Variables
Height of model
Pembolehubahubah bergerak balas
Luas tapak Responding Variables
Base area
Pembolehubahubah dimalarkan
Constant Variables

d. Semakin bertambah/berkurang luas tapak, semakin bertambah/berkurang


tempoh model untuk tumbang.//
Semakin bertambah/berkurang luas tapak, semakin bertambah/berkurang
kestabilan.