Anda di halaman 1dari 2

JADWAL PER KARYAWAN

Bulan: 4
Tahun: 2018

Nama Lengkap PIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


AGUS SEPTYAN 185 # P1A P1A S1A P1A S1A P1A # P1A P1A S1A P1A S1A S1A # P1A S1A S1A P1A S1A S1A # S1A S1A # P1A P1A # P1A P1A
DEWA SUYASA 186 # MJ2 MJ2 MJ2 MJ2 MJ2 MJ2 # MJ2 MJ2 MJ2 MJ2 MJ2 # # MJ2 MJ2 MJ2 MJ2 MJ2 MJ2 # MJ2 MJ2 MJ2 MJ2 MJ2 MJ2 # MJ2
SUDIANI 187 # MJ4 MJ1 MJ4 MJ4 MJ4 MJ2 # MJ4 MJ4 MJ4 MJ4 MJ4 # # MJ4 MJ4 MJ4 MJ1 MJ4 # # MJ4 # MJ4 MJ4 MJ4 MJ2 # MJ4
RUSDI WICAKSANA 188 # MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 MJ2 # MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 # MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 MJ2 # MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 MJ2 # MJ1
ARDIANI 189 # MJ3 MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 # # MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 # MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 MJ5 # MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 MJ2 MJ1 MJ1
DESI PADMASARI 190 # MJ6 MJ6 MJ4 MJ1 # MJ7 # MJ1 MJ1 MJ6 MJ6 MJ1 MJ1 # MJ6 MJ6 MJ1 MJ1 MJ6 MJ7 # MJ1 MJ1 MJ6 MJ6 MJ1 MJ2 # MJ6
HENGKY 191 # S1A S1A P1A S1A P1A S2A # S1A S1A P1A S1A P1A P1A # S1A P1A P1A S1A P1A P1A # # P1A S1A S1A S1A P1A # S1A
TRI NOPIYANTI 192 P2A S2A # S2A S2A # P2A # S2A S2A P2A P2A MA S2A # S2A P2A S2A S2A P2A P2A S2A MA MA # # P2A P2A APS S2A
WYN JUNIATI 193 # SAO PAO PAO PAO S3A SAO # PAO PAO SAO SAO SAO # SAO PAO SAO SAO PAO # SAO SAO SAO PAO S3A SAO SAO # PAO PAO
PUTRI LESTARI 194 S1A PD5 PD5 SD5 # SD5 S2A S1A PD5 PD5 SD5 SD5 SD5 # # PD5 PD5 SD5 P1A SD5 # P2A PD5 PD5 SD5 SD5 SD5 # S1A PD5
YULIANA 195 MA MA # # S2A S2A S2A S2A MA MA # # S2A P2A P2A P2A MA MA P2A # S2A P2A P2A S2A MA MA # S1A S2A MA
MD ASTINA 196 # # MA MA # # PAO P2A P2A S3A MA MA # # S2A S3A P2A P2A MA MA # # S2A SD5 P2A P2A MA MA # #
ARI DARMIATI 197 SAO PAO SAO SAO SAO SAO # SAO SAO SAO PAO S2A # SAO PAO SAO S2A PAO SAO SAO # PAO PAO SAO SAO PAO # SAO SAO SAO
WANDA PRAYANTHI 198 S2A P1A MA MA # P1A P2A S2A P2A # MA MA # # S1A S2A P2A P1A MA MA # # P2A S2A P2A P2A MA MA # MA
ARI SUWASTINI 200 # P2A SD5 P1A SD5 # # PAO S2A SD5 S3A S3A S3A PD5 # P1A SD5 APS # S3A # S2A S3A P2A S2A P1A S3A S2A APS P1A
INDAH APRILIA 201 S2A S2A S3A P2A MA MA # # S3A S2A P2A P2A MA MA S1A # PAO # P2A PAO/S2A ASM MA # # S2A S2A S2A P2A MA #
SRI ARTARI 202 # MJ1 MJ1 MJ6 MJ6 MJ1 MJ2 # MJ6 MJ6 MJ1 MJ1 MJ6 # # MJ1 MJ1 MJ6 MJ6 MJ1 MJ2 # MJ6 MJ6 MJ1 MJ1 MJ6 MJ7 # MJ1
GEDE TRIMAYASA 357 P1A SD5 P2A PD5 PD5 PD5 # P1A SD5 P1A PD5 PD5 PD5 # P1A SD5 P1A PD5 PD5 PD5 # S1A SD5 P1A PD5 PD5 PD5 # P1A SD5
DEWA AGUS PRASETYA 359 # # APS P2A P2A ASM # # P1A S3A S3A P1A PAO MA # # S3A S3A S3A P2A PD5 # P1A S3A PAO S3A P1A PAO ASM S3A
PIA OKTAPERI 388 PAO P1A S2A S3A P2A P2A MA MA # MA # S3A P2A P2A ASM MA # # SD5 S2A P2A P1A MA MA # # S2A PD5 APS P2A
EKA YANTI 383 P2A S3A # S2A S3A PAO MA MA # # S2A PAO S2A PAO MA MA # # APS # MA MA # # P2A S2A PAO S2A APS P2A
RISMA INDARI MA MA # # MA S2A PD5 P2A MA # S2A # P2A S2A APS P2A MA MA # # P2A S2A S2A P2A MA MA # # S2A S2A

Keterangan:
MA Malam Apotek
P1A Pagi 1 Apotek
P2A Pagi 2 Apotek
PD5 Pagi Depo Lantai 5
PAO Pagi Depo OK
MJ2 Sabtu Manajemen
MJ1 Senin - Jumat Manajemen 1
S1A Siang 1 Apotek
S2A Siang 2 Apotek
S3A Siang 3 Apotek
SD5 Siang Depo Lantai 5
SAO Siang Depo OK
MJ3 senin - Jumat Manajemen 2

www.Fingerspot.com
MJ4 senin - Jumat Manajemen 3
MJ5 sabtu Manajemen farmasi
APS pagi-sore apotek 1/ p2s2
AP2 pagi-sore apotek 2/p1s1
ASM sore-malam apotek/s3ma
OPS pagi sore depo OK
MJ6 sore gudang farmasi (senin-jumat)
MJ7 sore gudang farmasi (sabtu)

www.Fingerspot.com