Anda di halaman 1dari 6

Isnin 4 April 2016

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 3 :Komuniti Prihatin

TAHUN 6

TAJUK Unit 9: Perkongsian Pintar

TARIKH/MASA 4 April 2016 ( 0815 – 0915 pagi : 60 Minit)

STANDARD Berbicara dengan menerapkan bahasa yang indah untuk menyampaikan maklumat
1.6.2 dengan tepat secara bertatasusila
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i. Melengkapkan peta minda dengan isi penting yang betul
OBJEKTIF
ii. Melengkapkan dialog dengan ayat yang betul.
iii. Membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.

i. Murid melengkapkan peta minda dengan isi penting yang terdapat dalam teks secara
berkumpulan.

ii. Murid melengkapkan dialog dengan ayat yang betul.


AKTIVITI
Pemulihan
Murid-murid melengkapkan dialog dengan ayat yang betul.
Pengayaan
Murid-murid membina dialog berdasarkan maklumat yang betul.

Ilmu : Kemasyarakatan
Nilai : Prihatin
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Verbal Linguistik
KB : Menjana Idea

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid melafazkan dialog dengan bahasa dan sebutan yang betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Selasa 5 April 2016

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 3 :Komuniti Prihatin

TAHUN 6

TAJUK Unit 9: Perkongsian Pintar

TARIKH/MASA 5 April 2016 ( 0845 – 0945 pagi : 60 Minit)

STANDARD Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat kepada
2.5.3
PEMBELAJARAN bentuk grafik, puisi atau prosa

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i. Membaca 3/10 baris ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF
ii. Melengkapkan peta dakap dengan isi penting yang betul
iii. Menjawab 4/5 soalan pemahaman berdasarkan petikan.

i. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang petikan.

iii. Murid melengkapkan peta dakap dengan isi penting yang terdapat dalam
teks secara berkumpulan.
AKTIVITI
iv. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan secara individu.
( menjawab soalan pemahaman )

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan petikan dengan perkataan yang betul.
Pengayaan
Murid-murid membina ayat dengan perkataan yang disediakan.

Ilmu : Kemasyarakatan
Nilai : Kesyukuran
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Interpersonal
KB : Menaakul

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid membaca petikan dengansebutan dan intonasi yang betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Rabu 6 April 2016

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 3 :Komuniti Prihatin

TAHUN 6

TAJUK Unit 9: Perkongsian Pintar

TARIKH/MASA 6 April 2016 ( 0845 – 0945 pagi : 60 Minit)

STANDARD Menulis ulasan tentang bahan sastera dan bukan sastera dengan menggunakan ayat
3.9.1
PEMBELAJARAN yang gramatis

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


OBJEKTIF i.Membaca 2/3 rangkap sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul..
ii.Melengkapkan peta alir dengan isi penting yang betul berdasarkan sajak.
iii. Menulis ulasan berdasarkan peta alir dan sajak.

i. Murid membaca sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Murid melengkapkan peta alir dengan isi penting yang betul berdasarkan
petikan secara kumpulan.

iii. Murid menulis ulasan dalam bentuk 1 perenggan.


AKTIVITI

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan sajak dengan perkataan yang b etul .
Pengayaan
Murid-murid menyatakan maksud sajak.

Ilmu : Seni Budaya


Nilai : Keggigihan
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Interpersonal
KB : Mengitlak

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid menyatakan maksud sajak dengan sebut..
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Khamis 7 April 2016

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 3 :Komuniti Prihatin

TAHUN 6

TAJUK Unit 9: Perkongsian Pintar

TARIKH/MASA 7 April 2016 ( 0815 – 0915 pagi : 60 Minit)

STANDARD
5.1.6 Memahami dan menggunakan pelbagai kata hubung mengikut konteks dengan betul
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


OBJEKTIF i.Menyatakan 6/8 kata hubung secara spontan.
ii.Melengkapkan peta bulatan dengan kata hubung yang betul berdasarkan gambar.
iii. Menulis 4/6 perenggan karangan cerita berdasarkan peta bulatan dan gambar.

i. Murid menyatakan kata hubung yang mereka tahu secara spontan.

ii. Murid melengkapkan peta bulatan dengan kata hubung berdasarkan gambar
secara berkumpulan.

iii. Murid menulis karangan cerita berdasarkan peta bulatan dan gambar.
AKTIVITI

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan ayat dengan kata hubung yang betul.
Pengayaan
Murid-murid melengkapkan teks dengan kata hubung yang betul.

Ilmu : Kemasyarakatan
Nilai : Prihatin
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Verbal - Linguistik
KB : Menghubungkaitkan

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid melengkapkan peta bulatan dengan kata hubung.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Jumaat 8 April 2016

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 3 :Komuniti Prihatin

TAHUN 6

TAJUK Unit 9: Perkongsian Pintar

TARIKH/MASA 8 April 2016 ( 0815 – 0915 pagi : 60 Minit)

STANDARD
5.1.6 Memahami dan menggunakan pelbagai kata hubung mengikut konteks dengan betul
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


OBJEKTIF i.Menyatakan 6/8 kata hubung secara spontan.
ii.Melengkapkan peta bulatan dengan kata hubung yang betul berdasarkan gambar.
iii. Menulis 4/5 ayat berdasarkan kata hubung dan gambar.

i. Murid menyatakan kata hubung yang mereka tahu secara spontan.

ii. Murid melengkapkan peta bulatan dengan kata hubung berdasarkan gambar
secara berkumpulan.

iii. Murid menulis karangan cerita berdasarkan peta bulatan dan gambar.
AKTIVITI

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan ayat dengan kata hubung yang betul.
Pengayaan
Murid-murid melengkapkan teks dengan kata hubung yang betul.

Ilmu : Kemasyarakatan
Nilai : Prihatin
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Verbal - Linguistik
KB : Menghubungkaitkan

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid melengkapkan peta bulatan dengan kata hubung.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI