Anda di halaman 1dari 3

JADWAL PER KARYAWAN

Bulan: 8
Tahun: 2018

Nama Lengkap PIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


AGUS SEPTYAN 185 P1A S1A S1A S1A # S1A S1A P1A P1A P1A S1A # S1A P1A S1A P1A P1A P1A # S1A P1A P1A P1A S1A S1A # P1A P1A
DEWA SUYASA 186 MJ2 MJ2 MJ2 MJ2 # MJ2 MJ2 MJ2 MJ2 MJ2 MJ2 # MJ2 MJ2 MJ2 MJ2 # MJ2 # MJ2 MJ2 # MJ2 MJ2 MJ2 # MJ2 MJ2
SUDIANI 187 MJ4 MJ4 MJ1 # # # # MJ4 MJ4 MJ4 MJ2 # MJ4 MJ4 MJ4 MJ4 # MJ2 # MJ4 MJ4 # MJ1 MJ4 MJ2 # MJ4 MJ4
RUSDI WICAKSANA 188 MJ1 MJ1 MJ1 MJ2 # MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 MJ2 # MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 # MJ2 # MJ1 MJ1 # MJ1 MJ1 MJ2 # MJ1 MJ1
ARDIANI 189 MJ3 # # MJ5 # MJ1 MJ3 MJ3 MJ1 MJ1 MJ5 # # MJ3 MJ3 MJ1 # MJ5 # MJ1 MJ3 # MJ1 MJ3 MJ2 # MJ1 MJ1
DESI PADMASARI 190 MJ1 MJ1 MJ1 MJ2 # MJ6 MJ6 # # S2A MJ7 # MJ1 MJ1 MJ1 MJ6 # MJ2 # MJ6 MJ6 # MJ1 S2A MJ7 # MJ6 MJ6
HENGKY 191 S1A P1A P1A P1A # # # S1A S1A S1A P1A # P1A S1A P1A S1A S1A S1A # P1A S1A S1A S1A P1A # # S1A S1A
TRI NOPIYANTI 192 P2A MA MA P2A # # S2A S2A MA # S2A # S2A S2A S2A S2A S3A S2A MA # # # S2A # S2A P2A MA MA
WYN JUNIATI 193 SAO SAO # # S2A SAO SAO SAO PAO # PAO SAO SAO PAO PAO SAO SAO # PAO SAO PAO SAO PAO # S2A # SAO PAO
PUTRI LESTARI 194 SD5 PD5 SD5 # P1A SD5 SD5 PD5 PD5 SD5 # S1A SD5 SD5 SD5 SD5 PD5 # S1A SD5 SD5 PD5 PD5 PD5 # # SD5 SD5
YULIANA 195 # PAO # SAO SAO PAO PAO PAO SAO PAO # PAO PAO SAO SAO PAO P1A PAO SAO PAO SAO PAO SAO SAO # # PAO SAO
MD ASTINA 196 MA # S2A PD5 S2A MA S3A # S2A SAO SAO P2A MA MA # P2A S2A SAO # P2A MA MA # # SAO PAO P2A P2A
ARI DARMIATI 197 PAO P2A # MA MA P2A # S3A P2A P2A MA MA # # P2A P2A MA # # # P2-S2 S2A MA MA # # S3A S2A
WANDA PRAYANTHI 198 MA MA SAO # # S2A P2A P2A P2A S2A MA MA # # P2A MA # MA S2A MA # S2A MA MA # # S2A P2A
ARI SUWASTINI 200 P2A P2A S3A # P2A P2A S1A P2A S2A S3A # P1A S3A S3A S3A # P2A PD5 P2A S3A S3A P2A P2A S2A # SAO S2A PD5
INDAH APRILIA 201 S3A # MA MA # # S2A S2A MA MA # # S2A S2A S2A S2A PAO P2A MA MA # # S2A P2A # # MA MA
SRI ARTARI 202 # # MJ6 MJ7 # MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 MJ2 # MJ6 MJ6 MJ6 MJ1 # MJ7 # MJ1 MJ1 # MJ6 MJ1 MJ2 # MJ1 MJ1
DEWA AGUS PRASETYA 359 # S3A P2-S2 P2-S2 # S2A MA MA # MA # S2A P2A P2A MA S3A MA MA # S2A # S3A S3A P2-S2 MA S3-MA S2A S2A
PIA OKTAPERI 388 S2A S2A PAO S2A P2A P1A MA MA # # PD5 S2A P2A P2A MA MA # # S2A S2A P2A P2A P2A PAO # # S2A S2A
EKA YANTI 383 S2A S2A P2A P2A MA MA # # S3A P2A S2A P2A MA MA # # # S2A P2A P2A MA MA # # PD5 P2-S2 P2A S2A
RISMA INDARI PD5 SD5 PD5 # S1A PD5 PD5 SD5 SD5 PD5 P2A # PD5 PD5 PD5 PD5 SD5 # P1A PD5 PD5 SD5 SD5 SD5 P2A P2-S2 PD5 S3A

Keterangan:
MA Malam Apotek
P1A Pagi 1 Apotek
P2A Pagi 2 Apotek
PD5 Pagi Depo Lantai 5
PAO Pagi Depo OK
MJ2 Sabtu Manajemen
MJ1 Senin - Jumat Manajemen 1
S1A Siang 1 Apotek
S2A Siang 2 Apotek

www.Fingerspot.com
S3A Siang 3 Apotek
SD5 Siang Depo Lantai 5
SAO Siang Depo OK
MJ3 senin - Jumat Manajemen 2
MJ4 senin - Jumat Manajemen 3
MJ5 sabtu Manajemen farmasi
APS pagi-sore apotek 1/ p2s2
AP2 pagi-sore apotek 2/p1s1
ASM sore-malam apotek/s3ma
OPS pagi sore depo OK
MJ6 sore gudang farmasi (senin-jumat)
MJ7 sore gudang farmasi (sabtu)

www.Fingerspot.com
29 30 31
S1A S1A P1A
MJ2 MJ2 MJ2
MJ4 MJ4 MJ4
MJ3 MJ3 MJ1
MJ1 MJ1 MJ1
MJ1 MJ1 MJ1
P1A P1A S1A
S2A # S3A
PAO SAO SAO
PD5 PD5 SD5
SAO S2A #
MA MA #
S2A PAO PAO
S2A S2A P2A
P2A P2A P2A
# # S2A
MJ6 MJ6 S2A
P2A S3A MA
S3A P2A MA
MA MA #
SD5 SD5 PD5

www.Fingerspot.com