Anda di halaman 1dari 2

JADWAL PER KARYAWAN

Bulan: 3
Tahun: 2018

Nama Lengkap PIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


AGUS SEPTYAN 185 P1A P1A P1A # S1A S1A P1A P1A P1A P1A # P1A P1A P1A S1A P1A # # P1A P1A P1A P1A P1A P1A # P1A P1A P1A P1A P1A #
DEWA SUYASA 186 MJ2 MJ2 MJ2 # MJ2 MJ2 MJ2 MJ2 MJ2 MJ2 # MJ2 MJ2 MJ2 MJ2 MJ2 # # MJ2 MJ2 # MJ2 MJ2 MJ2 # MJ2 MJ2 MJ2 MJ2 # MJ2
SUDIANI 187 MJ4 MJ4 MJ2 # MJ4 MJ4 MJ1 MJ4 MJ4 MJ2 # MJ4 MJ4 MJ4 MJ4 MJ2 # # MJ4 MJ4 # MJ1 MJ1 MJ2 # MJ4 MJ4 MJ4 MJ4 # MJ2
RUSDI WICAKSANA 188 MJ1 MJ1 MJ2 # MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 MJ2 # MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 # # # MJ1 MJ1 # MJ1 MJ1 MJ2 # MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 # #
ARDIANI 189 MJ1 MJ1 MJ5 # MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 MJ5 # MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 # # # MJ1 MJ1 # MJ1 MJ1 MJ5 # MJ1 MJ1 MJ1 MJ1 MJ3 #
DESI PADMASARI 190 MJ1 MJ6 MJ7 # MJ6 MJ1 MJ6 MJ1 MJ1 MJ2 # MJ6 MJ6 MJ1 MJ1 # # # MJ1 MJ6 # MJ6 MJ1 MJ2 # MJ6 MJ6 MJ1 MJ1 # MJ7
HENGKY 191 S1A S1A S1A # S1A # S3A S3A S1A S1A # S1A S1A S1A P2A S2A # # S1A S1A S1A S1A S1A S1A # S1A S1A S1A S1A S1A S1A
TRI NOPIYANTI 192 S2A P2A P2A MA S2A P2A # S2A S2A P2A S1A MA MA # # P2A # P1A P2A MA S2A S2A P2A S2A P1A # P2A MA MA S2A #
WYN JUNIATI 193 SAO SAO # PAO PAO SAO SAO PAO # SAO SAO PAO PAO PAO SAO SAO # SAO PAO SAO PAO PAO # SAO SAO SAO PAO PAO # # #
PUTRI LESTARI 194 SD5 SD5 # P1A PD5 S2A S1A SD5 SD5 # P2A PD5 PD5 SD5 SD5 # # P2A PD5 PD5 SD5 SD5 SD5 S2A # PD5 PD5 SD5 SD5 SD5 SD5
YULIANA 195 MA # # S2A S2A P2A P2A MA/P1A MA # MA S2A # P2A P1A ASM P,S,M # # # MA P2A # MA MA # # S2A S2A APS P2A
MD ASTINA 196 # S2A S2A P2A P2A MA MA # # S2A S2A P2A P2A MA MA # # S2A S2A S2A P2A MA MA # # S2A S2A P2A P2A P2A,MA MA
ARI DARMIATI 197 PAO # SAO SAO SAO PAO PAO SAO SAO # PAO SAO SAO SAO PAO # # PAO SAO SAO PAO SAO SAO # PAO PAO SAO SAO S2A SAO SAO
WANDA PRAYANTHI 198 P2A MA MA # # PD5 P2A # # # MA S2A # S2A P1A S1A # MA MA # # S2A P2A P2A P2A MA MA # S2A PAO P2A
ARI SUWASTINI 200 P1A P1A S2A # P1A S3A P1A P2A S3A S2A # P1A S3A P1A S2A P2A # # P1A S2A P1A P1A S3A # S1A S3A S3A P1A S3A S3A S2A
INDAH APRILIA 201 P2A MA MA # # S2A S2A P2A P2A MA # # S2A S3A S2A PAO # MA MA # # S3A S2A P2A S2A MA MA # # S2A S2A
SRI ARTARI 202 MJ6 MJ1 MJ2 # MJ1 MJ6 MJ1 # MJ6 MJ7 # MJ1 MJ1 MJ6 MJ6 MJ2 # # MJ6 MJ1 # MJ1 MJ6 MJ7 # MJ1 MJ1 MJ6 MJ6 # MJ2
GEDE TRIMAYASA 357 PD5 PD5 # S1A SD5 P1A PD5 PD5 PD5 # P1A SD5 P1A PD5 PD5 # # S1A SD5 P2A PD5 PD5 PD5 # P2A SD5 P1A PD5 PD5 PD5 PD5
DEWA AGUS PRASETYA 359 # APS PAO P2A P2A MA MA # PAO P2A S2A S3A P2A MA MA # # S2A S2A P2A P2A MA MA # P1A P1A S2A P2A SAO MA MA
PIA OKTAPERI 388 S2A PAO P2A MA MA # # S2A S2A PAO P2A MA MA # # SD5 # P2A P2A ASM MA # # PAO S2A P2A P2A MA MA # P1A
EKA YANTI 383 MA # S2A S2A MA # S2A MA MA MA # # S2A P2A P2A ASM PSM # # # S2A P2A PAO MA MA # # S2A PAO P2A PAO
RISMA INDARI S3A S3A PD5 # S3A SD5 SD5 S1A S2A PD5 # P1A SD5 S2A S3A PD5 # # S3A SD5 S3A # P2A PD5 # APS SD5 S3A P2A P2A PD5

Keterangan:
MA Malam Apotek
P1A Pagi 1 Apotek
P2A Pagi 2 Apotek
PD5 Pagi Depo Lantai 5
PAO Pagi Depo OK
MJ2 Sabtu Manajemen
MJ1 Senin - Jumat Manajemen 1
S1A Siang 1 Apotek
S2A Siang 2 Apotek
S3A Siang 3 Apotek
SD5 Siang Depo Lantai 5
SAO Siang Depo OK
MJ3 senin - Jumat Manajemen 2

www.Fingerspot.com
MJ4 senin - Jumat Manajemen 3
MJ5 sabtu Manajemen farmasi
APS pagi-sore apotek 1/ p2s2
AP2 pagi-sore apotek 2/p1s1
ASM sore-malam apotek/s3ma
OPS pagi sore depo OK
MJ6 sore gudang farmasi (senin-jumat)
MJ7 sore gudang farmasi (sabtu)

www.Fingerspot.com