Anda di halaman 1dari 3

11/16/2017

eSPL KPM : Sistem Pengurusan Latihan KPM

Tahun: 2017

eSPL KPM : Sistem Pengurusan Latihan KPM Tahun: 2017 Nama LDP: atau (Nama Aktiviti - atau

Nama LDP:

atau

(Nama Aktiviti - atau sebahagian nama t)

Status Pelaksanaan : SEMUA Bulan LDP:

sebahagian nama t) Status Pelaksanaan : SEMUA Bulan LDP: (Bulan) atau CARIAN (Untuk senarai keseluruhan abaikan
sebahagian nama t) Status Pelaksanaan : SEMUA Bulan LDP: (Bulan) atau CARIAN (Untuk senarai keseluruhan abaikan

(Bulan)

atau

CARIAN

(Untuk senarai keseluruhan abaikan kombinasi)

Cari reset
Cari
reset

atau

Senarai LDP Daftar Tahun 2017

 
           

Anggaran

           

Peserta

Penilaian

Sumber

Bil

Nama LDP [Kemaskini/ + Peserta]

ID Anjur

Tarikh Mula/

Tarikh Tamat

Tarikh Tawaran

Tempoh

Bilangan

Online

Instrumen

Status

Lulus

Kewangan/

Perbelanjaan

Status

Pelaksanaan

Proses

Jana

Kemaskini

Penceramah/

PK06-1 &

Sebenar/

LDP

Sijil

 

Fasilitator/

PK06-2

No Waran

Peserta

21

XBA1321

3-4-2017

Tidak Ditawar

2

JAM

20

   

LL os21 : 0 os21 : 0

SESI PERKONGSIAN ILMU BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH XBA1321 3-4-2017 Tidak Ditawar 2 JAM 20     LL
 
SESI PERKONGSIAN ILMU BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH XBA1321 3-4-2017 Tidak Ditawar 2 JAM 20     LL
SESI PERKONGSIAN ILMU BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH XBA1321 3-4-2017 Tidak Ditawar 2 JAM 20     LL

3-4-2017

 
 

/

 

os24 : 0

   

2

os27 : 0

18

os29 : 0 os35 : 0 os42 : 0 No Waran :

22

XBA1321

3-4-2017

Tidak Ditawar

2

JAM

16

   

LL os21 : 0 os21 : 0

22 PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH BULAN APRIL XBA1321 3-4-2017 Tidak Ditawar 2 JAM 16     LL
 
22 PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH BULAN APRIL XBA1321 3-4-2017 Tidak Ditawar 2 JAM 16     LL
22 PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH BULAN APRIL XBA1321 3-4-2017 Tidak Ditawar 2 JAM 16     LL

28-4-2017

 
 

8

 

os24 : 0

   

/

os27 : 0 os29 : 0 os35 : 0 os42 : 0 No Waran :

12

23

XBA1321

30-3-2017

Tidak Ditawar

3

JAM

16

   

LL os21 : 0 os21 : 0

23 DIALOG PRESTASI BIL.2/2017 XBA1321 30-3-2017 Tidak Ditawar 3 JAM 16     LL os21 :
 
23 DIALOG PRESTASI BIL.2/2017 XBA1321 30-3-2017 Tidak Ditawar 3 JAM 16     LL os21 :
23 DIALOG PRESTASI BIL.2/2017 XBA1321 30-3-2017 Tidak Ditawar 3 JAM 16     LL os21 :

30-3-2017

 

/

 

os24 : 0

   

1

os27 : 0

15

os29 : 0 os35 : 0 os42 : 0 No Waran :

24

XBA1321

28-3-2017

Tidak Ditawar

3

JAM

20

   

LL os21 : 0 os21 : 0

24 TAKLIMAT PBPPP PERINGKAT SEKOLAH XBA1321 28-3-2017 Tidak Ditawar 3 JAM 20     LL os21
 
24 TAKLIMAT PBPPP PERINGKAT SEKOLAH XBA1321 28-3-2017 Tidak Ditawar 3 JAM 20     LL os21
24 TAKLIMAT PBPPP PERINGKAT SEKOLAH XBA1321 28-3-2017 Tidak Ditawar 3 JAM 20     LL os21

28-3-2017

 
 

2

 

os24 : 0

   

/

os27 : 0 os29 : 0 os35 : 0

18

11/16/2017

eSPL KPM : Sistem Pengurusan Latihan KPM

                 

os42 : 0 No Waran :

     

25

XBA1321

7-3-2017

Tidak Ditawar

 

3

JAM

16

   

LL os21 : 0 os21 : 0

TAKLIMAT SKPMG2 FASA 2 PERINGKAT SEKOLAH XBA1321 7-3-2017 Tidak Ditawar   3 JAM 16    
 
TAKLIMAT SKPMG2 FASA 2 PERINGKAT SEKOLAH XBA1321 7-3-2017 Tidak Ditawar   3 JAM 16    
TAKLIMAT SKPMG2 FASA 2 PERINGKAT SEKOLAH XBA1321 7-3-2017 Tidak Ditawar   3 JAM 16    

7-3-2017

 
 

1

 

os24 : 0

   

/

os27 : 0 os29 : 0 os35 : 0 os42 : 0 No Waran :

16

26

XBA1321

6-3-2017

Tidak Ditawar

 

2

JAM

19

   

LL os21 : 0 os21 : 0

ILMU BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH XBA1321 6-3-2017 Tidak Ditawar   2 JAM 19     LL os21
 
ILMU BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH XBA1321 6-3-2017 Tidak Ditawar   2 JAM 19     LL os21
ILMU BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH XBA1321 6-3-2017 Tidak Ditawar   2 JAM 19     LL os21

6-3-2017

 
 

/

 

os24 : 0

   

1

os27 : 0

18

os29 : 0 os35 : 0 os42 : 0 No Waran :

27

XBA1321

6-3-2017

Tidak Ditawar

 

1

JAM

16

   

LL os21 : 0 os21 : 0

27 PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH BULAN MAC XBA1321 6-3-2017 Tidak Ditawar   1 JAM 16    
 
27 PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH BULAN MAC XBA1321 6-3-2017 Tidak Ditawar   1 JAM 16    
27 PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH BULAN MAC XBA1321 6-3-2017 Tidak Ditawar   1 JAM 16    

13-3-2017

 
 

4

 

os24 : 0

   

/

os27 : 0 os29 : 0 os35 : 0 os42 : 0 No Waran :

12

28

XBA1321

28-2-2017

Tidak Ditawar

 

3

JAM

17

   

LL os21 : 0 os21 : 0

TAKLIMAT SKPMG2 FASA 1 PERINGKAT SEKOLAH XBA1321 28-2-2017 Tidak Ditawar   3 JAM 17    
 
TAKLIMAT SKPMG2 FASA 1 PERINGKAT SEKOLAH XBA1321 28-2-2017 Tidak Ditawar   3 JAM 17    
TAKLIMAT SKPMG2 FASA 1 PERINGKAT SEKOLAH XBA1321 28-2-2017 Tidak Ditawar   3 JAM 17    

28-2-2017

 
 

/

 

os24 : 0

   

2

os27 : 0

15

os29 : 0 os35 : 0 os42 : 0 No Waran :

29

XBA1321

15-2-2017

Tidak Ditawar

 

2

JAM

20

   

LL os21 : 0 os21 : 0

ILMU BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH XBA1321 15-2-2017 Tidak Ditawar   2 JAM 20     LL os21
 
ILMU BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH XBA1321 15-2-2017 Tidak Ditawar   2 JAM 20     LL os21
ILMU BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH XBA1321 15-2-2017 Tidak Ditawar   2 JAM 20     LL os21

15-2-2017

 
 

/

 

os24 : 0

   

1

os27 : 0

19

os29 : 0 os35 : 0 os42 : 0 No Waran :

30

XBA1321

13-2-2017

Tidak Ditawar

 

3

JAM

20

   

LL os21 : 0 os21 : 0

30 DIALOG PRESTASI BIL.1/2017 XBA1321 13-2-2017 Tidak Ditawar   3 JAM 20     LL os21
 
30 DIALOG PRESTASI BIL.1/2017 XBA1321 13-2-2017 Tidak Ditawar   3 JAM 20     LL os21
30 DIALOG PRESTASI BIL.1/2017 XBA1321 13-2-2017 Tidak Ditawar   3 JAM 20     LL os21

13-2-2017

 

/

 

os24 : 0

   

2

os27 : 0

18

os29 : 0 os35 : 0 os42 : 0 No Waran :

Proses jana Sijil online hanya boleh diproses sekiranya status sesuatu LDP telah 'dilaksanakan' jam.

sekiranya status sesuatu LDP telah 'dilaksanakan' jam . dan tempoh pelaksanaannya lebih atau sama dengan 6

dan tempoh pelaksanaannya lebih atau sama dengan 6

Klik pada icon

Klik pada icon yang muncul dihujung list LDP untuk proses menjana sijil  

yang muncul dihujung list LDP untuk proses menjana sijil

 

11/16/2017

eSPL KPM : Sistem Pengurusan Latihan KPM

11/16/2017 eSPL KPM : Sistem Pengurusan Latihan KPM

Rekod 21 hingga 30 daripada 38

30 daripada 38 Muka Sebelum 1 2 3 4 Muka Seterusnya Cetak >>
Cetak >>
Cetak >>