Anda di halaman 1dari 6

PELAPORAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

(LDP)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TAHUN 2017

 
    Kad Pengenalan : 630510125353
ASRAN AMAT
    Nama :
PK2
    Jawatan :
Bahagian Jabatan
   : XBA1321
SK MASANOI
Alamat Tempat Bertugas
   : 
       

SENARAI LATIHAN DIHADIRI TAHUN 2017

Kategori Status Tarikh Mula/ Tempoh


Bil Nama Kursus Anjuran
PPB Tugas Tarikh Tamat (Jam)

1 BENGKEL PENGURUSAN PANITIA Bengkel Peserta SK MASANOI 3


PERINGKAT SEKOLAH 19-1-2017 /
19-1-2017
2 BENGKEL PEMANTAPAN PDP Bengkel Peserta SK MASANOI 2-2-2017/ 3
PERINGKAT SEKOLAH 2-2-2017

3 BENGKEL VERIFIKASI DAN VALIDASI Bengkel Peserta PPD TENOM 8


DATA MODUL PENGURUSAN MURID 28-9-2017 /
(MPM) DAN SISTEM PENGURUSAN 28-9-2017
ASRAMA (SMA)
4 KURSUS PENINGKATAN Kursus Peserta PPD TENOM 10-10-2017/ 6
PROFESINALISME GURU SEJARAH 10-10-2017
SEKOLAH RENDAH PEJABAT
PENDIDIKAN DAERAH TENOM

Jumlah Masa (Jam): 20


Jumlah hari dikira: 3.33

SENARAI SESI PEMBELAJARAN DIHADIRI TAHUN 2017

Bil Nama Kursus Kategori Status Anjuran Tarikh Mula/ Tempoh


PPB Tugas Tarikh Tamat (Jam)
1 TAKLIMAT PELAKSANAAN Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 2
PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 2-1-2017 /
2017 Sesi Dialog/ 2-1-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

2
2 BENGKEL PEMANTAPAN Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 6-1-2017/ 3
PENGAJARAN DAN Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 6-1-2017
PEMBELAJARAN PERINGKAT Sesi Dialog/
SEKOLAH Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

3 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Fasilitator SK MASANOI 2


BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 9-1-2017 /
Sesi Dialog/ 9-1-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain
2
4 PERHIMPUNAN RASMI Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Penceramah SK MASANOI 9-1-2017/ 2
SEKOLAH BULAN JANUARI Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 30-1-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

5 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 2


BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 24-1-2017/
Sesi Dialog/ 24-1-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

2
6 PERHIMPUNAN RASMI Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Penceramah SK MASANOI 6-2-2017/ 2
SEKOLAH BULAN FEBRUARI Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 27-2-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

7 DIALOG PRESTASI BIL.1/2017 Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 3


Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 13-2-2017/
Sesi Dialog/ 13-2-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

2
8 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 15-2-2017/ 2
BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 15-2-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

9 TAKLIMAT SKPMG2 FASA 1 Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 3


PERINGKAT SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 28-2-2017/
Sesi Dialog/ 28-2-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

10 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 6-3-2017/ 2
BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 6-3-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

11 PERHIMPUNAN RASMI Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Penceramah SK MASANOI 1


SEKOLAH BULAN MAC Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 6-3-2017/
Sesi Dialog/ 13-3-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

2
12 TAKLIMAT SKPMG2 FASA 2 Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 7-3-2017/ 3
PERINGKAT SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 7-3-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

13 TAKLIMAT PBPPP PERINGKAT Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 3


SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 28-3-2017/
Sesi Dialog/ 28-3-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

14 TAKLIMAT BERSAMA Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta PPD TENOM 30-3-2017/ 3
PERBADANAN TABUNG Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 30-3-2017
PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL Sesi Dialog/
(PTPTN) CAWANGAN KENINGAU Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

15 DIALOG PRESTASI BIL.2/2017 Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 3


Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 30-3-2017/
Sesi Dialog/ 30-3-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

2
16 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 3-4-2017/ 2
BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 3-4-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

17 PERHIMPUNAN RASMI Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Penceramah SK MASANOI 2


SEKOLAH BULAN APRIL Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 3-4-2017/
Sesi Dialog/ 28-4-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

18 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 7-4-2017/ 2
BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 7-4-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

19 PERHIMPUNAN RASMI Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Fasilitator SK MASANOI 2


SEKOLAH BULAN MEI Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 2-5-2017/
Sesi Dialog/ 26-5-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

20 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 9-5-2017/ 2
BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 9-5-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

21 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 2


BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 17-5-2017/
Sesi Dialog/ 17-5-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

2
22 DIALOG PRESTASI BIL.3/2017 Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 24-5-2017/ 3
Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 24-5-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

23 PELAKSANAAN PROGRAM Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta PPD TENOM 6


PENINGKATAN KOMPETENSI Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 24-5-2017/
GURU PERINGKAT ASAS 2017 Sesi Dialog/ 24-5-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

2
24 PERHIMPUNAN RASMI Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 12-6-2017/ 1
SEKOLAH BULAN JUN Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 22-6-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

25 TAKLIMAT PBPPP PERINGKAT Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 3


SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 14-6-2017/
Sesi Dialog/ 14-6-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

26 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Fasilitator SK MASANOI 17-6-2017/ 2
BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 17-6-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

27 PERHIMPUNAN RASMI Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 3


Profesional/ Perkongsian Ilmu/
SEKOLAH BULAN JULAI Profesional/ Perkongsian Ilmu/
Sesi Dialog/ 3-7-2017/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/ 31-7-2017
Lain-Lain

28 TAKLIMAT PENYELARASAN Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta PPD TENOM 13-7-2017/ 6
PERKHIDMATAN KAWALAN Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 13-7-2017
KESELAMATAN DAN Sesi Dialog/
PERKHIDMATAN KEBERSIHAN Ceramah/Sindikasi/Penataran/
BANGUNAN & KAWASAN BAGI Lain-Lain
PREMIS SEKOLAH/ASRAMA
SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH 2
TENOM
29 DIALOG PRESTASI BIL.4/2017 Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 3
Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 19-7-2017 /
Sesi Dialog/ 19-7-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

2
30 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 1-8-2017/ 2
BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 1-8-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

31 PERHIMPUNAN RASMI Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 2


SEKOLAH BULAN OGOS Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 1-8-2017/
Sesi Dialog/ 21-8-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

2
32 TAKLIMAT PELANCARAN BULAN Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 2-8-2017/ 2
KEMERDEKAAN 2017 Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 2-8-2017
PERINGKAT SEKOLAH Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

33 DIALOG PRESTASI BERFOKUS Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta PPD TENOM 3
SEKOLAH-SEKOLAH ZON 4 Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 2-8-2017/
Sesi Dialog/ 2-8-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

34 TAKLIMAT PROGRAM SUSU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta PPD TENOM 8-8-2017/ 4
1MALAYSIA (PS1M) Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 8-8-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

35 TAKLIMAT E-DAFTAR Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta PPD TENOM 3


MENENGAH KEMASUKAN Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 11-8-2017 /
MURID TINGKATAN 1 TAHUN Sesi Dialog/ 11-8-2017
2018 Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

2
36 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 15-8-2017/ 2
BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 15-8-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

37 DIALOG PRESTASI BIL.5/ 2017 Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Fasilitator SK MASANOI 3
Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 16-8-2017 /
Sesi Dialog/ 16-8-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

2
38 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 25-8-2017/ 2
BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 25-8-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain
2

39 PERHIMPUNAN RASMI Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 2


SEKOLAH BULAN SEPTEMBER Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 4-9-2017/
Sesi Dialog/ 25-9-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

2
40 PROGRAM MOTIVASI DAN Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 6-9-2017/ 2
MAJLIS RESTU ILMU MURID Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 6-9-2017
TAHUN 6 2017 Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

41 DIALOG PRESTASI BIL.6/2017 Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Fasilitator SK MASANOI 3


Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 27-9-2017/
Sesi Dialog/ 27-9-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

42 PERHIMPUNAN RASMI Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 2-10-2017/ 2


SEKOLAH BULAN OKTOBER Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 31-10-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

43 DIALOG PRESTASI BIL.7/2017 Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 3


Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 25-10-2017 /
Sesi Dialog/ 25-10-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

2
44 TAKLIMAT PENULISAN Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 10-11-2017/ 2
KEBERHASILAN PBPPP Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 10-11-2017
PERINGKAT SEKOLAH Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

45 DIALOG PRESTASI BIL.8/2017 Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 3


Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 15-11-2017 /
Sesi Dialog/ 15-11-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

Jumlah Masa (Jam): 115


Jumlah hari dikira: 19.17

SENARAI PEMBELAJARAN KENDIRI YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2017

Bil Aktiviti PPB/ Perkara Tarikh Tempoh


Jenis PPB Aktiviti (jam)

   Jumlah Masa (Jam): 0


Jumlah hari dikira: 0.00

LATIHAN SESI PEMBELAJARAN


No KP/ PEMBELAJARAN KENDIRI JUMLAH
Kod Sekolah Nama Peserta Gred
Jum Hari Jum Hari Dihadiri Jum Hari Dihadiri HARI LDP
TAHAP
Dihadiri
XBA1321 630510125353
ASRAN AMAT
3.33
20 jam
19.17
115 jam
0.00
0 jam
22.50 >= 7H

> 7H = Melebihi Tahap Minima (7 Hari)


< 7H = Belum melebihi Tahap Minima

     
Pengesahan
Tandatangan  
Ketua Jabatan
     
     
...........................................   ...........................................
     
     
    Tarikh :