Anda di halaman 1dari 4

PELAPORAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

(LDP)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TAHUN 2017

 
    Kad Pengenalan : 600101125793
BARADUS BIN USIT
    Nama :
0025
    Jawatan :
Bahagian Jabatan
   : XBA1321
SK MASANOI
Alamat Tempat Bertugas
   : 
       

SENARAI LATIHAN DIHADIRI TAHUN 2017

Kategori Status Tarikh Mula/ Tempoh


Bil Nama Kursus Anjuran
PPB Tugas Tarikh Tamat (Jam)

Jumlah Masa (Jam): 0


Jumlah hari dikira: 0.00

SENARAI SESI PEMBELAJARAN DIHADIRI TAHUN 2017

Kategori Status Tarikh Mula/ Tempoh


Bil Nama Kursus Anjuran
PPB Tugas Tarikh Tamat (Jam)

1 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 2


BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 9-1-2017 /
Sesi Dialog/ 9-1-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

2
2 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 24-1-2017/ 2
BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 24-1-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

3 DIALOG PRESTASI BIL.1/2017 Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 3


Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 13-2-2017 /
Sesi Dialog/ 13-2-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

2
4 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 15-2-2017/ 2
BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 15-2-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

5 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 2


BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 6-3-2017 /
Sesi Dialog/ 6-3-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

2
6 TAKLIMAT PBPPP PERINGKAT Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 28-3-2017/ 3
SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 28-3-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

7 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 2


BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 3-4-2017/
Sesi Dialog/ 3-4-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

2
8 PERHIMPUNAN RASMI Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 3-4-2017/ 2
SEKOLAH BULAN APRIL Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 28-4-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

9 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 2


BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 7-4-2017/
Sesi Dialog/ 7-4-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

10 PERHIMPUNAN RASMI Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 2-5-2017/ 2


SEKOLAH BULAN MEI Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 26-5-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

11 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 2


BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 9-5-2017/
Sesi Dialog/ 9-5-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

2
12 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 17-5-2017/ 2
BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 17-5-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

13 DIALOG PRESTASI BIL.3/2017 Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 3


Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 24-5-2017 /
Sesi Dialog/ 24-5-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

14 PERHIMPUNAN RASMI Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 12-6-2017/ 1


SEKOLAH BULAN JUN Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 22-6-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

15 TAKLIMAT PBPPP PERINGKAT Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 3


SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 14-6-2017 /
Sesi Dialog/ 14-6-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

16 PROGRAM BICARA PENGARAH Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta PPD TENOM 14-6-2017/ 4
JPN SABAH BERSAMA AKP Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 14-6-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

17 DIALOG PRESTASI BIL.4/2017 Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 3


Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 19-7-2017 /
Sesi Dialog/ 19-7-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain
2
18 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 1-8-2017/ 2
BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 1-8-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

19 TAKLIMAT PELANCARAN BULAN Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 2


KEMERDEKAAN 2017 Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 2-8-2017/
PERINGKAT SEKOLAH Sesi Dialog/ 2-8-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

20 DIALOG PRESTASI BERFOKUS Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta PPD TENOM 2-8-2017/ 3
SEKOLAH-SEKOLAH ZON 4 Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 2-8-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

21 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 2


BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 15-8-2017 /
Sesi Dialog/ 15-8-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

22 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 25-8-2017/ 2
BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 25-8-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

23 PERHIMPUNAN RASMI Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 2


SEKOLAH BULAN SEPTEMBER Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 4-9-2017 /
Sesi Dialog/ 25-9-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

2
24 PROGRAM MOTIVASI DAN Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 6-9-2017/ 2
MAJLIS RESTU ILMU MURID Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 6-9-2017
TAHUN 6 2017 Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

25 DIALOG PRESTASI BIL.6/2017 Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 3


Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 27-9-2017 /
Sesi Dialog/ 27-9-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

2
26 DIALOG PRESTASI BIL.8/2017 Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 15-11-2017/ 3
Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 15-11-2017
Sesi Dialog/
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

Jumlah Masa (Jam): 61


Jumlah hari dikira: 10.17

SENARAI PEMBELAJARAN KENDIRI YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2017

Bil Aktiviti PPB/ Perkara Tarikh Tempoh


Jenis PPB Aktiviti (jam)

   Jumlah Masa (Jam): 0


Jumlah hari dikira: 0.00
LATIHAN SESI PEMBELAJARAN
Kod Sekolah No KP/ Gred PEMBELAJARAN KENDIRI JUMLAH
Nama Peserta TAHAP
Jum Hari Jum Hari Dihadiri Jum Hari Dihadiri HARI LDP
Dihadiri

XBA1321 600101125793
BARADUS BIN USIT
0.00
0 jam
10.17
61 jam
0.00
0 jam
10.17 >= 7H

> 7H = Melebihi Tahap Minima (7 Hari)


< 7H = Belum melebihi Tahap Minima

     
Pengesahan
Tandatangan  
Ketua Jabatan
     
     
...........................................   ...........................................
     
     
    Tarikh :