Anda di halaman 1dari 6

PELAPORAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

(LDP)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TAHUN 2017

 
    Kad Pengenalan : 590830125041
EDUWARD BIN BASAR
    Nama :
PK1
    Jawatan :
Bahagian Jabatan
   : XBA1321
SK MASANOI
Alamat Tempat Bertugas
   : 
       

SENARAI LATIHAN DIHADIRI TAHUN 2017

Kategori Status Tarikh Mula/ Tempoh
Bil Nama Kursus Anjuran
PPB Tugas Tarikh Tamat (Jam)

1 BENGKEL PENGEMASKINIAN DATA E- Bengkel Peserta PPD TENOM 3
OPERASI MELALUI SISTEM 4-8-2017/
PENGURUSAN SEKOLAH – MODUL 4-8-2017
PENGURUSAN GURU, DATA YANG
BERAKHIR PADA 31 JULAI 2017
PERINGKAT PEJABAT PENDIDIKAN
DAERAH TENOM BIL.03/2017 DAN
TAKLIMAT PBPPP
2 PENGAUDITAN PENYATA KEWANGAN Bengkel Peserta PPD TENOM 7-8-2017/ 30
KUMPULAN WANG SEKOLAH BAGI 11-8-2017
TAHUN 2016

3 BENGKEL PBPPP PERINGKAT Bengkel Peserta PPD TENOM 6
DAERAH TANOM TAHUN 2017 21-8-2017 /
21-8-2017
4 BENGKEL VERIFIKASI DATA RASMI Bengkel Peserta PPD TENOM 29-9-2017/ 6
KEMENTERIAN PENDIDIKAN 29-9-2017
MALAYSIA (KPM) MODUL
PENGURUSAN GURU E-OPERASI
(HARI KEDUA UNTUK SEKOLAH ZON
1, ZON 2 DAN ZON 4)

Jumlah Masa (Jam): 45
Jumlah hari dikira: 7.50

SENARAI SESI PEMBELAJARAN DIHADIRI TAHUN 2017

Bil Nama Kursus Kategori Status Anjuran Tarikh Mula/ Tempoh
PPB Tugas Tarikh Tamat (Jam)
1 TAKLIMAT PELAKSANAAN Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Fasilitator SK MASANOI 2
PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 2-1-2017 /
2017 Sesi Dialog/ 2-1-2017
Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

2

2 BENGKEL PEMANTAPAN Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Fasilitator SK MASANOI 6-1-2017/ 3
PENGAJARAN DAN Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 6-1-2017
PEMBELAJARAN PERINGKAT Sesi Dialog/
SEKOLAH Ceramah/Sindikasi/Penataran/
Lain-Lain

2

3 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Fasilitator SK MASANOI 2 BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 9-1-2017/ Sesi Dialog/ 9-1-2017 Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 4 PERHIMPUNAN RASMI Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Penceramah SK MASANOI 9-1-2017/ 2 SEKOLAH BULAN JANUARI Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 30-1-2017 Sesi Dialog/ Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 5 BENGKEL PENGURUSAN Bengkel Fasilitator SK MASANOI 3 PANITIA PERINGKAT SEKOLAH 19-1-2017 / 3 19-1-2017 6 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Fasilitator SK MASANOI 24-1-2017/ 2 BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 24-1-2017 Sesi Dialog/ Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 7 BENGKEL PEMANTAPAN PDP Bengkel Fasilitator SK MASANOI 3 PERINGKAT SEKOLAH 2-2-2017/ 3 2-2-2017 8 PERHIMPUNAN RASMI Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Penceramah SK MASANOI 6-2-2017/ 2 SEKOLAH BULAN FEBRUARI Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 27-2-2017 Sesi Dialog/ Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 9 DIALOG PRESTASI BIL.1/2017 Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Fasilitator SK MASANOI 3 Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 13-2-2017 / Sesi Dialog/ 13-2-2017 Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 10 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 15-2-2017/ 2 BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 15-2-2017 Sesi Dialog/ Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 11 TAKLIMAT SKPMG2 FASA 1 Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Fasilitator SK MASANOI 3 PERINGKAT SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 28-2-2017 / Sesi Dialog/ 28-2-2017 Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 12 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Fasilitator SK MASANOI 6-3-2017/ 2 BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 6-3-2017 Sesi Dialog/ Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 13 PERHIMPUNAN RASMI Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Penceramah SK MASANOI 1 SEKOLAH BULAN MAC Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 6-3-2017/ Sesi Dialog/ 13-3-2017 Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 14 TAKLIMAT SKPMG2 FASA 2 Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 7-3-2017/ 3 PERINGKAT SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 7-3-2017 Sesi Dialog/ Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 15 TAKLIMAT SEKTOR Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta PPD TENOM 6 PENGURUSAN SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 14-3-2017 / KEPADA SEMUA PENGETUA DAN Sesi Dialog/ 14-3-2017 GURU BESAR PERINGKAT Ceramah/Sindikasi/Penataran/ DAERAH TENOM Lain-Lain .

2 16 TAKLIMAT ABM PERJAWATAN Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta PPD TENOM 17-3-2017/ 3 DAERAH TENOM UNTUK TAHUN Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 17-3-2017 2018 Sesi Dialog/ Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 17 TAKLIMAT PBPPP PERINGKAT Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Penceramah SK MASANOI 3 SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 28-3-2017 / Sesi Dialog/ 28-3-2017 Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 18 DIALOG PRESTASI BIL.2/2017 Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 30-3-2017/ 3 Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 30-3-2017 Sesi Dialog/ Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 19 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Fasilitator SK MASANOI 2 BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 3-4-2017/ Sesi Dialog/ 3-4-2017 Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 20 PERHIMPUNAN RASMI Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Penceramah SK MASANOI 3-4-2017/ 2 SEKOLAH BULAN APRIL Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 28-4-2017 Sesi Dialog/ Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 21 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 2 BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 7-4-2017/ Sesi Dialog/ 7-4-2017 Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 22 PERHIMPUNAN RASMI Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Fasilitator SK MASANOI 2-5-2017/ 2 SEKOLAH BULAN MEI Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 26-5-2017 Sesi Dialog/ Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 23 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Penceramah SK MASANOI 2 BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 9-5-2017/ Sesi Dialog/ 9-5-2017 Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 24 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 17-5-2017/ 2 BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 17-5-2017 Sesi Dialog/ Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 25 DIALOG PRESTASI BIL.3/2017 Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Fasilitator SK MASANOI 3 Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 24-5-2017 / Sesi Dialog/ 24-5-2017 Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 26 PERHIMPUNAN RASMI Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 12-6-2017/ 1 SEKOLAH BULAN JUN Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 22-6-2017 Sesi Dialog/ Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 27 TAKLIMAT PBPPP PERINGKAT Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 3 SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 14-6-2017 / Sesi Dialog/ 14-6-2017 .

Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 28 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Fasilitator SK MASANOI 17-6-2017/ 2 BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 17-6-2017 Sesi Dialog/ Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 29 PERHIMPUNAN RASMI Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 3 SEKOLAH BULAN JULAI Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 3-7-2017/ Sesi Dialog/ 31-7-2017 Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 30 DIALOG PRESTASI BIL.4/2017 Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Fasilitator SK MASANOI 19-7-2017/ 3 Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 19-7-2017 Sesi Dialog/ Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 31 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 2 BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 1-8-2017/ Sesi Dialog/ 1-8-2017 Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 32 PERHIMPUNAN RASMI Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 1-8-2017/ 2 SEKOLAH BULAN OGOS Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 21-8-2017 Sesi Dialog/ Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 33 TAKLIMAT PELANCARAN BULAN Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 2 KEMERDEKAAN 2017 Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 2-8-2017/ PERINGKAT SEKOLAH Sesi Dialog/ 2-8-2017 Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 34 DIALOG PRESTASI BERFOKUS Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta PPD TENOM 2-8-2017/ 3 SEKOLAH-SEKOLAH ZON 4 Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 2-8-2017 Sesi Dialog/ Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 35 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 2 BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 15-8-2017 / Sesi Dialog/ 15-8-2017 Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 36 DIALOG PRESTASI BIL.5/ 2017 Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Fasilitator SK MASANOI 16-8-2017/ 3 Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 16-8-2017 Sesi Dialog/ Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 37 SESI PERKONGSIAN ILMU Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 2 BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 25-8-2017 / Sesi Dialog/ 25-8-2017 Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 38 PERHIMPUNAN RASMI Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 4-9-2017/ 2 SEKOLAH BULAN SEPTEMBER Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 25-9-2017 Sesi Dialog/ Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 39 PROGRAM MOTIVASI DAN Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 2 Profesional/ Perkongsian Ilmu/ .

...............00 SENARAI PEMBELAJARAN KENDIRI YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2017 Bil Aktiviti PPB/ Perkara Tarikh Tempoh Jenis PPB Aktiviti (jam)    Jumlah Masa (Jam): 0 Jumlah hari dikira: 0......00 0 jam 25.........00 LATIHAN SESI PEMBELAJARAN No KP/ PEMBELAJARAN KENDIRI JUMLAH Kod Sekolah Nama Peserta Gred TAHAP Jum Hari Jum Hari Dihadiri Jum Hari Dihadiri HARI LDP Dihadiri XBA1321 590830125041 EDUWARD BIN BASAR 7.......................... MAJLIS RESTU ILMU MURID Profesional/ Perkongsian Ilmu/ TAHUN 6 2017 Sesi Dialog/ 6-9-2017 / Ceramah/Sindikasi/Penataran/ 6-9-2017 Lain-Lain 2 40 DIALOG PRESTASI BIL.....             ...6/2017 Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Fasilitator SK MASANOI 27-9-2017/ 3 Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 27-9-2017 Sesi Dialog/ Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 41 PERHIMPUNAN RASMI Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Peserta SK MASANOI 2 SEKOLAH BULAN OKTOBER Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 2-10-2017 / Sesi Dialog/ 31-10-2017 Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 42 DIALOG PRESTASI BIL.....50 >= 7H > 7H = Melebihi Tahap Minima (7 Hari) < 7H = Belum melebihi Tahap Minima       Pengesahan Tandatangan   Ketua Jabatan             .....   ......8/2017 Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Fasilitator SK MASANOI 15-11-2017/ 3 Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 15-11-2017 Sesi Dialog/ Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 Jumlah Masa (Jam): 108 Jumlah hari dikira: 18.50 45 jam 18.....7/2017 Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Fasilitator SK MASANOI 25-10-2017/ 3 Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 25-10-2017 Sesi Dialog/ Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 43 TAKLIMAT PENULISAN Wacana Ilmu/ Taklimat/ Bicara Fasilitator SK MASANOI 2 KEBERHASILAN PBPPP Profesional/ Perkongsian Ilmu/ 10-11-2017 / PERINGKAT SEKOLAH Sesi Dialog/ 10-11-2017 Ceramah/Sindikasi/Penataran/ Lain-Lain 2 44 DIALOG PRESTASI BIL.......00 108 jam 0...

    Tarikh :       .