Anda di halaman 1dari 2

11/16/2017

eSPL KPM : Sistem Pengurusan Latihan KPM

Tahun: 2017

eSPL KPM : Sistem Pengurusan Latihan KPM Tahun: 2017 Nama LDP: atau (Nama Aktiviti - atau

Nama LDP:

atau

(Nama Aktiviti - atau sebahagian nama t)

Status Pelaksanaan : SEMUA Bulan LDP:

sebahagian nama t) Status Pelaksanaan : SEMUA Bulan LDP: (Bulan) atau CARIAN (Untuk senarai keseluruhan abaikan
sebahagian nama t) Status Pelaksanaan : SEMUA Bulan LDP: (Bulan) atau CARIAN (Untuk senarai keseluruhan abaikan

(Bulan)

atau

CARIAN

(Untuk senarai keseluruhan abaikan kombinasi)

Cari reset
Cari
reset

atau

Senarai LDP Daftar Tahun 2017

 
           

Anggaran

           

Peserta

Penilaian

Sumber

Bil

Nama LDP [Kemaskini/ + Peserta]

ID Anjur

Tarikh Mula/

Tarikh Tamat

Tarikh Tawaran

Tempoh

Bilangan

Online

Instrumen

Status

Lulus

Kewangan/

Perbelanjaan

Status

Pelaksanaan

Proses

Jana

Kemaskini

Penceramah/

PK06-1 &

Sebenar/

LDP

Sijil

 

Fasilitator/

PK06-2

No Waran

Peserta

31

XBA1321

6-2-2017

Tidak Ditawar

2

JAM

16

   

LL os21 : 0 os21 : 0

31 PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH BULAN FEBRUARI XBA1321 6-2-2017 Tidak Ditawar 2 JAM 16     LL
 
31 PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH BULAN FEBRUARI XBA1321 6-2-2017 Tidak Ditawar 2 JAM 16     LL
31 PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH BULAN FEBRUARI XBA1321 6-2-2017 Tidak Ditawar 2 JAM 16     LL

27-2-2017

 
 

4

 

os24 : 0

   

/

os27 : 0 os29 : 0 os35 : 0 os42 : 0 No Waran :

12

32

XBA1321

2-2-2017

Tidak Ditawar

3

JAM

     

LL os21 : 0 os21 : 0

32 BENGKEL PEMANTAPAN PDP PERINGKAT SEKOLAH XBA1321 2-2-2017 Tidak Ditawar 3 JAM       LL
 
32 BENGKEL PEMANTAPAN PDP PERINGKAT SEKOLAH XBA1321 2-2-2017 Tidak Ditawar 3 JAM       LL
32 BENGKEL PEMANTAPAN PDP PERINGKAT SEKOLAH XBA1321 2-2-2017 Tidak Ditawar 3 JAM       LL

2-2-2017

 
 

/

 

os24 : 0

   

2

os27 : 0

14

os29 : 0 os35 : 0 os42 : 0 No Waran :

33

XBA1321

24-1-2017

Tidak Ditawar

2

JAM

     

LL os21 : 0 os21 : 0

PERKONGSIAN ILMU BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH XBA1321 24-1-2017 Tidak Ditawar 2 JAM       LL os21
 
PERKONGSIAN ILMU BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH XBA1321 24-1-2017 Tidak Ditawar 2 JAM       LL os21
PERKONGSIAN ILMU BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH XBA1321 24-1-2017 Tidak Ditawar 2 JAM       LL os21

24-1-2017

 
 

/

 

os24 : 0

   

2

os27 : 0

18

os29 : 0 os35 : 0 os42 : 0 No Waran :

34

XBA1321

19-1-2017

Tidak Ditawar

3

JAM

     

LL os21 : 0 os21 : 0

PENGURUSAN PANITIA PERINGKAT SEKOLAH XBA1321 19-1-2017 Tidak Ditawar 3 JAM       LL os21 :
 
PENGURUSAN PANITIA PERINGKAT SEKOLAH XBA1321 19-1-2017 Tidak Ditawar 3 JAM       LL os21 :
PENGURUSAN PANITIA PERINGKAT SEKOLAH XBA1321 19-1-2017 Tidak Ditawar 3 JAM       LL os21 :

19-1-2017

 
 

/

 

os24 : 0

   

1

os27 : 0

15

os29 : 0 os35 : 0

11/16/2017

eSPL KPM : Sistem Pengurusan Latihan KPM

                 

os42 : 0 No Waran :

     

35

XBA1321

9-1-2017

Tidak Ditawar

 

2

JAM

     

LL os21 : 0 os21 : 0

ILMU BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH XBA1321 9-1-2017 Tidak Ditawar   2 JAM       LL os21
 
ILMU BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH XBA1321 9-1-2017 Tidak Ditawar   2 JAM       LL os21
ILMU BERSAMA PENTADBIR SEKOLAH XBA1321 9-1-2017 Tidak Ditawar   2 JAM       LL os21

9-1-2017

 
 

/

 

os24 : 0

   

4

os27 : 0

16

os29 : 0 os35 : 0 os42 : 0 No Waran :

36

XBA1321

9-1-2017

Tidak Ditawar

 

2

JAM

16

   

LL os21 : 0 os21 : 0

36 PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH BULAN JANUARI XBA1321 9-1-2017 Tidak Ditawar   2 JAM 16    
 
36 PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH BULAN JANUARI XBA1321 9-1-2017 Tidak Ditawar   2 JAM 16    
36 PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH BULAN JANUARI XBA1321 9-1-2017 Tidak Ditawar   2 JAM 16    

30-1-2017

 
 

4

 

os24 : 0

   

/

os27 : 0 os29 : 0 os35 : 0 os42 : 0 No Waran :

12

37

XBA1321

6-1-2017

Tidak Ditawar

 

3

JAM

     

LL os21 : 0 os21 : 0

DAN PEMBELAJARAN PERINGKAT SEKOLAH XBA1321 6-1-2017 Tidak Ditawar   3 JAM       LL os21
 
DAN PEMBELAJARAN PERINGKAT SEKOLAH XBA1321 6-1-2017 Tidak Ditawar   3 JAM       LL os21
DAN PEMBELAJARAN PERINGKAT SEKOLAH XBA1321 6-1-2017 Tidak Ditawar   3 JAM       LL os21

6-1-2017

 

/

 

os24 : 0

   
 

2

os27 : 0

13

os29 : 0 os35 : 0 os42 : 0 No Waran :

38

XBA1321

2-1-2017

Tidak Ditawar

 

2

JAM

     

LL os21 : 0 os21 : 0

PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 2017 XBA1321 2-1-2017 Tidak Ditawar   2 JAM       LL
 
PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 2017 XBA1321 2-1-2017 Tidak Ditawar   2 JAM       LL
PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 2017 XBA1321 2-1-2017 Tidak Ditawar   2 JAM       LL

2-1-2017

 
 

/

 

os24 : 0

   

2

os27 : 0

13

os29 : 0 os35 : 0 os42 : 0 No Waran :

Proses jana Sijil online hanya boleh diproses sekiranya status sesuatu LDP telah 'dilaksanakan' jam.

sekiranya status sesuatu LDP telah 'dilaksanakan' jam . dan tempoh pelaksanaannya lebih atau sama dengan 6

dan tempoh pelaksanaannya lebih atau sama dengan 6

Klik pada icon

Klik pada icon yang muncul dihujung list LDP untuk proses menjana sijil  

yang muncul dihujung list LDP untuk proses menjana sijil

 

Rekod 31 hingga 38 daripada 38

Muka Sebelum 1 2 3 4 Muka Seterusnya

Cetak >>
Cetak >>