Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Aktiviti Tahunan Persatuan Bahasa Cina

Minggu Program Objektif Aktiviti


1 Pendaftaran Ahli Baru Pada akhir 1. Pendaftaran semula
perjumpaan, pelajar ahli lama.
dapat: 2. Pendaftaran diri
1. Mendaftarkan ahli-ahli baru .
keahlian. 3. Memperkenalkan
2. Mengenali guru guru-guru penasihat
penasihat dan AJK. dan AJK kelab.
4. Pemilihan AJK
Persatuan Bahasa Cina

2 Majlis perayaan 1. Guru dan murid


Tahun Baru Cina bersama-sama
merayai Tahun Baru
Cina.
2. Guru dan murid
bersama-sama
mencantikkan kelas.
3 Pertandingan mereka 1. Murid dikehendaki
cipta Kad Tahun Baru menghasilkan
Cina sekeping kad Tahun
Baru Cina.

4 Pembelajaran kaligrafi Pada akhir 1. Murid diajar


perjumpaan, pelajar memegang berus
dapat: menulis.
1. Memegang berus 2. Murid belajar
menulis dengan cara menulis kaligrafi.
yang betul. 3. Hasilan murid
2. Meningkatkan dilekat pada dinding.
kemahiran menulis
kaligrafi cina.
3. Memperbaiki
penulisan murid.

5 Pertandingan kaligrafi Pada akhir 1. Murid diberikan


perjumpaan, pelajar masa untuk membuat
dapat: persediaan.
1. Meningkatkan 2. Murid dikehendaki
kemahiran menulis menghantar hasilan
kaligrafi cina. dalam masa yang
ditetapkan.
3. Guru memberikan
hadiah kepada murid
yang menang.
6 Aktiviti Menyambung Pada akhir
kata perjumpaan, pelajar
dapat:
1. Menambah kosa
kata
7 Pertandingan menulis Pada akhir 1. Murid dikehendaki
esei perjumpaan, pelajar menulis sebuah esei
dapat: ikut tema yang dipilih
1. Menghasilkan esei sendiri.
yang baik dan 2. Murid menghantar
berkualiti. esei dalam masa yang
2. Mengenal pasti ditetapkan.
bakat sendiri dalam 3. Guru memberikan
bidang penulisan esei. hadiah kepada murid
yang terbaik.
8 Latihan permainan Pada akhir 1. Murid diajar
catur cina perjumpaan, pelajar bermain permainan
dapat: catur cina.
1. Meningkatkan
minat terhadap
permainan catur cina.
2. Meningkatkan
kemahiran dalam
permainan catur cina.
9 Quiz simpulan Bahasa Pada akhir 1. Guru Memberikan
Cina perjumpaan, pelajar quiz kepada murid
dapat: dalam bentuk ‘word
1. Menambah search’.
pengetahuan 2. Murid dikehendaki
terhadap simpulan mencari simpulan
bahasa cina. bahasa yang terdapat
dalam ‘word maze’.
10 Pertandingan Pada akhir 1. Murid menyediakan
bercerita perjumpaan, pelajar sebuah cerita.
dapat: 2. Murid bercerita
1. Bercerita dengan dihadapan guru dan
baik di hadapan orang murid lain dengan
ramai. menekankan teknik
2. Meningkatkan bercerita.
keyakinan diri dalam 3. Guru memberikan
pengucapan. hadiah kepada murid
yang menang.
11 Menghasilkan cerpen Pada akhir 1. Guru mengajar
perjumpaan, pelajar murid teknik menulis
dapat: cerpen
1. Menghasilkan satu 2. Guru menunjukkan
cerpen menurut contoh cerpen yang
kreativiti mereka telah dibuat.
sendiri. 3. Murid dibimbing
untuk menghasilkan
sebuah cerpen
mengikut kreativiti
sendiri.
12 Aktiviti ‘Treasure Pada akhir 1. Guru menerangkan
Hunt’ perjumpaan, pelajar dan memberi kertas
dapat:
1. Membaca arahan arahan kepada murid
2. Memupuk dalam kumpulan.
semangat kerjasama. 2. Murid menjalankan
aktiviti ‘Treasure
Hunt’ dalam
kumpulan.