Anda di halaman 1dari 11

DAFTAR HADIR APEL PAGI

PUSKESMAS TANDUN II TAHUN 2019

Bulan / Tanggal Keterangan


JABATAN/GOL
NO NAMA/NIP APEL Januari
RUANG H I S DD DL C TK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
H.M Taupiq, SKM. M.Kes Ka.Puskesmas
1 Pagi
NIP.197107141991011001 /III.d

Sri Pamuji, SKM


2 Ka.Subbag TU /III.d Pagi
NIP. 196710021988031007

Hj.Hasrida, SKM Penyuluh


3 kesehatan /III.d Pagi
NIP. 197108211991012001

drg.Mira Oktaviona
4 Dokter Gigi /III.b Pagi
NIP.198610182017042009

dr.Repidim Antonius Sijabat


5 Dokter Umum /III.b Pagi
Tahun Baru Masehi 2019

NIP.198302122014071001

Nelita Asria, Amd. Keb Bidan Pelaksana


6 Pagi
Lanjutan /III.c

Minggu

Minggu

Minggu

Minggu
NIP 197104271994032002

Rohani, AMKL Sanitarian


7 pelaksanan Lanjutan Pagi
NIP. 197809072006042008 /III.b

Indah Sari, AMK


8 perawat mahir /III.b Pagi
NIP. 197708202007012004

Nani Rusnani, AMK


9 perawat mahir /III.b Pagi
NIP.197903132007012020

Muslikah Asisten Apoteker


10 Pelaksana lanjutan / Pagi
III.b
NIP. 197504121998032004

Kesi Muswita, AMK perawat pelaksana


11 lanjutan/III.b
Pagi
NIP. 198108282008012017
Nikmatun Khasanah, Amd. Keb
12 Bidan Pelaksana/II.d Pagi
NIP. 197601052006042009

Bulan / Tanggal Keterangan


JABATAN/GOL
NO NAMA/NIP APEL Januari
RUANG H I S DD DL C TK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pengadministrasi
13 Sriyat Pagi
Umum/II.c
NIP. 197709202008012016
Helmi Raulida Mrp Pranata LabKes
14 Pagi
Pelaksana/II.c
NIP. 199009152009032001
Romauli Hutabarat, Am. Keb
15 Bidan Pelaksana/II.c Pagi
NIP.198410022017042007
Ledi Eliani, AM. Keb
16 Bidan Pelaksana/II.c Pagi
NIP.198501062017042007

Dara Dewi Puspita, Amd. Keb


Tahun Baru Masehi 2019

17 Bidan Pelaksana/II.c Pagi


NIP.198812252017042008

Misna Sari, Amd. Keb


Minggu

Minggu

Minggu

Minggu
18 Bidan Pelaksana/II.c Pagi
NIP.198811022017042005

19 Rini, Amd. Keb Bidan Pelaksana/II.c Pagi


NIP.198806302017042008

Mera Wat, Amd. Keb


20 Bidan PTT Pagi
NRPTT.04.4.032806

21 Mirza Fauzan AR Staf Puskesmas Pagi


22 Dedi Supendi Sopir Pagi

23 Denni Nopelina Cleaning Servis Pagi

Bulan / Tanggal Keterangan


NO NAMA/NIP JABATAN APEL Januari
H I S DD DL C TK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

24 Isa Diat Bidan TKS Pagi


Tahun Baru Masehi 2019

25 Uce Saipudin Cleaning Servis Pagi

Minggu

Minggu

Minggu

Minggu
26 Ns, Rini Lestari, S. Kep Petugas Jaga UGD Pagi

27 Endah Rizqi Pratwi, S. I. Kom Staf Puskesmas Pagi

Keterangan : Kepala UPTD Puskesmas Tandun II


H : Hadir DL : Dinas Luar
I : Izin C : Cut
S : Sakit TK : Tanpa Keterangan
DD : Dinas Dalam H.MUHAMAD TAUPIQ, SKM, M. Kes
NIP.197107141991011001

DAFTAR HADIR APEL PAGI ASN NUSANTARA SEHAT


PUSKESMAS TANDUN II TAHUN 2019

Bulan / Tanggal Keterangan


NO NAMA/NIP JABATAN APEL Januari
H I S DD DL C TK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Apriliana W S, S. Farm. Apt
1 Nusantara Sehat Pagi
NRPK.04.6.0501886

2 Fani Amelia K, Amd. Keb Nusantara Sehat Pagi


NRPK.04.6.0401887
Ratama Akbar, Amd. KL
3 Nusantara Sehat Pagi
NRPK.04.6.0701888
Arlia Purwaningsih,S.Kep.Ns
4 Nusantara Sehat Pagi
Masehi 2019

NRPK.04.6.0301889
Nurul Yahya, Amd. Gz
5 Nusantara Sehat Pagi
nggu

nggu

nggu

nggu
Tahun Baru Masehi
5 Nusantara Sehat Pagi
NRPK.04.6.0801890

Minggu

Minggu

Minggu

Minggu
Khairun Nizar, SKM
6 Nusantara Sehat Pagi
NRPK.04.7.0601059
Afrizal Hasan, S. Kep. Ns
7 Nusantara Sehat Pagi
NRPK.04.7.0801061
Miftahuddin, Amd. Gz
8 Nusantara Sehat Pagi
NRPK.04.70801061
Ns, Heriyanto, S. Kep
9 Nusantara Sehat Pagi
NRPK.04.7.0301443
Jefri Seppria, Amd. Gz
10 Nusantara Sehat Pagi
NRPK.04.7.0803514

Keterangan : Kepala UPTD Puskesmas Tandun II


H : Hadir DL : Dinas Luar

I : Izin C : Cut
S : Sakit TK : Tanpa Keterangan H.MUHAMAD TAUPIQ, SKM, M. Kes
DD : Dinas Dalam NIP.197107141991011001
;.
Nama UPTD : Tandun II
Bulan : 26 Juni s.d 25 Juli 2017

Jenis Hari Apel Apel


No Nama NIP/Nr.PTT Pang/Gol Kepegaw Jenis Tenaga Unit Tugas Kerja Hadir DL/DD Izin Cut
Pagi Sore
aian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 H.M Taupiq,SKM. M.Kes 19710714 199101 1 001 Penata Tk.I/III.d PNS Kepala Puskesmas Induk 21 16 16 16 5 16 0 0
2 Sri Pamuji,SKM 19671002 198803 1 007 Penata Tk.I/III.d PNS Ka.Subbag TU Puskesmas Induk 21 9 9 9 0 9 0 12
3 Hj. Hasrida, SKM 19710821 199101 2 001 Penata Tk.I/III.d PNS Penyuluh Kesehatan Induk 21 20 20 20 3 20 0 0
4 Endang Suhada, SKM 19700901 199101 1 001 Penata Muda Tk.I/III.b PNS Fungsional Umum Induk 21 21 21 21 0 21 0 0
5 drg. Mira Oktaviona 19861018 201704 2 009 Penata Muda Tk.I/III.b CPNS dokter gigi Induk 21 21 21 21 0 21 0 0
6 dr.Elsa Suasant 19860919 201704 2 009 Penata Muda Tk.I/III.b CPNS Dokter Umum Induk 21 0 0 0 0 0 14 0
7 dr.Repidim A Sijabat 19830212 201407 2 001 Penata Muda Tk.I/III.b PNS Dokter Umum Induk 21 7 7 7 0 7 tmt 18 Juli pindahan dari pkm
8 Nelita Asria 19710427 199403 2 002 Penata Muda/III.a PNS Bidan Pelaksana Lanjutan Induk 21 21 21 21 21 21 0 0
9 Rohani 19780907 200604 2 008 Penata Muda/III.a PNS Sanitarian Pelaksana Lanjutan Induk 21 20 20 20 1 20 0 0
10 Indah Sari 19770820 200701 2 004 Penata Muda/III.a PNS Perawat Pelaksana Lanjutan Induk 21 19 19 19 2 19 0 0
11 Nani Rusnani 19790313 200701 2 020 Penata Muda/III.a PNS Perawat Pelaksana Lanjutan Induk 21 19 19 19 2 19 0 0
12 Muslikah 19750412 199803 2 004 Penata Muda/III.a PNS Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan Induk 21 20 20 20 1 20 0 0
13 Kesi Mus Wita 19810828 200801 2 017 Penata Muda/III.a PNS Perawat Pelaksana Lanjutan Induk 21 19 19 19 2 19 0 0
14 Nikmatun Khasanah 19760105 200604 2 009 Pengatur Tk.I/II.d PNS Bidan Pelaksana Desa Tp. Jaya 21 21 21 21 0 21 0 0
15 Sriyat 19770920 200801 2 016 Pengatur/II.c PNS Pengadministrasi Umum Induk 21 20 20 20 1 20 0 0
16 Helmi Raulida 19900915 200903 2 001 Pengatur/II.c PNS Pranata Labkes Pelaksana Induk 21 21 21 21 0 21 0 0
17 Romauli Hutabarat 19841002 201704 2 007 Pengatur/II.c CPNS Bidan Pelaksanan Induk 21 21 21 21 0 21 0 0
18 Ledi Eliani 19850106 201704 2 007 Pengatur/II.c CPNS Bidan Pelaksanan Desa Sei.Kuning 21 21 21 21 0 21 0 0
19 Dara Dewi Puspita 19881225 201704 2 008 Pengatur/II.c CPNS Bidan Pelaksanan Desa Bn.Tapung 21 21 21 21 0 21 0 0
20 Misna Sari 19881102 201704 2 005 Pengatur/II.c CPNS Bidan Pelaksanan Induk 21 23 23 23 0 21 0 0
21 Rini 19880630 201704 2 008 Pengatur/II.c CPNS Bidan Pelaksanan Induk 21 21 21 21 0 21 0 0
22 Mera Wat 04.4.032806 _ PTT Bidan Pelaksanan Induk 21 21 21 21 0 21 0 0
23 Dedi Honor Sopir Induk 21 18 18 18 3 18 0 0
24 Denni Nopelina Honor CS Induk 21 21 21 21 0 21 0 0
25 Isa Diat TKS Bidan Induk 21 21 21 21 0 21 0 0
26 Uce Saepudin Honor CS Induk 21 21 21 21 0 21 0 0

Dayo,26 Juli 2017


Kepala UPTD Puskesmas Tandun II
H.MUHAMAD TAUPIQ, SKM. M.Kes
NIP.19710714 199101 1 001
Sakit TK Ket

15 16 17
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
18 Juli pindahan dari pkm Tdn 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
M.Kes