Anda di halaman 1dari 2

Lampiran:

Denah Dapur RS Kurnia Serang

R7 R8

R1
R5 R6

R4d R3a R2a


R2d

R4b R2b
R4 R3 R2

R4a R3b
R4c R2c
R2e
Ket:

R1: Ruang penerimaan bahan makanan

R2: Ruang pengolahan

R2a: Ruang pengolahan makanan pokok

R2b: Ruang persiapan bahan makanan

R2c: Ruang pengolahan makanan

R2d:Ruang penyimpanan basah

R2e: Ruang pencucian bahan makanan

R3: Ruang Makanan Jadi

R3a: Ruang kepala Instalasi Gizi

R3b: Ruang pemorsian makanan

R4: Ruang Cuci

R4a: kamar mandi

R4b: Ruang cuci peralatan masak

R4c: Ruang cuci peralatan makan pasien

R4d: Ruang Penyimpanan peralatan masak

R5: Ruang penyimpanan Trolley

R6: Gudang peralatan

R7: Gudang kebersihan

R8: Gudang Penyimpanan bahan makanan kering