Anda di halaman 1dari 104

fbm@Copyright2017

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan/Linus
SK Bandar Sandakan, Sabah
Tahun ________

Tarikh:
Hari/Minggu:
Masa/Tempoh:
Kelas:
Jumlah Murid: _____ orang
Matapelajaran: Numerasi Matematik

Nama Murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 7 13
2 8 14
3 9 15
4 10
5 11
6 12
Tema/Tajuk Nombor
Kemahiran Pemulihan 1.1 Mengkelaskan benda konkrit dan semi konkrit.
Modul Pengajaran Numerasi Asas 1 Unit 1 Nombor bulat hingga 10
Konstruk Numerasi 1 Keupayaan pra nombor dan mengenal angka
Kemahiran Numerasi 1.1 Menyatakan kuantiti secara intuitif
Standard Kandungan 1.1.1 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit, sama banyak atau tidak sama banyak dan
lebih atau kurang secara :
a. kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek.
b. membandingkan dua kumpulan secara padanan.
c. pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan objek.
fbm@Copyright2017

Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:


Mengkelaskan benda konkrit dan semi konkrit.
Menyatakan kuantiti secara intuitif
Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit, sama banyak atau tidak sama banyak dan
lebih atau kurang secara :
a. kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek.
b. membandingkan dua kumpulan secara padanan.
c. pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan objek.
Pengetahuan sedia ada Murid mengenal benda-benda konkrit dan semi kokrit.
Bahan Bantu Belajar kad gambar, laptop, LcD, skrin putih, slaid powerpoint, pembilang, lego pelbagai bentuk, peta buih berganda, Modul aktiviti
I-think Numerasi Asas 1 Unit 1.
Elemen Merentas Kurikulum Sains
KBAT Peta Buih Berganda, Think Pair Share, permainan
Pengisian kuikulum Nilai: berdikari, kerjasama Ilmu: Bahasa kaedah/Teknik: didik hibur, penyoalan, penilaian

Langkah Pembelajaran Kandungan Aktiviti pengajaran dan p Catatan Rujukan


set
Induksi kad gambar 1 Guru memaparkan sekeping gambar pada skrin putih. (dua orang
(5 minit) murid mengangkat buku teks. )
"Gambar apakah ini?"
"Murid manakah yang membawa buku teks paling banyak?"
"Murid manakah yang membawa buku teks paling sedikit?"
Langkah 1 Aktiviti PAK21: Peta 2 Guru memaparkan slaid Peta Buih Berganda di skrin putih. Guru
(10min) I-Think juga mengeluarkan dua kumpulan pembilang dan minta murid
membandingkan antara dua kumpulan pembilang tersebut dengan
mengplikasikan peta buih berganda.
Langkah 2 Aktiviti PAK21: 5 Guru menyediakan dua set pembilang yang sama saiz dan berlainan
(10min) Think-Pair-Share warna dalam bilangan yang berbeza kepada setiap murid. Guru
fbm@Copyright2017

meminta murid membanding bilangan pembilang tersebut mengikut


warna secara padanan.
Murid diberi masa 3 minit untuk berfikir dan selepas itu
murid akan berkongsi idea dengan pasangan selama 3 minit.
Seterusnya mereka berkongsi idea dengan keseluruhan kelas.
Guru membimbing murid mencapai kesimpulan bahawa dua kumpulan
objek boleh dibandingkan secara padanan/pasangan. Kumpulan
yang mana objeknya tiada pasangan adalah kumpulan
yang banyak.
Langkah 3 Aktiviti PAK21: 6 Guru melakar satu bulatan besar di atas lantai simen.
(10min) Permainan Guru meletakkan lego pelbagai bentuk di dalam bulatan tersebut.
Apabila wisel di tiup kumpulan A akan berlari masuk dalam
bulatan dan mengumpul lego piramid sahaja dalam masa dua minit.
Seterusnya kumpulan lain untuk bentuk-bentuk kubus dan segiempat tepat.
Kumpul dan banding semula dapatan murid untuk menyatakan
kumpulan yang paling banyak, paling sedikit dan sama banyak.
Langkah 4 Aktiviti Pengukuhan 7 Murid diminta menyatakan kuantiti melalui perbandingan
(10min) Lembaran kerja menggunakan secara padanan, lebih banyak atau banyak atau sedikit,
Modul I-think Cikgu Feli (Buku Aktiviti I-think Numerasi Asas 1 Unit 1)
Kemudian minta murid melekatkan lembaran
Refleksi tersebut di dalam buku latihan.
Penutup kuiz menguji minda 8 Guru menyoal secara lisan. Murid yang dapat menjawab
(10min) dengan betul akan menambah 1 lagi token ekonomi terkumpul.
_____/______ murid mencapai objektif
____ /______ murid belum mencapai objektif

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Tindakan susulan untuk mengatasi masalah murid:
______________________________________________________________________________________________
fbm@Copyright2017

______________________________________________________________________________________________
fbm@Copyright2017

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan/Linus
SK Bandar Sandakan, Sabah
Tahun ________

Tarikh:
Hari/Minggu:
Masa/Tempoh:
Kelas:
Jumlah Murid: ______ orang
Matapelajaran: Numerasi Matematik

Nama Murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 7 13
2 8 14
3 9 15
4 10
5 11
6 12
Tema/Tajuk Nombor
Kemahiran Pemulihan 3.2 Mengenal angka.
Modul Pengajaran Numerasi Asas 1 Unit 1 Nombor bulat hingga 10
Konstruk Numerasi 1 Keupayaan pra nombor dan mengenal angka
Kemahiran Numerasi 1.2 Menyebut nombor 1 hingga 9
Standard Kandungan 1.2.4 Menamakan nombor hingga 100
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Mengenal angka.
Menyebut nombor 1 hingga 9
Menamakan nombor hingga 100
Pengetahuan sedia ada Menyatakan kuantiti secara intuitif
fbm@Copyright2017

Bahan Bantu Belajar Laptop, Lcd, slaid Powerpoint, lagu, gelung rotan, Modul aktivti I-think maps skill Numerasi Asas 1 unit 1

KBAT Peta bulatan, stesen, riadah sambil belajar


Elemen Merentas Kurikulum Sains
Pengisian kuikulum Nilai: berdikari, kerjasama Ilmu: Bahasa kaedah/Teknik: didik hibur, penyoalan, penilaian
Langkah Pembelajaran Kandungan Aktiviti pengajaran dan p Catatan Rujukan
set
Induksi Nyanyian lagu 1 Guru membimbing murid menyanyikan lagu 'sayang semuanya'
(5 minit) sambil menunjukkan bilangan jari mengikut senikata lagu.
Guru memaparkan senikata tersebut di skrin putih.
Langkah 1 Aktiviti PAK21: Peta 2 Guru memaparkan slaid Peta Bulatan di skrin putih. Guru
(10min) I-Think meminta murid menyebut nombor-nombor satu hingga sembilan
di dalam peta bulatan tersebut. Kemudian guru memaparkan
satu lagi peta bulatan lain dan bimbing murid menyebut
nombor-nombor satu hingga satu ratus di dalam peta tersebut.
Langkah 2 Aktiviti PAK21: 5 Guru menyediakan dua stesen.
(10min) Stesen Stesen pertama : 9 gelung rotan (nombor 1 hingga 9)
Stesen kedua: 9 gelung rotan (mana mana nombor 10 hingga 100)
Murid diminta melompat dari gelung rotan ke gelung rotan yang
seterusnya sambil menyebut dengan kuat nombor-nombor
yang terdapat dalam gelung rotan.
Langkah 3 Aktiviti PAK21: 6 Guru memperdengarkan murid satu lagu. Murid diminta membentuk
(10min) Riadah sambil belajar kumpulan dengan bilangan ahli yang betul mengikut senikata lagu.
Murid diminta membuat pergerakan mengikut senikata lagu irama
poco-poco.
"melenggang ke kiri
melenggang ke kanan
melenggang ke hadapan dan ke belakang
pusing ke kanan
ayuh buat kumpulan (sebut samada 1 hingga 9)"
fbm@Copyright2017

Langkah 4 Aktiviti Pengukuhan 7 Murid diminta menyebut dan mewarna nombor-nombor satu hingga 9
(10min) Lembaran kerja menggunakan dan nombor-nombor 10 hingga 100.
Modul I-think Cikgu Feli (Buku Aktiviti I-think Numerasi Asas 1 Unit 1)
Kemudian minta murid melekatkan lembaran
Refleksi tersebut di dalam buku latihan.
Penutup kuiz menguji minda 8 Guru menyoal secara lisan. Murid yang dapat menjawab
(10min) dengan betul akan menambah 1 lagi token ekonomi terkumpul.
_____/______ murid mencapai objektif
____ /______ murid belum mencapai objektif

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Tindakan susulan untuk mengatasi masalah murid:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan/Linus
SK Bandar Sandakan, Sabah
Tahun __________

Tarikh:
Hari/Minggu:
Masa/Tempoh:
Kelas:
Jumlah Murid: _______ orang
Matapelajaran: Numerasi Matematik

Nama Murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 7 13
2 8 14
3 9 15
4 10
5 11
6 12
Tema/Tajuk Nombor
Kemahiran Pemulihan 3.2 Mengenal angka.
Modul Pengajaran Numerasi Asas 1 Unit 1 Nombor bulat hingga 10
Konstruk Numerasi 1 Keupayaan pra nombor dan mengenal angka
Kemahiran Numerasi 1.3 Mengenal pasti angka, 1 hingga 9
Standard Kandungan 1.2.4 Menamakan nombor hingga 100
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Mengenal angka.
Mengenal pasti angka, 1 hingga 9
Menamkan nombor hingga 100
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh menyebut nombor 1 hingga 9
fbm@Copyright2018

Bahan Bantu Belajar Laptop, Lcd, slaid Powerpoint, lagu, majalah, gam, gunting, kad angka, Modul aktivti I-think maps skill Numerasi Asas 1 unit 1,
kertas mahjong.
KBAT Peta Bulatan, inkuiri penemuan, riadah sambil belajar
Elemen Merentas kurikulum Sains
Pengisian kuikulum Nilai: berdikari, kerjasama Ilmu: Bahasa kaedah/Teknik: didik hibur, penyoalan, penilaian
Langkah Pembelajaran Kandungan Aktiviti pengajaran dan p Catatan Rujukan
set
Induksi Nyanyian lagu 1 Guru membimbing murid menyanyikan lagu 'sayang semuanya'
(5 minit) sambil menunjukkan kad angka mengikut senikata lagu.
Guru memaparkan senikata tersebut di skrin putih.
Langkah 1 Aktiviti PAK21: Peta 2 Guru memaparkan slaid Peta Bulatan di skrin putih. Guru
(10min) I-Think meminta murid megenalpasti nombor-nombor satu hingga sembilan
di dalam peta bulatan tersebut. Kemudian guru memaparkan
satu lagi peta bulatan lain dan bimbing murid mengenalpasti
nombor-nombor satu hingga satu ratus di dalam peta tersebut.
Langkah 2 Aktiviti PAK21: 5 Guru menyediakan banyak suratkhabar lama, majalah dan buletin.
(10min) inkuiri penemuan Murid dibekalkan dengan gam, gunting, kertas mahjong dalam
kumpulan. Guru meminta murid mencari, menggunting nombor-
nombor satu hingga sembilan untuk ditampal pada kertas
mahjong. Kemudian cari lagi nombor-nombor 10 hingga 100
untuk ditampal pada muka belakang kertas mahjomg.
Hasil dapatan mereka di tampal di papan kenyataan.
Langkah 3 Aktiviti PAK21: 6 Guru memperdengarkan murid satu lagu. Murid diminta menunjuk
(10min) Riadah sambil belajar kad angka dengan nombor yang betul mengikut senikata lagu.
Murid diminta membuat pergerakan mengikut senikata lagu irama
poco-poco.
"melenggang ke kiri
melenggang ke kanan
melenggang ke hadapan dan ke belakang
pusing ke kanan
fbm@Copyright2018

ayuh tunjuk kad (tunjuk kad samada 1 hingga 9)"


Langkah 4 Aktiviti Pengukuhan 7 Murid diminta mewarna nombor-nombor satu hingga 9 dan
(10min) Lembaran kerja menggunakan nombor-nombor 10 hingga 100.
Modul I-think Cikgu Feli (Buku Aktiviti I-think Numerasi Asas 1 Unit 1)
Kemudian minta murid melekatkan lembaran
tersebut di dalam buku latihan.
Penutup kuiz menguji minda 8 Guru menyoal secara lisan. Murid yang dapat menjawab
(10min) dengan betul akan menambah 1 lagi token ekonomi terkumpul.
_____/______ murid mencapai objektif
____ /______ murid belum mencapai objektif

Refleksi ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Tindakan susulan untuk mengatasi masalah murid:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
fbm@Copyrigt2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan/Linus
SK Bandar Sandakan, Sabah
Tahun _________

Tarikh:
Hari/Minggu:
Masa/Tempoh:
Kelas:
Jumlah Murid: ______ orang
Matapelajaran: Numerasi Matematik

Nama Murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 7 13
2 8 14
3 9 15
4 10
5 11
6 12
Tema/Tajuk Nombor
Kemahiran Pemulihan 14.3 Melengkapkan nombor secara membilang satu-satu.
Modul Pengajaran Numerasi Asas 1 Unit 1 Nombor bulat hingga 10
Konstruk Numerasi 1 Keupayaan pra nombor dan mengenal angka
Kemahiran Numerasi 1.4 Membilang objek dalam kumpulan, 1 hingga 9
Standard Kandungan 1.2.1 Membilang objek dalam kumpulan, 1 hingga 100
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Melengkapkan nombor secara membilang satu-satu.
Membilang objek dalam kumpulan, 1 hingga 9
Membilang objek dalam kumpulan, 1 hingga 100
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh mengenal pasti angka 1 hingga 9
fbm@Copyrigt2018

Bahan Bantu Belajar Laptop, Lcd, slaid Powerpoint, peta titi, alat tulis, kad angka, Modul aktivti I-think maps skill Numerasi Asas 1 unit 1,
kertas mahjong, objek maujud.
KBAT Peta Titi, kajian lapangan, Hot seat
Elemen Merentas kurikulum Sains
Pengisian kuikulum Nilai: berdikari, kerjasama Ilmu: Bahasa kaedah/Teknik: didik hibur, penyoalan, penilaian
Langkah Pembelajaran Kandungan Aktiviti pengajaran dan p Catatan Rujukan
set
Induksi membilang alat tulis sendiri 1 Guru meminta murid mengeluarkan alat tulis yang mereka bawa.
(5 minit) Guru menyebut nama alat tulis seperti pensel, pemadam, pembaris
dan murid menyatakan bilangan yang mereka ada.
Langkah 1 Aktiviti PAK21: Peta 2 Guru memaparkan slaid Peta Titi di skrin putih. Guru
(10min) I-Think meminta murid memadan nombor-nombor satu hingga sembilan
dengan bilangan yang betul. Kemudian guru memaparkan
satu lagi peta Titi lain dan bimbing murid membuat padanan
nombor dan bilangan bagi angka-angk 10 hingga 100.
Langkah 2 Aktiviti PAK21: 5 Guru membawa murid berjalan di kawasan sekolah. Setiap kumpulan
(10min) Kajian lapangan diberi sekeping kad nombor. Cth; nombor 5. Kumpulan tersebut hendaklah
mengumpulkan pelbagai objek kecil atau ringan yang sama jenis
dalam bilangan lima seperti daun, batu kecil dan sebagainya.
Murid diminta melekatkan objek dengan kemas dan cantik di
atas kertas mahjong. Hasil dapatan di bawa balik ke kelas
untuk dibentang dan dilekatkan di papan kenyataan.
Langkah 3 Aktiviti PAK21: 6 Aktiviti susulan selepas murid membuat kajian lapangan, satu
(10min) Hot Seat kumpulan yang terbaik akan dipilih untuk duduk di kerusi-kerusi
yang disediakan dan menjadi pakar untuk menjawab segala
soalan yang dilontarkan oleh murid lain,
Contohnya: Guru telah membekalkan kumpulan tersebut dengan
butang baju yang mencukupi. Mereka hendaklah menunjukkan
bilangan yang ditunjukkan dalam kad oleh murid lain.
Nombor-nombor tersebut ialah dari 1 hinng 9. Dan diselitkan
fbm@Copyrigt2018

dengan nombor-nombor 10 hingga 100.


Langkah 4 Aktiviti Pengukuhan 7 Murid diminta membilang objek dalam kumpulan 1 hingga 9
(10min) Lembaran kerja menggunakan dan nombor-nombor 10 hingga 100.
Modul I-think Cikgu Feli (Buku Aktiviti I-think Numerasi Asas 1 Unit 1)
Kemudian minta murid melekatkan lembaran
Refleksi tersebut di dalam buku latihan.
Penutup kuiz menguji minda 8 Guru menyoal secara lisan. Murid yang dapat menjawab
(10min) dengan betul akan menambah 1 lagi token ekonomi terkumpul.
_____/______ murid mencapai objektif
____ /______ murid belum mencapai objektif

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Tindakan susulan untuk mengatasi masalah ini:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan/Linus
SK Bandar Sandakan, Sabah
Tahun ________

Tarikh:
Hari/Minggu:
Masa/Tempoh:
Kelas:
Jumlah Murid: ______orang
Matapelajaran: Numerasi Matematik

Nama Murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 7 13
2 8 14
3 9 15
4 10
5 11
6 12
Tema/Tajuk Nombor
Kemahiran Pemulihan 14.2 Menulis angka.
Modul Pengajaran Numerasi Asas 1 Unit 1 Nombor bulat hingga 10
Konstruk Numerasi 1 Keupayaan pra nombor dan mengenal angka
Kemahiran Numerasi 1.5 Menulis angka 1 hingga 9
Standard Kandungan 1.3.1 Menulis nombor hingga 100 dalam angka.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Menulis angka.
Menulis angka 1 hingga 9
Menulis nombor hingga 100 dalam angka.
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh membilang objek dalam kumpulan 1 hingga 9
fbm@Copyright2018

Bahan Bantu Belajar pasir, tepung, dulang, laptop, slaid powerpoint, jari tangan, peta pokok, pen marker, papan tulis individu, kad bergambar, gam gunting,
sekeping kad nombor, sekeping kertas lukisan, kain perca, buku aktiviti numerasi i-think maps skill unit 1, buku modul murid, token bintang
KBAT Peta Pokok, Hot seat, permainan
Pengisian kuikulum Nilai: berdikari, kerjasama Ilmu: Bahasa kaedah/Teknik: didik hibur, penyoalan, penilaian
Langkah Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Pembelajaran Guru menyediakan tepung dan pasir dalam BBM:
Set Induksi latihan pra tulis dulang. Murid diminta melakardengan jari pasir, tepung, dulang,
(_5_ minit) angka-angka seperti yang ditunjukkan laptop, slaid powerpoint
dalam slaid powerpoint. jari tangan
Guru menunjukkan teknik yang betul untuk
menulis angka tersebut di papan tulis. KB: Menghubungkait

*langkah diulangi untuk semua nombor 1 Nilai: peka


hingga 9.
Langkah 1 Guru memaparkan peta pokok di p BBM:
(___ minit) lembut.(kad manila ukuran 3x3 kaki). peta pokok, pen marker
Menerapkan teknik Murid melengkapkan peta pokok dengan
Pengajaran peta pemikiran menulis angka-angka 1 hingga 9. KB: Menjana idea
Ithink (KBAT)
Nilai:tekun

Langkah 2 Guru mengedarkan papan tulis individu, BBM:


(___ minit) pen marker dan kad bergambar kepada papan tulis individu, pen
soaljawab dengan rakan setiap pasangan. marker, kad bergambar
Aktiviti Aktiviti PAK21: Murid diminta membilang jumlah objek pada
berpasangan Hot seat kad bergambar tersebut dan menuliskan KB: Membuat perkaitan
angkanya di papan tulis individu dengan
teknik yang betul. Nilai:Kerjasama,disiplin
*langkah diulang untuk nombor-nombor lain
Langkah 3 Murid diminta menghasilkan kolaj angka BBM:
fbm@Copyright2018

(___ minit) pada kertas lukisan masing-masing. gam, gunting, sekeping


membina kolaj kad nombor, sekeping
Bermain Hasil kerja yang terbaik dipamerkan di kertas lukisan, kain perca
sambil belajar papan kenyataan kelas.
KB:Menjana idea

Nilai:Peka,disiplin
Langkah 4 Sambung titik dan latihan Murid melengkapkan tugasan dala BBM:
(___ minit) pra tulis angka Buku aktiviti numerasi I-think maps skill Buku aktiviti Numerasi
unit 1 (m/s 23 hingga 37) I-think maps skill unit 1
Bimbingan kepada murid lemah (Markah penuh:9)
Tulis angka yang mewakili Semakan guru
Aktiviti jumlah objek Pembetulan oleh murid sekiranya perlu KB:Membuat perkaitan
Pengukuhan sesuai Pembahagian markah dan pujian
Nilai:tekun

Penutup Guru menyoal murid satu persatu BBM:


(_5__ minit) kuiz menguji minda untukmenulis angka yang disebutkan oleh soalan kuiz, token bintang
guru secara rawak pada papan tulis individuBuku Modul Murid Asas 1
Murid yang dapat menjawab dengan baik
akan memperolehi satu token ganjaran.

Pemberian kerja rumah Menggunakan buku modul murid numerasi KB:Membuat perkaitan
Asas 1 yang dibekalkan oleh KPM
(m/s 32) Nilai:tekun

Refleksi

_____/______ murid mencapai objektif


____ /______ murid belum mencapai objektif
fbm@Copyright2018

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Tindakan susulan untuk mengatasi masalah ini:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan/Linus
SK Bandar Sandakan, Sabah
Tahun ________

Tarikh:
Hari/Minggu:
Masa/Tempoh:
Kelas:
Jumlah Murid: _____ orang
Matapelajaran: Numerasi Matematik

Nama Murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 7 13
2 8 14
3 9 15
4 10
5 11
6 12
Tema/Tajuk Nombor
Kemahiran Pemulihan 14.1 Menamakan nombor dalam bentuk perkataan.
Modul Pengajaran Numerasi Asas 1 Unit 1 Nombor bulat hingga 10
Konstruk Numerasi 1 Keupayaan pra nombor dan mengenal angka
Kemahiran Numerasi 1.6 membaca nombor dalam perkataan 'satu' hingga 'sembilan'
Standard Kandungan 1.2.5 Menamakan nombor hingga 100 dalam perkataan.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Menulis nombor dalam bentuk perkataan.
Membaca nombor dalam perkataan 'satu' hingga 'sembilan'
Menamakan nombor hingga 100 dalam perkataan.
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh menulis angka 'satu' hingga 'sembilan'
fbm@Copyright2018

Bahan Bantu Belajar lagu, kad perkataan, peta titi, papan lembut, paku tekan, set kad perkataan, lembaran kerja, lagu
KBAT Peta Titi, Gallery walk, permainan
Elemen merentas kurikulum Sains
Pengisian kuikulum Nilai: berdikari, kerjasama Ilmu: Bahasa kaedah/Teknik: didik hibur, penyoalan, penilaian
Langkah Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Pembelajaran satu,satu saya sayang ibu Murid menyanyikan lagu 'sayang semuanya'BBM:
Set Induksi dua,dua saya sayang bapa sambil menunjukkan kad perkataan lagu, kad perkataan
tiga, empat sayang adik kakak berdasarkan senikata lagu, mengeja dan
satu, dua, tiga, empat sayang menyebutnya.
semuanya

lima, lima saya sayang cikgu


(_5_ minit) enam, tujuh saya sayang kamu
lapan, sembilan saya sayang dia KB: Menghubungkait
satu hingga sembilan
sayang semuanya Nilai: peka
Langkah 1 guru memaparkan peta titi di papa BBM:
(___ minit) lembut.(kad manila ukuran 6x3 kaki). peta titi, kad perkataan,
Menerapkan teknik Guru melekat nombor bulat hingga 9 papan lembut, paku tekan
Pengajaran peta pemikiran di dalam peta titi.
Ithink (KBAT)
Guru meminta murid melekatkan kad
perkataan bagi angka-angka tersebut
di dalam peta titi dengan betul untuk KB: Menjana idea
menunjukkan analogi hubungan diantara
angka dan perkataan.

Langkah 2 Murid membentuk kumpulan (4 orang). Gur BBM:


(___ minit) meminta murid menunjuk kepada kad kad perkataan
Mencari kad perkataan perkataan yang digantung pada tempat yang
fbm@Copyright2018

Aktiviti berbeza dalam bilik darjah untuk nombor-


berkumpulan Aktiviti PAK21: nombor yang disebutkan secara rawak. KB: Membuat perkaitan
Gallery walk
Nilai:Kerjasama,disiplin
Langkah 3 Guru menyediakan satu set kad perkataan BBM:
(___ minit) Aktiviti PAK21: kepada setiap murid. Murid diminta set kad perkataan
Permainan menyusun dengan pantas kad-kad perkataan
susun kad perkataan tersebut mengikut urutan daripada 'satu'
Bermain hingga 'sembilan'. KB:Menjana idea
Sambil Belajar Murid yang paling pantas menyusun kad
perkataan dengan betul dikira sebagai
pemenang. Nilai:tekun
Langkah 4 Murid melengkapkan tugasan dala BBM:
(___ minit) warnakan pasangan lembaran kerja yang diberikan. lembaran kerja
angka dan perkataan
yang betul Bimbingan kepada murid lemah (Markah penuh:9)
Semakan guru
Aktiviti Pembetulan oleh murid sekiranya perlu KB:Membuat perkaitan
Pengukuhan Pembahagian markah dan pujian
Nilai:tekun
Penutup Murid menyanyikan semula lagu 's BBM:
(_5__ minit) nyanyian lagu semuanya' lagu

Buku Modul Murid Asas 1

Pemberian kerja rumah Menggunakan buku modul murid numerasi KB:Membuat perkaitan
Asas 1 yang dibekalkan oleh KPM
(m/s 27 hingga 31) Nilai:tekun

Refleksi
fbm@Copyright2018

_____/______ murid mencapai objektif


____ /______ murid belum mencapai objektif
Tindakan susulan untuk mengatasi masalah ini;
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
fbm2Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan/Linus
SK Bandar Sandakan, Sabah
Tahun _________

Tarikh:
Hari/Minggu:
Masa/Tempoh:
Kelas:______Bakawali
Jumlah Murid: _____orang
Matapelajaran: Numerasi Matematik

Nama Murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 7 13
2 8 14
3 9 15
4 10
5 11
6 12
Tema/Tajuk Nombor
Kemahiran Pemulihan 14.4 Menulis nombor dalam bentuk perkataan.
Modul Pengajaran Numerasi Asas 1 Unit 1 Nombor bulat hingga 10
Konstruk Numerasi 1 Keupayaan pra nombor dan mengenal angka
Kemahiran Numerasi 1.7 Menulis nombor dalam perkataan 'satu' hingga 'sembilan'
Standard Kandungan 1.3.2 Menulis nombor hingga 100 dalam perkataan.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Menulis nombor dalam bentuk perkataan.
Menulis nombor dalam perkataan 'satu' hingga 'sembilan'
Menulis nombor hingga 100 dalam perkataan.
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh membaca nombor dalam perkataan 'satu' hingga 'sembilan'
fbm2Copyright2018

Bahan Bantu Belajar kad perkataan, peta titi, kad angka, pensel, papan tulis individu, pen marker, set kad bergambar, puzzle, soalan kuiz,
token bintang, Buku aktiviti numerasi I-think maps skill unit 1, buku modul murid asas 1.
KBAT Peta Titi, Hot seat, Permainan
Elemen merentas kurikulum Sains
Pengisian kuikulum Nilai: berdikari, kerjasama Ilmu: Bahasa kaedah/Teknik: didik hibur, penyoalan, penilaian
Langkah Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Pembelajaran Guru mengedarkan kad perkataan bermula BBM:
Set Induksi latihan pra tulis daripada 'satu' kepada murid pertama. perkataan 'satu' hingga
(_5_ minit) Murid tersebut diminta meraba dengan jarisembilan' dibuat daripada
di atas perkataan kesat pada kad itu. span kasar dan dilekat
Murid kemudian mengeja dan menyebutnyadi atas kad manila.
Kemudian kad itu diberikan kepada murid
kedua hingga murid yang terakhir. KB: Menghubungkait

Guru mengaitkan aktiviti tersebut dengan


menulis angka dalam perkataan.
Nilai: peka
Langkah 1 Guru memaparkan peta titi di pap BBM:
(___ minit) lembut.(kad manila ukuran 6x3 kaki). peta titi, kad angka,
Menerapkan teknik Murid melengkapkan peta titi dengan pensel
Pengajaran peta pemikiran menulis perkataan bagi setiap angka yang
Ithink (KBAT) dilekat dalam peta titi. KB: Menjana idea
Contohnya: perkataan 'satu' ditulis di
bawah angka '1' dan seterusnya untuk
menunjukan analogi hubungan antara
angka dan perkataan. Nilai:tekun
Langkah 2 Guru mengedarkan papan tulis individu, BBM:
(___ minit) pen marker dan kad bergambar kepada papan tulis individu, pen
soaljawab dengan rakan setiap pasangan. marker, set kad bergambar
Aktiviti "Berapa ekor burung yang kamu nampak?
fbm2Copyright2018

berpasangan Aktiviti PAK21: eja..(sebutkan nombornya} KB: Membuat perkaitan


Hot seat tuliskan nombor…(sebutkan nombornya)
pada papan tulis individu. Nilai:Kerjasama,disiplin
*ulang dengan kad gambar yang lain pula.
Langkah 3 Murid diminta menyusun semula puzzle ataBBM:
(___ minit) Aktiviti PAK21: kad abjad yang disusun secara rawak untukpuzzle
Permainan membentuk perkataan seperti berikut:
puzzle
Bermain KB:Menjana idea
Sambil Belajar
Nilai:Peka,disiplin
Langkah 4 Tulis angka dalam perkataan. Murid melengkapkan tugasan dala BBM:
(___ minit) Pilih jawapan yang Buku aktiviti numerasi I-think maps skill Buku aktiviti Numerasi
sesuai unit 1 (m/s 38,39,40) I-think maps skill unit 1
Bimbingan kepada murid lemah (Markah penuh:8)
Semakan guru
Aktiviti Pembetulan oleh murid sekiranya perlu KB:Membuat perkaitan
Pengukuhan Pembahagian markah dan pujian
Nilai:tekun
Penutup Guru menyoal murid satu persatu BBM:
(_5__ minit) kuiz menguji minda untuk mengeja angka-angka yang disebutkasoalan kuiz, token bintang
oleh guru secara rawak. Buku Modul Murid Asas 1
Murid yang dapat menjawab dengan baik
akan memperolehi satu token ganjaran.

Pemberian kerja rumah Menggunakan buku modul murid numerasi KB:Membuat perkaitan
Asas 1 yang dibekalkan oleh KPM
(m/s 33 hingga 34) Nilai:tekun

Refleksi
fbm2Copyright2018

_____/______ murid mencapai objektif


____ /______ murid belum mencapai objektif
Tindakan susulan untuk mengatasi masalah ini:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan/Linus
SK Bandar Sandakan, Sabah
Tahun __________

Tarikh:
Hari/Minggu:
Masa/Tempoh:
Kelas:
Jumlah Murid: ______ orang
Matapelajaran: Numerasi Matematik

Nama Murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 7 13
2 8 14
3 9 15
4 10
5 11
6 12
Tema/Tajuk Nombor
Kemahiran Pemulihan 3.3 Mengenal nombor menaik, menurun dan di antara.
Modul Pengajaran Numerasi Asas 1 Unit 1 Nombor bulat hingga 10
Konstruk Numerasi 4 Keupayaan membuat seriasi
Kemahiran Numerasi 1.8 (a) Membilang satu-satu secara tertib menaik
Membilang satu-satu secara tertib menurun
Standard Kandungan 1.4 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Mengenal nombor menaik, menurun dan di antara.
Membilang satu-satu secara tertib menaik
Membilang satu-satu secara tertib menurun
fbm@Copyright2018

Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100.


Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh menulis nombor 1 hingga 9
Bahan Bantu Belajar set kad bertitik, papan lembut, paku tekan, dadu, peta titi, permainan dam ular,kertas A3, pensel, pembaris
buku aktiviti Numerasi ithink maps skill, buku modul murid numerasi asas 1.
KBAT Peta Alir, Permainan
Elemen merentas kurikulum Sains
Pengisian kuikulum Nilai: berdikari, kerjasama Ilmu: Bahasa kaedah/Teknik: didik hibur, penyoalan, penilaian
Langkah Pembelajaran Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
BBM:
Set Induksi aktiviti naik turun Guru mengajak murid-murid melakukan tangga sekolah
tangga sekolah aktiviti naik turun tangga sekolah selama
2 minit.
Murid-muird membilang 1 hingga 9 ketika
menaiki tangga manakala murid-murid
(_5_ minit) akan membilang 9 hingga 1 ketika
menuruni tangga. KB: Menghubungkait
Nilai: peka
Langkah 1 guru memaparkan peta alir di pap BBM:
(___ minit) lembut. (kad manila ukuran 6x3 kaki). peta alir, pensel,
Menerapkan teknik Murid diminta membilang titik pada setiap set kad bertitik
Pengajaran peta pemikiran kad dan melekatkan kad tersebut di dalam papan lembut, paku
Ithink (KBAT) peta alir mengikut bilangan titik yang tekan
paling sedikit hingga yang paling banyak.
guru memperkenalkan perkataan
'tertib menaik' KB: Menjana idea
Murid diminta menulis nombor dibawah
setiap kad untuk mewakili bilangan titik
pada kad tersebut dan kemudian
membilang secara tertib menaik daripada
1 hingga 9.
fbm@Copyright2018

Guru mengedarkan set kad bertitik yang


kedua. Murid diminta ulangi langkah di
atas dalam tertib menurun pula. Nilai: tekun
Langkah 2 Murid membina peta alir secara BBM:
(___ minit) berpasangan. kertas A3, pensel, pembaris
Membina peta alir Pembentangan dari pasangan murid yang
Aktiviti terpilih.
berpasangan KB: Membuat perkaitan
Nilai:Kerjasama,disiplin
Langkah 3 Murid bermain permainan dam ular untuk BBM:
(___ minit) Aktiviti PAK21: menukuhkan lagi kefahaman mereka tentanpermainan dam ular, dadu
Permainan konsep tertib menaik dan tertib menurun.
dam ular murid juga boleh membilang nombor dalam
Bermain urutan menaik atau menurun dalam KB:Menjana idea
Sambil Belajar permainan ini.
Nilai:Kerjasama,disiplin
Langkah 4 susunkan angka dn lukis bintik Murid melengkapkan tugasan dala BBM:
(___ minit) secara tertib menaik/menurun Buku aktiviti numerasi I-think maps skill Buku aktiviti Numerasi
unit 1 (m/s 41,42,43&44) I-think maps skill unit 1
Tuliskan angka Bimbingan kepada murid lemah (Markah penuh:18)
secara tertib menaik/menurun Semakan guru
Aktiviti Pembetulan oleh murid sekiranya perlu KB:Membuat perkaitan
Pengukuhan Pembahagian markah dan pujian

Nilai:tekun
Penutup Guru menyoal murid berkaitan ap BBM:
(_5__ minit) kuiz menguji minda nombor sebelum dan selepas suatu nombor.soalan kuiz, token bintang,
Murid yang boleh menjawab dengan betul Buku Modul Murid Asas 1
akan memperolehi token ganjaran.
fbm@Copyright2018

Pemberian kerja rumah Menggunakan buku modul murid numerasi


Asas 1 yang dibekalkan oleh KPM KB:Membuat perkaitan
(m/s 35 hingga 45) Nilai:tekun

Refleksi

_____/______ murid mencapai objektif


____ /______ murid belum mencapai objektif
Tindakan susulan untuk mengatasi masalah ini:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan/Linus
SK Bandar Sandakan, Sabah
Tahun ________

Tarikh:
Hari/Minggu:
Masa/Tempoh:
Kelas:
Jumlah Murid: _____-orang
Matapelajaran: Numerasi Matematik

Nama Murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 7 13
2 8 14
3 9 15
4 10
5 11
6 12
Tema/Tajuk Nombor
Kemahiran Pemulihan 3.2 Mengenal angka
Modul Pengajaran Numerasi Asas 1 Unit 1 Nombor bulat hingga 10
Konstruk Numerasi 1 Keupayaan pra nombor dan mengenal angka
Kemahiran Numerasi 1.9 (a) Menyebut nombor 0
Mengenal pasti angka '0'
menulis angka '0'
Membaca perkataan 'sifar'
Menulis perkataan 'sifar'
Standard Kandungan 1.2.5 Menamakan nombor hingga 100.
fbm@Copyright2018

Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:


Mengenal angka
Menyebut nombor 0
Mengenal pasti angka '0'
menulis angka '0'
Membaca perkataan 'sifar'
Menulis perkataan 'sifar'
Menamakan nombor hingga 100.
Pengetahuan sedia ada Murid sudah didedahkan dengan maksud 0
Bahan Bantu Belajar cawan, guli, kad nombor 1 hingga 9. kad nombor '0', kad perkataan 'sifar', benda di sekitar bilik darjah, peta titi, garis nombor
buku aktiviti Numerasi ithink maps skill, buku modul murid numerasi asas 1.
KBAT Peta Alir, Permainan
Elemen merentas kurikulum Sains
Pengisian kuikulum Nilai: berdikari, kerjasama Ilmu: Bahasa kaedah/Teknik: didik hibur, penyoalan, penilaian
Langkah Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Pembelajaran Guru menunjukkan tiga biji cawan berlabel BBM:
Set Induksi tiga cawan dan isinya A, B dan C. Cawan A dan B mengandungi cawan, guli
beberapa biji guli yang berbeza bilangnnya,
manakala cawan C dibiarkan kosong.

Guru memilih tiga orang murid dan memberikan


cawan tersebut kepada setiap orang. Murid
(_5_ minit) diminta mengeluarkan guli satu persatu dan
bilang bersama-sama dengan murid-murid KB: Menghubungkait
yang lain.
"Ada berapa biji guli di dalam cawan A?"
"Ada berapa biji guli di dalam cawan B?"
"Ada berapa biji guli di dalam cawan C?"
Murid menyatakan tiada apa-apa di dalam
fbm@Copyright2018

cawan C. Nilai: peka


Guru memperkenalkan 'tiada apa-apa'
sebagai 'sifar'
Langkah 1 guru memaparkan peta titi di pap BBM:
(___ minit) (kad manila ukuran 6x3 kaki). peta titi, kad angka 0,
Menerapkan teknik Murid melekat kad angka 0 dan kad kad perkataan sifar,
Pengajaran peta pemikiran perkataan sifar sebagai hubungan analogi kertas
Ithink (KBAT) di dalam peta titi.

Murid dimimta melakar angka 0 di udara dan


di belakang badan kawan mereka. KB: Menjana idea

Murid diminta mengeja, membaca dan


menulis perkataan sifar di atas kertas.

Langkah 2 Murid membentuk kumpulan (4 orang). GurBBM:


(___ minit) meminta murid mencari sebarang benda di benda di sekitar bilik
Aktiviti sekitar bilik darjah yang tiada apa-apa darjah
Aktiviti benda yang tiada apa-apa di dalanya.
berkumpulan di dalamnya KB: Membuat perkaitan

Nilai:Kerjasama,disiplin

Langkah 3 Guru meletakkan garis nombor kosong BBM:


(___ minit) Aktiviti PAK21: bersaiz (6x3 kaki) pada papan lembut. garis nombor,papan lembut,
Permainan Murid diminta menandakan kedudukan paku tekan
garis nombor nombor 1 hingga 9 yang disebutkan oleh
Bermain guru secara rawak. Kemudian guru KB:Menjana idea
Sambil Belajar menunjukkan kedudukan nombor '0' pada
fbm@Copyright2018

garis nombor tersebut.

Langkah 4 warnakan kumpulan objek Murid melengkapkan tugasan dala BBM:


(___ minit) yang sepadan dengan nombor 0 Buku aktiviti numerasi I-think maps skill Buku aktiviti Numerasi
unit 1 (m/s 47,49,50) I-think maps skill unit 1
Tuliskan persamaan dan perbezaanBimbingan kepada murid lemah (Markah penuh:13)
angka 0 dan 10 Semakan guru
Aktiviti Pembetulan oleh murid sekiranya perlu KB:Membuat perkaitan
Pengukuhan Sambung titik, Pembahagian markah dan pujian
warnakan
angka 0 dalam perkataan Nilai:tekun
Penutup Murid menyanyikan semula lagu 's BBM:
(_5__ minit) nyanyian lagu semuanya' lagu

Buku Modul Murid Asas 1

Pemberian kerja rumah Menggunakan buku modul murid numerasi KB:Membuat perkaitan
Asas 1 yang dibekalkan oleh KPM
(m/s 46 hingga 49) Nilai:tekun

Refleksi

_____/______ murid mencapai objektif


____ /______ murid belum mencapai objektif
Tindakan susulan untuk mengatasi masalah ini:
________________________________________________________________________________
fbm@Copyright2018

_________________________________________________________________________________
fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan/Linus
SK Bandar Sandakan, Sabah
Tahun _______

Tarikh:
Hari/Minggu:
Masa/Tempoh:
Kelas:
Jumlah Murid: _____ orang
Matapelajaran: Numerasi Matematik

Nama Murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 7 13
2 8 14
3 9 15
4 10
5 11
6 12
Tema/Tajuk Nombor
Kemahiran Pemulihan 3.2 Memgenal angka
Modul Pengajaran Numerasi Asas 1 Unit 1 Nombor bulat hingga 10
Konstruk Numerasi 1 Keupayaan pra nombor dan mengenal angka
Kemahiran Numerasi 1.9 (b) Menyebut nombor 10
Mengenal pasti angka '10'
Membilang objek dalam kumpulan hingga 100.
Membaca perkataan 'sepuluh'
Menulis perkataan 'sepuluh'
Standard Kandungan 1.2.1 Membilang objek dalam kumpulan hingga '10'
fbm@Copyright2018

Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:


Mengenal angka
Menyebut nombor 10
Mengenal pasti angka '10'
Membilang objek dalam kumpulan hingga '10'
Menulis perkataan 'sepuluh'
Menulis perkataan 'sepuluh'
Membilang objek dalam kumpulan hingga '10'
Pengetahuan sedia ada Murid sudah mengenal angka 0
Elemen merentas kurikulumSains
Bahan Bantu Belajar sida, kad nombor 1 hingga 9. kad nombor '10', kad perkataan 'sepuluh', objek di sekitar bilik darjah, peta alir, garis nombor,
buku aktiviti Numerasi ithink maps skill, buku modul murid numerasi asas 1.
KBAT Peta Alir, inkuiri penemuan
Pengisian kuikulum Nilai: berdikari, kerjasama Ilmu: Bahasa kaedah/Teknik: didik hibur, penyoalan, penilaian
Langkah Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Pembelajaran satu,satu saya sayang ibu Murid menyanyikan lagu 'sayang semuanya'BBM:
Set Induksi dua,dua saya sayang bapa sambil menunjukkan bilangan jari mengikutlagu, jari tangan
tiga, empat sayang adik kakak senikata lagu. Guru menarik perhatian
satu, dua, tiga, empat sayang mereka perkataan 'sepuluh' di dalam
semuanya lirik lagu tersebut.

lima, lima saya sayang cikgu


(_5_ minit) enam, tujuh saya sayang kamu
lapan, sembilan saya sayang dia KB: Menghubungkait
satu hingga sembilan
sayang semuanya Nilai: peka
Langkah 1 guru memaparkan peta alir BBM:
(___ minit) putih.(kad manila ukuran 6x3 kaki). peta alir, kad angka 1 hingga
fbm@Copyright2018

Menerapkan teknik Murid menyusun nombor bulat hingga 9 10


Pengajaran peta pemikiran mengikut lagu tersebut.
Ithink (KBAT)
"Dalam lagu ini nombor apakah selepas
sembilan?
siapa boleh tunjukkan sepuluh sida? KB: Menjana idea
yang manakah lebih banyak sembilan atau
sepuluh?
Bagaimana kamu tahu?"

Guru menunjukkan kad nombor '10' dan Nilai: tekun


meminta murid menulis angkanya. Guru
menunjukkan kad perkataan 'sepuluh' dan
minta murid membaca, mengeja dan
menulisnya.

Langkah 2 Murid membentuk kumpulan (4 orang). GurBBM:


(___ minit) meminta murid mencari sepuluh objek di 10 objek di sekitar bilik
Aktiviti sekitar bilik darjah. Selepas itu guru darjah
Aktiviti mencari sepuluh objek membanding bezakan penemuan mereka.
berkumpulan walaupun bendanya berbeza tetapi KB: Membuat perkaitan
Aktiviti PAK21: bilangannya tetap sama. Guru menunjukkan
inkuiri penemuan nya dengan padanan satu-satu. Nilai:Kerjasama,disiplin

Langkah 3 Guru meletakkan garis nombor kosong BBM:


(___ minit) bersaiz (6x3 kaki) pada papan lembut. garis nombor,papan lembut,
Permainan Murid diminta menandakan kedudukan paku tekan
garis nombor nombor 0 hingga 9 yang disebutkan oleh
Bermain guru secara rawak. Kemudian guru KB:Menjana idea
menunjukkan kedudukan nombor '10' pada
fbm@Copyright2018

Sambil Belajar garis nombor tersebut.

Langkah 4 warnakan kumpulan objek Murid melengkapkan tugasan dala BBM:


(___ minit) yang sepadan dengan nombor 10 Buku aktiviti numerasi I-think maps skill Buku aktiviti Numerasi
unit 1 (m/s 48,49,50) I-think maps skill unit 1
Tuliskan persamaan dan perbezaanBimbingan kepada murid lemah (Markah penuh:13)
Semakan guru
Aktiviti Pembetulan oleh murid sekiranya perlu KB:Membuat perkaitan
Pengukuhan Sambung titik, Pembahagian markah dan pujian
warnakan
angka 10 dalam perkataan Nilai:tekun
Penutup Murid menyanyikan semula lagu 's BBM:
(_5__ minit) nyanyian lagu semuanya' lagu

Buku Modul Murid Asas 1

Pemberian kerja rumah Menggunakan buku modul murid numerasi KB:Membuat perkaitan
Asas 1 yang dibekalkan oleh KPM
(m/s 50 hingga 55) Nilai:tekun

Refleksi

_____/______ murid mencapai objektif


____ /______ murid belum mencapai objektif
Tindakan susulan untuk mengatasi masalah ini:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan/Linus
SK Bandar Sandakan, Sabah
Tahun ________

Tarikh:
Hari/Minggu:
Masa/Tempoh:
Kelas:
Jumlah Murid: _____ orang
Matapelajaran: Numerasi Matematik

Nama Murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 7 13
2 8 14
3 9 15
4 10
5 11
6 12
Tema/Tajuk Nombor
Kemahiran Pemulihan 3.3 Mengenal nombor menaik, menurun dan diantara
Modul Pengajaran Numerasi Asas 1 Unit 1 Nombor bulat hingga 10
Konstruk Numerasi 2 Keupayaan membilang
Kemahiran Numerasi 1.1O Menyusun nombor 0 hingga 10
Membilang satu-satu secara tertib menaik
Membilang satu-satu secara tertib menurun
Membilang daripada sebarang nombor secara tertib menaik
Membilang daripada sebarang nombor secara tertib menurun
Standard Kandungan 1.4 Membilang dan melengkapkan nombor dan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100.
fbm@Copyright2018

Hasil Pembelajaran Mengenal nombor menaik, menurun dan diantara


Menyusun nombor 0 hingga 10
Membilang satu-satu secara tertib menaik
Membilang satu-satu secara tertib menurun
Membilang daripada sebarang nombor secara tertib menaik
Membilang daripada sebarang nombor secara tertib menurun
Membilang dan melengkapkan nombor dan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100.
Pengetahuan sedia ada Murid boleh membilang objek dalam kumpulan hingga 10
Bahan Bantu Belajar gambar seekor katak sedang duduk diatas sehelai daun teratai, set keratan daun teratai bersaiz besar dengan
nombor (0 hingga 10) tertulis pada setiap helai, kad ayat, kertas mahjong, marker pen, gunting
buku aktiviti Numerasi ithink maps skill, buku modul murid numerasi asas 1.
Elemen merentas kurikulum Sains
KBAT Peta Alir, permainan
Pengisian kuikulum Nilai: berdikari, kerjasama Ilmu: Bahasa kaedah/Teknik: didik hibur, penyoalan, penilaian
Langkah Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Pembelajaran Guru menunjukkan 2 keping kad ayat. BBM:
Set Induksi memperkenalkan istilah Guru menekankan perbendaharaan kata kad ayat
(_5_ minit) tertib menaik 'tertib menaik' dan 'tertib menurun'
dan KB: Menghubungkait
tertib menurun Nilai: peka
Langkah 1 Guru memaparkan peta alir di pap BBM:
(___ minit) putih.(kad manila ukuran 6x3 kaki). peta alir
Menerapkan teknik Murid menyusun nombor bulat hingga 10
Pengajaran peta pemikiran secara tertib menaik dan menurun. KB: Menjana idea
Ithink (KBAT) Murid menyusun dari sebarang nombor
bulat 0 hingga 10 secara tertib menaik danNilai:tekun
memurun.
Langkah 2 Murid membentuk kumpulan (4 orang). GurBBM:
fbm@Copyright2018

(___ minit) Aktiviti PAK21: menunjukkan gambar seekor katak sedang kertas mahjong, marker pen
Aktiviti untuk duduk di atas sehelai daun teratai atau gunting
Aktiviti membina permainan melompat dari sehelai ke sehelai daun
berkumpulan membilang secara tertib teratai yang lain. Murid diminta memperihaKB: Membuat perkaitan
menaik dan menurun kan gambar tersebut. Mereka diminta
beraksi seperti seekor katak. Nilai:Kerjasama,disiplin

Guru mengedarkan kertas mahjong dan murid


membuat set keratan daun teratai bersaiz
besar dan menulis nombor 1 hingga 10 pada setiap helaian.
Langkah 3 Secara berkumpulan, murid bergilir-gilir BBM:
(___ minit) Aktiviti PAK21: melompat (secara tertib menaik) di atas set keratan daun teratai
Permainan keratan tersebut umpama seekor katak 1 hingga 10
membilang secara tertib sambil menyebut nombor yang tertulis
Bermain menaik dan menurun padanya. Ahli kumpulan yang lain memerhatKB:Menjana idea
Sambil Belajar dan menyemak sebutan rakan mereka.
Nilai:Peka,disiplin
Langkah 4 susun angka secara tertib Murid melengkapkan tugasan dala BBM:
(___ minit) menaik atau menurun Buku aktiviti numerasi I-think maps skill Buku aktiviti Numerasi
unit 1 (m/s 53 hingga 56) I-think maps skill unit 1
Tuliskan angka dan lukis bintik Bimbingan kepada murid lemah (Markah penuh:13)
secara tertib menaik dan menurunSemakan guru
Aktiviti Pembetulan oleh murid sekiranya perlu KB:Membuat perkaitan
Pengukuhan Pembahagian markah dan pujian
Nilai:tekun
Penutup Guru menyoal murid satu persatu BBM:
(_5__ minit) kuiz menguji minda yang manakah kumpulan objek lebih daripa soalan kuiz, token bintang
atau kurang daripada papan putih, marker pen
Murid yang dapat menjawab dengan baik Buku Modul Murid Asas 1
akan memperolehi satu token ganjaran.
fbm@Copyright2018

Pemberian kerja rumah Menggunakan buku modul murid numerasi KB:Membuat perkaitan
Asas 1 yang dibekalkan oleh KPM
(m/s 56 hingga 62) Nilai:tekun

Refleksi

_____/______ murid mencapai objektif


____ /______ murid belum mencapai objektif

Tindakan susulan untuk mengatasi masalah ini:


_________________________________________________________________________________
fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan/Linus
SK Bandar Sandakan, Sabah
Tahun 2018

Tarikh: 04.01.2018
Hari/Minggu: Selasa/12
Masa/Tempoh:10.11am-11.00am/90 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran: Numerasi Matematik

Nama Murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera (P) 7 Nurul Aida (P) 13 Erwin (L)
2 Dayang Nursyahhirah (P) 8 Siti Mar Nurlin (P) 14 Resdwan (L)
3 Intan syariza (P) 9 Mohd Amir (L) 15 Asyhari (L)
4 Norsaminah (P) 10 Nurpaijah (P)
5 Darman (L) 11 As-zahir (L)
6 Adam (L) 12 Haiqal (L)
Tema/Tajuk Nombor
Kemahiran Pemulihan 2.1 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan
Modul Pengajaran Numerasi Asas 1 Unit 1 Nombor bulat hingga 10
Konstruk Numerasi 2 Keupayaan membilang
Kemahiran Numerasi 1.11 Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang
Standard Kandungan 1.2.2 Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Menyatakan kuantiti melalui perbandingan
Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh membilang nombor 0 hingga 10.
Bahan Bantu Belajar kad ayat, sida, bola merah, bola biru, bakul, kad nombor 0 hingga 10, peta titi, paku tekan, papan lembut, buku aktiviti
fbm@Copyright2018

Numerasi ithnk maps skill, buku modul murid numerasi asas 1.


Elemen Merentas Kurikulum Sains
KBAT PetaTiti, Think pair share, permainan
Pengisian kuikulum Nilai: berdikari, kerjasama Ilmu: Bahasa kaedah/Teknik: didik hibur, penyoalan, penilaian
Langkah Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Pembelajaran Guru menunjukkan 2 keping kad ayat. BBM:
Set Induksi memperkenalkan istilah Guru menekankan perbendaharaan kata kad ayat
(_5_ minit) lebih daripada 'lebih daripada' dan 'kurang daripada'
dan KB: Menghubungkait
kurang daripada Nilai: peka
Langkah 1 Guru memaparkan peta pokok di p BBM:
(___ minit) putih.(kad manila ukuran 3x3 kaki). peta titi
Menerapkan teknik Murid memilih kumpulan objek yang lebih
Pengajaran peta pemikiran atau kurang daripada untuk dikelaskan KB: Menjana idea
Ithink (KBAT) dalam peta pokok.
contohnya: contohnya bola merah lebih Nilai:tekun
daripada bola biru dan sebaliknya.
Langkah 2 Murid duduk berpasangan. Sebuah bakul BBM:
(___ minit) mengandungi bola berwarna merah dan bir bakul, bola biru, bola merah
Aktiviti untuk yang berbeza bilangannya.
Aktiviti menentukan lebih daripada dan Seorang murid diminta membilang bola me KB: Membuat perkaitan
berpasangan kurang daripada dan seorang murid lagi membilang bola biru.
Aktiviti PAK21: kedua-dua murid tersebut menyebut Nilai:Kerjasama,disiplin
Think Pair Share bilangan bola merah dan bola biru kepada
kelas.
"yang mana lebih/kurang? Bola merah atau
bola biru? Bagaimana kamu tahu?
berapakah yang lebih atau kurang?"

*untuk mengetahui yang mana lebih


fbm@Copyright2018

atau kurang murid perlu membuat padanan


satu-satu. Setiap bola merah dipadankan
dengan bola biru secara berpasangan.
Akan terdapat bola yang tiada pasangan.
Langkah 3 Guru mengedarkan sida yang mencukupi BBM:
(___ minit) Aktiviti PAK21: kepada setiap pasangan murid. sida
Permainan murid dibimbing untuk menyatakan
sida …lebih daripada..
Bermain ..kurang daripada… KB:Menjana idea
Sambil Belajar
Nilai:Peka,disiplin
Langkah 4 Tuliskan A atau B Murid melengkapkan tugasan dala BBM:
(___ minit) mengikut kumpulan Buku aktiviti numerasi I-think maps skill Buku aktiviti Numerasi
yang lebih atau kurang unit 1 (m/s 57,58) I-think maps skill unit 1
objeknya Bimbingan kepada murid lemah (Markah penuh:6)
Semakan guru
Aktiviti Tuliskan perkataan lebih Pembetulan oleh murid sekiranya perlu KB:Membuat perkaitan
Pengukuhan daripada atau kurang daripada Pembahagian markah dan pujian
Nilai:tekun
Penutup Guru menyoal murid satu persatu BBM:
(_5__ minit) kuiz menguji minda yang manakah kumpulan objek lebih daripa soalan kuiz, token bintang
atau kurang daripada papan putih, marker pen
Murid yang dapat menjawab dengan baik Buku Modul Murid Asas 1
akan memperolehi satu token ganjaran.

Pemberian kerja rumah Menggunakan buku modul murid numerasi KB:Membuat perkaitan
Asas 1 yang dibekalkan oleh KPM
(m/s 63 hingga 68) Nilai:tekun

Refleksi
fbm@Copyright2018

_____/______ murid mencapai objektif


____ /______ murid belum mencapai objektif

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan/Linus
SK Bandar Sandakan, Sabah
Tahun _________

Tarikh:
Hari/Minggu:
Masa/Tempoh:
Kelas:
Jumlah Murid: ______ orang
Matapelajaran: Numerasi Matematik

Nama Murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 7 13
2 8 14
3 9 15
4 10
5 11
6 12
Tema/Tajuk Nombor
Kemahiran Pemulihan 2.1 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan
Modul Pengajaran Numerasi Asas 1 Unit 1 Nombor bulat hingga 10
Konstruk Numerasi 2 Keupayaan membilang
Kemahiran Numerasi 1.12 Menentukan lebih satu atau kurang satu daripada suatu nombor
Standard kandungan 1.2.3 Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Menyatakan kuantiti melalui perbandingan.
Menentukan lebih satu atau kurang satu daripada suatu nombor
Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan
Pengetahuan Sedia ada Murid boleh membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang
fbm@Copyright2018

Bahan Bantu belajar kad ayat, sida, kad nombor 0 hingga 10, peta titi, paku tekan, papan lembut, buku aktiviti Numerasi ithnk maps skill,
buku modul murid numerasi asas 1, siri lembaran kerja bermain sambil belajar
Elemen merentas kurikulum Sains
KBAT Peta Titi, Think pair Share, permainan
Pengisian kuikulum Nilai: berdikari, kerjasama Ilmu: Bahasa kaedah/Teknik: didik hibur, penyoalan, penilaian
Langkah Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Pembelajaran Guru menunjukkan 2 keping kad ayat. BBM:
Set Induksi memperkenalkan istilah Guru menekankan perbendaharaan kata kad ayat
(_5_ minit) lebih satu daripada 'lebih satu dan kurang satu daripada'
dan KB: Menghubungkait
kurang satu daripada
Nilai: peka

Langkah 1 Guru memaparkan peta titi di pap BBM:


(___ minit) putih.(kad manila ukuran 6x3 kaki). peta titi
Menerapkan teknik Murid memilih padanan kad nombor yang
Pengajaran peta pemikiran mempunyai analogi yang sama untuk dimuatKB: Menjana idea
Ithink (KBAT) dalam peta titi. Contohnya nombor 4
setara dengan 3 jika lebih 1 dari dirinya. Nilai:tekun

Langkah 2 Murid duduk berpasangan. Guru mengedar BBM:


(___ minit) sida secukupnya kepada setiap pasangan. sida
Aktiviti untuk Murid pertama diminta menunjukkan tiga
Aktiviti menentukan lebih satu dan sida dan murid kedua menunjukkan empat KB: Membuat perkaitan
berpasangan kurang satu daripada suatu sida.
nombor "yang mana lebih, 3 sida atau 4 sida? Nilai:Kerjasama,disiplin
bagaimana kamu tahu?
Aktiviti PAK21: Think Pair share (melalui padanan satu-satu, akan ada
sekeping sida yang tidak mempunyai
pasangannya)
fbm@Copyright2018

Lebih berapa?
4 adalah lebih 1 daripada 3"
*langkah ini diulangi dengan memberi
contoh yang lain.
Langkah 3 Guru mengedarkan sekeping kad nombor BBM:
(___ minit) Aktiviti PAK21: secara rawak kepada setiap murid. kad nombor 0 hingga 10
Permainan "siapa yang lebih satu atau kurang satu
kad nombor daripada 4?"
Bermain *langkah ini diulangi dengan nombor lain KB:Menjana idea
Sambil Belajar pula seperti 1,2,3,5,6,7,8,9,10
Nilai:Peka,disiplin
Langkah 4 Murid melengkapkan tugasan dala BBM:
(___ minit) Gariskan jawapan yang betul; Buku aktiviti numerasi I-think maps skill Buku aktiviti Numerasi
lebih 1 atau kurang 1 unit 1 (m/s 59) I-think maps skill unit 1
Bimbingan kepada murid lemah (Markah penuh:2)
Semakan guru
Aktiviti Pembetulan oleh murid sekiranya perlu KB:Membuat perkaitan
Pengukuhan Pembahagian markah dan pujian
Nilai:tekun
Penutup Guru menyoal murid satu persatu BBM:
(_5__ minit) kuiz menguji minda yang manakah nombor lebih 1 atau atau soalan kuiz, token bintang
kurang satu daripada suatu nombor. papan putih, marker pen
Murid yang dapat menjawab dengan baik Buku Modul Murid Asas 1
akan memperolehi satu token ganjaran.

Pemberian kerja rumah Menggunakan buku modul murid numerasi KB:Membuat perkaitan
Asas 1 yang dibekalkan oleh KPM
(m/s 69,70&71) Nilai:tekun

Refleksi
fbm@Copyright2018

_____/______ murid mencapai objektif


____ /______ murid belum mencapai objektif

Tindakan susulan untuk mengatasi masalah ini:


_________________________________________________________________________________
fbm@Copyright2018

ngga sembilan.
fbm@Copyright2018
fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan/Linus
SK Bandar Sandakan, Sabah
Tahun 2018

Tarikh: 04.01.2018
Hari/Minggu: Selasa/12
Masa/Tempoh:10.11am-11.00am/90 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran: Numerasi Matematik

Nama Murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera (P) 7 Nurul Aida (P) 13 Erwin (L)
2 Dayang Nursyahhirah (P) 8 Siti Mar Nurlin (P) 14 Resdwan (L)
3 Intan syariza (P) 9 Mohd Amir (L) 15 Asyhari (L)
4 Norsaminah (P) 10 Nurpaijah (P)
5 Darman (L) 11 As-zahir (L)
6 Adam (L) 12 Haiqal (L)
Tema/Tajuk Nombor
Kemahiran Pemulihan 3.2 Mengenal angka.
Modul Pengajaran Numerasi Asas 2 Unit 1 Nombor bulat hingga 100
Konstruk Numerasi 1 Keupayaan pra nombor dan mengenal angka
Kemahiran Numerasi 1.1(b) Mengenal pasti angka hingga 100
Standard Kandungan 1.1.1 Menamakan nombor hingga 1000
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Mengenal angka.
Mengenal pasti angka, 1 hingga 9
Menamkan nombor hingga 100
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh menyebut nombor 10 hingga 100.

cikgu feli
fbm@Copyright2018

Bahan Bantu Belajar Laptop, Lcd, slaid Powerpoint, lagu, majalah, gam, gunting, kad angka, Modul aktivti I-think maps skill Numerasi
Asas 1 unit 1, kertas mahjong.
KBAT Peta Bulatan, inkuiri penemuan, riadah sambil belajar
Elemen Merentas kurikulum Sains
Pengisian kuikulum Nilai: berdikari, kerjasama Ilmu: Bahasa kaedah/Teknik: didik hibur, penyoalan, penilaian
Langkah Pembelajaran Kandungan Aktiviti pengajaran dan p Catatan Rujukan
set
Induksi pesta mini belon 1 Guru menyediakan belon-belon pelbagai warna yang bertanda nombor.
(5 minit) 10 hingg 100. Nombor yang berlainan mempunyai warna yang sama.
"kenalpasti nombor 20". Murid menangkap belon warna biru .
Langkah 1 Aktiviti PAK21: Peta 2 Guru memaparkan slaid Peta Bulatan di skrin putih. Guru
(10min) I-Think meminta murid megenalpasti nombor-nombor sepuluh hingga satu ratus
di dalam peta bulatan tersebut. Kemudian guru memaparkan
satu lagi peta bulatan lain dan bimbing murid mengenalpasti
nombor-nombor 110 hingga 1000 di dalam peta tersebut.
Langkah 2 Aktiviti PAK21: 5 Guru menyediakan banyak suratkhabar lama, majalah dan buletin.
(10min) inkuiri penemuan Murid dibekalkan dengan gam, gunting, kertas mahjong dalam
kumpulan. Guru meminta murid mencari, menggunting nombor-
nombor 10 hingga 100 untuk ditampal pada kertas
mahjong. Kemudian cari lagi nombor-nombor 100 hingga 1000
untuk ditampal pada muka belakang kertas mahjomg.
Hasil dapatan mereka di tampal di papan kenyataan.
Langkah 3 Aktiviti PAK21: 6 Guru memperdengarkan murid satu lagu. Murid diminta menunjuk
(10min) Riadah sambil belajar kad angka dengan nombor yang betul mengikut senikata lagu.
Murid diminta membuat pergerakan mengikut senikata lagu irama
poco-poco.
"melenggang ke kiri
melenggang ke kanan
melenggang ke hadapan dan ke belakang
pusing ke kanan

cikgu feli
fbm@Copyright2018

ayuh tunjuk kad (tunjuk kad samada 10 hingga 100)"/110 hingga 1000
Langkah 4 Aktiviti Pengukuhan 7 Murid diminta mewarna nombor-nombor 10 hingga 100 dan
(10min) Lembaran kerja menggunakan nombor-nombor 100 hingga 1000.
Modul I-think Cikgu Feli (Buku Aktiviti I-think Numerasi Asas 2 Unit 1)
Kemudian minta murid melekatkan lembaran
tersebut di dalam buku latihan.
Penutup kuiz menguji minda 8 Guru menyoal secara lisan. Murid yang dapat menjawab
(10min) dengan betul akan menambah 1 lagi token ekonomi terkumpul.
_____/______ murid mencapai objektif
____ /______ murid belum mencapai objektif

Refleksi ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

cikgu feli
fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan/Linus
SK Bandar Sandakan, Sabah
Tahun 2018

Tarikh: 04.01.2018
Hari/Minggu: Selasa/12
Masa/Tempoh:10.11am-11.00am/90 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran: Numerasi Matematik

Nama Murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera (P) 7 Nurul Aida (P) 13 Erwin (L)
2 Dayang Nursyahhirah (P) 8 Siti Mar Nurlin (P) 14 Resdwan (L)
3 Intan syariza (P) 9 Mohd Amir (L) 15 Asyhari (L)
4 Norsaminah (P) 10 Nurpaijah (P)
5 Darman (L) 11 As-zahir (L)
6 Adam (L) 12 Haiqal (L)
Tema/Tajuk Nombor
Kemahiran Pemulihan 14.2 Menulis angka.
Modul Pengajaran Numerasi Asas 2 Unit 1 Nombor bulat hingga 100
Konstruk Numerasi 1 Keupayaan pra nombor dan mengenal angka
Kemahiran Numerasi 1.3(a) Menulis angka hingga 100
Standard Kandungan 1.2.1 Menulis nombor hingga 1000 dalam angka.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Menulis angka.
Menulis angka hingga 100
Menulis nombor hingga 1000 dalam angka.
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh membilang objek dalam kumpulan hingga 100
fbm@Copyright2018

Bahan Bantu Belajar pasir, tepung, dulang, laptop, slaid powerpoint, jari tangan, peta pokok, pen marker, papan tulis individu, kad bergambar, gam gunting,
sekeping kad nombor, sekeping kertas lukisan, kain perca, buku aktiviti numerasi i-think maps skill unit 1, buku modul murid, token bintang
KBAT Peta Pokok, Hot seat, permainan
Pengisian kuikulum Nilai: berdikari, kerjasama Ilmu: Bahasa kaedah/Teknik: didik hibur, penyoalan, penilaian
Langkah Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Pembelajaran Guru menyediakan tepung dan pasir dalam BBM:
Set Induksi latihan pra tulis dulang. Murid diminta melakardengan jari pasir, tepung, dulang,
(_5_ minit) angka-angka seperti yang ditunjukkan laptop, slaid powerpoint
dalam slaid powerpoint. jari tangan
Guru menunjukkan teknik yang betul untuk
menulis angka tersebut di papan tulis. KB: Menghubungkait

*langkah diulangi untuk semua nombor Nilai: peka


hingga 100.
Langkah 1 Guru memaparkan peta pokok di p BBM:
(___ minit) lembut.(kad manila ukuran 3x3 kaki). peta pokok, pen marker
Menerapkan teknik Murid melengkapkan peta pokok dengan
Pengajaran peta pemikiran menulis angka-angka hingga 100. KB: Menjana idea
Ithink (KBAT) Bridging up: 1000
Nilai:tekun

Langkah 2 Guru mengedarkan papan tulis individu, BBM:


(___ minit) pen marker dan kad bergambar kepada papan tulis individu, pen
soaljawab dengan rakan setiap pasangan. marker, kad bergambar
Aktiviti Aktiviti PAK21: Murid diminta membilang jumlah objek pada
berpasangan Hot seat kad bergambar tersebut dan menuliskan KB: Membuat perkaitan
angkanya di papan tulis individu dengan
teknik yang betul. Nilai:Kerjasama,disiplin
*langkah diulang untuk nombor-nombor lain
Langkah 3 Murid diminta menghasilkan kolaj angka BBM:
fbm@Copyright2018

(___ minit) pada kertas lukisan masing-masing. gam, gunting, sekeping


membina kolaj kad nombor, sekeping
Bermain Hasil kerja yang terbaik dipamerkan di kertas lukisan, kain perca
sambil belajar papan kenyataan kelas.
KB:Menjana idea

Nilai:Peka,disiplin
Langkah 4 Sambung titik dan latihan Murid melengkapkan tugasan dala BBM:
(___ minit) pra tulis angka Buku aktiviti numerasi I-think maps skill Buku aktiviti Numerasi
Modul 2. I-think maps skill unit 1
Bimbingan kepada murid lemah (Markah penuh:9)
Tulis angka yang mewakili Semakan guru
Aktiviti jumlah objek Pembetulan oleh murid sekiranya perlu KB:Membuat perkaitan
Pengukuhan sesuai Pembahagian markah dan pujian
Nilai:tekun

Penutup Guru menyoal murid satu persatu BBM:


(_5__ minit) kuiz menguji minda untukmenulis angka yang disebutkan oleh soalan kuiz, token bintang
guru secara rawak pada papan tulis individuBuku Modul Murid Asas 1
Murid yang dapat menjawab dengan baik
akan memperolehi satu token ganjaran.

Pemberian kerja rumah Menggunakan buku modul murid numerasi KB:Membuat perkaitan
Asas 1 yang dibekalkan oleh KPM
Nilai:tekun

Refleksi

_____/______ murid mencapai objektif


____ /______ murid belum mencapai objektif
fbm@Copyright2018

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan/Linus
SK Bandar Sandakan, Sabah
Tahun 2018

Tarikh: 04.01.2018
Hari/Minggu: Selasa/12
Masa/Tempoh:10.11am-11.00am/90 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran: Numerasi Matematik

Nama Murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera (P) 7 Nurul Aida (P) 13 Erwin (L)
2 Dayang Nursyahhirah (P) 8 Siti Mar Nurlin (P) 14 Resdwan (L)
3 Intan syariza (P) 9 Mohd Amir (L) 15 Asyhari (L)
4 Norsaminah (P) 10 Nurpaijah (P)
5 Darman (L) 11 As-zahir (L)
6 Adam (L) 12 Haiqal (L)
Tema/Tajuk Nombor
Kemahiran Pemulihan 3.2 Mengenal angka.
Modul Pengajaran Numerasi Asas 2 Unit 1 Nombor bulat hingga 100
Konstruk Numerasi 1 Keupayaan pra nombor dan mengenal angka
Kemahiran Numerasi 1.1(a) Menyebut nombor hingga 100
Standard Kandungan 1.1.1 Menamakan nombor hingga 1000
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Mengenal angka.
Menyebut nombor hingga 100
Menamakan nombor hingga 1000
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh menyebut nombor hingga 100.

cikgu feli
fbm@Copyright2018

Bahan Bantu Belajar Laptop, Lcd, slaid Powerpoint, lagu, gelung rotan, Modul aktivti I-think maps skill Numerasi Asas 1 unit 1

KBAT Peta bulatan, stesen, riadah sambil belajar


Elemen Merentas Kurikulum Sains
Pengisian kuikulum Nilai: berdikari, kerjasama Ilmu: Bahasa kaedah/Teknik: didik hibur, penyoalan, penilaian
Langkah Pembelajaran Kandungan Aktiviti pengajaran dan p Catatan Rujukan
set
Induksi Paparan slaid 1 Guru menunjukkan gambar belon-belon yang banyak.
(5 minit) "Apakah yang kamu lihat pada badan belon?"
Guru membimbing murid menyebut nombor-nombor hingga 100
yang ada pada belon tersebut.
Langkah 1 Aktiviti PAK21: Peta 2 Guru memaparkan slaid Peta Bulatan di skrin putih. Guru
(10min) I-Think meminta murid menyebut nombor-nombor hingga satu ratus
di dalam peta bulatan tersebut. Kemudian guru memaparkan
satu lagi peta bulatan lain dan bimbing murid menyebut
nombor-nombor hingga 1000 di dalam peta tersebut.
Langkah 2 Aktiviti PAK21: 5 Guru menyediakan dua stesen.
(10min) Stesen Stesen pertama :10 gelung rotan (nombor hingga 100)
Stesen kedua: 10 gelung rotan (mana mana nombor hingga 1000)
Murid diminta melompat dari gelung rotan ke gelung rotan yang
seterusnya sambil menyebut dengan kuat nombor-nombor
yang terdapat dalam gelung rotan.
Langkah 3 Aktiviti PAK21: 6 Guru memperdengarkan murid satu lagu. Murid diminta membentuk
(10min) Riadah sambil belajar kumpulan dengan bilangan ahli yang betul mengikut senikata lagu.
Murid diminta membuat pergerakan mengikut senikata lagu irama
poco-poco.
"melenggang ke kiri
melenggang ke kanan
melenggang ke hadapan dan ke belakang
pusing ke kanan

cikgu feli
fbm@Copyright2018

ayuh buat kumpulan (sebut samada hingga 100)"


(Aktiviti ini boleh dilakuka dengan gabungan bersama kelas perdana)
Langkah 4 Aktiviti Pengukuhan 7 Murid diminta menyebut dan mewarna nombor-nombor hingga 100
(10min) Lembaran kerja menggunakan dan nombor-nombor hingga 1000.
Modul I-think Cikgu Feli (Buku Aktiviti I-think Numerasi Unit 1 Modul 2 )
Kemudian minta murid melekatkan lembaran
Refleksi tersebut di dalam buku latihan.
Penutup kuiz menguji minda 8 Guru menyoal secara lisan. Murid yang dapat menjawab
(10min) dengan betul akan menambah 1 lagi token ekonomi terkumpul.
_____/______ murid mencapai objektif
____ /______ murid belum mencapai objektif

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

cikgu feli
fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan/Linus
SK Bandar Sandakan, Sabah
Tahun 2018

Tarikh: 04.01.2018
Hari/Minggu: Selasa/12
Masa/Tempoh:10.11am-11.00am/90 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran: Numerasi Matematik

Nama Murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera (P) 7 Nurul Aida (P) 13 Erwin (L)
2 Dayang Nursyahhirah (P) 8 Siti Mar Nurlin (P) 14 Resdwan (L)
3 Intan syariza (P) 9 Mohd Amir (L) 15 Asyhari (L)
4 Norsaminah (P) 10 Nurpaijah (P)
5 Darman (L) 11 As-zahir (L)
6 Adam (L) 12 Haiqal (L)
Tema/Tajuk Nombor
Kemahiran Pemulihan 14.1 Menamakan nombor dalam bentuk perkataan.
Modul Pengajaran Numerasi Asas 2 Unit 1 Nombor bulat hingga 100
Konstruk Numerasi 1 Keupayaan pra nombor dan mengenal angka
Kemahiran Numerasi 1.3(b) membaca nombor dalam perkataan hingga satu ratus.
Standard Kandungan 1.1.1 Membaca nombor hingga 1000 dalam perkataan.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Menamakan nombor dalam perkataan.
membaca nombor dalam perkataan hingga satu ratus.
Membaca nombor hingga 1000 dalam perkataan.
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh menulis angka hingga 100.
fbm@Copyright2018

Bahan Bantu Belajar lagu, kad perkataan, peta titi, papan lembut, paku tekan, set kad perkataan, lembaran kerja, lagu
KBAT Peta Titi, Gallery walk, permainan
Elemen merentas kurikulum Sains
Pengisian kuikulum Nilai: berdikari, kerjasama Ilmu: Bahasa kaedah/Teknik: didik hibur, penyoalan, penilaian
Langkah Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Pembelajaran BBM:
Set Induksi Imbasan semula Guru mengimbas semula kad-kad angka Kad perkataan angka
hingga 100.
Guru meminta murid cuba mengeja angka
10 dalam perkataan.
Guru menunjukkan kad perkataan yang
betul.
(_5_ minit)
KB: Menghubungkait

Nilai: peka
Langkah 1 guru memaparkan peta titi di papa BBM:
(___ minit) lembut.(kad manila ukuran 6x3 kaki). peta titi, kad perkataan,
Menerapkan teknik Guru melekat nombor bulat hingga 100 papan lembut, paku tekan
Pengajaran peta pemikiran di dalam peta titi.
Ithink (KBAT)
Guru meminta murid melekatkan kad
perkataan bagi angka-angka tersebut
di dalam peta titi dengan betul untuk KB: Menjana idea
menunjukkan analogi hubungan diantara
angka dan perkataan.
bridging up: kad angka 1000.
Langkah 2 Murid membentuk kumpulan (4 orang). Gur BBM:
(___ minit) meminta murid menunjuk kepada kad kad perkataan
Mencari kad perkataan perkataan yang digantung pada tempat yang
fbm@Copyright2018

Aktiviti berbeza dalam bilik darjah untuk nombor-


berkumpulan Aktiviti PAK21: nombor yang disebutkan secara rawak. KB: Membuat perkaitan
Gallery walk
Nilai:Kerjasama,disiplin
Langkah 3 Guru menyediakan satu set kad perkataan BBM:
(___ minit) Aktiviti PAK21: kepada setiap murid. Murid diminta set kad perkataan
Permainan menyusun dengan pantas kad-kad perkataan
susun kad perkataan tersebut mengikut urutan daripada 'satu'
Bermain hingga 'satu ratus'. KB:Menjana idea
Sambil Belajar Murid yang paling pantas menyusun kad
perkataan dengan betul dikira sebagai
pemenang. Nilai:tekun
Langkah 4 Murid melengkapkan tugasan dala BBM:
(___ minit) warnakan pasangan lembaran kerja yang diberikan. lembaran kerja
angka dan perkataan
yang betul Bimbingan kepada murid lemah (Markah penuh:9)
Semakan guru
Aktiviti Pembetulan oleh murid sekiranya perlu KB:Membuat perkaitan
Pengukuhan Pembahagian markah dan pujian
Nilai:tekun
Penutup Murid menyanyikan semula lagu 's BBM:
(_5__ minit) nyanyian lagu semuanya' lagu

Buku Modul Murid Asas 1

Pemberian kerja rumah Menggunakan buku modul murid numerasi KB:Membuat perkaitan
Asas 1 yang dibekalkan oleh KPM
Nilai:tekun

Refleksi
fbm@Copyright2018

_____/______ murid mencapai objektif


____ /______ murid belum mencapai objektif

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan/Linus
SK Bandar Sandakan, Sabah
Tahun 2018

Tarikh: 04.01.2018
Hari/Minggu: Selasa/12
Masa/Tempoh:10.11am-11.00am/90 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran: Numerasi Matematik

Nama Murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera (P) 7 Nurul Aida (P) 13 Erwin (L)
2 Dayang Nursyahhirah (P) 8 Siti Mar Nurlin (P) 14 Resdwan (L)
3 Intan syariza (P) 9 Mohd Amir (L) 15 Asyhari (L)
4 Norsaminah (P) 10 Nurpaijah (P)
5 Darman (L) 11 As-zahir (L)
6 Adam (L) 12 Haiqal (L)
Tema/Tajuk Nombor
Kemahiran Pemulihan 14.4 Menulis nombor dalam bentuk perkataan.
Modul Pengajaran Numerasi Asas 2 Unit 1 Nombor bulat hingga 100
Konstruk Numerasi 1 Keupayaan pra nombor dan mengenal angka
Kemahiran Numerasi 1.3 ( c ) Menulis nombor dalam perkataan hingga satu ratus.
Standard Kandungan 1.2.2 Menulis nombor hingga satu ribu dalam perkataan.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Menulis nombor dalam bentuk perkataan.
Menulis nombor dalam perkataan hingga satu ratus.
Menulis nombor hingga satu ribu dalam perkataan.
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh membaca nombor dalam perkataan hingga satu ratus.
fbm@Copyright2018

Bahan Bantu Belajar kad perkataan, peta titi, kad angka, pensel, papan tulis individu, pen marker, set kad bergambar, puzzle, soalan kuiz,
token bintang, Buku aktiviti numerasi I-think maps skill unit 1, buku modul murid asas 1.
KBAT Peta Titi, Hot seat, Permainan
Elemen merentas kurikulum Sains
Pengisian kuikulum Nilai: berdikari, kerjasama Ilmu: Bahasa kaedah/Teknik: didik hibur, penyoalan, penilaian
Langkah Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Pembelajaran Guru mengedarkan kad perkataan bermula BBM:
Set Induksi latihan pra tulis daripada 'sepuluh' kepada murid pertama. perkataan 'sepuluh' hingga
(_5_ minit) Murid tersebut diminta meraba dengan jarisatu ratus' dibuat daripada
di atas perkataan kesat pada kad itu. span kasar dan dilekat
Murid kemudian mengeja dan menyebutnyadi atas kad manila.
Kemudian kad itu diberikan kepada murid
kedua hingga murid yang terakhir. KB: Menghubungkait

Guru mengaitkan aktiviti tersebut dengan


menulis angka dalam perkataan.
Nilai: peka
Langkah 1 Guru memaparkan peta titi di pap BBM:
(___ minit) lembut.(kad manila ukuran 6x3 kaki). peta titi, kad angka,
Menerapkan teknik Murid melengkapkan peta titi dengan pensel
Pengajaran peta pemikiran menulis perkataan bagi setiap angka yang
Ithink (KBAT) dilekat dalam peta titi. KB: Menjana idea
Contohnya: perkataan sepuluh ditulis di
bawah angka '10' dan seterusnya untuk
menunjukan analogi hubungan antara
angka dan perkataan. Nilai:tekun
Bridging up; perkataan satu ribu
Langkah 2 Guru mengedarkan papan tulis individu, BBM:
(___ minit) pen marker dan kad bergambar kepada papan tulis individu, pen
soaljawab dengan rakan setiap pasangan. marker, set kad bergambar
fbm@Copyright2018

Aktiviti "Berapa ekor burung yang kamu nampak?


berpasangan Aktiviti PAK21: eja..(sebutkan nombornya} KB: Membuat perkaitan
Hot seat tuliskan nombor…(sebutkan nombornya)
pada papan tulis individu. Nilai:Kerjasama,disiplin
*ulang dengan kad gambar yang lain pula.
Langkah 3 Murid diminta menyusun semula puzzle ataBBM:
(___ minit) Aktiviti PAK21: kad abjad yang disusun secara rawak untukpuzzle
Permainan membentuk perkataan seperti berikut:
puzzle
Bermain KB:Menjana idea
Sambil Belajar
Nilai:Peka,disiplin
Langkah 4 Tulis angka dalam perkataan. Murid melengkapkan tugasan dala BBM:
(___ minit) Pilih jawapan yang Buku aktiviti numerasi I-think maps skill Buku aktiviti Numerasi
sesuai Asas 2 unit 1 (m/s 38,39,40) I-think maps skill unit 1
Bimbingan kepada murid lemah (Markah penuh:8)
Semakan guru
Aktiviti Pembetulan oleh murid sekiranya perlu KB:Membuat perkaitan
Pengukuhan Pembahagian markah dan pujian
Nilai:tekun
Penutup Guru menyoal murid satu persatu BBM:
(_5__ minit) kuiz menguji minda untuk mengeja angka-angka yang disebutkasoalan kuiz, token bintang
oleh guru secara rawak. Buku Modul Murid Asas 1
Murid yang dapat menjawab dengan baik
akan memperolehi satu token ganjaran.

Pemberian kerja rumah Menggunakan buku modul murid numerasi KB:Membuat perkaitan
Asas 1 yang dibekalkan oleh KPM
(m/s 33 hingga 34) Nilai:tekun
fbm@Copyright2018

Refleksi

_____/______ murid mencapai objektif


____ /______ murid belum mencapai objektif

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan/Linus
SK Bandar Sandakan, Sabah
Tahun 2018

Tarikh: 04.01.2018
Hari/Minggu: Selasa/12
Masa/Tempoh:10.11am-11.00am/90 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran: Numerasi Matematik

Nama Murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera (P) 7 Nurul Aida (P) 13 Erwin (L)
2 Dayang Nursyahhirah (P) 8 Siti Mar Nurlin (P) 14 Resdwan (L)
3 Intan syariza (P) 9 Mohd Amir (L) 15 Asyhari (L)
4 Norsaminah (P) 10 Nurpaijah (P)
5 Darman (L) 11 As-zahir (L)
6 Adam (L) 12 Haiqal (L)
Tema/Tajuk Nombor
Kemahiran Pemulihan 3.3 Mengenal nombor menaik, menurun dan diantara
Modul Pengajaran Numerasi Asas 2 Unit 1 Nombor bulat hingga 100
Konstruk Numerasi 2 Keupayaan membilang
Kemahiran Numerasi 1.5 Menyusun nombor hingga 100.
Membilang satu-satu secara tertib menaik
Membilang satu-satu secara tertib menurun
Membilang lima-lima secara tertib menaik dan menurun.
Membilang sepuluh-sepluh secara tertib menurun.
Standard Kandungan 1.5 Membilang dan melengkapkan nombor dan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 1000.
fbm@Copyright2018

Hasil Pembelajaran Mengenal nombor menaik, menurun dan diantara


Menyusun nombor hingga 100.
Membilang satu-satu secara tertib menaik
Membilang satu-satu secara tertib menurun
Membilang lima-lima secara tertib menaik dan menurun.
Membilang sepuluh-sepluh secara tertib menurun.
Membilang dan melengkapkan nombor dan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 1000.
Pengetahuan sedia ada Murid boleh membilang objek dalam kumpulan hingga 100
Bahan Bantu Belajar gambar seekor katak sedang duduk diatas sehelai daun teratai, set keratan daun teratai bersaiz besar dengan
nombor (0 hingga 10) tertulis pada setiap helai, kad ayat, kertas mahjong, marker pen, gunting
buku aktiviti Numerasi ithink maps skill, buku modul murid numerasi asas 1.
Elemen merentas kurikulum Sains
KBAT Peta Alir, permainan
Pengisian kuikulum Nilai: berdikari, kerjasama Ilmu: Bahasa kaedah/Teknik: didik hibur, penyoalan, penilaian
Langkah Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Pembelajaran Guru menunjukkan 2 keping kad ayat. BBM:
Set Induksi memperkenalkan istilah Guru menekankan perbendaharaan kata kad ayat
(_5_ minit) tertib menaik 'tertib menaik' dan 'tertib menurun'
dan KB: Menghubungkait
tertib menurun Nilai: peka
Langkah 1 Guru memaparkan peta alir di pap BBM:
(___ minit) putih.(kad manila ukuran 6x3 kaki). peta alir
Menerapkan teknik Murid menyusun nombor bulat hingga 100
Pengajaran peta pemikiran secara tertib menaik dan menurun. KB: Menjana idea
Ithink (KBAT) Murid menyusun dari sebarang nombor
bulat hingga 100 secara tertib menaik dan Nilai:tekun
memurun.
Langkah 2 Murid membentuk kumpulan (4 orang). GurBBM:
fbm@Copyright2018

(___ minit) Aktiviti PAK21: menunjukkan gambar seekor katak sedang kertas mahjong, marker pen
Aktiviti untuk duduk di atas sehelai daun teratai atau gunting
Aktiviti membina permainan melompat dari sehelai ke sehelai daun
berkumpulan membilang secara tertib teratai yang lain. Murid diminta memperihaKB: Membuat perkaitan
menaik dan menurun kan gambar tersebut. Mereka diminta
beraksi seperti seekor katak. Nilai:Kerjasama,disiplin

Guru mengedarkan kertas mahjong dan murid


membuat set keratan daun teratai bersaiz
besar dan menulis nombor 1 hingga 10 pada setiap helaian.
Langkah 3 Secara berkumpulan, murid bergilir-gilir BBM:
(___ minit) Aktiviti PAK21: melompat (secara tertib menaik) di atas set keratan daun teratai
Permainan keratan tersebut umpama seekor katak 1 hingga 10
membilang secara tertib sambil menyebut nombor yang tertulis
Bermain menaik dan menurun padanya. Ahli kumpulan yang lain memerhatKB:Menjana idea
Sambil Belajar dan menyemak sebutan rakan mereka.
Nilai:Peka,disiplin
Langkah 4 susun angka secara tertib Murid melengkapkan tugasan dala BBM:
(___ minit) menaik atau menurun Buku aktiviti numerasi I-think maps skill Buku aktiviti Numerasi
Modul 2, I-think maps skill unit 1
Tuliskan angka dan lukis bintik Bimbingan kepada murid lemah (Markah penuh:13)
secara tertib menaik dan menurunSemakan guru
Aktiviti Pembetulan oleh murid sekiranya perlu KB:Membuat perkaitan
Pengukuhan Pembahagian markah dan pujian
Nilai:tekun
Penutup Guru menyoal murid satu persatu BBM:
(_5__ minit) kuiz menguji minda yang manakah kumpulan objek lebih daripa soalan kuiz, token bintang
atau kurang daripada papan putih, marker pen
Murid yang dapat menjawab dengan baik Buku Modul Murid Asas 1
akan memperolehi satu token ganjaran.
fbm@Copyright2018

Pemberian kerja rumah Menggunakan buku modul murid numerasi KB:Membuat perkaitan
Asas 1 yang dibekalkan oleh KPM
(m/s 56 hingga 62) Nilai:tekun

Refleksi

_____/______ murid mencapai objektif


____ /______ murid belum mencapai objektif

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan/Linus
SK Bandar Sandakan, Sabah
Tahun 2018

Tarikh: 04.01.2018
Hari/Minggu: Selasa/12
Masa/Tempoh:10.11am-11.00am/90 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran: Numerasi Matematik

Nama Murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera (P) 7 Nurul Aida (P) 13 Erwin (L)
2 Dayang Nursyahhirah (P) 8 Siti Mar Nurlin (P) 14 Resdwan (L)
3 Intan syariza (P) 9 Mohd Amir (L) 15 Asyhari (L)
4 Norsaminah (P) 10 Nurpaijah (P)
5 Darman (L) 11 As-zahir (L)
6 Adam (L) 12 Haiqal (L)
Tema/Tajuk Nombor
Kemahiran Pemulihan 2.1 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan
Modul Pengajaran Numerasi Asas 2 Unit 1 Nombor bulat hingga 100
Konstruk Numerasi 2 Keupayaan membilang
Kemahiran Numerasi 1.6 Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang
Standard Kandungan 1.1.2 Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang hingga 1000.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Menyatakan kuantiti melalui perbandingan
Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang
Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang hingga 1000.
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh membilang nombor hingga 100.
fbm@Copyright2018

Bahan Bantu Belajar kad ayat, sida, bola merah, bola biru, bakul, kad nombor 0 hingga 100, peta titi, paku tekan, papan lembut, buku aktiviti
Numerasi ithnk maps skill, buku modul murid numerasi asas 1.
Elemen Merentas Kurikulum Sains
KBAT PetaTiti, Think pair share, permainan
Pengisian kuikulum Nilai: berdikari, kerjasama, berani Ilmu: Bahasa kaedah/Teknik: didik hibur, penyoalan, penilaian
Langkah Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Pembelajaran Guru menunjukkan 2 keping kad ayat. BBM:
Set Induksi memperkenalkan istilah Guru menekankan perbendaharaan kata kad ayat
(_5_ minit) lebih daripada 'lebih daripada' dan 'kurang daripada'
dan KB: Menghubungkait
kurang daripada Nilai: peka
Langkah 1 Guru memaparkan peta pokok di p BBM:
(___ minit) putih.(kad manila ukuran 3x3 kaki). peta titi
Menerapkan teknik Murid memilih kumpulan objek yang lebih
Pengajaran peta pemikiran atau kurang daripada untuk dikelaskan KB: Menjana idea
Ithink (KBAT) dalam peta pokok.
contohnya: contohnya bola merah lebih Nilai:tekun
daripada bola biru dan sebaliknya.
Langkah 2 Murid duduk berpasangan. Sebuah bakul BBM:
(___ minit) mengandungi bola berwarna merah dan bir bakul, bola biru, bola merah
Aktiviti untuk yang berbeza bilangannya.
Aktiviti menentukan lebih daripada dan Seorang murid diminta membilang bola me KB: Membuat perkaitan
berpasangan kurang daripada dan seorang murid lagi membilang bola biru.
Aktiviti PAK21: kedua-dua murid tersebut menyebut Nilai:Kerjasama,disiplin
Think Pair Share bilangan bola merah dan bola biru kepada
kelas.
"yang mana lebih/kurang? Bola merah atau
bola biru? Bagaimana kamu tahu?
berapakah yang lebih atau kurang?"
*untuk mengetahui yang mana lebih
fbm@Copyright2018

atau kurang murid perlu membuat padanan


satu-satu. Setiap bola merah dipadankan
dengan bola biru secara berpasangan.
Akan terdapat bola yang tiada pasangan.
Langkah 3 Guru mengedarkan sida yang mencukupi BBM:
(___ minit) Aktiviti PAK21: kepada setiap pasangan murid. sida
Permainan murid dibimbing untuk menyatakan
sida …lebih daripada..
Bermain ..kurang daripada… KB:Menjana idea
Sambil Belajar
Nilai:Peka,disiplin
Langkah 4 Tuliskan A atau B Murid melengkapkan tugasan dala BBM:
(___ minit) mengikut kumpulan Buku aktiviti numerasi I-think maps skill Buku aktiviti Numerasi
yang lebih atau kurang Modul 2. I-think maps skill unit 1
objeknya Bimbingan kepada murid lemah (Markah penuh:6)
Semakan guru
Aktiviti Tuliskan perkataan lebih Pembetulan oleh murid sekiranya perlu KB:Membuat perkaitan
Pengukuhan daripada atau kurang daripada Pembahagian markah dan pujian
Nilai:tekun
Penutup Guru menyoal murid satu persatu BBM:
(_5__ minit) kuiz menguji minda yang manakah kumpulan objek lebih daripa soalan kuiz, token bintang
atau kurang daripada papan putih, marker pen
Murid yang dapat menjawab dengan baik Buku Modul Murid Asas 1
akan memperolehi satu token ganjaran.

Pemberian kerja rumah Menggunakan buku modul murid numerasi KB:Membuat perkaitan
Asas 1 yang dibekalkan oleh KPM
Nilai:tekun

Refleksi
fbm@Copyright2018

_____/______ murid mencapai objektif


____ /______ murid belum mencapai objektif

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan/Linus
SK Bandar Sandakan, Sabah
Tahun 2018

Tarikh: 04.01.2018
Hari/Minggu: Selasa/12
Masa/Tempoh:10.11am-11.00am/90 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran: Numerasi Matematik

Nama Murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera (P) 7 Nurul Aida (P) 13 Erwin (L)
2 Dayang Nursyahhirah (P) 8 Siti Mar Nurlin (P) 14 Resdwan (L)
3 Intan syariza (P) 9 Mohd Amir (L) 15 Asyhari (L)
4 Norsaminah (P) 10 Nurpaijah (P)
5 Darman (L) 11 As-zahir (L)
6 Adam (L) 12 Haiqal (L)
Tema/Tajuk Nombor
Kemahiran Pemulihan 3.2 Mengenal angka.
Modul Pengajaran Numerasi Asas 3 Unit 1 Nombor bulat hingga 1000
Konstruk Numerasi 1 Keupayaan pra nombor dan mengenal angka
Kemahiran Numerasi 1.1(a) Menyebut nombor hingga 1000
Standard Kandungan 1.1.1 Menamakan nombor hingga 10 000
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Mengenal angka.
Menyebut nombor hingga 1000
Menamakan nombor hingga 10 000
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh menyebut nombor hingga 100
fbm@Copyright2018

Bahan Bantu Belajar Laptop, Lcd, slaid Powerpoint, lagu, gelung rotan, Modul aktivti I-think maps skill Numerasi Asas 1 unit 1

KBAT Peta bulatan, stesen, riadah sambil belajar


Elemen Merentas Kurikulum Sains
Pengisian kuikulum Nilai: berdikari, kerjasama Ilmu: Bahasa kaedah/Teknik: didik hibur, penyoalan, penilaian
Langkah Pembelajaran Kandungan Aktiviti pengajaran dan p Catatan Rujukan
set
Induksi Paparan slaid 1 Guru menunjukkan gambar belon-belon yang banyak.
(5 minit) "Apakah yang kamu lihat pada badan belon?"
Guru membimbing murid menyebut nombor-nombor hingga 1000.
yang ada pada belon tersebut.
Langkah 1 Aktiviti PAK21: Peta 2 Guru memaparkan slaid Peta Bulatan di skrin putih. Guru
(10min) I-Think meminta murid menyebut nombor-nombor sepuluh hingga satu ratus
di dalam peta bulatan tersebut. Kemudian guru memaparkan
satu lagi peta bulatan lain dan bimbing murid menyebut
nombor-nombor hingga 1000 di dalam peta tersebut.
Langkah 2 Aktiviti PAK21: 5 Guru menyediakan dua stesen.
(10min) Stesen Stesen pertama :10 gelung rotan (nombor hingga 1000)
Stesen kedua: 10 gelung rotan (mana mana nombor hingga 10 000)
Murid diminta melompat dari gelung rotan ke gelung rotan yang
seterusnya sambil menyebut dengan kuat nombor-nombor
yang terdapat dalam gelung rotan.
Langkah 3 Aktiviti PAK21: 6 Guru memperdengarkan murid satu lagu. Murid diminta membentuk
(10min) Riadah sambil belajar kumpulan dengan bilangan ahli yang betul mengikut senikata lagu.
Murid diminta membuat pergerakan mengikut senikata lagu irama
poco-poco.
"melenggang ke kiri
melenggang ke kanan
melenggang ke hadapan dan ke belakang
pusing ke kanan
fbm@Copyright2018

ayuh buat kumpulan (sebut samada hingga 1000)"


(Aktiviti ini boleh dilakuka dengan gabungan bersama kelas perdana)
Langkah 4 Aktiviti Pengukuhan 7 Murid diminta menyebut dan mewarna nombor-nombor hingga 1000.
(10min) Lembaran kerja menggunakan dan nombor-nombor hingga 10 000.
Modul I-think Cikgu Feli (Buku Aktiviti I-think Numerasi Modul 2)
Kemudian minta murid melekatkan lembaran
Refleksi tersebut di dalam buku latihan.
Penutup kuiz menguji minda 8 Guru menyoal secara lisan. Murid yang dapat menjawab
(10min) dengan betul akan menambah 1 lagi token ekonomi terkumpul.
_____/______ murid mencapai objektif
____ /______ murid belum mencapai objektif

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan/Linus
SK Bandar Sandakan, Sabah
Tahun 2018

Tarikh: 04.01.2018
Hari/Minggu: Selasa/12
Masa/Tempoh:10.11am-11.00am/90 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran: Numerasi Matematik

Nama Murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera (P) 7 Nurul Aida (P) 13 Erwin (L)
2 Dayang Nursyahhirah (P) 8 Siti Mar Nurlin (P) 14 Resdwan (L)
3 Intan syariza (P) 9 Mohd Amir (L) 15 Asyhari (L)
4 Norsaminah (P) 10 Nurpaijah (P)
5 Darman (L) 11 As-zahir (L)
6 Adam (L) 12 Haiqal (L)
Tema/Tajuk Nombor
Kemahiran Pemulihan 3.2 Mengenal angka.
Modul Pengajaran Numerasi Asas 3 Unit 1 Nombor bulat hingga 1000
Konstruk Numerasi 1 Keupayaan pra nombor dan mengenal angka
Kemahiran Numerasi 1.1(b) Mengenal pasti angka hingga 1000
Standard Kandungan 1.1.1 Menamakan nombor hingga 10 000
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Mengenal angka.
Mengenal pasti angka, 1000
Menamakan nombor hingga 10 000
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh menyebut nombor hingga 100.
fbm@Copyright2018

Bahan Bantu Belajar Laptop, Lcd, slaid Powerpoint, lagu, majalah, gam, gunting, kad angka, Modul aktivti I-think maps skill Numerasi
Asas 1 unit 1, kertas mahjong.
KBAT Peta Bulatan, inkuiri penemuan, riadah sambil belajar
Elemen Merentas kurikulum Sains
Pengisian kuikulum Nilai: berdikari, kerjasama Ilmu: Bahasa kaedah/Teknik: didik hibur, penyoalan, penilaian
Langkah Pembelajaran Kandungan Aktiviti pengajaran dan p Catatan Rujukan
set
Induksi pesta mini belon 1 Guru menyediakan belon-belon pelbagai warna yang bertanda nombor.
(5 minit) hingga 1000. Nombor yang berlainan mempunyai warna yang sama.
"kenalpasti nombor 200". Murid menangkap belon warna biru .
Langkah 1 Aktiviti PAK21: Peta 2 Guru memaparkan slaid Peta Bulatan di skrin putih. Guru
(10min) I-Think meminta murid megenalpasti nombor-nombor sepuluh hingga satu ratus
di dalam peta bulatan tersebut. Kemudian guru memaparkan
satu lagi peta bulatan lain dan bimbing murid mengenalpasti
nombor-nombor hingga 1000 di dalam peta tersebut.
Langkah 2 Aktiviti PAK21: 5 Guru menyediakan banyak suratkhabar lama, majalah dan buletin.
(10min) inkuiri penemuan Murid dibekalkan dengan gam, gunting, kertas mahjong dalam
kumpulan. Guru meminta murid mencari, menggunting nombor-
nombor 1000 untuk ditampal pada kertas
mahjong. Kemudian cari lagi nombor-nombor 10 000
untuk ditampal pada muka belakang kertas mahjomg.
Hasil dapatan mereka di tampal di papan kenyataan.
Langkah 3 Aktiviti PAK21: 6 Guru memperdengarkan murid satu lagu. Murid diminta menunjuk
(10min) Riadah sambil belajar kad angka dengan nombor yang betul mengikut senikata lagu.
Murid diminta membuat pergerakan mengikut senikata lagu irama
poco-poco.
"melenggang ke kiri
melenggang ke kanan
melenggang ke hadapan dan ke belakang
pusing ke kanan
fbm@Copyright2018

ayuh tunjuk kad (tunjuk kad-kad hingga 1000)"/bridging up hingga 10 000.


Langkah 4 Aktiviti Pengukuhan 7 Murid diminta mewarna nombor-nombor 1000 dan
(10min) Lembaran kerja menggunakan nombor-nombor hingga 10 000.
Modul I-think Cikgu Feli (Buku Aktiviti I-think Numerasi Modul 3)
Kemudian minta murid melekatkan lembaran
tersebut di dalam buku latihan.
Penutup kuiz menguji minda 8 Guru menyoal secara lisan. Murid yang dapat menjawab
(10min) dengan betul akan menambah 1 lagi token ekonomi terkumpul.
_____/______ murid mencapai objektif
____ /______ murid belum mencapai objektif

Refleksi ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan/Linus
SK Bandar Sandakan, Sabah
Tahun 2018

Tarikh: 04.01.2018
Hari/Minggu: Selasa/12
Masa/Tempoh:10.11am-11.00am/90 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran: Numerasi Matematik

Nama Murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera (P) 7 Nurul Aida (P) 13 Erwin (L)
2 Dayang Nursyahhirah (P) 8 Siti Mar Nurlin (P) 14 Resdwan (L)
3 Intan syariza (P) 9 Mohd Amir (L) 15 Asyhari (L)
4 Norsaminah (P) 10 Nurpaijah (P)
5 Darman (L) 11 As-zahir (L)
6 Adam (L) 12 Haiqal (L)
Tema/Tajuk Nombor
Kemahiran Pemulihan 14.2 Menulis angka.
Modul Pengajaran Numerasi Asas 3 Unit 1 Nombor bulat hingga 1000
Konstruk Numerasi 1 Keupayaan pra nombor dan mengenal angka
Kemahiran Numerasi 1.3(a) Menulis angka hingga 1000
Standard Kandungan 1.2.1 Menulis nombor hingga 10 000 dalam angka.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Menulis angka.
Menulis hingga 1000.
Menulis nombor hingga 10 000 dalam angka.
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh membilang objek dalam kumpulan hingga 1000.
fbm@Copyright2018

Bahan Bantu Belajar pasir, tepung, dulang, laptop, slaid powerpoint, jari tangan, peta pokok, pen marker, papan tulis individu, kad bergambar, gam gunting,
sekeping kad nombor, sekeping kertas lukisan, kain perca, buku aktiviti numerasi i-think maps skill unit 1, buku modul murid, token bintang
KBAT Peta Pokok, Hot seat, permainan
Pengisian kuikulum Nilai: berdikari, kerjasama Ilmu: Bahasa kaedah/Teknik: didik hibur, penyoalan, penilaian
Langkah Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Pembelajaran Guru menyediakan tepung dan pasir dalam BBM:
Set Induksi latihan pra tulis dulang. Murid diminta melakardengan jari pasir, tepung, dulang,
(_5_ minit) angka-angka seperti yang ditunjukkan laptop, slaid powerpoint
dalam slaid powerpoint. jari tangan
Guru menunjukkan teknik yang betul untuk
menulis angka tersebut di papan tulis. KB: Menghubungkait

*langkah diulangi untuk semua nombor hingNilai: peka


1000 secara rawak.
Langkah 1 Guru memaparkan peta pokok di p BBM:
(___ minit) lembut.(kad manila ukuran 3x3 kaki). peta pokok, pen marker
Menerapkan teknik Murid melengkapkan peta pokok dengan
Pengajaran peta pemikiran menulis angka-angka hingga 1000. KB: Menjana idea
Ithink (KBAT) Bridging up: nombor hingga 10 000.
Nilai:tekun

Langkah 2 Guru mengedarkan papan tulis individu, BBM:


(___ minit) pen marker dan kad bergambar kepada papan tulis individu, pen
soaljawab dengan rakan setiap pasangan. marker, kad bergambar
Aktiviti Aktiviti PAK21: Murid diminta membilang jumlah objek pada
berpasangan Hot seat kad bergambar tersebut dan menuliskan KB: Membuat perkaitan
angkanya di papan tulis individu dengan
teknik yang betul. Nilai:Kerjasama,disiplin
*langkah diulang untuk nombor-nombor lain
Langkah 3 Murid diminta menghasilkan kolaj angka BBM:
fbm@Copyright2018

(___ minit) pada kertas lukisan masing-masing. gam, gunting, sekeping


membina kolaj kad nombor, sekeping
Bermain Hasil kerja yang terbaik dipamerkan di kertas lukisan, kain perca
sambil belajar papan kenyataan kelas.
KB:Menjana idea

Nilai:Peka,disiplin
Langkah 4 Sambung titik dan latihan Murid melengkapkan tugasan dala BBM:
(___ minit) pra tulis angka Buku aktiviti numerasi I-think maps skill Buku aktiviti Numerasi
Modul 3 (m/s 23 hingga 37) I-think maps skill Modul 3
Bimbingan kepada murid lemah (Markah penuh:9)
Tulis angka yang mewakili Semakan guru
Aktiviti jumlah objek Pembetulan oleh murid sekiranya perlu KB:Membuat perkaitan
Pengukuhan sesuai Pembahagian markah dan pujian
Nilai:tekun

Penutup Guru menyoal murid satu persatu BBM:


(_5__ minit) kuiz menguji minda untukmenulis angka yang disebutkan oleh soalan kuiz, token bintang
guru secara rawak pada papan tulis individuBuku Modul Murid Asas 1
Murid yang dapat menjawab dengan baik
akan memperolehi satu token ganjaran.

Pemberian kerja rumah Menggunakan buku modul murid numerasi KB:Membuat perkaitan
Asas 1 yang dibekalkan oleh KPM
Nilai:tekun

Refleksi

_____/______ murid mencapai objektif


____ /______ murid belum mencapai objektif
fbm@Copyright2018

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan/Linus
SK Bandar Sandakan, Sabah
Tahun 2018

Tarikh: 04.01.2018
Hari/Minggu: Selasa/12
Masa/Tempoh:10.11am-11.00am/90 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran: Numerasi Matematik

Nama Murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera (P) 7 Nurul Aida (P) 13 Erwin (L)
2 Dayang Nursyahhirah (P) 8 Siti Mar Nurlin (P) 14 Resdwan (L)
3 Intan syariza (P) 9 Mohd Amir (L) 15 Asyhari (L)
4 Norsaminah (P) 10 Nurpaijah (P)
5 Darman (L) 11 As-zahir (L)
6 Adam (L) 12 Haiqal (L)
Tema/Tajuk Nombor
Kemahiran Pemulihan 14.1 Menamakan nombor dalam bentuk perkataan.
Modul Pengajaran Numerasi Asas 3 Unit 1 Nombor bulat hingga 1000.
Konstruk Numerasi 1 Keupayaan pra nombor dan mengenal angka.
Kemahiran Numerasi 1.3(b) membaca nombor dalam perkataan hingga satu ribu.
Standard Kandungan 1.1.1 Membaca nombor hingga 10 000 dalam perkataan.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Menamakan nombor dalam perkataan.
membaca nombor dalam perkataan hingga satu ribu.
Membaca nombor hingga 10 000 dalam perkataan.
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh menulis angka sepuluh hingga satu ratus.
fbm@Copyright2018

Bahan Bantu Belajar lagu, kad perkataan, peta titi, papan lembut, paku tekan, set kad perkataan, lembaran kerja, lagu
KBAT Peta Titi, Gallery walk, permainan
Elemen merentas kurikulum Sains
Pengisian kuikulum Nilai: berdikari, kerjasama Ilmu: Bahasa kaedah/Teknik: didik hibur, penyoalan, penilaian
Langkah Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Pembelajaran BBM:
Set Induksi Imbasan semula Guru mengimbas semula kad-kad angka Kad perkataan angka
(_5_ minit) hingga 1000
Guru meminta murid cuba mengeja angka KB: Menghubungkait
1000 dalam perkataan.
Guru menunjukkan kad perkataan yang Nilai: peka
betul.
Langkah 1 guru memaparkan peta titi di papa BBM:
(___ minit) lembut.(kad manila ukuran 6x3 kaki). peta titi, kad perkataan,
Menerapkan teknik Guru melekat nombor bulat hingga 1000 papan lembut, paku tekan
Pengajaran peta pemikiran di dalam peta titi.
Ithink (KBAT)
Guru meminta murid melekatkan kad
perkataan bagi angka-angka tersebut
di dalam peta titi dengan betul untuk KB: Menjana idea
menunjukkan analogi hubungan diantara
angka dan perkataan.
bridging up: kad angka 10 000.
Langkah 2 Murid membentuk kumpulan (4 orang). Gur BBM:
(___ minit) meminta murid menunjuk kepada kad kad perkataan
Mencari kad perkataan perkataan yang digantung pada tempat yang
Aktiviti berbeza dalam bilik darjah untuk nombor-
berkumpulan Aktiviti PAK21: nombor yang disebutkan secara rawak. KB: Membuat perkaitan
Gallery walk
Nilai:Kerjasama,disiplin
fbm@Copyright2018

Langkah 3 Guru menyediakan satu set kad perkataan BBM:


(___ minit) Aktiviti PAK21: kepada setiap murid. Murid diminta set kad perkataan
Permainan menyusun dengan pantas kad-kad perkataan
susun kad perkataan tersebut mengikut urutan daripada 'satu'
Bermain hingga satu ribu. KB:Menjana idea
Sambil Belajar Murid yang paling pantas menyusun kad
perkataan dengan betul dikira sebagai
pemenang. Nilai:tekun
Langkah 4 Murid melengkapkan tugasan dala BBM:
(___ minit) warnakan pasangan lembaran kerja yang diberikan. lembaran kerja
angka dan perkataan
yang betul Bimbingan kepada murid lemah (Markah penuh:9)
Semakan guru
Aktiviti Pembetulan oleh murid sekiranya perlu KB:Membuat perkaitan
Pengukuhan Pembahagian markah dan pujian
Nilai:tekun
Penutup Murid menyanyikan semula lagu 's BBM:
(_5__ minit) nyanyian lagu semuanya' lagu

Buku Modul Murid Asas 1

Pemberian kerja rumah Menggunakan buku modul murid numerasi KB:Membuat perkaitan
Asas 1 yang dibekalkan oleh KPM
Nilai:tekun

Refleksi

_____/______ murid mencapai objektif


fbm@Copyright2018

____ /______ murid belum mencapai objektif

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan/Linus
SK Bandar Sandakan, Sabah
Tahun 2018

Tarikh: 04.01.2018
Hari/Minggu: Selasa/12
Masa/Tempoh:10.11am-11.00am/90 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran: Numerasi Matematik

Nama Murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera (P) 7 Nurul Aida (P) 13 Erwin (L)
2 Dayang Nursyahhirah (P) 8 Siti Mar Nurlin (P) 14 Resdwan (L)
3 Intan syariza (P) 9 Mohd Amir (L) 15 Asyhari (L)
4 Norsaminah (P) 10 Nurpaijah (P)
5 Darman (L) 11 As-zahir (L)
6 Adam (L) 12 Haiqal (L)
Tema/Tajuk Nombor
Kemahiran Pemulihan 14.4 Menulis nombor dalam bentuk perkataan.
Modul Pengajaran Numerasi Asas 3 Unit 1 Nombor bulat hingga 1000
Konstruk Numerasi 1 Keupayaan pra nombor dan mengenal angka
Kemahiran Numerasi 1.3 ( c ) Menulis nombor dalam perkataan hingga satu ribu.
Standard Kandungan 1.2.2 Menulis nombor hingga 10 000 dalam perkataan.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Menulis nombor dalam bentuk perkataan.
Menulis nombor dalam perkataan hingga satu ribu.
Menulis nombor hingga 10 000 dalam perkataan.
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh membaca nombor dalam perkataan satu ratus.
fbm@Copyright2018

Bahan Bantu Belajar kad perkataan, peta titi, kad angka, pensel, papan tulis individu, pen marker, set kad bergambar, puzzle, soalan kuiz,
token bintang, Buku aktiviti numerasi I-think maps skill unit 1, buku modul murid asas 1.
KBAT Peta Titi, Hot seat, Permainan
Elemen merentas kurikulum Sains
Pengisian kuikulum Nilai: berdikari, kerjasama Ilmu: Bahasa kaedah/Teknik: didik hibur, penyoalan, penilaian
Langkah Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Pembelajaran Guru mengedarkan kad perkataan bermula BBM:
Set Induksi latihan pra tulis daripada 'satu ratus sepuluh' kepada muri perkataan 'sepuluh' hingga
(_5_ minit) Murid tersebut diminta meraba dengan jarisatu ratus' dibuat daripada
di atas perkataan kesat pada kad itu. span kasar dan dilekat
Murid kemudian mengeja dan menyebutnyadi atas kad manila.
Kemudian kad itu diberikan kepada murid
kedua hingga murid yang terakhir. KB: Menghubungkait

Guru mengaitkan aktiviti tersebut dengan


menulis angka dalam perkataan. Nilai: peka
Langkah 1 Guru memaparkan peta titi di pap BBM:
(___ minit) lembut.(kad manila ukuran 6x3 kaki). peta titi, kad angka,
Menerapkan teknik Murid melengkapkan peta titi dengan pensel
Pengajaran peta pemikiran menulis perkataan bagi setiap angka yang
Ithink (KBAT) dilekat dalam peta titi. KB: Menjana idea
Contohnya: perkataan satu ratus sepuluh ditulis di
bawah angka '110' dan seterusnya untuk
menunjukan analogi hubungan antara
angka dan perkataan. Nilai:tekun
Bridging up; perkataan sepuluh ribu
Langkah 2 Guru mengedarkan papan tulis individu, BBM:
(___ minit) pen marker dan kad bergambar kepada papan tulis individu, pen
soaljawab dengan rakan setiap pasangan. marker, set kad bergambar
Aktiviti "Berapa ekor burung yang kamu nampak?
fbm@Copyright2018

berpasangan Aktiviti PAK21: eja..(sebutkan nombornya} KB: Membuat perkaitan


Hot seat tuliskan nombor…(sebutkan nombornya)
pada papan tulis individu. Nilai:Kerjasama,disiplin
*ulang dengan kad gambar yang lain pula.
Langkah 3 Murid diminta menyusun semula puzzle ataBBM:
(___ minit) Aktiviti PAK21: kad abjad yang disusun secara rawak untukpuzzle
Permainan membentuk perkataan seperti berikut:
puzzle
Bermain KB:Menjana idea
Sambil Belajar
Nilai:Peka,disiplin
Langkah 4 Tulis angka dalam perkataan. Murid melengkapkan tugasan dala BBM:
(___ minit) Pilih jawapan yang Buku aktiviti numerasi I-think maps skill Buku aktiviti Numerasi
sesuai Asas 2 unit 1 (m/s 38,39,40) I-think maps skill unit 1
Bimbingan kepada murid lemah (Markah penuh:8)
Semakan guru
Aktiviti Pembetulan oleh murid sekiranya perlu KB:Membuat perkaitan
Pengukuhan Pembahagian markah dan pujian
Nilai:tekun
Penutup Guru menyoal murid satu persatu BBM:
(_5__ minit) kuiz menguji minda untuk mengeja angka-angka yang disebutkasoalan kuiz, token bintang
oleh guru secara rawak. Buku Modul Murid Asas 1
Murid yang dapat menjawab dengan baik
akan memperolehi satu token ganjaran.

Pemberian kerja rumah Menggunakan buku modul murid numerasi KB:Membuat perkaitan
Asas 1 yang dibekalkan oleh KPM
Nilai:tekun

Refleksi
fbm@Copyright2018

_____/______ murid mencapai objektif


____ /______ murid belum mencapai objektif

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan/Linus
SK Bandar Sandakan, Sabah
Tahun 2018

Tarikh: 04.01.2018
Hari/Minggu: Selasa/12
Masa/Tempoh:10.11am-11.00am/90 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran: Numerasi Matematik

Nama Murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera (P) 7 Nurul Aida (P) 13 Erwin (L)
2 Dayang Nursyahhirah (P) 8 Siti Mar Nurlin (P) 14 Resdwan (L)
3 Intan syariza (P) 9 Mohd Amir (L) 15 Asyhari (L)
4 Norsaminah (P) 10 Nurpaijah (P)
5 Darman (L) 11 As-zahir (L)
6 Adam (L) 12 Haiqal (L)
Tema/Tajuk Nombor
Kemahiran Pemulihan 3.3 Mengenal nombor menaik, menurun dan diantara
Modul Pengajaran Numerasi Asas 3 Unit 1 Nombor bulat hingga 1000.
Konstruk Numerasi 2 Keupayaan membilang
Kemahiran Numerasi 1.5 Menyusun nombor hingga 100.
Membilang satu-satu secara tertib menaik
Membilang satu-satu secara tertib menurun
Membilang lima-lima secara tertib menaik dan menurun.
Membilang sepuluh-sepluh secara tertib menurun.
Standard Kandungan 1.5 Membilang dan melengkapkan nombor dan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 10 000.
fbm@Copyright2018

Hasil Pembelajaran Mengenal nombor menaik, menurun dan diantara


Menyusun nombor hingga 100.
Membilang satu-satu secara tertib menaik
Membilang satu-satu secara tertib menurun
Membilang lima-lima secara tertib menaik dan menurun.
Membilang sepuluh-sepluh secara tertib menurun.
Membilang dan melengkapkan nombor dan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 10 000.
Pengetahuan sedia ada Murid boleh membilang objek dalam kumpulan hingga 100
Bahan Bantu Belajar gambar seekor katak sedang duduk diatas sehelai daun teratai, set keratan daun teratai bersaiz besar dengan
nombor (0 hingga 1000) tertulis pada setiap helai, kad ayat, kertas mahjong, marker pen, gunting
buku aktiviti Numerasi ithink maps skill, buku modul murid numerasi asas 1.
Elemen merentas kurikulum Sains
KBAT Peta Alir, permainan
Pengisian kuikulum Nilai: berdikari, kerjasama Ilmu: Bahasa kaedah/Teknik: didik hibur, penyoalan, penilaian
Langkah Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Pembelajaran Guru menunjukkan 2 keping kad ayat. BBM:
Set Induksi memperkenalkan istilah Guru menekankan perbendaharaan kata kad ayat
(_5_ minit) tertib menaik 'tertib menaik' dan 'tertib menurun'
dan KB: Menghubungkait
tertib menurun Nilai: peka
Langkah 1 Guru memaparkan peta alir di pap BBM:
(___ minit) putih.(kad manila ukuran 6x3 kaki). peta alir
Menerapkan teknik Murid menyusun nombor bulat hingga 100
Pengajaran peta pemikiran secara tertib menaik dan menurun. KB: Menjana idea
Ithink (KBAT) Murid menyusun dari sebarang nombor
bulat hingga 100 secara tertib menaik dan Nilai:tekun
memurun.
Langkah 2 Murid membentuk kumpulan (4 orang). GurBBM:
fbm@Copyright2018

(___ minit) Aktiviti PAK21: menunjukkan gambar seekor katak sedang kertas mahjong, marker pen
Aktiviti untuk duduk di atas sehelai daun teratai atau gunting
Aktiviti membina permainan melompat dari sehelai ke sehelai daun
berkumpulan membilang secara tertib teratai yang lain. Murid diminta memperihaKB: Membuat perkaitan
menaik dan menurun kan gambar tersebut. Mereka diminta
beraksi seperti seekor katak. Nilai:Kerjasama,disiplin

Guru mengedarkan kertas mahjong dan murid


membuat set keratan daun teratai bersaiz
besar dan menulis nombor 1 hingga 1000 pada setiap helaian.
Langkah 3 Secara berkumpulan, murid bergilir-gilir BBM:
(___ minit) Aktiviti PAK21: melompat (secara tertib menaik) di atas set keratan daun teratai
Permainan keratan tersebut umpama seekor katak 1 hingga 10
membilang secara tertib sambil menyebut nombor yang tertulis
Bermain menaik dan menurun padanya. Ahli kumpulan yang lain memerhatKB:Menjana idea
Sambil Belajar dan menyemak sebutan rakan mereka.
Nilai:Peka,disiplin
Langkah 4 susun angka secara tertib Murid melengkapkan tugasan dala BBM:
(___ minit) menaik atau menurun Buku aktiviti numerasi I-think maps skill Buku aktiviti Numerasi
Asas 3 unit 1 (m/s 53 hingga 56) I-think maps skill unit 1
Tuliskan angka dan lukis bintik Bimbingan kepada murid lemah (Markah penuh:13)
secara tertib menaik dan menurunSemakan guru
Aktiviti Pembetulan oleh murid sekiranya perlu KB:Membuat perkaitan
Pengukuhan Pembahagian markah dan pujian
Nilai:tekun
Penutup Guru menyoal murid satu persatu BBM:
(_5__ minit) kuiz menguji minda yang manakah kumpulan objek lebih daripa soalan kuiz, token bintang
atau kurang daripada papan putih, marker pen
Murid yang dapat menjawab dengan baik Buku Modul Murid Asas 1
akan memperolehi satu token ganjaran.
fbm@Copyright2018

KB:Membuat perkaitan

Nilai:tekun

Refleksi

_____/______ murid mencapai objektif


____ /______ murid belum mencapai objektif

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan/Linus
SK Bandar Sandakan, Sabah
Tahun 2018

Tarikh: 04.01.2018
Hari/Minggu: Selasa/12
Masa/Tempoh:10.11am-11.00am/90 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran: Numerasi Matematik

Nama Murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera (P) 7 Nurul Aida (P) 13 Erwin (L)
2 Dayang Nursyahhirah (P) 8 Siti Mar Nurlin (P) 14 Resdwan (L)
3 Intan syariza (P) 9 Mohd Amir (L) 15 Asyhari (L)
4 Norsaminah (P) 10 Nurpaijah (P)
5 Darman (L) 11 As-zahir (L)
6 Adam (L) 12 Haiqal (L)
Tema/Tajuk Nombor
Kemahiran Pemulihan 2.1 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan
Modul Pengajaran Numerasi Asas 3 Unit 1 Nombor bulat hingga 1000
Konstruk Numerasi 2 Keupayaan membilang
Kemahiran Numerasi 1.6 Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang
Standard Kandungan 1.1.2 Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang hingga 10 000.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Menyatakan kuantiti melalui perbandingan
Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang
Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak diantaranya hingga 10 000.
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh membilang nombor hingga 100.
fbm@Copyright2018

Bahan Bantu Belajar kad ayat, sida, bola merah, bola biru, bakul, kad nombor 0 hingga 1000, peta titi, paku tekan, papan lembut, buku aktiviti
Numerasi ithnk maps skill, buku modul murid numerasi asas 1.
Elemen Merentas Kurikulum Sains
KBAT PetaTiti, Think pair share, permainan
Pengisian kuikulum Nilai: berdikari, kerjasama, berani Ilmu: Bahasa kaedah/Teknik: didik hibur, penyoalan, penilaian
Langkah Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Pembelajaran Guru menunjukkan 2 keping kad ayat. BBM:
Set Induksi memperkenalkan istilah Guru menekankan perbendaharaan kata kad ayat
(_5_ minit) lebih daripada 'lebih daripada' dan 'kurang daripada'
dan KB: Menghubungkait
kurang daripada Nilai: peka
Langkah 1 Guru memaparkan peta pokok di p BBM:
(___ minit) putih.(kad manila ukuran 3x3 kaki). peta titi
Menerapkan teknik Murid memilih kumpulan objek yang lebih
Pengajaran peta pemikiran atau kurang daripada untuk dikelaskan KB: Menjana idea
Ithink (KBAT) dalam peta pokok.
contohnya: contohnya bola merah lebih Nilai:tekun
daripada bola biru dan sebaliknya.
Langkah 2 Murid duduk berpasangan. Sebuah bakul BBM:
(___ minit) mengandungi bola berwarna merah dan bir bakul, bola biru, bola merah
Aktiviti untuk yang berbeza bilangannya.
Aktiviti menentukan lebih daripada dan Seorang murid diminta membilang bola me KB: Membuat perkaitan
berpasangan kurang daripada dan seorang murid lagi membilang bola biru.
Aktiviti PAK21: kedua-dua murid tersebut menyebut Nilai:Kerjasama,disiplin
Think Pair Share bilangan bola merah dan bola biru kepada
kelas.
"yang mana lebih/kurang? Bola merah atau
bola biru? Bagaimana kamu tahu?
berapakah yang lebih atau kurang?"
*untuk mengetahui yang mana lebih
fbm@Copyright2018

atau kurang murid perlu membuat padanan


satu-satu. Setiap bola merah dipadankan
dengan bola biru secara berpasangan.
Akan terdapat bola yang tiada pasangan.
Langkah 3 Guru mengedarkan sida yang mencukupi BBM:
(___ minit) Aktiviti PAK21: kepada setiap pasangan murid. sida
Permainan murid dibimbing untuk menyatakan
sida …lebih daripada..
Bermain ..kurang daripada… KB:Menjana idea
Sambil Belajar
Nilai:Peka,disiplin
Langkah 4 Tuliskan A atau B Murid melengkapkan tugasan dala BBM:
(___ minit) mengikut kumpulan Buku aktiviti numerasi I-think maps skill Buku aktiviti Numerasi
yang lebih atau kurang Asas 3 unit 1 (m/s 57,58) I-think maps skill unit 1
objeknya Bimbingan kepada murid lemah (Markah penuh:6)
Semakan guru
Aktiviti Tuliskan perkataan lebih Pembetulan oleh murid sekiranya perlu KB:Membuat perkaitan
Pengukuhan daripada atau kurang daripada Pembahagian markah dan pujian
Nilai:tekun
Penutup Guru menyoal murid satu persatu BBM:
(_5__ minit) kuiz menguji minda yang manakah kumpulan objek lebih daripa soalan kuiz, token bintang
atau kurang daripada papan putih, marker pen
Murid yang dapat menjawab dengan baik Buku Modul Murid Asas 1
akan memperolehi satu token ganjaran.

KB:Membuat perkaitan

Nilai:tekun

Refleksi
fbm@Copyright2018

_____/______ murid mencapai objektif


____ /______ murid belum mencapai objektif

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________