Anda di halaman 1dari 10

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 MOHD AZLI AZNI | 2019

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 3
2019

KSSR TAHUN 3
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 MOHD AZLI AZNI | 2019
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kod Evidens
Minggu Tema / Tajuk
(Standard Kandungan) (Standard Pembelajaran) Pentaksiran

KSSR TAHUN 3
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 MOHD AZLI AZNI | 2019
1 Tema:Hargailah Kesihatan 1.1Mengetahui dan memahami 1.1.1Menyatakan anggota seksual B1D1E1
2.1 – 4.1 Tajuk:Kenali anggota seksual pertumbuhan serta seperti bibir, payu dara,punggung dan
perkembangan fizikal yang sihat. genital.
EMK: TMK
Modul: B.Teks m/s 62

2 Tema:Hargailah Kesihatan 1.1Mengetahui dan memahami 1.1.2Menyatakan kepentingan B2D1E1


7.1 – 11.1 Tajuk:Sayangi diri pertumbuhan serta menjaga kebersihan anggota seksual.
perkembangan fizikal yang sihat.
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 63

3 Tema:Hargailah Kesihatan 1.1Mengetahui dan memahami 1.1.3Menyatakan cara menjaga B3D1E1


14.1 – 18.1 Tajuk:Kita amal. Kita sihat pertumbuhan sertaper kebersihan anggota seksual.
kembangan fizikal yang sihat.
EMK: Kreatif dan inovatif 1.1.4Mengamalkan penjagaan
Modul: B.Teks m/s 64 kebersihan anggota seksual dalam
kehidupan harian.
4 Tema:Hargailah Kesihatan 1.2Mendemonstrasi keupayaan 1.2.1Menyatakan batas sentuhan
21.1 – 25.1 Tajuk:Ada Hadnya dan kemahiran untuk menangani pada anggota seksual.
pengaruh dalaman serta luaran
EMK: TMK yang mempengaruhi kesihatan
Modul: B.Teks m/s 65 diri dan reproduktif.

Tema:Hargailah Kesihatan 1.2Mendemonstrasi keupayaan 1.2.2Berkata TIDAK kepada sentuhan


5 Tajuk:Katakan tidak dan kemahiran untuk menangani tidak selamat.
28.1 – 1.2 pengaruh dalaman serta luaran
EMK: Kreatif dan inovatif yang mempengaruhi kesihatan
TMK diri dan reproduktif.
Modul: B.Teks m/s 66

KSSR TAHUN 3
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 MOHD AZLI AZNI | 2019
6 Tema:Hargailah Kesihatan 1.3Mengetahui dan 1.3.1Mengenal pasti kumpulan zat B1D2E1
11.2 – 15.2 Tajuk:Banyaknya pilihan mengamalkan pemakanan yang makanan seperti karbohidrat, protein,
sihat serta selamat. lemak dan vitamin.
EMK: Kreatif dan inovatif
Keusahawanan
Modul: B.Teks m/s 67
7 Tema:Hargailah Kesihatan 1.3Mengetahui dan 1.3.1Mengenal pasti kumpulan zat
18.2 – 22.2 Tajuk:Banyaknya pilihan mengamalkan pemakanan yang makanan sepertikarbohidrat, protein ,
sihat serta selamat. lemak dan vitamin.
EMK: Keusahawanan
Modul: B.Teks m/s 67

8 Tema:Hargailah Kesihatan 1.3Mengetahui dan 1.3.2Memilih jenis makanan mengikut B3D2E1


25. 2 – 1.3 Tajuk:Menu makanan mengamalkan pemakanan yang waktu makan harian.
sihat serta selamat.
EMK: Keusahawanan
Modul: B.Teks m/s 68

9 Tema:Hargailah Kesihatan 1.3Mengetahui dan 1.3.3Memilih makanan yang sesuai


4. 3 – 8.3 Tajuk:Makanan antara waktu mengamalkan pemakanan yang antara waktu makan harian iaitu
makan harian sihat serta selamat. minum pagi, minum petang dan
makan lewat malam.
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 69

10 Tema:Hargailah Kesihatan 1.3Mengetahui dan 1.3.4Mengamalkan pemakanan yang B4D1E1


11.3 – 15.3 Tajuk:Pesanan kesihatan mengamalkan pemakanan yang sihat dengan mengurangkan
sihat serta selamat. pengambilan gula, garam dan lemak.
EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 70
11 Tema:Hargailah Kesihatan 1.3Mengetahui dan 1.3.5Menyatakan kesan pengambilan B2D2E1
18.3 – 22.3 Tajuk:Tidak sihat, tidak selamat mengamalkan pemakanan yang makanan dalam kuantiti berlebihan
sihat serta selamat. atau berkurangan .
EMK: Kreatif dan inovatif

KSSR TAHUN 3
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 MOHD AZLI AZNI | 2019
Modul: B.Teks m/s 71 1.3.6Menyatakan kesan obesiti
terhadap kesihatan diri.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


23.03.2019 – 31.03.2019
12 Tema:Hargailah Kesihatan 1.3Mengetahui dan 1.3.5Menyatakan kesan pengambilan
1.4 – 5.4 Tajuk:Tidak sihat, tidak selamat mengamalkan pemakanan yang makanan dalam kuantiti berlebihan
sihat serta selamat. atau berkurangan .

EMK: Kreatif dan inovatif 1.3.6Menyatakan kesan obesiti


TMK terhadap kesihatan diri.
Modul: B.Teks m/s 71

13 Tema:Hargailah Kesihatan 1.4Mengetahui jenis dan kesan 1.4.1Mengenal pasti bahan tembakau B1D3E1
8.4 – 12.4 Tajuk:Bahaya asap rokok penyalahgunaan bahan serta selain daripada rokok iaitu rokok
berkemahiran menangani situasi daun, cerut dan paip.
EMK: Kreatif dan inovatif berisiko terhadap diri, keluarga
TMK dan masyarakat.
Modul: B.Teks m/s 72

14 Tema:Hargailah Kesihatan 1.4Mengetahui jenis dan kesan 1.4.2Menyatakan kandungan bahan B2D3E1
15.4 – 19.4 Tajuk:Cegah lebih baik penyalahgunaan bahan serta berbahaya yang terdapat dalam
berkemahiran menangani situasi rokok.
EMK: TMK berisiko terhadap diri, keluarga
Modul: B.Teks m/s 73 dan masyarakat

15 Tema:Hargailah Kesihatan 1.4Mengetahui jenis dan kesan 1.4.3Menyatakan kesan merokok


22.4 – 26.4 Tajuk:Sayangi nyawa penyalahgunaan bahan serta terhadap kesihatan dan persekitaran.
berkemahiran menangani situasi
EMK: Kreatif dan inovatif berisiko terhadap diri, keluarga
Modul: B.Teks m/s 74 dan masyarakat

KSSR TAHUN 3
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 MOHD AZLI AZNI | 2019
16 Tema:Hargailah Kesihatan 1.4Mengetahui jenis dan kesan 1.4.4Berkata TIDAK kepada B4D2E1
29.4 – 3.5 Tajuk:cegah bersama-sama penyalahgunaan bahan serta pembelian dan pengambilan rokok.
berkemahiran menangani situasi
EMK: Kreatif dan inovatif berisiko terhadap diri, keluarga
Modul: B.Teks m/s 75 dan masyarakat

17 Tema:Hidup Positif 2.1Mengetahui pelbagai jenis 2.1.1Menyatakan maksud B2D4E1


6.5 – 10.5 Tajuk:Penghargaan kendiri emosi, epentingan dan cara penghargaan kendiri.
mengurus emosi untuk
EMK: Kreatif dan inovatif meningkatkan kesihatan mental
Modul: B.Teks m/s 78 dalam kehidupan harian.

18 Tema:Hidup Positif 2.1Mengetahui pelbagai jenis 2.1.2Menyatakan keistimewaan diri


13.5 – 17.5 Tajuk:keistimewaanku emosi, epentingan dan cara sendiri.
mengurus emosi untuk
EMK: Kreatif dan inovatif meningkatkan kesihatan mental
Modul: B.Teks m/s 79 dalam kehidupan harian.

19 Tema:Hidup Positif 2.1Mengetahui pelbagai jenis 2.1.3Menyatakan cara meningkatkan B6D1E1


20.5 – 24.5 Tajuk:Amalan positif emosi, epentingan dan cara penghargaan kendiri melalui amalan
mengurus emosi untuk positif.
EMK: Kreatif dan inovatif meningkatkan kesihatan mental
Modul: B.Teks m/s 80 dalam kehidupan harian.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2019


25.05.2018 – 09.06.2018

20 Tema:Hidup Positif 2.2Mengetahui peranan diri 2.2.1Menyatakan kepentingan B5D1E1


10.6 – 14.6 Tajuk:keluarga bahagia sendiri dan ahli keluarga serta mengeratkan hubungan
EMK: Kreatif dan inovatif kepentingan institusi kekeluargaan.
TMK kekeluargaan dalam aspek
Modul: B.Teks m/s 81 kesihatan keluarga.

KSSR TAHUN 3
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 MOHD AZLI AZNI | 2019
21 Tema:Hidup Positif 2.2Mengetahui peranan diri 2.2.2Menyatakan cara mengeratkan
17.6 – 21.6 Tajuk:Keluarga harmoni sendiri dan ahli keluarga serta hubungan kekeluargaan.
kepentingan institusi
EMK: Kreatif dan inovatif kekeluargaan dalam aspek
Modul: B.Teks m/s 82 kesihatan keluarga.

22 Tema:Hidup Positif 2.2Mengetahui peranan diri 2.2.3Menyatakan peranan keluarga B3D3E1


24.6 – 28.6 Tajuk:Saya dan keluarga sendiri dan ahli keluarga serta dalam memberi sokongan kepada ahli
kepentingan institusi keluarga yang mengalami masalah
EMK: Kreatif dan inovatif kekeluargaan dalam aspek kesihatan.
Modul: B.Teks m/s 83 kesihatan keluarga.

23 Tema:Hidup Positif 2.3Mengetahui dan mengaplikasi 2.3.1Menyatakan konflik yang berlaku


01.7 – 05.7 Tajuk:Buang yang keruh, ambil kemahiran interpersonal dan antara adik beradik dan rakan
yang jernih komunikasi berkesan dalam sebaya.
kehidupan harian.
EMK: Kreatif dan inovatif 2.3.2Menyatakan cara menangani
Modul: B.Teks m/s 84 konflik.

24 Tema:Hidup Positif 2.3Mengetahui dan mengaplikasi 2.3.1Menyatakan konflik yang berlaku B4D3E1
08.7 – 12.7 Tajuk:Buang yang keruh, ambil kemahiran interpersonal dan antara adik beradik dan rakan
yang jernih komunikasi berkesan dalam sebaya.
kehidupan harian.
EMK: Kreatif dan inovatif 2.3.2Menyatakan cara menangani
Modul: B.Teks m/s 84 konflik.
25 Tema:Hidup Positif 2.3Mengetahui dan mengaplikasi 2.3.3Menyatakan kepentingan B5D2E1
15.7 – 19.7 Tajuk:Buku skrap saya kemahiran interpersonal dan hubungan persahabatan yang sihat.
komunikasi berkesan dalam
26 EMK: Kreatif dan inovatif kehidupan harian.
22.7 – 26.7 TMK
Modul: B.Teks m/s 85

KSSR TAHUN 3
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 MOHD AZLI AZNI | 2019
27 Tema:Hidup Positif 2.3Mengetahui dan mengaplikasi 2.3.4Menyatakan cara menghargai
29.7 – 02.8 Tajuk:Sahabat sejati kemahiran interpersonal dan persahabatan.
komunikasi berkesan dalam
EMK: Kreatif dan inovatif kehidupan harian.
Modul: B.Teks m/s 86

28 Tema:Hidup Positif 2.3Mengetahui dan mengaplikasi 2.3.5Mengamalkan aktiviti sihat B6D2E1


05.8 – 09.8 Tajuk:Seia dan sekata kemahiran interpersonal dan bersama rakan.
komunikasi berkesan dalam
EMK: Kreatif dan inovatif kehidupan harian.
TMK
Modul: B.Teks m/s 87

CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL KEDUA


10.8.2019 – 18.08.2019
29 Tema:Bersih dan selamat 3.1Mengetahui jenis penyakit 3.1.1Menyatakan penyakit bawaan B2D5E1
19.8 – 23.8 Tajuk:kecil berbahaya dan cara mencegah serta nyamuk iaitu demam denggi dan
mengelak risiko penyakit dalam demam malaria.
EMK: Kreatif dan inovatif kehidupan harian.
Modul: B.Teks m/s 90

30 Tema:Bersih dan selamat 3.1Mengetahui jenis penyakit 3.1.2Mengenal pasti gejala dan tanda B2D5E2
26.8 – 30.8 Tajuk:Oh, kini saya tahu! dan cara mencegah serta demam denggi serta demam malaria.
31 OGOS
mengelak risiko penyakit dalam
CUTI EMK: Kreatif dan inovatif kehidupan harian.
KEMERDEKAAN TMK
Modul: B.Teks m/s 91

31 Tema:Bersih dan selamat 3.1Mengetahui jenis penyakit 3.1.3Mengenal pasti cara demam B5D3E1
02.9 – 06.9 Tajuk:Cegah sebelum merebak dan cara mencegah serta denggi dan demam malaria merebak.
mengelak risiko penyakit dalam
EMK: Kreatif dan inovatif kehidupan harian. 3.1.4Menyatakan cara mencegah
Modul: B.Teks m/s 92 demam denggi dan demammalaria.

KSSR TAHUN 3
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 MOHD AZLI AZNI | 2019
32 Tema:Bersih dan selamat 3.2Mengetahui kepentingan 3.2.1Mengenal pasti situasi yang B2D4E1
9.9 – 13.9 Tajuk:Bersiap sedia menjaga keselamatan diri dan boleh mengancam keselamatan diri.
mendemonstrasi kemahiran
EMK: Kreatif dan inovatif kecekapan psikososial dalam 3.2.2Menyatakan cara-cara menjaga
Modul: B.Teks m/s 93 kehidupan harian. keselamatan diri.

33 Tema:Bersih dan selamat 3.2Mengetahui kepentingan 3.2.3Menyatakan tindakan segera B4D4E1


16.9 – 20.9 Tajuk:Langkah selamat menjaga keselamatan diri dan yang perlu diambil jika berlaku
mendemonstrasi kemahiran ancaman terhadap keselamatan diri.
EMK: Kreatif dan inovatif kecekapan psikososial dalam
TMK kehidupan harian.
Modul: B.Teks m/s 94
34 Tema:Bersih dan selamat 3.2Mengetahui kepentingan 3.2.4Mengamalkan langkah-langkah B5D4E1
23.9 – 27.9 Tajuk:beringat sebelum kena menjaga keselamatan diri dan keselamatan diri di rumah, sekolah,
mendemonstrasi kemahiran taman permainan dan tempat awam.
EMK: Kreatif dan inovatif kecekapan psikososial dalam
Modul: B.Teks m/s 95 kehidupan harian.

35 Tema:Bersih dan selamat 3.3Mengetahui asas pertolongan 3.3.1Mengenal pasti situasi


30.9 – 04.10 Tajuk:Malang tidak berbau cemas dan kepentingan kecemasan.
bertindak dengan bijak mengikut
EMK: Kreatif dan inovatif situasi. 3.3.2Mengenal pasti jenis-jenis
TMK kecederaan yang sering berlaku.
Modul: B.Teks m/s 96-97

36 Tema:Bersih dan selamat 3.3Mengetahui asas pertolongan 3.3.1Mengenal pasti situasi


7.10 – 11.10 Tajuk:Malang tidak berbau cemas dan kepentingan kecemasan.
bertindak dengan bijak mengikut B2D6E1
EMK: Kreatif dan inovatif situasi. 3.3.2Mengenal pasti jenis-jenis
TMK kecederaan yang sering berlaku.
Modul: B.Teks m/s 96-97
3.3.3Menyatakan tindakan segera
yang perlu diambil jikaberlaku
kecemasan dan kecederaan.

KSSR TAHUN 3
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 MOHD AZLI AZNI | 2019
37 Tema:Bersih dan selamat 3.3Mengetahui asas pertolongan 3.3.2Mengenal pasti jenis-jenis
14.10 – Tajuk:Malang tidak berbau cemas dan kepentingan kecederaan yang sering berlaku.
18.10 bertindak dengan bijak mengikut
EMK: Kreatif dan inovatif situasi. 3.3.3Menyatakan tindakan segera B4D5E1
TMK yang perlu diambil jika berlaku
Modul: B.Teks m/s 96-97 kecemasan dan kecederaan.

38 ULANGKAJI
21.10

25.10
39 ULANGKAJI
28.10 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
-
01.11
40 PERBINCANGAN PAT
04.11 – HARI ANUGERAH CEMERLANG 2019
15.11 PENGURUSAN AKHIR TAHUN 2019

41
11.11 – 9.11

42
18.11

22.11

CUTI AKHIR TAHUN 2019

KSSR TAHUN 3