Anda di halaman 1dari 2

PK07 – Pengurusan Mesyuarat

______________________________________________________________________
___________________________

PK07/ 5

MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT BIL 2/(2019)

Nama Mesyuarat : Mesyuarat Unit Hal Ehwal Murid Bil 2/2019

Tarikh : 25 Januari 2019

Tempat : Bilik Mesyuarat SK Taman Daya 2

MUKA
PARA PERKARA TINDAKAN MAKLUM BALAS
SURAT

1 4 Guru kelas sesi pagi dan Guru kelas Guru kelas maklum.
petang mengambil
kedatangan dalam jadual
kedatangan murid
sementara pada setiap hari
(pagi: sebelum 8.45 pagi
dan petang: sebelum 2.45
petang).

Guru kelas mencetak Guru kelas Guru kelas maklum.


analisa kehadiran murid
dan serah pada 1 haribulan
setiap bulan.

2 5 Guru kelas perlu Guru kelas Guru kelas telah menyemak


menyemak gaji ibu bapa dan membetulkan ralat gaji
yang layak atau (jika ada)
meragukan dalam sistem Status : Selesai
APDM untuk Bantuan Awal
Persekolahn (BAP).

3 6 Guru kelas perlu Guru kelas Guru kelas telah


mengemaskini bayaran fee mengemaskini bayaran fee
murid bukan warganegara murid bukan warganegara.
dalam APDM kelas. Status: Selesai

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK07 – Pengurusan Mesyuarat
______________________________________________________________________
___________________________

4 7 Pemeriksaan mata perlu Guru kelas Guru kelas maklum.


dilakukan oleh jururawat
dan bukannya guru kelas.

Pengisian BMI dilakukan Guru kelas Guru kelas akan mengisi BMI
oleh guru kelas. murid.
Status: Belum selesai.

5 8 Semua guru menyemak Semua guru Semua guru akan


buku teks murid dan melaksanakan gempur SPBT
mengingatkan murid pada 18 Feb 2019.
supaya menyampul buku Status: Belum selesai.
berkenaan supaya tidak
rosak pada 18 Feb 2019.

Disediakan oleh : Tarikh : 27 Januari 2019

................................................
Mariam binti Ramli
Setiausaha Hal Ehwal Murid
SK Taman Daya 2

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00