Anda di halaman 1dari 18

RPT KSSR TAHUN 4 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.

MOHD AZLI | PJ 2019

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4 KSSR


MINGGU TAJUK/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
TEMA KANDUNGAN
1 Gimnastik 1.1 Berkebolehan melakukan 1.1.1 Melakukan hambur tangan dari 1. Memanaskan badan
2.1 – 4.1 Asas: kemahiran hambur tempat tinggi dan mendarat ke tempat 2. Balak tumbang
Unit 1:Mari (spring) dan pendaratan rendah. 3. Hambur tangan dan
menghambur dengan lakuan yang mendarat.
betul. 2.1 Mengenal pasti penyerapan daya 4. Menyejukkan badan
semasa mendarat dengan kedua-dua
2.1 Berkebolehan memahami belah kaki.
konsep hambur dan BBB:Peti lombol, tilam
pendaratan. mendarat dan bangku
gimnastik.

EMK: Kreativiti dan inovasi


2 Gimnastik 1.2 Berkebolehan melakukan 1.2.1 Melakulan imbangan dengan 1. Memanaskan badan
7.1 – 11.1 Asas: pergerakan yang pelbagai tapak sokongan dalam 2. Kereta sorong
memerlukan kawalan kumpulan kecil di atas bangku 3.Sandar harapan
Unit 2: Siapa badan dan sokongan gimnastik 4. Dirian tangan dengan
lagi kukuh sokongan rakan
2.2 Berkebolehan memahami 1.2.2 Melakukan dirian tangan dengan 5. Dirian tangan berkumpulan
Unit 3: Dirian konsep kawalan badan dan sokongan 6. Menyejukkan badan
tangan sokongan dalam pergerakan
2.2.1 Menyatakan perkaitan antara
luas tapak sokongan dengan BBB:Tilam gimnastik,skital
kestabilan
EMK: Kreativiti dan inovasi
Keusahawanan ,kerjasama

1
RPT KSSR TAHUN 4 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019

3 Gimnastik 1.3 Berkebolehan melakukan 1.3.1 Bergayut dan mengayun pada 1. Memanaskan badan
14.1 – 18.1 Asas: kemahiran gayut dan palang dengan kedua-dua belah 2. Genggaman atas
hayun. tangan menggunakan genggaman 3. Genggaman bawah
Unit 4: Gayut atas, bawah dan campur 4. Genggaman campur
dan hayun 2.3 Berkebolehan memahami 5. Menyejukkan badan
konsep gayut dan hayun 2.3.1 Mengenalpasti genggaman yang 6. Menyejukkan badan
dalam pergeerakan sesuai mengikut ayunan.

4 Gimnastik 1.4 . Berkebolehan 1.4.1 Melakukan putaran roda. 1. Memanaskan badan


21.1 – 25.1 Asas: melakukan kemahiran 2.Menyeberang sempadan
putaran dengan lakuan 2.4.1 Mengenalpasti perubahan pusat 3. Kiri dan Kanan.
Unit 5: yang betul. gravity semasa melakukan putaran 4. Kereta bergerak
Putaran roda roda. 5. Menyejukkan badan
2.4 Berkebolehan memahami
konsep putaran dalam
pergerakan BBB:Tilam gimnastik dan
bangku gimnastik

Pergerakan 1.5 Berkebolehan melakukan 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif 1. Memanaskan badan dengan
5 berirama pelbagai corak bertema berdasarkan konsep muzik.
28.1 – 1.2 pergerakan mengikut pergerakan mengikut muzik yang 2. Apakah pekerjaan saya
Unit 6: Kreatif irama. didengar. 3. Mencari rezeki.
saya 4. Kad bertema
2.5 Berkebolehan 1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif 5. Menyejukkan badan
mengaplikasi konsep bertema yang direka cipta mengikut
pergerakan mengikut irama. muzik yang didengar.
BBB: CD1 Dunia Muzik Tahun 2
2.5.1 Mengenalpasti pergerakan yang Trek 18: Mari Mencari, Kad
sesuai dalam pergerakan kreatif rangsangan dan pemain cakera
bertema mengikut muzik yang padat.
didengari .

2
RPT KSSR TAHUN 4 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019

5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan EMK: Kreativiti dan inovasi


menerima kekurangan rakan sebaya. Keusahawanan ,kerjasama

6 Pergerakan 1.5 Berkebolehan melakukan 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif 1. Memanaskan badan dengan
11.2 – 15.2 berirama pelbagai corak bertema berdasarkan konsep muzik.
pergerakan mengikut pergerakan mengikut muzik yang 2. Aksi pesawah
Unit 7: Jom irama. didengar. 3. Kitaran padi
Ke sawah 4. Mari bertani.
2.5 Berkebolehan 2.5.1 Mengenalpasti pergerakan yang 5. Kad bertema
mengaplikasi konsep sesuai dalam pergerakan kreatif 6. Menyejukkan badan
pergerakan mengikut irama. bertema mengikut muzik yang
didengari .
BBB: CD1 Dunia Muzik Tahun 2
5.2.2 Berkeyakinan melakukan Trek 32:Bunyi di ladang,kad
pelbagai pergerakan berkemahiran rangsangan dan pemain cakera
padat.
7 Pergerakan 1.5 Berkebolehan melakukan 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif 1. Memanaskan badan dengan
18.2 – 22.2 berirama pelbagai corak bertema berdasarkan konsep muzik.
pergerakan mengikut pergerakan mengikut muzik yang 2. Penerokaan hutan
Unit 8: irama. didengar. 3.Suasana hutan
Kembara 4.Haiwan hutan menarik
hutan 2.5 Berkebolehan 1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif 5. Menyejukkan badan
mengaplikasi konsep bertema yang direka cipta mengikut
pergerakan mengikut irama. muzik yang didengar. BBB: CD1 Dunia Muzik Tahun 3
Trek 95:Thebavali bangku
2.5.1 Mengenalpasti pergerakan yang panjang,skital,tali
sesuai dalam pergerakan kreatif skipping,gelung rotan,kad
bertema mengikut muzik yang rangsangan dan pemain cakera
didengari . padat.

5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan


aktiviti fizikal. EMK: Kreativiti dan inovasi

3
RPT KSSR TAHUN 4 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019

Keusahawanan ,kerjasama
8 Pergerakan 1.5Berkebolehan melakukan 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif 1. Memanaskan badan dengan
25. 2 – 1.3 berirama pelbagai corak pergerakan bertema berdasarkan konsep muzik.
mengikut irama. pergerakan mengikut muzik yang 2. Interprestasi cerita dan
Unit 9: Robot didengar. imaginasi.
rabat 2.5 Berkebolehan 3.Robot kaku
mengaplikasi konsep 1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif 4. Robot cair
pergerakan mengikut irama. bertema yang direka cipta mengikut 5. Tarian robot
muzik yang didengar. 6. Menyejukkan badan

2.5.1 Mengenalpasti pergerakan yang BBB: CD1 Dunia Muzik Tahun 2


sesuai dalam pergerakan kreatif Trek 4: See saw, skrip cerita
bertema mengikut muzik yang dan pemain cakera padat.
didengari .

5.2.4 Menerima cabaran dan merasa EMK: Kreativiti dan inovasi


seronok semasa melakukan aktiviti. Keusahawanan ,kerjasama
9 Kemahiran 1.6 Berkebolehan melakukan 1.6.1 Menghantar bola ke pelbagai 1. Memanaskan badan
4. 3 – 8.3 asas kemahiran asas jarak dan arah menggunakan alatan 2.menghantar dan menerima
permainan: permainan kategori dan anggota badan yang dibenarkan. bola dalam jarak 2 meter
serangandengan lakuan berpasangan.
Unit 10: yang betul. 1.6.2 Menerima hantaran bola dari 3. Menghantar dan menerima
Hantar dan pelbagai jarak menggunakan alatan bola dalam jarak 3 meter
terima bola. 2.6 Berkebolehan dan anggota badan yang dibenarkan. berkumpulan.
mengaplikasi konsep 4. Permainan kecil:
pergerakan dan prinsip 5. Menyejukkan badan.
mekanik dalam kemahiran 2.6.1 Mengenal pasti aplikasi daya
asas permainan kategori semasa menghantar dan menerima
serangan. bola pada pelbagai jarak. BBB: Bola,skital,

EMK: Kreativiti dan inovasi


Keusahawanan ,kerjasama

4
RPT KSSR TAHUN 4 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019

2.6.2 Mengenal pasti perkaitan antara


titik kontak dengan arah pergerakan
bola.
10 Kemahiran 1.6 Berkebolehan melakukan 1.6.3 Mengelecek bola dalam ruang 1. Memanaskan badan
11.3 – 15.3 asas kemahiran asas yang ditentukan. 2. Mengelecek bola zig zag
permainan: permainan kategori 3. Permainan kecil:
serangandengan lakuan 2.6.3 Mengenal pasti ruang yang 4. Menyejukkan badan.
Unit 11: yang betul. sesuai untuk bergerak dengan bola.
Kelecek ku
hebat. 2.6 Berkebolehan BBB: Bola,skital,
mengaplikasi konsep
pergerakan dan prinsip EMK: Kreativiti dan inovasi
mekanik dalam kemahiran Keusahawanan ,kerjasama
asas permainan kategori
serangan.
11 Kemahiran 1.6:Berkebolehan melakukan 1.6.4 Melakukan pergerakan 1. Memanaskan badan
18.3 – 22.3 asas kemahiran asas permainan mengadang dengan membayangi 2. Main bayang-bayang.
permainan: kategori serangan dengan pergerakan lawan 3. Permainan kecil:
lakuan yang betul. 4. Menyejukkan badan.
Unit 12: Cuba 2.6.3 Mengenal pasti kedudukan
hadang 2.6 Berkebolehan pengadang yang sesuai semasa
mengaplikasi konsep membayangi pergerakan pihak lawan BBB: Bola,skital,
pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran EMK: Kreativiti dan inovasi
asas permainan kategori Keusahawanan ,kerjasama
serangan.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
23.03.2019 – 31.03.2019
12 Kemahiran 1.6;Berkebolehan melakukan 1.6.5:Memintas dan menguasai bola 1. Memanaskan badan
1.4 – 5.4 asas kemahiran asas permainan dari pihak lawan. 2. Main galah panjang berbola.
permainan: kategori serangan dengan 3. Permainan kecil:
lakuan yang betul. 4. Menyejukkan badan.

5
RPT KSSR TAHUN 4 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019

Unit 13: 2.6.3 Mengenal pasti


Memintas 2.6 Berkebolehan pemasaan(timing) yang sesuai semasa
mengaplikasi konsep untuk memintas BBB: Bola,skital,
pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran EMK: Kreativiti dan inovasi
asas permainan kategori Keusahawanan ,kerjasama
serangan.
13 Kemahiran 1.6;Berkebolehan melakukan 1.6.6.Melakukan takel untuk 1. Memanaskan badan
8.4 – 12.4 asas kemahiran asas permainan mendapatkan bola 2. Main galah panjang berbola.
permainan: kategori serangan dengan 3. Permainan kecil:
lakuan yang betul. 1.6.7 Menjaring ke sasaran dari 4. Menyejukkan badan.
Unit 14: Kena pelbagai arah dengan menggunakan
takel 2.6 Berkebolehan alatan dan anggota badan yang
mengaplikasi konsep dibenarkan BBB: Bola,skital,jarring
pergerakan dan prinsip netball,basketball
mekanik dalam kemahiran 2.6.3 Mengenal pasti lakuan menjaring
asas permainan kategori yang betul. EMK: Kreativiti dan inovasi
serangan. Keusahawanan ,kerjasama
14 Kemahiran 1.7 Berkebolehan melakukan 1.7.1 Melakukan servis atas bahu 1. Memanaskan badan
15.4 – 19.4 asas kemahiran asas menggunakan tangan dan alatan 2. Permainan kecil: mini bola
permainan: permainan kategori tampar
jaring dengan lakuan 1.7.2 Melakukan servis dengan kaki 4. Permainan kecil: Mini takraw
Unit 15: yang betul. menggunakan kaki. 3. Menyejukkan badan.
Servisku
mengena 2.7 Berkebolehan 1.7.3 Menerima servis menggunakan
mengaplikasi konsep anggota badan dan alatan. BBB: Bola,skital,jaring raket,
Unit 16: pergerakan dan prinsip
Terima servis mekanik dalam kemaahiran 2.7.1 Mengenal pasti titik kontak EMK: Kreativiti dan inovasi
asas permainan kategori semasa melakukan servis ,menerima Keusahawanan ,kerjasama
menjaring. dan menghantar bola.

6
RPT KSSR TAHUN 4 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019

15 Kemahiran 1.7:Berkebolehan melakukan 1.7.4 Melakukan gerak kaki ke 1. Memanaskan badan


22.4 – 26.4 asas kemahiran asas permainan pelbagai arah 2. Permainan kecil: mini bola
permainan: kategori jaring dengan tampar
lakuan yang betul. 2.7.2 Mengenal pasti cara dirian yang 4. Permainan kecil: Mini takraw
Unit 17: betul untuk memulakan pergerakan ke 3. Menyejukkan badan.
Gerakan kaki 2.7 Berkebolehan pelbagai arah
ke pelbagai mengaplikasi konsep
arah pergerakan dan prinsip BBB: Bola,skital,jaring raket,
mekanik dalam kemahiran
asas permainan kategori EMK: Kreativiti dan inovasi
menjaring. Keusahawanan ,kerjasama
16 Kemahiran 1.7:Berkebolehan melakukan 1.7.5 Melakukan pukulan pepat 1. Memanaskan badan
29.4 – 3.5 asas kemahiran asas permainan 2. Permainan kecil:
permainan: kategori jaring dengan 3. Menyejukkan badan.
lakuan yang betul.
Unit 18:
Pukulan 2.7 Berkebolehan BBB: Bola,skital,jaring raket,
pepat mengaplikasi konsep
pergerakan dan prinsip EMK: Kreativiti dan inovasi
mekanik dalam kemahiran Keusahawanan ,kerjasama
asas permainan kategori
menjaring.
17 Kemahiran 1.7:Berkebolehan melakukan 1.7.6 Melakukan pukulan kilas. 1. Memanaskan badan
6.5 – 10.5 asas kemahiran asas permainan 2. Permainan kecil:
permainan: kategori jaring dengan 3. Menyejukkan badan.
lakuan yang betul.
Unit 19
Pukulan kilas. 2.7 Berkebolehan BBB: Bola,skital,jaring raket,
mengaplikasi konsep
pergerakan dan prinsip EMK: Kreativiti dan inovasi
mekanik dalam kemahiran Keusahawanan ,kerjasama

7
RPT KSSR TAHUN 4 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019

asas permainan kategori


menjaring.
18 Kemahiran 1.7:Berkebolehan melakukan 1.7.7 Mengumpan bola dengan tangan 1. Memanaskan badan
13.5 – 17.5 asas kemahiran asas permainan dan kaki 2. Permainan kecil:
permainan: kategori jaring dengan 3. Menyejukkan badan.
lakuan yang betul. 2.7.3 Mengenalpasti postur badan
Unit 20: semasa mengumpan bola.
Mengumpan 2.7 Berkebolehan BBB: Bola,skital,jaring raket,
bola mengaplikasi konsep
pergerakan dan prinsip EMK: Kreativiti dan inovasi
mekanik dalam kemahiran Keusahawanan ,kerjasama
asas permainan kategori
menjaring.
19 Kemahiran 1.8:Berkebolehan melakukan 1.8.1 Membaling bola ke sasaran 1. Memanaskan badan
20.5 – 24.5 asas kemahiran asas permainan dengan tangan lurus mengikut arah 2. Permainan kecil:
permainan: kategori memadang dengan pusingan jam 3. Menyejukkan badan.
lakuan yang betul.
Unit 21: 1.8.2 Membaling bola ke sasaran
Membaling 2.8 Berkebolehan dengan tangan lurus melawan arah BBB: bola ,skital
dengan mengaplikasi konsep jam. EMK: Kreativiti dan inovasi
tangan lurus pergerakan dan prinsip Keusahawanan ,kerjasama
mekanik dalam kemahiran 2.8.1 Menyatakan pergerakan tangan
asas permainan kategori semasa melakukan balingan tangan
memadang. lurus dan balingan sisi.
CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2019
25.05.2018 – 09.06.2018
20 Kemahiran 1.8:Berkebolehan melakukan 1.8.3 : Memukul bola dan bergerak ke 1. Memanaskan badan
10.6 – 14.6 asas kemahiran asas permainan kawasan yang ditetapkan 2. Permainan kecil:
permainan: kategori memadang dengan 3. Menyejukkan badan.
lakuan yang betul. 2.8.2 : Mengenalpasti titik kontak pada
hola dan alat pemukul semasa
memukul dan menahan bola BBB: bola ,skital

8
RPT KSSR TAHUN 4 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019

Unit 2.8: Berkebolehan EMK: Kreativiti dan inovasi


22:Pukul dan mengaplikasi konsep 2.8.3: Mengenalpasti kedudukan Keusahawanan ,kerjasama
lari pergerakan dan prinsip tangan semasa menangkap bola dari
mekanik dalam kemahiran arah sisi pada pelbagai aras.
asas permainan kategori
memadang.
21 Kemahiran 1.8:Berkebolehan melakukan 1.8.4 Menahan bola dengan alat 1. Memanaskan badan
17.6 – 21.6 asas kemahiran asas permainan pemukul 2. Permainan kecil:
permainan: kategori memadang dengan 3. Menyejukkan badan.
lakuan yang betul.
Unit 23:
Menahan 2.8: Berkebolehan BBB: bola ,skital
bola mengaplikasi konsep EMK: Kreativiti dan inovasi
pergerakan dan prinsip Keusahawanan ,kerjasama
mekanik dalam kemahiran
asas permainan kategori
memadang.
22 Kemahiran 1.8:Berkebolehan melakukan 1.8.5: Membaling bola dengan gaya 1. Memanaskan badan
24.6 – 28.6 asas kemahiran asas permainan balingan sisi 2. Permainan kecil:
permainan: kategori memadang dengan 3. Menyejukkan badan.
lakuan yang betul. 1.8.6: Menangkap bola dari arah sisi.
Unit 24:
Baling dan 2.8: Berkebolehan BBB: bola ,skital
tangkap bola mengaplikasi konsep EMK: Kreativiti dan inovasi
sisi pergerakan dan prinsip Keusahawanan ,kerjasama
mekanik dalam kemahiran
asas permainan kategori
memadang.
23 Olahraga 1.9:Berkebolehan melakukan 1.9.1 Berlari dalam laluan lurus dan 1. Memanaskan badan
01.7 – 05.7 asas: kemahiran asas selekoh dengan pelbagai kelajuan 2. Permainan kecil:
berlaridengan lakuan yang 3. Menyejukkan badan.
betul.

9
RPT KSSR TAHUN 4 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019

Unit 25: Ke 2.9.1 Mengenal pasti teknik berlari


sana dan ke 2.9: Berkebolehan yang betul mengikut laluan dan BBB:
sini mengaplikasi konsep kelajuan yang berbeza.
pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran EMK: Kreativiti dan inovasi
asas berlari Keusahawanan ,kerjasama
24 Olahraga 1.9:Berkebolehan melakukan 1.9.2 Berlari berganti-ganti pada satu 1. Memanaskan badan
08.7 – 12.7 asas: kemahiran asas jarak 2. Rali pundi kacang
berlaridengan lakuan yang 3.Baton panas
Unit 26: betul. 1.9.3 : Berlari beritma melepasi 4.Larian sesawang
Berlari halangan secara berterusan 5. Menyejukkan badan
berganti-ganti 2.9: Berkebolehan
mengaplikasi konsep 2.9.2 Mengenalpasti jarak yang sesuai
pergerakan dan prinsip semasa memberi dan menerima alatan BBB: Baton,skital,bola getah
mekanik dalam kemahiran kecil,pundi kacang,dan kad
asas berlari 5.1.3 Menggunakan alatan mengikut huruf
kegunaannya.

EMK: Kreativiti dan inovasi


Keusahawanan ,kerjasama
25 Olahraga 1.10 : Berkebolehan 1.10.1 Berlari dan melompat 1. Memanaskan badan
15.7 – 19.7 asas: melakukan kemahiran asas menggunakan sebeah kaki dan 2. Permainan kecil:
melompat dengan lakuan mendarat dengan kedua-dua belah 3. Menyejukkan badan.
26 Unit 27 : yang betul. kaki.
22.7 – 26.7 Mari
melompat 2.10 : Berkebolehan 1.10.2 Berlari dan melompat BBB:
mengaplikasi konsep menggunakan sebelah kaki dan
pergerakan dan prinsip mendarat menggunakan kaki yang
mekanik dalam kemahiran sama. EMK: Kreativiti dan inovasi
asas lompatan. Keusahawanan ,kerjasama
1.10.3 Berlari dan melompat
menggunakan kaki kanan dan

10
RPT KSSR TAHUN 4 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019

mendarat menggunakan kaki kiri dan


sebaliknya.
27 Olahraga 1.10 : Berkebolehan 1.10.4 Berlari dan melompat melepasi 1. Memanaskan badan
29.7 – 02.8 asas: melakukan kemahiran asas halangan pada pelbagai aras. 2. Lari dan lompat
melompat dengan lakuan 3. Lari dari pelbagai sudut
Unit 28 : yang betul. 4. Lompat dan cantum
Cabaran 5. Menyejukkan badan.
melompat 2.10 : Berkebolehan
mengaplikasi konsep
pergerakan dan prinsip BBB: Pundi kacang,kad
mekanik dalam kemahiran cantuman gambar, kad gambar
asas lompatan. api, batang kayu atau
rotan,bakul, skital,mini hurdle
5.3.1 Berkomunikasi antara dan kotak.
rakan ,guru dan ahli
kumpulan semasa melakukan
aktiviti fizikal. EMK: Kreativiti dan inovasi
Keusahawanan ,kerjasama
28 Olahraga 1.11 : Berkebolehan 1.11.1 Membaling ,melontar ,melempar 1. Memanaskan badan
05.8 – 09.8 asas: melakukan kemahiran asas dan merejam pelbagai alatan dari 2. Permainan kecil:
balingan dengan lakuan posisi melutut dan duduk. 3. Menyejukkan badan.
Unit 29: yang betul.
Membaling 2.11.1 Mengenalpasti perkaitan antara
2.11 : Berkebolehan rotasi pinggul dengan jarak BBB: gelung rotan.
mengaplikasi konsep balingan,lontaran ,lemparan dan
pergerakan dan prinsip rejaman.
mekanik dalam kemahiran EMK: Kreativiti dan inovasi
asas balingan. 1.11.2 : Membaling,melontar Keusahawanan ,kerjasama
,melempar dan merejam pelbagai
alatan dari posisi berdiri

11
RPT KSSR TAHUN 4 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019

2.11.2 Mengenalpasti perkaitan antara


ketinggian pelepasan semasa
membaling,melontar,melempar dan
merejam dengan jarak.
CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL KEDUA
10.8.2019 – 18.08.2019

29 Olahraga 1.11 : Berkebolehan 1.11.3 : Membaling 1. Memanaskan badan


19.8 – 23.8 asas: melakukan kemahiran asas ,melontar,melempar dan merejam 2.kapten quiot
balingan dengan lakuan pelbagai alatan dengan rotasi pinggul. 3. Siapa jauh
Unit 30: yang betul. 4.Lempar sekawan
Lempar objek 2.11.2 Mengenalpasti perkaitan antara 5. Menyejukkan badan
leper 2.11 : Berkebolehan ketinggian pelepasan semasa
mengaplikasi konsep membaling,melontar,melempar dan
pergerakan dan prinsip merejam dengan jarak BBB: Quiot,bola pundi
mekanik dalam kemahiran kacang,skital dan tali
asas balingan. 5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan
pelbagai pergerakan berkemahiran.
EMK: Kreativiti dan inovasi
Keusahawanan ,kerjasama
30 Akuatik asas: Akuatik asas: Akuatik asas: Akuatik asas:
26.8 – 30.8
31 OGOS
Unit 31-34 Unit 31-34 Unit 31-34 Unit 31-34
CUTI
KEMERDEKAA
N

31 Rekreasi dan 1.14 Berkebolehan 1.14.1 Mendirikan khemah pasang 1. Mengenal jenis khemah.
02.9 – 06.9 kesengganga melakukan aktiviti rekreasi siap 2. Mengenal komponen dan
n dan kesenggangan. bahagian khemah.
2.14.1 Mengenalpasti bahagian- 3. Mengenal ruang dan tempat
2.14 Mengallikasi bahagian khemah pasang siap. selamat untuk berkhemah.
pengetahuan dan starategi 4. Pasang khemah
12
RPT KSSR TAHUN 4 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019

Unit 35: dalam aktiviti rekreasi dan 5.1.5 Mengenalpasti ruang selamat 5. Mengemas khemah
Khemah kesenggangan untuk melakukan aktiviti.
pasang siap BBB: Khemah.
5.1 Berkebolehan mematuhi
dan mengamalkan elemen EMK: Keusahawanan
pengurusan dan keselamatan
32 Rekreasi dan 1.14 Berkebolehan 1.14.1 Melakukan aktiviti pandu arah 1. Mengenal 4 mata angin
9.9 – 13.9 kesengganga melakukan aktiviti rekreasi berdasarkan arah mata angin. utama.
n dan kesenggangan. 2. Mengetahui 4 mata angin
2.14.1 Mengaplikasi pengetahuan tambahan.
Unit 36: 2.14 Mengaplikasi mata angin untuk mencari arah 3. Anatomi kompas dan
Pandu arah pengetahuan dan starategi Mengenal peta kompas
dalam aktiviti rekreasi dan 5.1.3: Menggunakan alatan mengikut 4. Mencari tempat pada peta
kesenggangan kegunaannya. mengikut 8 mata angin.

5.1 Berkebolehan mematuhi BBB: Kompas, kad pandu arah


dan mengamalkan elemen ,penebuk kad pandu arah,
pengurusan dan keselamatan Skital,peta kompas
EMK: Kreativiti dan inovasi
Keusahawanan ,kerjasama
33 Rekreasi dan 1.14 Berkebolehan 1.14.3 Bermain permainan tradisional 1. Memanaskan badan
16.9 – 20.9 kesengganga melakukan aktiviti rekreasi seperti ting-ting gula batu dan laga 2. Permainan ting-ting gula
n dan kesenggangan. ayam. batu
3. Permainan kecil: Lumba
Unit 37: Ting- 2.14 Mengaplikasi 2.14.3 Mengenalpasti strategi yang lari berting-ting gula batu
ting gula batu pengetahuan dan starategi boleh digunakan untuk mengekalkan 4. Menyejukkan badan.
dalam aktiviti rekreasi dan imbangan dan daya tahan otot dalam
kesenggangan permainan tkng-ting gula batu dan laga BBB: CD1 Dunia Muzik Tahun
ayam. 3: Trek 6: Hey kawan-kawan.
5.1 Berkebolehan mematuhi
dan mengamalkan elemen 5.14.3 : Mematuhi peraturan EMK: Kreativiti dan inovasi
pengurusan dan keselamatan keselamatan di tempat aktiviti. Keusahawanan ,kerjasama

13
RPT KSSR TAHUN 4 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019

34 Rekreasi dan 1.14 Berkebolehan 1.14.3 Bermain permainan tradisional 1. Memanaskan badan
23.9 – 27.9 kesengganga melakukan aktiviti rekreasi seperti ting-ting gula batu dan laga 2. Cuit-cuit sayang
n dan kesenggangan. ayam. 3. Laga ayam
4. Pertandingan: siapa
Unit 38: Laga 2.14 Mengaplikasi 2.14.3 Mengenalpasti strategi yang johan kumpulan
ayam pengetahuan dan starategi boleh digunakan untuk mengekalkan 5. Mencari juara kampung
dalam aktiviti rekreasi dan imbangan dan daya tahan otot dalam
kesenggangan permainan tkng-ting gula batu dan laga BBB: tali atau tepung putih
ayam. untuk guat bulatan
5.1 Berkebolehan mematuhi
dan mengamalkan elemen 5.1.5 Mengenalpasti ruang selamat EMK: Kreativiti dan inovasi
pengurusan dan keselamatan untuk melakukan aktiviti.. Keusahawanan ,kerjasama

35 Kecergasan 3.1 Berkebolehan melakukan 3.1.1 Melakukan aktiviti yang 1. memanaskan badan
30.9 – aktiviti fizikal berpandukan meningkatkan suhu badan ,kadar 2. Menerangkan kepentingan
04.10 Unit 39: konsep kecergasan pernafasan,kadar nadi dan keanjalan memanaskan badan dan
Nadi saya otot. menyejukkan badan
4.1 Berkebolehan 3. lari setempat 3 minit
mengaplikasi konsep 3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan 4. Mengira nadi selepas aktiviti
kecergasan semasa badan
melakukan aktiviti fizikal
4.1.1: Mengenal pasti aktiviti
memanaskan badan dan menyejukkan
badan. EMK: Kreativiti dan inovasi
Keusahawanan ,kerjasama
4.1.2 Menerangkan kepentingan
memanaskan badan dan menyejukkan
badan

3.1.3 Mengira kadar nadi selepas


melakukan aktiviti selama satu minit.

14
RPT KSSR TAHUN 4 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019

4.1.3 Menyatakan hubung kait antara


jantung yang cergas dengan kadar
nadi pemulihan

4.1.4 Menerangkan risik kesihatan


berkaitan dengan kekurangan air.
36 Kecergasan 3.2 Berkebolehan melakukan 3.2.1 Melakukan senaman 1. Memanaskan badan.
7.10 – senaman yang boleh meningkatkan kapasiti aerobic dalam 2. Gerak ceria.
11.10 Unit 40: meningkatkan kapasiti suatu jangka masa yang ditetapkan . 3. Mini fartlek
Nadi saya aerobic. 4.Sentuhan kasih
4.2.2 Mengenal pasti ciri senaman 5. Menyejukkan badan.
4.1 Berkebolehan yang boleh meningkatkan kapasiti
mengaplikasi konsep asas aerobic. BBB:Tali skip, skital,jam randik
kapasiti aerobic.
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa EMK: Kreativiti dan inovasi
seronok semasa melakukan aktiviti. Keusahawanan ,kerjasama

5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan


aktiviti fizikal.
37 Kecergasan 3.2 Berkebolehan melakukan 3.2.1 Melakukan senaman 1. Memanaskan badan dengan
14.10 – senaman yang boleh meningkatkan kapasiti aerobic dalam muzik.
18.10 Unit 41: meningkatkan kapasiti suatu jangka masa yang ditetapkan . 2. Aerobik
Pelbagai aerobic. 3. Menyejukkan badan
gaya aerobic 4.2.2 Mengenal pasti ciri senaman
4.1 Berkebolehan yang boleh meningkatkan kapasiti
Unit 42: mengaplikasi konsep asas aerobic.
Bergerak kapasiti aerobic.
untuk jantung 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa
seronok semasa melakukan aktiviti.

15
RPT KSSR TAHUN 4 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019

5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan


aktiviti fizikal.
38 Kecergasan 3.3 Berkebolehan melakukan 3.3.1 Melakukan pelbagai senaman 1. Memanaskan badan
21.10 senaman meningkatkan regangan pada otot paha,bahu tangan
– Unit 43: Saya kelenturan dan bahagian atas badan dengan
25.10 boleh lakuan yang betul
melentur 4.3 Berkebolehan menguasai 4.3.1 Menamakan otot-otot yang
Unit 44: konsep kelenturan. terlibat semasa melakukan regangan.
Regang
supaya lentur 4.3.2 Mengenalpasti tempoh masa
yang berkesan untuk melakukan
regangan static.

4.3.3 Mengenalpasti ulangan yang


biasa dilakukan semasa regangan
dinamik.

39 Kecergasan: 3.4 Berkebolehan melakukan 3.4.1 Melakukan semanan seperti 1. memanaskan badan.
28.10 senaman meningkatkan daya separa cangkung,ringkuk tubi 2. separa cangkung
- Unit 45: Kuat tahan dan kekuatan otot. separa,jentik kaki setempat,lentik 3. ,ringkuk tubi separa
01.11 dan tahan belakang berselang seli tangan dan 4,jentik kaki setempat,
4.4 Berkebolehan menguasai kaki,hamstring curl,tekan tubi dan 5.lentik belakang berselang seli
konsep asas kekuatan dan bangkit tubi berulang kali dalam tangan dan kaki,
daya tahan otot jangkamasa 20-30 saat. 6.hamstring curl,
7.tekan tubi
4.4.1 Menamakan otot-otot yang 8. bangkit tubi
terlibat semasa melakukan senaman 9.menyejukkan badan
kekuatan dan daya tahan otot.

4.4.2 Mengenal pasti hubung kait


antara kekuatan daya tahan otot
dengan prestasi motor.

16
RPT KSSR TAHUN 4 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019

40 Kecergasan 3.5 Berkebolehan 3.5.1 Mengukur ketinggian dan 1.ukur tinggi


04.11 – mengenalpasti komposisi menimbang berat badan 2. timbang berat
15.11 Unit 46: Kad badan 3.rekod tinggi dan berat
daya tahan 3.5.2 Merekod ukuran tinggi dan berat 4. Mencari BMI
dan kekuatan 4.5 Berkebolehan memahami badan
otot konsep asas komposisi 4.5.1 Membanding berat dan tinggi
badan sendiri dengan rakan dan carta
pertumbuhan normal.

4.5.2 Mengenalpasti kesan senaman


tehadap perubahan berat badan.
41 Kecergasan 3.6 Mengukur tahap 3.6.1 Melakukan ujian kecergasan 1. Memanaskan badan
11.11 – kecergasan fizikal fizikal dengan menggunakan bateri 2. Ujian SEGAK
9.11 Unit 47: ujian segak .
Bateri ujian 4.6 Berkebolehan
segak mengenalpasti tahap 3.6.2 Merekod keptusan ujian segak
kecergasan fizikal
4.6.1 Membandingkan skor
pencapaian diri dengan norma ujian
SEGAK
42
18.11

22.11

CUTI AKHIR TAHUN 2019

*Catatan : PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


17
RPT KSSR TAHUN 4 SK SRI SUBANG JAYA OLEH EN.MOHD AZLI | PJ 2019

Kandungan dalam Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Empat adalah setara dengan pencapaian objektif psikomotor,
kognitif, dan afektif dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Guru boleh memulakan pengajaran dan
pembelajaran dengan Modul Kemahiran atau Modul Kecergasan tanpa terikat dengan susunan modul dalam kurikulum ini.

18