Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PK THN 3 (2019)

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

1 PEERS 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam 1.1.1 Menyatakan anggota seksual Nota:
Kesihatan Diri konteks kesihatan diri dan reproduktif (i) Bibir Postur ialah posisi tubuh
dan Reproduktif Mengamalkan cara menjaga kehormatan diri: (ii) Payu dara seseorang terutamanya
2-4 (iii) Punggung semasa berdiri, duduk dan
JANUARI -Anggota seksual (iv) Zakar baring
2019 (v) Faraj
(vi) Dubur Peta minda kepentingan
postur yang betul, tidur
1.1.2 Mengaplikasikan kemahiran menjaga dan rehat yang
kehormatan anggota seksual. mencukupi.

1.1.3 Menilai kesan sekiranya tidak menjaga


kehormatan anggota seksual

2 PEERS 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam 1.1.1 Menyatakan anggota seksual Nota:
Kesihatan Diri konteks kesihatan diri dan reproduktif (i) Bibir Postur ialah posisi tubuh
7 – 11 dan Reproduktif Mengamalkan cara menjaga kehormatan diri: (ii) Payu dara seseorang terutamanya
JANUARI (iii) Punggung semasa berdiri, duduk dan
2019 -Anggota seksual (iv) Zakar baring.
(v) Faraj
(vi) Dubur Perbincangan secara
berkumpulan
1.1.2 Mengaplikasikan kemahiran menjaga
kehormatan anggota seksual.

1.1.3 Menilai kesan sekiranya tidak menjaga


kehormatan anggota seksual

3 PEERS 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam 1.1.1 Menyatakan anggota seksual Nota:
Kesihatan Diri konteks kesihatan diri dan reproduktif (i) Bibir Postur ialah posisi tubuh
14 – 18 dan Reproduktif Mengamalkan cara menjaga kehormatan diri: (ii) Payu dara seseorang terutamanya
JANUARI (iii) Punggung semasa berdiri, duduk dan
2019 -Anggota seksual (iv) Zakar baring.
(v) Faraj
(vi) Dubur Poster postur badan
yang betul.
1.1.2 Mengaplikasikan kemahiran menjaga
kehormatan anggota seksual.

1.1.3 Menilai kesan sekiranya tidak menjaga


kehormatan anggota seksual
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PK THN 3 (2019)

4 PEERS 1.2 Kemahiran menangani pengaruh dalaman 1.2.1 Memahami batas sentuhan pada anggota Permainan berdasarkan
Kesihatan Diri serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri seksual. situasi yang diberi
21 – 25 dan Reproduktif dan reproduktif .
1.2.2 Menganalisis sentuhan tidak selamat pada
JANUARI Berkata TIDAK kepada: anggota seksual mengikut situasi.
* Sentuhan pada anggota seksual
2019 1.2.3 Menjana idea cara melapor kepada orang
yang dipercayai sekiranya berlaku sentuhan tidak
selamat pada anggota seksual.

5 PEERS 1.2 Kemahiran menangani pengaruh dalaman 1.2.1 Memahami batas sentuhan pada anggota Permainan berdasarkan
Kesihatan Diri serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri seksual. situasi yang diberi
dan Reproduktif dan reproduktif
28 JANUARI – 1.2.2 Menganalisis sentuhan tidak selamat pada
Berkata TIDAK kepada: anggota seksual mengikut situasi.
1 FEBRUARI * Sentuhan pada anggota seksual
2019 1.2.3 Menjana idea cara melapor kepada orang
yang dipercayai sekiranya berlaku sentuhan tidak
(1 Februari) selamat pada anggota seksual.
Cuti
Hari Wilayah

6
4–8 CUTI TAHUN BARU CINA
FEBRUARI

2019
PEERS 1.2 Kemahiran menangani pengaruh dalaman 1.2.1 Memahami batas sentuhan pada anggota Permainan berdasarkan
7 Kesihatan Diri serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri seksual. situasi yang diberi
dan Reproduktif dan reproduktif
11 – 15 1.2.2 Menganalisis sentuhan tidak selamat pada
Berkata TIDAK kepada: anggota seksual mengikut situasi.
FEBRUARI * Sentuhan pada anggota seksual
2019 1.2.3 Menjana idea cara melapor kepada orang
yang dipercayai sekiranya berlaku sentuhan tidak
selamat pada anggota seksual.

8 PEERS 2.1 Kemahiran menangani situasi berisiko 2.1.1 Mengaplikasikan kemahiran berkata TIDAK Nota:
terhadap penyalahgunaan bahan kepada diri, kepada pelawaan merokok. Bahan tembakau seperti
18 -22 Penyalahgunaan keluarga dan masyarakat rokok daun, cerut dan paip
Bahan Berkata TIDAK kepada: 2.1.2 Menganalisis bahaya merokok terhadap tembakau. Rokok alternatif
FEBRUARI *Merokok kesihatan diri dan persekitaran. seperti shisha dan rokok
2019 elektronik.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PK THN 3 (2019)

2.1.3 Menjana idea cara mengelakkan diri daripada Perokok pasif ialah orang
menjadi perokok pasif. yang tidak merokok tetapi
menghirup asap rokok dari
persekitarannya.

Cadangan Aktiviti:
*Simulasi berkata TIDAK

9 PEERS 2.1 Kemahiran menangani situasi berisiko 2.1.1 Mengaplikasikan kemahiran berkata TIDAK
terhadap penyalahgunaan bahan kepada diri, kepada pelawaan merokok. Perbincangan secara
25 FEBRUARI Penyalahgunaan keluarga dan masyarakat
– 1 MAC Bahan Berkata TIDAK kepada: 2.1.2 Menganalisis bahaya merokok terhadap berkumpulan
2019 *Merokok kesihatan diri dan persekitaran.

2.1.3 Menjana idea cara mengelakkan diri daripada


menjadi perokok pasif.
10 PEERS 2.1 Kemahiran menangani situasi berisiko Folio berkaitan bahaya
terhadap penyalahgunaan bahan kepada diri, 2.1.1 Mengaplikasikan kemahiran berkata TIDAK mengisap rokok
4–8 Penyalahgunaan keluarga dan masyarakat kepada pelawaan merokok.
Bahan Berkata TIDAK kepada:
MAC *Merokok 2.1.2 Menganalisis bahaya merokok terhadap
2019 kesihatan diri dan persekitaran.

2.1.3 Menjana idea cara mengelakkan diri daripada


menjadi perokok pasif.
11 PEERS Folio berkaitan bahaya
2.1 Kemahiran menangani situasi berisiko 2.1.1 Mengaplikasikan kemahiran berkata TIDAK mengisap rokok
11 – 15 Penyalahgunaan terhadap penyalahgunaan bahan kepada diri, kepada pelawaan merokok.
Bahan keluarga dan masyarakat
MAC 2019 Berkata TIDAK kepada: 2.1.2 Menganalisis bahaya merokok terhadap
*Merokok kesihatan diri dan persekitaran.

2.1.3 Menjana idea cara mengelakkan diri daripada


menjadi perokok pasif.

12

18-22 FORMATIF 1
MAC 2019
(23-31 Mac)
Cuti
Pertengahan
Penggal 1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PK THN 3 (2019)

13 PEERS 3.1 Kemahiran mengurus mental dan emosi dalam 3.1.1 Menjelaskan maksud keyakinan diri. Nota:
Pengurusan kehidupan harian Keyakinan diri
1–5 Mental dan Cara meningkatkan: 3.1.2 Mengaplikasikan cara meningkatkan bermaksud berasa
APRIL 2019 Emosi keyakinan diri dalam kehidupan harian. yakin dengan
*Keyakinan diri kemampuan diri untuk
3.1.3 Menjana idea cara meningkatkan keyakinan melak ukan sesuatu.
diri melalui amalan positif.
Cadangan Aktiviti:
*Permainan ‘Kotak
Beracun’
*Peta minda
* Simulasi

14 PEERS 3.1 Kemahiran mengurus mental dan emosi dalam 3.1.1 Menjelaskan maksud keyakinan diri. Cadangan Aktiviti:
Pengurusan kehidupan harian *Permainan ‘Kotak
8 – 12 Mental dan Cara meningkatkan: 3.1.2 Mengaplikasikan cara meningkatkan Beracun’
APRIL 2019 Emosi keyakinan diri dalam kehidupan harian. *Peta minda
*Keyakinan diri * Simulasi
3.1.3 Menjana idea cara meningkatkan keyakinan
diri melalui amalan positif.

15 PEERS 3.1 Kemahiran mengurus mental dan emosi dalam 3.1.1 Menjelaskan maksud keyakinan diri. Cadangan Aktiviti:
Pengurusan kehidupan harian *Permainan ‘Kotak
15 – 19 Mental dan Cara meningkatkan: 3.1.2 Mengaplikasikan cara meningkatkan Beracun’
APRIL 2019 Emosi keyakinan diri dalam kehidupan harian. *Peta minda
*Keyakinan diri * Simulasi
3.1.3 Menjana idea cara meningkatkan keyakinan
diri melalui amalan positif.

16 PEERS 4.1.1 Memahami batas sentuhan dalam Cadangan Aktiviti:


Kekeluargaan 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta perhubungan kekeluargaan. *Permainan ‘Kotak
22 – 26 APRIL kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek Beracun’
2019 kesihatan keluarga 4.1.2 Mengaplikasikan kemahiran berkata TIDAK *Peta minda
Kepentingan menghargai: kepada sentuhan tidak selamat dalam perhubungan * Simulasi
kekeluargaan.
* Perhubungan kekeluargaan yang sihat dan 4.1.3 Menjana idea kesan tidak menjaga batas
selamat sentuhan dalam perhubungan kekeluargaan.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PK THN 3 (2019)

17 PEERS 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta 4.1.1 Memahami batas sentuhan dalam Cadangan Aktiviti:
Kekeluargaan kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek perhubungan kekeluargaan. *Permainan ‘Kotak
29 APRIL – 3 kesihatan keluarga Beracun’
MEI 2019 Kepentingan menghargai: 4.1.2 Mengaplikasikan kemahiran berkata TIDAK *Peta minda
kepada sentuhan tidak selamat dalam perhubungan * Simulasi
(1 Mei) * Perhubungan kekeluargaan yang sihat dan kekeluargaan.
selamat
Cuti 4.1.3 Menjana idea kesan tidak menjaga batas
Hari Buruh sentuhan dalam perhubungan kekeluargaan.
18 PEERS 4.1.1 Memahami batas sentuhan dalam Cadangan Aktiviti:
Kekeluargaan 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta perhubungan kekeluargaan. *Permainan ‘Kotak
6 – 10 MEI kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek Beracun’
2019 kesihatan keluarga 4.1.2 Mengaplikasikan kemahiran berkata TIDAK *Peta minda
Kepentingan menghargai: kepada sentuhan tidak selamat dalam perhubungan * Simulasi
kekeluargaan.
* Perhubungan kekeluargaan yang sihat dan
selamat 4.1.3 Menjana idea kesan tidak menjaga batas
sentuhan dalam perhubungan kekeluargaan.
19
13 – 17 SUMATIF 1
MEI 2019

20 PEERS 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta 4.1.1 Memahami batas sentuhan dalam Cadangan Aktiviti:
Kekeluargaan kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek perhubungan kekeluargaan. *Permainan ‘Kotak
20 – 24 MEI kesihatan keluarga Beracun’
2019 Kepentingan menghargai: 4.1.2 Mengaplikasikan kemahiran berkata TIDAK *Peta minda
(20 Mei) kepada sentuhan tidak selamat dalam perhubungan * Simulasi
Cuti * Perhubungan kekeluargaan yang sihat dan kekeluargaan.
selamat
Hari Wesak 4.1.3 Menjana idea kesan tidak menjaga batas
(25 Mei- sentuhan dalam perhubungan kekeluargaan.
9 Jun)
Cuti
Pertengahan
Tahun
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PK THN 3 (2019)

21 PEERS 5.1 Kemahiran interpersonal dan komunikasi 5.1.1 Menerangkan maksud konflik. Nota:
Perhubungan berkesan dalam kehidupan harian Konflik bermaksud perselisihan
10 – 14 Cara mengurus konflik dengan: 5.1.2 Menganalisis tanda-tanda konflik atau pertentangan antara
JUN 2019 dengan individu, idea, kepentingan dan
*Adik-beradik adik-beradik dan rakan sebaya. lain-lain.
*Rakan sebaya
5.1.3 Mengesyorkan idea sendiri cara Cadangan Aktiviti:
mengurus konflik secara berhemah *Peta minda
dalam perhubungan dengan adik- * Simulasi
beradik * Merancang aktiviti bersama-
sama dengan keluarga.

22 PEERS 5.1 Kemahiran interpersonal dan komunikasi 5.1.1 Menerangkan maksud konflik. Nota:
Perhubungan berkesan dalam kehidupan harian Konflik bermaksud perselisihan
17 – 21 JUN Cara mengurus konflik dengan: 5.1.2 Menganalisis tanda-tanda konflik atau pertentangan antara
2019 dengan individu, idea, kepentingan dan
*Adik-beradik adik-beradik dan rakan sebaya. lain-lain.
*Rakan sebaya
5.1.3 Mengesyorkan idea sendiri cara Cadangan Aktiviti:
mengurus konflik secara berhemah *Peta minda
dalam perhubungan dengan adik- * Simulasi
beradik * Merancang aktiviti bersama-
sama dengan keluarga.

23 PEERS 6.1 Kemahiran mencegah dan mengurangkan faktor 6.1.1 Menjelaskan tentang penyakit Cadangan Aktiviti:
Penyakit risiko penyakit dalam kehidupan harian bawaan nyamuk: *World café
24 – 28 JUN Penyakit bawaan nyamuk: (i) Demam denggi *Buku Skrap
2019 (ii) Demam malaria *Poster
* Demam denggi 6.1.2 Mengaplikasikan pengetahuan
*Demam malaria mengenai cara mencegah pembiakan
nyamuk.

6.1.3 Mereka cipta bahan maklumat


mencegah demam denggi dan demam
malaria.

24 PEERS 6.1 Kemahiran mencegah dan mengurangkan faktor 6.1.1 Menjelaskan tentang penyakit Cadangan Aktiviti:
Penyakit risiko penyakit dalam kehidupan harian bawaan nyamuk: *World café
1 – 5 JULAI Penyakit bawaan nyamuk: (i) Demam denggi *Buku Skrap
2019 (ii) Demam malaria *Poster
* Demam denggi
*Demam malaria
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PK THN 3 (2019)

6.1.2 Mengaplikasikan pengetahuan


mengenai cara mencegah pembiakan
nyamuk.

6.1.3 Mereka cipta bahan maklumat


mencegah demam denggi dan demam
malaria.

25 PEERS 7.1 Kemahiran kecekapan psikososial untuk 7.1.1 Menyatakan maksud ancaman Cadangan Aktiviti:
Keselamatan menjaga keselamatan diri sekeliling. * Simulasi
* Kad situasi
8 – 12 JULAI Bertindak secara bijak untuk mengelak: 7.1.2 Membincangkan persekitaran
2019 * Ancaman sekeliling yang boleh mengancam keselamatan
diri.

7.1.3 Mengaplikasikan langkah-


langkah
mengelakkan situasi yang boleh
mengancam keselamatan diri.

7.1.4 Menjana idea cara mengelakkan


diri daripada situasi yang boleh
mengancam keselamatan diri.
26 PEERS 7.1 Kemahiran kecekapan psikososial untuk
Keselamatan menjaga keselamatan diri 7.1.1 Menyatakan maksud ancaman Cadangan Aktiviti:
15 – 19 JULAI sekeliling. * Simulasi
2019 Bertindak secara bijak untuk mengelak: * Kad situasi
* Ancaman sekeliling 7.1.2 Membincangkan persekitaran
yang boleh mengancam keselamatan
diri.

7.1.3 Mengaplikasikan langkah-


langkah
mengelakkan situasi yang boleh
mengancam keselamatan diri.

7.1.4 Menjana idea cara mengelakkan


diri daripada situasi yang boleh
mengancam keselamatan diri.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PK THN 3 (2019)

27 PEMAKANAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat. 8.1.1 Menyatakan jenis snek Cadangan Aktiviti:
berkhasiat. * Puzzle
Pengambilan snek yang betul: * Dam ular
22 – 26 JULAI *Snek berkhasiat 8.1.2 Memahami kepentingan snek * Main peranan
2019 berkhasiat.

8.1.3 Mengaplikasikan kemahiran


memilih snek berkhasiat.

8.1.4 Menilai kesesuaian pengambilan


snek berkhasiat dengan
mengurangkan kandungan gula, garam
dan lemak.

28 PEMAKANAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat. 8.1.1 Menyatakan jenis snek Cadangan Aktiviti:
berkhasiat. * Puzzle
29 JULAI – Pengambilan snek yang betul: * Dam ular
2 OGOS *Snek berkhasiat 8.1.2 Memahami kepentingan snek * Main peranan
2019 berkhasiat.

8.1.3 Mengaplikasikan kemahiran


memilih snek berkhasiat.

8.1.4 Menilai kesesuaian pengambilan


snek berkhasiat dengan
mengurangkan kandungan gula, garam
dan lemak.

29 PEMAKANAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat. 8.1.1 Menyatakan jenis snek Cadangan Aktiviti:
berkhasiat. * Puzzle
5 – 9 OGOS Pengambilan snek yang betul: * Dam ular
2019 *Snek berkhasiat 8.1.2 Memahami kepentingan snek * Main peranan
(10-18 Ogos) berkhasiat.

Cuti 8.1.3 Mengaplikasikan kemahiran


Pertengahan memilih snek berkhasiat.
Penggal 2
8.1.4 Menilai kesesuaian pengambilan
snek berkhasiat dengan
mengurangkan kandungan gula, garam
dan lemak.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PK THN 3 (2019)

30
PEMAKANAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat. 8.1.1 Menyatakan jenis snek Cadangan Aktiviti:
berkhasiat. * Puzzle
19 – 23 Pengambilan snek yang betul: * Dam ular
OGOS 2019 *Snek berkhasiat 8.1.2 Memahami kepentingan snek * Main peranan
berkhasiat.

8.1.3 Mengaplikasikan kemahiran


memilih snek berkhasiat.

8.1.4 Menilai kesesuaian pengambilan


snek berkhasiat dengan
mengurangkan kandungan gula, garam
dan lemak.

31 PEMAKANAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat. 8.1.1 Menyatakan jenis snek Cadangan Aktiviti:
berkhasiat. * Puzzle
26 – 30 Pengambilan snek yang betul: * Dam ular
OGOS 2019 *Snek berkhasiat 8.1.2 Memahami kepentingan snek * Main peranan
berkhasiat.

(31 Ogos) 8.1.3 Mengaplikasikan kemahiran


memilih snek berkhasiat.
Cuti Hari
Kemerdekaan 8.1.4 Menilai kesesuaian pengambilan
(1Sept) Cuti snek berkhasiat dengan
Awal Muharram mengurangkan kandungan gula, garam
dan lemak.

32 PERTOLONGAN 9.1.1 Menyatakan jenis-jenis Nota:


CEMAS 9.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan kecederaan ringan. Contoh jenis kecederaan ringan
2–6 kemahiran bertindak dengan bijak mengikut situasi ialah luka kecil dan calar.
SEPTEMBER 9.1.2 Membincangkan jenis-jenis
2019 Bertindak dengan bijak apabila berlaku kecederaan ringan. Cadangan Aktiviti:
(9 kemalangan: * Simulasi
September) * Kecederaan ringan 9.1.3 Membincangkan cara memberi * World cafe
Hari bantu mula untuk kecederaan ringan.
Keputeraan
YDP Agong
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PK THN 3 (2019)

9.1.4 Mengaplikasi kemahiran bantu


mula untuk kecederaan ringan.

33 PERTOLONGAN 9.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan 9.1.1 Menyatakan jenis-jenis Nota:
CEMAS kemahiran bertindak dengan bijak mengikut situasi kecederaan ringan. Contoh jenis kecederaan ringan
9 – 13 ialah luka kecil dan calar.
SEPTEMBER Bertindak dengan bijak apabila berlaku 9.1.2 Membincangkan jenis-jenis
2019 kemalangan: kecederaan ringan. Cadangan Aktiviti:
(16 * Kecederaan ringan * Simulasi
September) 9.1.3 Membincangkan cara memberi * World cafe
Cuti bantu mula untuk kecederaan ringan.
Hari Malaysia
9.1.4 Mengaplikasi kemahiran bantu
mula untuk kecederaan ringan.

PERTOLONGAN 9.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan 9.1.1 Menyatakan jenis-jenis Nota:
34 CEMAS kemahiran bertindak dengan bijak mengikut situasi kecederaan ringan. Contoh jenis kecederaan ringan
ialah luka kecil dan calar.
16-20 Bertindak dengan bijak apabila berlaku 9.1.2 Membincangkan jenis-jenis
SEPTEMBER kemalangan: kecederaan ringan. Cadangan Aktiviti:
2019 * Kecederaan ringan * Simulasi
9.1.3 Membincangkan cara memberi * World café
bantu mula untuk kecederaan ringan.

9.1.4 Mengaplikasi kemahiran bantu


mula untuk kecederaan ringan.

35

23 -27 PPSR
SEPTEMBER
2019
PERTOLONGAN 9.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan 9.1.1 Menyatakan jenis-jenis Nota:
36 CEMAS kemahiran bertindak dengan bijak mengikut situasi kecederaan ringan. Contoh jenis kecederaan ringan
ialah luka kecil dan calar.
30 Bertindak dengan bijak apabila berlaku 9.1.2 Membincangkan jenis-jenis
SEPTEMBER- kemalangan: kecederaan ringan. Cadangan Aktiviti:
4 OKTOBER * Kecederaan ringan * Simulasi
2019 9.1.3 Membincangkan cara memberi * World cafe
bantu mula untuk kecederaan ringan.

9.1.4 Mengaplikasi kemahiran bantu


mula untuk kecederaan ringan.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PK THN 3 (2019)

37 PERTOLONGAN 9.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan 9.1.1 Menyatakan jenis-jenis Nota:
CEMAS kemahiran bertindak dengan bijak mengikut situasi kecederaan ringan. Contoh jenis kecederaan ringan
7-10 ialah luka kecil dan calar.
OKTOBER Bertindak dengan bijak apabila berlaku 9.1.2 Membincangkan jenis-jenis
2019 kemalangan: kecederaan ringan. Cadangan Aktiviti:
* Kecederaan ringan * Simulasi
9.1.3 Membincangkan cara memberi * World cafe
bantu mula untuk kecederaan ringan.

9.1.4 Mengaplikasi kemahiran bantu


mula untuk kecederaan ringan.

38
9.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan 9.1.1 Menyatakan jenis-jenis
14-18 PERTOLONGAN kemahiran bertindak dengan bijak mengikut situasi kecederaan ringan. Nota:
OKTOBER CEMAS Contoh jenis kecederaan ringan
2019 Bertindak dengan bijak apabila berlaku 9.1.2 Membincangkan jenis-jenis ialah luka kecil dan calar.
kemalangan: kecederaan ringan.
* Kecederaan ringan Cadangan Aktiviti:
9.1.3 Membincangkan cara memberi * Simulasi
bantu mula untuk kecederaan ringan. * World cafe

9.1.4 Mengaplikasi kemahiran bantu


mula untuk kecederaan ringan.

39

21-25 SUMATIF 2
OKTOBER
2019

40 PEERS 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam 1.1.1 Menyatakan anggota seksual Nota:
Kesihatan Diri konteks kesihatan diri dan reproduktif (i) Bibir Postur ialah posisi tubuh
28 OKTOBER- dan Reproduktif Mengamalkan cara menjaga kehormatan diri: (ii) Payu dara seseorang terutamanya
1 NOVEMBER (iii) Punggung semasa berdiri, duduk dan
2019 -Anggota seksual (iv) Zakar baring
(v) Faraj
(vi) Dubur Peta minda kepentingan
postur yang betul, tidur
1.1.2 Mengaplikasikan kemahiran dan rehat yang
menjaga kehormatan anggota seksual. mencukupi.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PK THN 3 (2019)

1.1.3 Menilai kesan sekiranya tidak


menjaga kehormatan anggota seksual

41 PEERS 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam 1.1.1 Menyatakan anggota seksual Nota:
Kesihatan Diri dan konteks kesihatan diri dan reproduktif (i) Bibir Postur ialah posisi tubuh
4-8 Reproduktif Mengamalkan cara menjaga kehormatan diri: (ii) Payu dara seseorang terutamanya
NOVEMBER (iii) Punggung semasa berdiri, duduk dan
2019 -Anggota seksual (iv) Zakar baring
(v) Faraj
(vi) Dubur Peta minda kepentingan
postur yang betul, tidur
1.1.2 Mengaplikasikan kemahiran dan rehat yang
menjaga kehormatan anggota seksual. mencukupi.

1.1.3 Menilai kesan sekiranya tidak


menjaga kehormatan anggota seksual
42 PEERS 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam 1.1.1 Menyatakan anggota seksual Nota:
Kesihatan Diri dan konteks kesihatan diri dan reproduktif (i) Bibir Postur ialah posisi tubuh
11-15 Reproduktif Mengamalkan cara menjaga kehormatan diri: (ii) Payu dara seseorang terutamanya
(iii) Punggung semasa berdiri, duduk dan
NOVEMBER -Anggota seksual (iv) Zakar baring
(v) Faraj
2019 (vi) Dubur Peta minda kepentingan
postur yang betul, tidur
1.1.2 Mengaplikasikan kemahiran dan rehat yang
menjaga kehormatan anggota seksual. mencukupi.

1.1.3 Menilai kesan sekiranya tidak


menjaga kehormatan anggota seksual

43 PEERS 1.2 Kemahiran menangani pengaruh dalaman 1.2.1 Memahami batas sentuhan pada Permainan berdasarkan
Kesihatan Diri serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri anggota seksual. situasi yang diberi
18-22 dan Reproduktif dan reproduktif .
1.2.2 Menganalisis sentuhan tidak
NOVEMBER Berkata TIDAK kepada: selamat pada anggota seksual
* Sentuhan pada anggota seksual mengikut situasi.
2019
1.2.3 Menjana idea cara melapor
kepada orang yang dipercayai
sekiranya berlaku sentuhan tidak
selamat pada anggota seksual.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PK THN 3 (2019)

DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH:

…………………………………………………… ……………………………………….

(CIK VELLASHENE A/P SUBRAMANIAM) (PN.JUHRANAR BINTI YANG)

GURU PENDIDIKAN KESIHATAN GURU BESAR