Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PK THN 2 (2019)

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

PEERS 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam 1.1.1 Menyatakan maksud postur, rehat dan Nota:
1 Kesihatan Diri konteks kesihatan diri dan reproduktif tidur. Postur ialah posisi tubuh
dan Reproduktif 1.1.2 Mengaplikasikan postur yang betul untuk seseorang terutamanya
2-4 Mengamalkan cara yang betul: pertumbuhan dan perkembangan fizikal semasa berdiri, duduk dan
JANUARI  Postur yang sihat. baring.
2019  Rehat 1.1.3 Menjana idea kepentingan postur yang
 Tidur betul, rehat dan tidur yang mencukupi  Peta minda kepentingan
untuk pertumbuhan serta perkembangan postur yang betul, tidur
fizikal yang sihat. dan rehat yang
mencukupi.

2 PEERS 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam 1.1.1 Menyatakan maksud postur, rehat dan Nota:
Kesihatan Diri konteks kesihatan diri dan reproduktif tidur. Postur ialah posisi tubuh
7 – 11 dan Reproduktif 1.1.2 Mengaplikasikan postur yang betul untuk seseorang terutamanya
JANUARI Mengamalkan cara yang betul: pertumbuhan dan perkembangan fizikal semasa berdiri, duduk dan
2019  Postur yang sihat. baring.
 Rehat 1.1.3 Menjana idea kepentingan postur yang
 Tidur betul, rehat dan tidur yang mencukupi  Perbincangan secara
untuk pertumbuhan serta perkembangan berkumpulan
fizikal yang sihat.

3 PEERS 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam 1.1.1 Menyatakan maksud postur, rehat dan Nota:
Kesihatan Diri konteks kesihatan diri dan reproduktif tidur. Postur ialah posisi tubuh
14 – 18 dan Reproduktif 1.1.2 Mengaplikasikan postur yang betul untuk seseorang terutamanya
JANUARI Mengamalkan cara yang betul: pertumbuhan dan perkembangan fizikal semasa berdiri, duduk dan
2019  Postur yang sihat. baring.
 Rehat 1.1.3 Menjana idea kepentingan postur yang
 Tidur betul, rehat dan tidur yang mencukupi  Poster postur badan
untuk pertumbuhan serta perkembangan yang betul.
fizikal yang sihat.

4 PEERS 1.2 Kemahiran menangani pengaruh 1.2.1 Menyatakan situasi sentuhan tidak  Permainan berdasarkan
Kesihatan Diri dalaman serta luaran yang selamat dan sentuhan tidah selesa. situasi yang diberi
21 – 25 dan Reproduktif mempengaruhi kesihatan diri dan 1.2.2 Mengaplikasikan kemahiran berkata
JANUARI reproduktif. TIDAK kepada individu yang melakukan
2019 sentuhan tidak selamat dan sentuhan
Berkata TIDAK kepada: tidak selesa.
 Situasi sentuhan tidak selamat 1.2.3 Menilai situasi yang memerlukan
 Situasi sentuhan tidak selesa kemahiran berkata TIDAK kepada
sentuhan tidak selamat dan sentuhan
tidak selesa.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PK THN 2 (2019)

1.2.1 Menyatakan situasi sentuhan tidak selamat


5 PEERS 1.2 Kemahiran menangani pengaruh dan sentuhan tidah selesa.  Permainan berdasarkan
Kesihatan Diri dalaman serta luaran yang 1.2.2 Mengaplikasikan kemahiran berkata situasi yang dberi
28 JANUARI – dan Reproduktif mempengaruhi kesihatandiri dan TIDAK kepada individu yang melakukan
1 FEBRUARI reproduktif. sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak
2019 selesa.
Berkata TIDAK kepada: 1.2.3 Menilai situasi yang memerlukan
(1 Februari)  Situasi sentuhan tidak selamat kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan
Cuti  Situasi sentuhan tidak selesa
Hari Wilayah
4–8
FEBRUARI
CUTI TAHUN BARU CINA
2019

1.2.1 Menyatakan situasi sentuhan tidak selamat


PEERS 1.2 Kemahiran menangani pengaruh dan sentuhan tidah selesa.  Permainan berdasarkan
6 Kesihatan Diri dalaman serta luaran yang 1.2.2 Mengaplikasikan kemahiran berkata situasi yang diberi
11 – 15 dan Reproduktif mempengaruhi kesihatan diri dan TIDAK kepada individu yang melakukan
FEBRUARI reproduktif. sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak
2019 Berkata TIDAK kepada: selesa.
 Situasi sentuhan tidak selamat 1.2.3 Menilai situasi yang memerlukan
 Situasi sentuhan tidak selesa kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan
tidak selamat dan sentuhan tidak selesa.
2.1 Kemahiran menangani situasi berisiko 2.1.1 Menyatakan bahan ketagihan iaitu Nota:
7 PEERS terhadap penyalahgunaan bahan tembakau, alkohol dan dadah. Rujuk sumber seperti
18 -22 Penyalahgunaan kepada diri, keluarga serta 2.1.2 Menjelaskan bahaya pengambilan  KKM
FEBRUARI Bahan masyarakat. tembakau, alkohol dan dadah terhadap  PDRM
2019 kesihatan diri serta orang lain  AADK
Berkata TIDAK kepada: 2.1.3 Menilai kepentingan kemahiran berkata
 Tembakau TIDAK kepada bahan ketagihan iaitu tembakau,  Perbincangan secara
 Alkohol alkohol dan dadah. berkumpulan
 Dadah

PEERS 2.1 Kemahiran menangani situasi berisiko 2.1.1 Menyatakan bahan ketagihan iaitu PEERS
8 Penyalahgunaan terhadap penyalahgunaan bahan tembakau, alkohol dan dadah. Penyalahgunaan Bahan
Bahan kepada diri, keluarga serta 2.1.2 Menjelaskan bahaya pengambilan
25 FEBRUARI masyarakat. tembakau, alkohol dan dadah terhadap
– 1 MAC kesihatan diri serta orang lain
2019 Berkata TIDAK kepada: 2.1.3 Menilai kepentingan kemahiran berkata
 Tembakau TIDAK kepada bahan ketagihan iaitu tembakau,
 Alkohol alkohol dan dadah.
 Dadah
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PK THN 2 (2019)

PEERS 2.1 Kemahiran menangani situasi berisiko 2.1.1 Menyatakan bahan ketagihan iaitu Nota:
9 Penyalahgunaan terhadap penyalahgunaan bahan tembakau, alkohol dan dadah. Rujuk sumber seperti
4–8 Bahan kepada diri, keluarga serta 2.1.2 Menjelaskan bahaya pengambilan  KKM
MAC masyarakat. tembakau, alkohol dan dadah terhadap  PDRM
2019 kesihatan diri serta orang lain  AADK
Berkata TIDAK kepada: 2.1.3 Menilai kepentingan kemahiran berkata
 Tembakau TIDAK kepada bahan ketagihan iaitu tembakau,  Folio berkaitan bahaya
 Alkohol alkohol dan dadah. pengambilan tembakau,
 Dadah alkohol, dan dadah.
Nota:
10 PEERS 2.1 Kemahiran menangani situasi berisiko 2.1.1 Menyatakan bahan ketagihan iaitu Rujuk sumber seperti
Penyalahgunaan terhadap penyalahgunaan bahan tembakau, alkohol dan dadah.  KKM
11 – 15 Bahan kepada diri, keluarga serta 2.1.2 Menjelaskan bahaya pengambilan  PDRM
MAC 2019 masyarakat. tembakau, alkohol dan dadah terhadap  AADK
kesihatan diri serta orang lain
Berkata TIDAK kepada: 2.1.3 Menilai kepentingan kemahiran berkata  Folio berkaitan bahaya
 Tembakau TIDAK kepada bahan ketagihan iaitu tembakau, pengambilan tembakau,
 Alkohol alkohol dan dadah. alkohol, dan dadah.
 Dadah

18-22
MAC 2019
(23-31 Mac)
FORMATIF 1
Cuti
Pertengahan
Penggal 1

11 PEERS 3.1 Kemahiran mengurus mental dan 3.1.1 Menyatakan perasaan bimbang dan PEERS
Pengurusan emosi dalam kehidupan harian. cemburu. Pengurusan Mental dan
1–5 Mental dan 3.1.2 Mengaplikasi cara mengurus perasaan Emosi
APRIL 2019 Emosi Cara mengurus: bimbang dan cemburu apabila berlaku
 Perasaan bimbang perubahan dalam kalangan ahli keluarga serta
 Perasaan cemburu rakan sebaya.
3.1.3 Menilai kesan kepada diri sekiranya tidak
mengurus perasaan bimbang dan cemburu
apabila berlaku perubahan dalam kalangan ahli
keluarga serta rakan sebaya.

12 PEERS 3.1 Kemahiran mengurus mental dan 3.1.1 Menyatakan perasaan bimbang dan PEERS
Pengurusan emosi dalam kehidupan harian. cemburu. Pengurusan Mental dan
8 – 12 Mental dan 3.1.2 Mengaplikasi cara mengurus perasaan Emosi
APRIL 2019 Emosi bimbang dan cemburu apabila berlaku
Cara mengurus: perubahan dalam kalangan ahli keluarga serta
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PK THN 2 (2019)

 Perasaan bimbang rakan sebaya.


 Perasaan cemburu 3.1.3 Menilai kesan kepada diri sekiranya tidak
mengurus perasaan bimbang dan cemburu
apabila berlaku perubahan dalam kalangan ahli
keluarga serta rakan sebaya.

PEERS 3.1 Kemahiran mengurus mental dan 3.1.1 Menyatakan perasaan bimbang dan PEERS
13 Pengurusan emosi dalam kehidupan harian. cemburu. Pengurusan Mental dan
15 – 19 Mental dan 3.1.2 Mengaplikasi cara mengurus perasaan Emosi
APRIL 2019 Emosi Cara mengurus: bimbang dan cemburu apabila berlaku
 Perasaan bimbang perubahan dalam kalangan ahli keluarga serta
 Perasaan cemburu rakan sebaya.
3.1.3 Menilai kesan kepada diri sekiranya tidak
mengurus perasaan bimbang dan cemburu
apabila berlaku perubahan dalam kalangan ahli
keluarga serta rakan sebaya.

PEERS 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga 4.1.1 Menyatakan keistimewaan diri sebagai Menghasilkan karya
14 Kekeluargaan serta kepentingan institusi lelaki atau perempuan dalam keluarga. bertema “Hargai Keluarga”
22 – 26 APRIL kekeluargaaan dalam aspek kesihatan 4.1.2 Mengaplikasi cara menghargai diri dan
2019 keluarga. sesama ahli keluarga tanpa mengira  Mencipta lencana
jantina. butang
Kepentingan menghargai: 4.1.3 Menilai kepentingan menghargai diri dan  Poster
 Diri sesama ahli keluarga tanpa mengira  Penanda buku
 Ahli keluarga jantina.  Kad Ucapan
 Lagu

15 PEERS 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga 4.1.1 Menyatakan keistimewaan diri sebagai Menghasilkan karya
29 APRIL – 3 Kekeluargaan serta kepentingan institusi lelaki atau perempuan dalam keluarga. bertema “Hargai Keluarga”
MEI 2019 kekeluargaaan dalam aspek kesihatan 4.1.2 Mengaplikasi cara menghargai diri dan
keluarga. sesama ahli keluarga tanpa mengira  Mencipta lencana
(1 Mei) jantina. butang
Cuti Kepentingan menghargai: 4.1.3 Menilai kepentingan menghargai diri dan  Poster
Hari Buruh  Diri sesama ahli keluarga tanpa mengira  Penanda buku
 Ahli keluarga jantina.  Kad Ucapan
 Lagu

PEERS 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga 4.1.1 Menyatakan keistimewaan diri sebagai Menghasilkan karya
16 Kekeluargaan serta kepentingan institusi lelaki atau perempuan dalam keluarga. bertema “Hargai Keluarga”
6 – 10 MEI kekeluargaaan dalam aspek kesihatan 4.1.2 Mengaplikasi cara menghargai diri dan
2019 keluarga. sesama ahli keluarga tanpa mengira  Mencipta lencana
jantina. butang
Kepentingan menghargai: 4.1.3 Menilai kepentingan menghargai diri dan  Poster
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PK THN 2 (2019)

 Diri sesama ahli keluarga tanpa mengira  Penanda buku


 Ahli keluarga jantina.  Kad Ucapan
 Lagu

13 – 17 SUMATIF 1
MEI 2019

17 PEERS 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga 4.1.1 Menyatakan keistimewaan diri sebagai Menghasilkan karya
Kekeluargaan serta kepentingan institusi lelaki atau perempuan dalam keluarga. bertema “Hargai Keluarga”
20 – 24 MEI kekeluargaaan dalam aspek kesihatan 4.1.2 Mengaplikasi cara menghargai diri dan
2019 keluarga. sesama ahli keluarga tanpa mengira  Mencipta lencana
(20 Mei) jantina. butang
Cuti Kepentingan menghargai: 4.1.3 Menilai kepentingan menghargai diri dan  Poster
Hari Wesak  Diri sesama ahli keluarga tanpa mengira  Penanda buku
(25 Mei-  Ahli keluarga jantina.  Kad Ucapan
9 Jun)  Lagu
Cuti
Pertengahan
Tahun

18 PEERS 5.1 Kemahiran interpersonal serta 5.1.1 Mengetahui cara menzahirkan kasih  Mencipta slogan
Perhubungan komunikasi berkesan dalam sayang kepada Tuhan, diri, ibu, bapa,
10 – 14 kehidupan harian. penjaga, ahli keluarga, guru dan rakan.
JUN 2019 5.1.2 Mengaplikasi cara bersyukur kepada
Kasih sayang kepada: Tuhan dan berterima kasih kepada ibu,
 Tuhan bapa, penjaga, ahli keluarga, guru dan
 Diri rakan.
 Ibu 5.1.3 Menilai kepentingan menzahirkan kasih
 Bapa sayang kepada Tuhan, diri, ibu, bapa,
 Penjaga penjaga, ahli keluarga, guru dan rakan.
 Ahli Keluarga
 Guru
 Rakan

19 PEERS 5.1 Kemahiran interpersonal serta 5.1.1 Mengetahui cara menzahirkan kasih  Mencipta slogan
Perhubungan komunikasi berkesan dalam sayang kepada Tuhan, diri, ibu, bapa,
17 – 21 JUN kehidupan harian. penjaga, ahli keluarga, guru dan rakan.
2019 5.1.2 Mengaplikasi cara bersyukur kepada
Kasih sayang kepada: Tuhan dan berterima kasih kepada ibu,
 Tuhan bapa, penjaga, ahli keluarga, guru dan
 Diri rakan.
 Ibu 5.1.3 Menilai kepentingan menzahirkan kasih
 Bapa sayang kepada Tuhan, diri, ibu, bapa,
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PK THN 2 (2019)

 Penjaga penjaga, ahli keluarga, guru dan rakan.


 Ahli Keluarga
 Guru
 Rakan

20 PEERS 6.1 Kemahiran mencegah serta 6.1.1 Menjelaskan penyakit tangan, kaki dan  Buku Skrap
Penyakit mengurangkan faktor risiko penyakit mulut seta penyakit konjunktivitis.  Stabail
24 – 28 JUN dalam kehidupan harian. 6.1.2 Mengaplikasi cara menjaga kebersihan diri  Mobail
2019 untuk mencegah penyakit tangan, kaki  Poster
Penyakit berjangkit: dan mulut serta penyakit konjunktivitis.
 Penyakit tangan, kaki dan mulut 6.1.3 Mereka cipta bahan meklumat mencegah
 Penyakit konjunktivitis penyakit tangan, kaki dan mulut serta
penyakit konjunktivitis.

21 PEERS 6.1 Kemahiran mencegah serta 6.1.1 Menjelaskan penyakit tangan, kaki dan  Buku Skrap
Penyakit mengurangkan faktor risiko penyakit mulut seta penyakit konjunktivitis.  Stabail
1 – 5 JULAI dalam kehidupan harian. 6.1.2 Mengaplikasi cara menjaga kebersihan diri  Mobail
2019 untuk mencegah penyakit tangan, kaki  Poster
Penyakit berjangkit: dan mulut serta penyakit konjunktivitis.
 Penyakit tangan, kaki dan mulut 6.1.3 Mereka cipta bahan meklumat mencegah
 Penyakit konjunktivitis penyakit tangan, kaki dan mulut serta
penyakit konjunktivitis.
7.1.1 Menyatakan cara menjaga keselamatan
22 PEERS 7.1 Kemahiran kecekapan psikososial diri daripada orang yang dikenali dan orang  Bicara berirama
Keselamatan untuk menjaga keselamatan diri. yang tidak dikenali.  Lakonan
8 – 12 JULAI 7.1.2 Mengaplikasi kemahiran berkata TIDAK  Simulasi
2019 Berkata TIDAK kepada pelawaan untuk menjaga keselamatan diri daripada
daripada: orang yang dikenali dan orang yang tidak
 Orang yang dikenali dikenali berdasarkan situasi
 Orang yang tidak dikenali 7.1.3 Menilai akibat jika menerima pelawaan
daripada orang yang tidak dikenali.

23 PEERS 7.1 Kemahiran kecekapan psikososial 7.1.1 Menyatakan cara menjaga keselamatan  Bicara berirama
Keselamatan untuk menjaga keselamatan diri. diri daripada orang yang dikenali dan  Lakonan
15 – 19 JULAI orang yang tidak dikenali.  Simulasi
2019 Berkata TIDAK kepada pelawaan 7.1.2 Mengaplikasi kemahiran berkata TIDAK
daripada: untuk menjaga keselamatan diri daripada
 Orang yang dikenali orang yang dikenali dan orang yang tidak
 Orang yang tidak dikenali dikenali berdasarkan situasi
7.1.3 Menilai akibat jika menerima pelawaan
daripada orang yang tidak dikenali.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PK THN 2 (2019)

8.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat 8.1.1 Menyatakan tabiat makan dan minum yang Tabiat bermaksud kelakuan
PEMAKANAN sihat: dan tingkah laku yang
24 Mengamalkan dengan cara yang (i) Waktu makan dan minum yang betul selalu dilakukan.
betul: (ii) Kuantiti makanan dan minuman
22 – 26 JULAI  Tabiat makan mengikut keperluan harian.  Pertandingan ‘Chef Cilik’
2019  Tabiat minum 8.1.2 Menganalisis makanan dan minuman yang
boleh menyebabkan berat badan
berlebihan dan obesiti.
8.1.3 Menilai pengaruh rakan dan media dalam
pengambilan makanan serta minuman.

25 PEMAKANAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat 8.1.1 Menyatakan tabiat makan dan minum yang Tabiat bermaksud kelakuan
sihat: dan tingkah laku yang
29 JULAI – Mengamalkan dengan cara yang (i) Waktu makan dan minum yang betul selalu dilakukan.
2 OGOS betul: (ii) Kuantiti makanan dan minuman
2019  Tabiat makan mengikut keperluan harian. Pertandingan ‘Chef Cilik’
 Tabiat minum 8.1.2 Menganalisis makanan dan minuman yang
boleh menyebabkan berat badan
berlebihan dan obesiti.
8.1.3 Menilai pengaruh rakan dan media dalam
pengambilan makanan serta minuman.
26
PEMAKANAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat 8.1.1 Menyatakan tabiat makan dan minum yang Tabiat bermaksud kelakuan
5 – 9 OGOS sihat: dan tingkah laku yang
2019 Mengamalkan dengan cara yang (i) Waktu makan dan minum yang betul selalu dilakukan.
betul: (ii) Kuantiti makanan dan minuman
(10-18 Ogos)  Tabiat makan mengikut keperluan harian. Pertandingan ‘Chef Cilik’
Cuti  Tabiat minum 8.1.2 Menganalisis makanan dan minuman yang
Pertengahan boleh menyebabkan berat badan
Penggal 2 berlebihan dan obesiti.
8.1.3 Menilai pengaruh rakan dan media dalam
pengambilan makanan serta minuman.

8.1.1 Menyatakan tabiat makan dan minum yang


27 PEMAKANAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat sihat: Tabiat bermaksud kelakuan
(i) Waktu makan dan minum yang betul dan tingkah laku yang
19 – 23 Mengamalkan dengan cara yang (ii) Kuantiti makanan dan minuman selalu dilakukan.
OGOS 2019 betul: mengikut keperluan harian.
 Tabiat makan 8.1.2 Menganalisis makanan dan minuman yang Pertandingan ‘Chef Cilik’
 Tabiat minum boleh menyebabkan berat badan
berlebihan dan obesiti.
8.1.3 Menilai pengaruh rakan dan media dalam
pengambilan makanan serta minuman.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PK THN 2 (2019)

28
PEMAKANAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat 8.1.1 Menyatakan tabiat makan dan minum yang Tabiat bermaksud kelakuan
26 – 30 sihat: dan tingkah laku yang
OGOS 2019 Mengamalkan dengan cara yang (i) Waktu makan dan minum yang betul selalu dilakukan.
betul: (ii) Kuantiti makanan dan minuman
 Tabiat makan mengikut keperluan harian. Pertandingan ‘Chef Cilik’
(31 Ogos)  Tabiat minum 8.1.2 Menganalisis makanan dan minuman yang
Cuti Hari boleh menyebabkan berat badan
Kemerdekaan berlebihan dan obesiti.
(1Sept) 8.1.3 Menilai pengaruh rakan dan media dalam
Cuti pengambilan makanan serta minuman.
Awal
Muharram

29 PERTOLONGAN 9.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas 9.1.1 Menyatakan jenis kemalangan dan  Simulasi
CEMAS dan kemahiran bertindak dengan bijak kecederaan yang boleh berlaku di  Main Peranan
2–6 mengikut situasi. rumah, sekolah serta tempat awam.
SEPTEMBER 9.1.2 Mengaplikasi kemahiran meminta bantuan
2019 Bertindak dengan bijak apabila ketika berlaku kemalangan dan
berlaku kemalangan: kecederaan di rumah, sekolah serta
 Rumah tempat awam.
 Sekolah 9.1.3 Menilai tindakan yang boleh diambil ketika
 Tempat awam berlaku kemalangan dan kecederaan di
rumah, sekolah serta tempat awam.

30 PERTOLONGAN 9.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas 9.1.1 Menyatakan jenis kemalangan dan  Simulasi
CEMAS dan kemahiran bertindak dengan bijak kecederaan yang boleh berlaku di  Main Peranan
9 – 13 mengikut situasi. rumah, sekolah serta tempat awam.
SEPTEMBER 9.1.2 Mengaplikasi kemahiran meminta bantuan
2019 Bertindak dengan bijak apabila ketika berlaku kemalangan dan
(9 berlaku kemalangan: kecederaan di rumah, sekolah serta
September)  Rumah tempat awam.
Hari  Sekolah 9.1.3 Menilai tindakan yang boleh diambil ketika
Keputeraan  Tempat awam berlaku kemalangan dan kecederaan di
YDP Agong rumah, sekolah serta tempat awam.

31 PERTOLONGAN 9.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas 9.1.1 Menyatakan jenis kemalangan dan  Simulasi
CEMAS dan kemahiran bertindak dengan bijak kecederaan yang boleh berlaku di  Main Peranan
16 – 20 mengikut situasi. rumah, sekolah serta tempat awam.
SEPTEMBER 9.1.2 Mengaplikasi kemahiran meminta bantuan
2019 Bertindak dengan bijak apabila ketika berlaku kemalangan dan
berlaku kemalangan: kecederaan di rumah, sekolah serta
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PK THN 2 (2019)

(16  Rumah tempat awam.


September)  Sekolah 9.1.3 Menilai tindakan yang boleh diambil ketika
Cuti  Tempat awam berlaku kemalangan dan kecederaan di
Hari Malaysia rumah, sekolah serta tempat awam.

23 – 27
SEPTEMBER PPSR
2019

32 PERTOLONGAN 9.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas 9.1.1 Menyatakan jenis kemalangan dan  Simulasi
30 CEMAS dan kemahiran bertindak dengan bijak kecederaan yang boleh berlaku di  Main Peranan
SEPTEMBER mengikut situasi. rumah, sekolah serta tempat awam.
- 4 OKTOBER 9.1.2 Mengaplikasi kemahiran meminta bantuan
2019 Bertindak dengan bijak apabila ketika berlaku kemalangan dan
berlaku kemalangan: kecederaan di rumah, sekolah serta
 Rumah tempat awam.
 Sekolah 9.1.3 Menilai tindakan yang boleh diambil ketika
 Tempat awam berlaku kemalangan dan kecederaan di
rumah, sekolah serta tempat awam.

33 PERTOLONGAN 9.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas 9.1.1 Menyatakan jenis kemalangan dan  Simulasi
CEMAS dan kemahiran bertindak dengan bijak kecederaan yang boleh berlaku di  Main Peranan
mengikut situasi. rumah, sekolah serta tempat awam.
7 - 11 9.1.2 Mengaplikasi kemahiran meminta bantuan
OKTOBER Bertindak dengan bijak apabila ketika berlaku kemalangan dan
2019 berlaku kemalangan: kecederaan di rumah, sekolah serta
 Rumah tempat awam.
 Sekolah 9.1.3 Menilai tindakan yang boleh diambil ketika
 Tempat awam berlaku kemalangan dan kecederaan di
rumah, sekolah serta tempat awam.

9.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas 9.1.1 Menyatakan jenis kemalangan dan
34 PERTOLONGAN dan kemahiran bertindak dengan bijak kecederaan yang boleh berlaku di  Simulasi
14-18 CEMAS mengikut situasi. rumah, sekolah serta tempat awam.  Main Peranan
OKTOBER 9.1.2 Mengaplikasi kemahiran meminta bantuan
2019 Bertindak dengan bijak apabila ketika berlaku kemalangan dan
berlaku kemalangan: kecederaan di rumah, sekolah serta
 Rumah tempat awam.
 Sekolah 9.1.3 Menilai tindakan yang boleh diambil ketika
 Tempat awam berlaku kemalangan dan kecederaan di
rumah, sekolah serta tempat awam
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PK THN 2 (2019)

35 PERTOLONGAN 9.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas 9.1.1 Menyatakan jenis kemalangan dan  Simulasi
CEMAS dan kemahiran bertindak dengan bijak kecederaan yang boleh berlaku di  Main Peranan
21-25 mengikut situasi. rumah, sekolah serta tempat awam.
OKTOBER 9.1.2 Mengaplikasi kemahiran meminta bantuan
2019 Bertindak dengan bijak apabila ketika berlaku kemalangan dan
(26-27 OKT.) berlaku kemalangan: kecederaan di rumah, sekolah serta
Cuti  Rumah tempat awam.
Hari  Sekolah 9.1.3 Menilai tindakan yang boleh diambil ketika
Deepavali  Tempat awam berlaku kemalangan dan kecederaan di
rumah, sekolah serta tempat awam.

SUMATIF 2

36 PEERS 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam 1.1.1 Menyatakan maksud postur, rehat dan Nota:
Kesihatan Diri konteks kesihatan diri dan reproduktif tidur. Postur ialah posisi tubuh
28 OKTOBER dan Reproduktif 1.1.2 Mengaplikasikan postur yang betul untuk seseorang terutamanya
-1 Mengamalkan cara yang betul: pertumbuhan dan perkembangan fizikal semasa berdiri, duduk dan
NOVEMBER  Postur yang sihat. baring.
2019  Rehat 1.1.3 Menjana idea kepentingan postur yang
 Tidur betul, rehat dan tidur yang mencukupi  Peta minda kepentingan
untuk pertumbuhan serta perkembangan postur yang betul, tidur
fizikal yang sihat. dan rehat yang
mencukupi.

37 PEERS 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam 1.1.1 Menyatakan maksud postur, rehat dan Nota:
Kesihatan Diri konteks kesihatan diri dan reproduktif tidur. Postur ialah posisi tubuh
4-8 dan Reproduktif 1.1.2 Mengaplikasikan postur yang betul untuk seseorang terutamanya
NOVEMBER Mengamalkan cara yang betul: pertumbuhan dan perkembangan fizikal semasa berdiri, duduk dan
2019  Postur yang sihat. baring.
 Rehat 1.1.3 Menjana idea kepentingan postur yang
 Tidur betul, rehat dan tidur yang mencukupi  Peta minda kepentingan
untuk pertumbuhan serta perkembangan postur yang betul, tidur
fizikal yang sihat. dan rehat yang
mencukupi.

38 PEERS 1.2 Kemahiran menangani pengaruh 1.2.4 Menyatakan situasi sentuhan tidak  Permainan berdasarkan
Kesihatan Diri dalaman serta luaran yang selamat dan sentuhan tidah selesa. situasi yang diberi
11-15 dan Reproduktif mempengaruhi kesihatan diri dan 1.2.5 Mengaplikasikan kemahiran berkata
NOVEMBER reproduktif. TIDAK kepada individu yang melakukan
2019 sentuhan tidak selamat dan sentuhan
Berkata TIDAK kepada: tidak selesa.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PK THN 2 (2019)

 Situasi sentuhan tidak selamat 1.2.6 Menilai situasi yang memerlukan


 Situasi sentuhan tidak selesa kemahiran berkata TIDAK kepada
sentuhan tidak selamat dan sentuhan
tidak selesa.

39 PEERS 1.2 Kemahiran menangani pengaruh 1.2.7 Menyatakan situasi sentuhan tidak  Permainan berdasarkan
Kesihatan Diri dalaman serta luaran yang selamat dan sentuhan tidah selesa. situasi yang diberi
18-22 dan Reproduktif mempengaruhi kesihatan diri dan 1.2.8 Mengaplikasikan kemahiran berkata
NOVEMBER reproduktif. TIDAK kepada individu yang melakukan
2019 sentuhan tidak selamat dan sentuhan
Berkata TIDAK kepada: tidak selesa.
 Situasi sentuhan tidak selamat 1.2.9 Menilai situasi yang memerlukan
 Situasi sentuhan tidak selesa kemahiran berkata TIDAK kepada
sentuhan tidak selamat dan sentuhan
tidak selesa.

DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH:

…………………………………………………… ……………………………………….

(CIK NAGESWARY BALA CHNADRA RAO) (PN.JUHRANAR BINTI YANG)

KETUA PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN GURU BESAR