Anda di halaman 1dari 3

PENYELIA

HAL EHWAL MURID

SPBT DATA / APDM KESIHATAN, KECERIAAN DAN


KANTIN
KESELAMATAN (3K)

Merancang, menyelaras, mengurus,


melaksana, mengumpul, menghantar,
Merancang, melaksana, Merancang, melaksana,
memantau, melapor dan
memantau,menyelaras, mengurus, mengurus,memantau,
menambahbaik
mengumpul, mengedar, melapor dan menyemak, mengesah,
menambahbaik 1. Merancang, menyelaras, menyelaras, mengurus, melapor
mengurus dan melaksana program dan menambahbaik
Merancang, melaksana, 1. Merancang, menyelaras, mengurus
pengurusan data APDM di peringkat
mengurus dan menilai dan melaksana program pengurusan 1. Merancang, menyelaras,
PPD dan sekolah
pengurusan SPBT sekolah- kantin di peringkat PPD mengurus dan melaksana
sekolah dalam daerah. 2. Menyemak, mengumpul dan program 3K di peringkat PPD dan
2.Mengumpul data pengurusan
menyelaras data di peringkat PPD dan sekolah
kantin sekolah di peringkat PPD
sekolah
3.Memantau pengurusan kantin 2.Memantau pelaksanaan
3. Memantau pengurusan data APDM program 3K di sekolah
sekolah dalam daerah
di peringkat PPD dan sekolah
4.Melapor program dalam mesyuarat 3.Melapor program dalam
4. Melapor program dalam mesyuarat mesyuarat pengurusan
pengurusan
pengurusan
5.Menambahbaik program 4.Menambahbaik program
5.Menambahbaik program
PENYELIA
HAL EHWAL MURID

BANTUAN AM SKIM TAKAFUL KUMPULAN WANG JAKET KESELAMATAN


RANCANGAN MAKANAN KAD DEBIT (KADS1M)
PERSEKOLAHAN (BAP) PELAJAR SEKOLAH AMANAH PELAJAR MURID DAN
TAMBAHAN (RMT)
MALAYSIA (TPSM) MISKIN (KWAPM) BANTUAN LAIN-LAIN
Mengurus, menyelaras, Merancang, menyelaras, Mengurus, menyelaras,
melaksana, memantau, mengurus, melaksana, melaksana,
Merancang, melaksana, Merancang, melaksana, Mengurus, menyelaras,
mengumpul, menyemak, mengumpul, menghantar, mengumpul,
memantau,menyelaras, mengurus,memantau, melaksana,
melapor dan memantau, melapor dan menyemak, melapor
mengurus, mengumpul, menyemak, mengesah, mengumpul, melapor
menambahbaik menambahbaik dan menambahbaik
mengedar, melapor dan menyelaras, mengurus, dan menambahbaik
1. Mengurus, menambahbaik melapor dan 1. Mengurus,
1. Merancang, 1. Mengurus,
menyelaras, dan menambahbaik menyelaras, dan
1. Merancang, menyelaras, mengurus menyelaras, dan
melaksana program dan melaksana program melaksana program
menyelaras, mengurus 1. Merancang, menyelaras, melaksana program
bantuan BAP diperingkat RMT diperingkat PPD dan bantuan KADS1M
dan melaksana program mengurus dan melaksana Jaket Keselamatn Murid
PPD dan sekolah sekolah diperingkat PPD dan
TPSM diperingkat PPD program bantuan KWAPM dan bantuan lain
dan sekolah sekolah
2.Mengumpul data diperingkat PPD dan diperingkat PPD dan
2.Mengurus waran
sekolah BAP yang perlu sekolah 2.Mengumpul data sekolah
2.Mengumpul data peruntukan RMT ke unit
tambahan dari PPD kewangan murid KAD DEBIT dari
tuntutan Insuran murid 2.Menyemak dan 2. Mengumpul data
daripada Syarikat TPSM Sektor SPI, Unit Sekolah
3.Memantau program mengesah sistem Aplikasi murid layak Jaket
3.Mengumpul dan (Tingkatan 6) , Sektor
bantuan BAP di PPD dan Pengurusan Bantuan (APB) Keselamatan Murid dan
3.Memantau program menghantar data murid Swasta, dan PPD
sekolah peringkat PPD bantuan lain-lain
bantuan TPSM di PPD dan layak RMT
sekolah 3.Menyemak data dan
4.Melapor program 3.Memantau program 3.Memantau program
4.Memantau program RMT menghantar ke Unit
dalam mesyuarat bantuan KWAPM di PPD Jaket keselamatan di
4.Melapor program di PPD dan sekolah Kewangan KPM
pengurusan dan sekolah PPD dan sekolah
dalam mesyuarat
5.Melapor program dalam 4.Melapor program
5.Menambahbaik pengurusan 4.Melapor program dalam 4.Melapor program
mesyuarat pengurusan dalam mesyuarat
program mesyuarat pengurusan dalam mesyuarat
5.Menambahbaik pengurusan
6.Menambahbaik program pengurusan
program 5.Menambahbaik program
5.Menambahbaik
5.Menambahbaik
program
program
PENYELIA
HAL EHWAL MURID

BANTUAN AM SKIM TAKAFUL KUMPULAN WANG JAKET KESELAMATAN


RANCANGAN MAKANAN KAD DEBIT (KADS1M)
PERSEKOLAHAN (BAP) PELAJAR SEKOLAH AMANAH PELAJAR MURID DAN
TAMBAHAN (RMT)
MALAYSIA (TPSM) MISKIN (KWAPM) BANTUAN LAIN-LAIN
Mengurus, menyelaras, Merancang, menyelaras, Mengurus, menyelaras,
melaksana, memantau, mengurus, melaksana, melaksana,
Merancang, melaksana, Merancang, melaksana, Mengurus, menyelaras,
mengumpul, menyemak, mengumpul, menghantar, mengumpul,
memantau,menyelaras, mengurus,memantau, melaksana,
melapor dan memantau, melapor dan menyemak, melapor
mengurus, mengumpul, menyemak, mengesah, mengumpul, melapor
menambahbaik menambahbaik dan menambahbaik
mengedar, melapor dan menyelaras, mengurus, dan menambahbaik
1. Mengurus, menambahbaik melapor dan 1. Mengurus,
1. Merancang, 1. Mengurus,
menyelaras, dan menambahbaik menyelaras, dan
1. Merancang, menyelaras, mengurus menyelaras, dan
melaksana program dan melaksana program melaksana program
menyelaras, mengurus 1. Merancang, menyelaras, melaksana program
bantuan BAP diperingkat RMT diperingkat PPD dan bantuan KADS1M
dan melaksana program mengurus dan melaksana Jaket Keselamatn Murid
PPD dan sekolah sekolah diperingkat PPD dan
TPSM diperingkat PPD program bantuan KWAPM dan bantuan lain
dan sekolah sekolah
2.Mengumpul data diperingkat PPD dan diperingkat PPD dan
2.Mengurus waran
sekolah BAP yang perlu sekolah 2.Mengumpul data sekolah
2.Mengumpul data peruntukan RMT ke unit
tambahan dari PPD kewangan murid KAD DEBIT dari
tuntutan Insuran murid 2.Menyemak dan 2. Mengumpul data
daripada Syarikat TPSM Sektor SPI, Unit Sekolah
3.Memantau program mengesah sistem Aplikasi murid layak Jaket
3.Mengumpul dan (Tingkatan 6) , Sektor
bantuan BAP di PPD dan Pengurusan Bantuan (APB) Keselamatan Murid dan
3.Memantau program menghantar data murid Swasta, dan PPD
sekolah peringkat PPD bantuan lain-lain
bantuan TPSM di PPD layak RMT
dan sekolah 3.Menyemak data dan
4.Melapor program 3.Memantau program 3.Memantau program
4.Memantau program RMT menghantar ke Unit
dalam mesyuarat bantuan KWAPM di PPD Jaket keselamatan di
4.Melapor program di PPD dan sekolah Kewangan KPM
pengurusan dan sekolah PPD dan sekolah
dalam mesyuarat
5.Melapor program dalam 4.Melapor program
5.Menambahbaik pengurusan 4.Melapor program dalam 4.Melapor program
mesyuarat pengurusan dalam mesyuarat
program mesyuarat pengurusan dalam mesyuarat
5.Menambahbaik pengurusan
6.Menambahbaik program pengurusan
program 5.Menambahbaik program
5.Menambahbaik
5.Menambahbaik
program
program