Anda di halaman 1dari 3

PENYELIA

HAL EHWAL MURID

SPBT DATA / APDM KESIHATAN, KECERIAAN DAN
KANTIN
KESELAMATAN (3K)

Merancang, menyelaras, mengurus,
melaksana, mengumpul, menghantar,
Merancang, melaksana, Merancang, melaksana,
memantau, melapor dan
memantau,menyelaras, mengurus, mengurus,memantau,
menambahbaik
mengumpul, mengedar, melapor dan menyemak, mengesah,
menambahbaik 1. Merancang, menyelaras, menyelaras, mengurus, melapor
mengurus dan melaksana program dan menambahbaik
Merancang, melaksana, 1. Merancang, menyelaras, mengurus
pengurusan data APDM di peringkat
mengurus dan menilai dan melaksana program pengurusan 1. Merancang, menyelaras,
PPD dan sekolah
pengurusan SPBT sekolah- kantin di peringkat PPD mengurus dan melaksana
sekolah dalam daerah. 2. Menyemak, mengumpul dan program 3K di peringkat PPD dan
2.Mengumpul data pengurusan
menyelaras data di peringkat PPD dan sekolah
kantin sekolah di peringkat PPD
sekolah
3.Memantau pengurusan kantin 2.Memantau pelaksanaan
3. Memantau pengurusan data APDM program 3K di sekolah
sekolah dalam daerah
di peringkat PPD dan sekolah
4.Melapor program dalam mesyuarat 3.Melapor program dalam
4. Melapor program dalam mesyuarat mesyuarat pengurusan
pengurusan
pengurusan
5.Menambahbaik program 4.Menambahbaik program
5.Menambahbaik program

1. 1. Merancang. menyelaras. melapor dan menyemak. mengumpul.Menambahbaik pengurusan 4. dan menambahbaik menyelaras.Menambahbaik program pengurusan program 5. menyelaras. memantau. melaksana. dan melaksana program dan melaksana program melaksana program menyelaras. mengumpul. Merancang. menyelaras. melaksana. Merancang.Memantau program mengesah sistem Aplikasi murid layak Jaket 3. menambahbaik melapor dan 1. Mengurus.memantau. PENYELIA HAL EHWAL MURID BANTUAN AM SKIM TAKAFUL KUMPULAN WANG JAKET KESELAMATAN RANCANGAN MAKANAN KAD DEBIT (KADS1M) PERSEKOLAHAN (BAP) PELAJAR SEKOLAH AMANAH PELAJAR MURID DAN TAMBAHAN (RMT) MALAYSIA (TPSM) MISKIN (KWAPM) BANTUAN LAIN-LAIN Mengurus.Menambahbaik pengurusan 6. mengesah. melapor dan menyelaras.Menyemak data dan 4. menyemak.Melapor program 3. melapor dan memantau. mengumpul. dan PPD sekolah peringkat PPD bantuan lain-lain bantuan TPSM di PPD dan layak RMT sekolah 3.Melapor program 5. memantau. Mengurus. menghantar. melaksana. mengurus. melaksana.Memantau program menghantar data murid Swasta. menyelaras. menyemak.menyelaras.Menambahbaik program 5. Mengurus. dan menambahbaik 1.Mengumpul data sekolah 2. melapor mengurus. dan 1. mengurus menyelaras. melaksana.Menambahbaik 5.Melapor program dalam 4. mengumpul. melaksana. Merancang.Menyemak dan 2.Melapor program mesyuarat pengurusan dalam mesyuarat program mesyuarat pengurusan dalam mesyuarat 5.Melapor program dalam 4.Menambahbaik program program .Mengumpul data diperingkat PPD dan diperingkat PPD dan 2. mengurus. menyelaras. Sektor bantuan BAP di PPD dan Pengurusan Bantuan (APB) Keselamatan Murid dan 3.Memantau program 3.Melapor program di PPD dan sekolah Kewangan KPM pengurusan dan sekolah PPD dan sekolah dalam mesyuarat 5. Merancang.Memantau program RMT menghantar ke Unit dalam mesyuarat bantuan KWAPM di PPD Jaket keselamatan di 4.Mengumpul data peruntukan RMT ke unit tambahan dari PPD kewangan murid KAD DEBIT dari tuntutan Insuran murid 2. mengurus.Memantau program 4. mengurus 1. Mengurus. Mengumpul data daripada Syarikat TPSM Sektor SPI.Mengurus waran sekolah BAP yang perlu sekolah 2. Mengurus. melapor menambahbaik menambahbaik dan menambahbaik mengedar. mengumpul. Unit Sekolah 3. Merancang. menyelaras. melaksana program bantuan BAP diperingkat RMT diperingkat PPD dan bantuan KADS1M dan melaksana program mengurus dan melaksana Jaket Keselamatn Murid PPD dan sekolah sekolah diperingkat PPD dan TPSM diperingkat PPD program bantuan KWAPM dan bantuan lain dan sekolah sekolah 2.Mengumpul dan (Tingkatan 6) . menyelaras.

Menambahbaik 5. Mengurus. melaksana. melapor dan memantau. melaksana.Melapor program di PPD dan sekolah Kewangan KPM pengurusan dan sekolah PPD dan sekolah dalam mesyuarat 5. menghantar.Melapor program 3. menyelaras.Menambahbaik program pengurusan program 5. Mengurus. melaksana. mengumpul.Memantau program 3.Menambahbaik program 5. mengurus. melapor dan menyemak.Menambahbaik pengurusan 6.Mengumpul data peruntukan RMT ke unit tambahan dari PPD kewangan murid KAD DEBIT dari tuntutan Insuran murid 2. PENYELIA HAL EHWAL MURID BANTUAN AM SKIM TAKAFUL KUMPULAN WANG JAKET KESELAMATAN RANCANGAN MAKANAN KAD DEBIT (KADS1M) PERSEKOLAHAN (BAP) PELAJAR SEKOLAH AMANAH PELAJAR MURID DAN TAMBAHAN (RMT) MALAYSIA (TPSM) MISKIN (KWAPM) BANTUAN LAIN-LAIN Mengurus. melapor dan menyelaras. mengumpul.Melapor program dalam 4. menyelaras.Memantau program menghantar data murid Swasta. mengumpul. menyelaras.Melapor program dalam 4. dan 1. menambahbaik melapor dan 1.Menambahbaik pengurusan 4. Merancang. mengesah. Merancang. Mengurus. melapor mengurus. Merancang. memantau. menyelaras. mengurus. 1. dan PPD sekolah peringkat PPD bantuan lain-lain bantuan TPSM di PPD layak RMT dan sekolah 3. menyemak.menyelaras.Memantau program RMT menghantar ke Unit dalam mesyuarat bantuan KWAPM di PPD Jaket keselamatan di 4. melaksana. mengurus. mengumpul.Menambahbaik program program . Sektor bantuan BAP di PPD dan Pengurusan Bantuan (APB) Keselamatan Murid dan 3.Mengumpul dan (Tingkatan 6) . dan menambahbaik menyelaras. dan menambahbaik 1. mengurus menyelaras. Merancang.Mengumpul data diperingkat PPD dan diperingkat PPD dan 2. memantau. menyemak. menyelaras.Melapor program 5. melapor menambahbaik menambahbaik dan menambahbaik mengedar.Menyemak dan 2.Memantau program mengesah sistem Aplikasi murid layak Jaket 3.memantau. Mengumpul data daripada Syarikat TPSM Sektor SPI. 1. melaksana program bantuan BAP diperingkat RMT diperingkat PPD dan bantuan KADS1M dan melaksana program mengurus dan melaksana Jaket Keselamatn Murid PPD dan sekolah sekolah diperingkat PPD dan TPSM diperingkat PPD program bantuan KWAPM dan bantuan lain dan sekolah sekolah 2. Merancang. Merancang. Mengurus. menyelaras.Mengumpul data sekolah 2.Menyemak data dan 4. Unit Sekolah 3. menyelaras.Memantau program 4. dan melaksana program dan melaksana program melaksana program menyelaras. melaksana. mengumpul.Melapor program mesyuarat pengurusan dalam mesyuarat program mesyuarat pengurusan dalam mesyuarat 5. mengurus 1. Mengurus.Mengurus waran sekolah BAP yang perlu sekolah 2. melaksana.